12 Mart 2022, 12:41
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27-28. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27-28 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ninenin Kitabı Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 20. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Yardımlaşma hakkında derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz. Haberlerde geçen olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Gazete ve dergi haberlerini sınıf panosunda sergileyiniz.

Cevap:Haber örneği Kaynak: Hürriyet, Haber Tarihi: 07.12.2018

Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ihtiyaç sahibi, yoksul, kimsesiz, yaşlı ve engellilerin evlerine giderek, temizlik ve bakım hizmetleri ile kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kaymakamlık tarafından sağlanan ekonomik ve sosyo-kültürel destekler sayesinde yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların, evde bakım hizmetleriyle birçok ihtiyacının karşılanması sağlanıyor. Kaymakamlık tarafından hazırlanan projeye destek veren öğrenciler, ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı, engelli, muhtaç veya kimsesizlerin evlerine giderek bakım ve onarım yapıyor, hastaların tansiyonlarını ölçüyor, hayatı kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımlarda bulunuyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 23. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:1.etkinlik

2. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulup deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

Cevap:

küy oklam
Yük Olmak: Sıkıntılı bir işi başkasına yaptırmak.dözgen kimgerçe
Gözden Geçirmek: Okumak, incelemek.

lindene geline kaymap
Elinden Geleni Yapmak: Gücünün yettiğini yapmak.

bazoğı kanıtkam
Boğazı Tıkanmak: Sıkılmak, üzülmek, dertlenmek.

döngüzen şay başonkam
Gözünden Yaş Boşanmak: Çok ağlamak.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 24. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Ninenin mesleği neymiş?

Cevap: Nine öğretmenmiş.

2. Nine kimlerle yaşıyormuş?Cevap: hayatta kalan tek dul kızı ve iki torunuyla birlikte yaşıyormuş.

3. Nine, kitap yazmaya nasıl karar vermiş?

Cevap: Nine sık sık hatıralarından bahsediyormuş. Bu yüzden artık onları yazmaya karar vermiş.

4. Nine niçin yapayalnız kalmış?Cevap: Ninenin kızı hastalanınca yakın dostları onu ve iki torununu bakmak üzere yanlarına almışlar. Böylece nine yalnız kalmış.

5. Nine, avukatın yanına neden gitmiş?

Cevap: Nine kitabını bastıracak birilerini bulması için avukatın yanına gitmiş.

6. Nine, yazdığı kitaptan gelen parayla ne yapmış?Cevap: Torunlarını yanına almış; torunlarına ve kendisine bakması için bir bakıcı tutmuş.

7. Ninenin kızı neden avukatın yanına gitmiş?

Cevap: Kitabın boş olduğunu görünce olanları anlamak için avukatın yanına gitmiş.

8. Avukat, niçin nineye gerçeği söylememiş?Cevap: Kitap ninenin tek ümidiymiş. Bu yüzden avukat onu kırmak istememiş.

4. ETKİNLİK

“Ninenin Kitabı” metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır. Aşağıya, metnin hikâye unsurlarını yazınız.

Cevap:

Anlatıcı: Üçüncü tekil şahıs (İlahı bakış açısıyla yazılmıştır.)Şahıs Kadrosu: Nine, ninenin kızı ve iki torunu, avukat, komşular.

Mekan: Ninenin kasabadaki evi, avukatın bürosu.

Zaman: Geçmiş zaman (Nine 90 yaşlarındayken)

Olay Örgüsü: Ninenin kimseye muhtaç olmamak için kitap yazması, kitabı bitirip avukattan bastırmasını istemesi, yayın evinin her ay nineye 200 lira vermesi ile nine ve ailesinin geçinmesi, nine öldüğünde kızının kitabın boş olduğunu görmesi, avukatın ninenin kızına gerçekleri söylemesi.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 25. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargıları metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

Cevap:

5.etkinlik

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

• Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu.
– Demek ki dışarı çıkmak dışında başka şeyler de zor geliyormuş.

• Bazıları nineye yardım etmeye çalışıyordu.
– Demek ki nineye herkes yardım etmeye çalışmıyormuş.

• Bütün bu olanlar avukatı da çok değiştirmişti.
– Demek ki başkalarını da değiştirmiş.

• Birkaç kişi onun bu işin üstesinden geleceğine inanmıyordu.
– Demek ki ona inananlar da varmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 26. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “da/de”nin yazımlarını inceleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.

Cevap:

[ Y ] Sanki fırtına karşısın da yere doğru eğilmiş bir ağaç gibi duruyordu.

