14 Mart 2022, 12:11
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52-53-54 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Atatürk ve Anıları Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 48. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaptığınız araştırmaya göre Atatürk’ün anılarından edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Atatürk anılarını aktarırken gerçeklerin dışına çıkmaz, çoğu kez belgelere yer verir. Duygularını aktarırken de aynı şekilde davranır. Anılarda görülen bir başka önemli nokta ise ne kadar kötü bir davranış veya küçümsemeyle karşılaşırsa karşılaşsın Mustafa Kemal’in kimseye kin beslememesidir.

2. Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözlerini arkadaşlarınıza okuyunuz.Cevap:

“Bir ulus, bir toplum yalnız bir kişinin çabası ile adımcık bile atamaz.”

“Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.”“Ne mutlu Türk’üm diyene!”


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 50. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcükler ve sözcük grubu ile anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle sözcükleri ve sözcük grubunu yazarak bulmacayı çözünüz.

ahbap – döviz – göçmen – ziraat – hürmet etmek – fidan – arazi – kıraç – cahil – yaver – kordon

Cevap:1. Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.
2. Öğrenim görmemiş, okumamış.
3. Saymak, saygı göstermek.
4. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kişi.
5. Verimsiz veya susuz toprak.
6. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse.
7. Yeni yetişen ağaç veya ağaçcık.
8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması.
9. Yardımcı, emir subayı.
10. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için oluşturulan dizi.
11. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 50. Sayfa Cevapları

b. Bulmacadaki renkli kutucuklara yazdığınız harflerin oluşturduğu anahtar sözcüğü bulunuz.

Cevap:ANAHTAR SÖZCÜK: A T A T Ü R K


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 51. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Atatürk neden her gün çiftliğe gidiyormuş?

Cevap: Fidan dikme, Ankara’yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı Atatürk’ü çiftliğe çektiği için gidiyormuş.2. Etimesgutlu köylü, Atatürk’ün inceleme yaptırdığı toprakta niçin ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş?

Cevap: Kıraç toprağın altında kaya olduğunu bildiği için ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş.

3. Atatürk, köylüye araziyle ilgili bilgiyi neden daha önce vermediğini sorduğunda köylü ne yanıt vermiş?

Cevap: “Sen okumuşların sözüne daha çok inanırsın da ondan.” demiş.4. Atatürk neden yaverlerini yanından uzaklaştırıp halkın arasına karışmış?

Cevap: Atatürk sevilmenin zevkini tatmak için halkın arasına karışmış.

5. Atatürk yanındakilerden ne istemiş? Niçin?

Cevap: Atatürk asker kordonunun kaldırılmasını ve kendisinin halkla karışmasına izin verilmesini istemiş. Çünkü halkın sevgisini hissetmek istemiş.3. ETKİNLİK

a. “Atatürk ve Köylü”, “Atatürk ve Halk” metinleri yazarın tanık olduğu bir olayı anlatmaktadır. Metinlerdeki anılarda Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri verilmiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Atatürk’ün doğayı seven, insanları dinleyen, bilgi sahibi kişilere saygı duyan, halkla bir arada olmaktan mutluluk duyan ve alçak gönüllü olması özellikleri verilmiştir.

b. İkinci anıda italik yazılan cümlede Atatürk ne anlatmak istemiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Kendisini halk ile bütün gördüğü ve onlar gibi olduğunu ifade etmek için “Atatürk bizden biridir.” ifadesini kullanmıştır.4. ETKİNLİK

a. Atatürk’ün millet sevgisiyle ilgili sözlerinden biri hakkında hazırladığınız konuşmayı gerçekleştiriniz.

Cevap:

“Bir ulus, bir toplum yalnız bir kişinin çabası ile adımcık bile atamaz.”