[ D ] Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu.

[ Y ] Madem öyle bende oturup hatıralarımı yazarım.

[ D ] Her gün az da olsa daktilosunun başına oturup ağır aksak yazıyordu.

[ D ] Evine de hem kendisine hem torunlarına bakması için bakıcı bir kadın tuttu.

[ D ] Yazdıklarını da kızı dâhil kimsenin okumasına izin vermiyordu.

[ D ] Nine doksan dokuz yaşına bastığında kızı hastalandı.

[ Y ]  Komşusu yinede nineyi istediği yere götürdü.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar hâlini örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

“Nine doksan dokuz yaşına bastığı sıralarda kızı hastalandı ve şehirdeki bir hastaneye kaldırıldı. İki küçük torunu da kızının yakın dostları tarafından bakılmak üzere alınınca nine yapayalnız kaldı. Fakat evi terk etmedi. Başkalarına yük olmak istemedi. Yapılan para yardımlarını geri çevirdi. Bütün kasaba ninenin yalnızlığına üzülüyordu. Bir sabah yan komşusu onu evinin kapısında öylece duruyorken buldu. Eski ama şık kıyafetlerini giymişti.”

hastalanmak

kaldırılmak

kalmak

terk etmemek

istememek

geri çevirmek

üzülmek

bulmak

giymek


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 27. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.

Cevap:

• Asla boş oturmazdı.
• Bahçedeki elmalar kızarmıştı.
• Ben de hatıralarımı yazarım.
• Bağımızdaki üzümler iki haftaya kadar olgunlaşır.
• Annemler, çocukken çeşmeden sürekli su taşırmış.
• Her sabah saat 06.30’da alarm sesiyle uyanırım.
• Kardeşim odasında tek başına oyun oynuyor.
• Bebeklerin tırnakları yetişkinlerden hızlı uzuyor.
• Öğrenciler teneffüste okulun bahçesinde koştu.

İş Bildiren Sözcükler: yazarım, taşırmış, oynuyor

Durum Bildiren Sözcükler: oturmazdı, uyanırım, koştu

Oluş Bildiren Sözcükler: kızarmıştı, olgunlaşır, uzuyor

10. ETKİNLİK

a. En son okuduğunuz kitap hangisidir? Kitabın adını, konusunu, yazarını, kahramanlarını ve kitaptaki olayı aşağıya yazınız.

Cevap:

Kitabın Adı: Momo

Kitabın Yazarı: Michael Ende

Kitabın Konusu: Zamanın kıymeti

Kitabın Kahramanları: Momo, Gigi, Beppo, Hora Usta, Kassiopeio, duman adamlar

Kitaptaki Olay: Duman adamlar isminde bir grubun insanların zamanını çalmak için onların beynini yıkaması, Momo’nun bu durumun farkına varması, Hora Usta ile tanışması ve birlikte duman adamları yok etmeleri.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 28. Sayfa Cevapları

b. Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu? Aşağıya yazınız.

Cevap:

Kitabın Adı: Kara Delik

Kitabın Konusu: Bir grup insanın bir uzay üssünde çalışma yaparken onlara saldıran bazı farklı ırkları anlatırdım.

11. ETKİNLİK

a. İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerin anlatıldığı aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

İyi bir konuşmacı, dinleyicilerle göz teması kurar. Jest (el, kol ve baş hareketleri) ve mimikler (yüzde beliren hareketler) ile konuşmasını açıklamaya, duygu ve düşüncelerini anlatmaya çalışır. Sözcükleri, anlamlarına uygun kullanır. Ses tonunu dinleyicilerin duyabileceği şekilde ayarlar. Konu dışına çıkmadan konuşmasını tamamlar.

b. Yardımlaşmanın önemi ile ilgili hazırladığınız konuşmayı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanızı, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Cevap:

11.etkinlik


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinleyiniz. Şarkının sözlerini defterinize yazınız.

Cevap:

BANA BİR MASAL ANLAT BABA

Bana bir masal anlat baba
İçinde bütün oyunlarım
Kurtla kuzu olsun
Şekerle bal

Bana bir masal anlat baba
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun
Güneşle ay

Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakın beni

Baba bir masal anlat bana
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İstanbul olsun


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 20-21-22-23-24-25-26-27-28. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

30 Ekim 2022, 18:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2705

Detaylı yazmanız çok iyi olmuş öğretmen kısa cevap istemiyor bunlar iyi çok teşekkür ederim devam edin lütfen

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.