Bir toplumun ilerleme kaydedebilmesi için herkesin canla başla çalışması gerekmektedir. Eğer toplumda sadece birkaç kişi gerçek gelişmeye ulaşmayı hedefliyorsa o zaman bu hedefe ulaşmak mümkün değildir. Çünkü toplumsal ilerleme ancak toplumun tamamının isteği ve azmiyle olur. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde ve çok fazla çalışmak gereklidir.b. Konuşmanızı gerçekleştirdikten sonra formu doldurarak belirtilen ölçütlere göre konuşmanızı değerlendiriniz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 52. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Tırnak işaretinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 52. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kitap künyesi örneğini inceleyiniz.

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

b. Siz de aşağıda karışık olarak verilen bilgileri örneğe uygun olarak düzenleyiniz.

Cevap:

Tuna Kıyıları, 1938, İstanbul, Remzi Kitabevi, Falih Rıfkı Atay
Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

Mehmet Nuri Conker, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, Zabit ve Kumandan
Mehmet Nuri Conker, Zabit ve Kumandan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

Türkiye İş Bankası Yayınları, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, 1998, İstanbul, Falih Rıfkı Atay
Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998.

c. Araştırmalarınızı yazılı olarak düzenlerken yukarıdaki örneğe uygun olarak kaynak gösterimi yapınız.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 53. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere zaman anlamı katan ekleri, örnekteki gibi belirtip bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini yazınız.

Cevap:

• Atatürk toprağı inceletiyor. ——————————-> -yor   → şimdiki zaman
• Toprak dedimse sözün gelişi söyledim. ——————-> -di     → geçmiş zaman (görülen)
• Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım. ————> -ır      → geniş zaman
• Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış. —-> -mış  → geçmiş zaman (duyulan)
• Mademki topraktır mutlaka tutacak. ———————-> -acakgelecek zaman

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiillere kip eklerini getirerek cümleler yazınız.

Cevap:

Fiiller
sevmek – okumak – yorulmak – çalışmak – bakmak – gezmek

Haber Kipleri
-acak /-ecek -yor -r /-ar /-er /-ır /-ir /-ur /-ür -mış /-miş /-muş /-müş -dı /-di /-du /-dü

Cevap:

Cümleler;

Bu yazarın tüm kitaplarını seviyorum.

Aynı şiiri o geçen sene okudu.

Dün dükkanda çok yoruldum.

Her zaman çok çalışırım.

Çantama Açelya bakmış.

Haftaya Ankara’yı gezeceğiz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 54. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

a. Okulda başınızdan geçen ya da tanık olduğunuz bir olayı aşağıya yazınız.

Cevap:

Bir gün çok sevdiğim arkadaşım Ali, okula gelmedi. Öğretmenimiz sınıfa geldiğinde Ali’nin dün akşam acil bir şekilde apandisit ameliyatı olduğunu söyledi. Bu durum hepimizi üzmüştü. Kimse ders dinlemek istemiyordu, çünkü aklımız Ali’deydi. Öğretmenime birlikte Ali’yi ziyaret edebilir miyiz diye sordum. O da bunu kabul etti ve müdürden izin alarak bizi 15 dakika uzaklıktaki hastaneye götürdü. Yolda Ali’ye çiçek aldık. Ali’nin yanında ailesi vardı. Onlardan izin alarak odasına girdik. Ali biraz solgundu. Bize sağlığının iyi olduğunu söyledi. Ali’ye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ali okula sonraki hafta geldi. Gerçekten de iyi olmuştu. Onu böyle görmek hepimizi mutlu etti.

b. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı hakkında internetten araştırma yapınız. Araştırmalarınızı “edu” ve “gov” uzantılı sitelerden yapmaya dikkat ediniz.

Cevap:

18 Mart 1915 tarihinde Müttefik donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevliydi. Düşman tarafından yapılan atışlar sonucu tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Atılan mermi geminin yan yatmasına neden oldu. Daha sonra Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlardan birine çarpan gemi kısa sürede battı. Bu başarısı sonucu Seyit Ali’ye onbaşılık unvanı verildi.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Ekim 2022, 18:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2770

Güzel ve faydalı bir konu olmuş. Yapamadığım cevaplara bakmak için işime yaradı. Hepinize çok teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.