19 Mart 2022, 17:37
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Seyit Onbaşı Etkinlik Cevapları7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Sayfa 54, 55, 56, 57 Seyit Onbaşı Metni Etkinlik Cevapları MEB Yayınları

SEYİT ONBAŞI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 54. Sayfa

DERSE HAZIRLIK

1. “Seyit Onbaşı” ismini duyduğunuzda aklınıza neler gelmektedir?Cevap: Sırtında çok ağır bir mermi taşıyan bir fotoğraf, Çanakkale Savaşı, Zafer, azim ve kararlılık, vatan sevgisi.

2. (…)
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
(…)
Mehmet Akif ERSOY

Dörtlüğü yorumlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Vatan ve bayrak uğruna şehit olan bir askerin ne kadar onurlu bir iş yaptığı ve yaptığı bu işin ataları tarafından takdir edilmesi anlatılmaktadır.1. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazınız. tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:

Mayın: Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde.
Batarya: En küçük topçu birliği2. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. “Çamlık” köyünün isminin “Koca Seyit” olarak değişmesinin sebebi nedir?

Cevap: Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Zaferinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı.2. “Seyit Onbaşı” filmi sizde hangi duyguları uyandırdı? Niçin?

Cevap: Vatanım ve milletimle gurur duymama neden oldu.

3. Sizce Seyit Onbaşı’ya dört insan gücü veren duygunun kaynağı ne olabilir?

Cevap: İnançlı olması ve vatan sevgisi.4. Bir turist rehberi olarak turistlere Seyit Onbaşı’yı nasıl anlatırsınız?

Cevap: O olmasaydı savaş kazanılamazdı.O bir büyük savaşın kaderini değiştiren büyük bir askerdir.

5. “Kimi Niğde’den, kimi Diyarbakır’dan, kimi Rize’den, kimi Edirne’den; kimi üniversite sırasından, kimi tarlasından kalkıp cepheye koştular.” Kumandanın bu sözleri Çanakkale Savaşı’nın hangi özelliğini göstermektedir?

Cevap: Söz konusu vatan olunca bütün bir halk aynı tepkiyi gösterdi ve vatan için ölmeyi göze aldılar.Çanakkale Savaşı bir milletin birlik beraberlik ve dayanışma içinde kazanıldığını göstermektedir.6. Sizce Çanakkale geçilseydi neler olabilirdi?

Cevap: İstanbul dahil tüm ülke işgal edilir düşmanların kendine olan güvenleri artar ve Anadolu toprakları düşmanlara kalırdı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 55. Sayfa

3. ETKİNLİKAşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz filmdeki çocuğun “Merak etme amca. Ben Koca Seyit köyündenim.” derken yaptığı “baş parmak hareketinin” anlamı ne olabilir?

Cevap: Köyün adını ve yönünü göstermesi ve Koca Seyit köyünden olduğunu gururla söylemesi onun kadar güçlü olabileceğini hatırlatmak istiyor.

b) Konuşurken jest ve mimiklerinizi kullanır mısınız? Düşüncelerimizi ifade ederken jest ve mimiklerimizi neden kullanma ihtiyacı hissederiz?Cevap: Evet kullanırım.Çünkü jest ve mimikler anlatmak istediklerimizi dilin yanı sıra yüz ve beden dili ile de destekler ve anlatımımızın daha etkili olmasını sağlarız.

c) Başarılı bir iletişim için günlük hayatta beden dilinin önemi nedir?

Cevap: Anlatmak istediklerimiz daha etkili şekilde beden dili ile anlatılabilir.Yüz ifademiz beden dilimiz karşımızdaki insanın bize inanması ve samimiyetimiz için de önem taşımaktadır.

4. ETKİNLİKİzlediğiniz filmi canlandırmak amacıyla öğretmeninizin rehberliğinde bir grup oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla filmdeki kahramanları belirleyiniz. Rolleri paylaşarak sınıfta canlandırınız.

Cevap: Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

5. ETKİNLİK

Seyit Onbaşı” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına (N), öznel olanların başına (Ö) yazınız.

(N) Köyümüzün adı önceden “Çamlık’mış”, sonradan “Koca Seyit” adını vermişler.

(Ö) Koca Seyit’in kahramanlıklarını Çamlık köylüleri kadar hiç kimse bilemez.

(Ö) Bu topraklar tarihin en büyük savaşına tanık olmaya hazırlanıyor.

(Ö) Birbirinden büyük yirmi dört savaş gemisi inanılmaz bir güce sahipti.

(N) Hafif yara alan zırhlılar geri çekilirken yalnızca Ocean (Oşın) adlı bir zırhlı kalmıştı.

6. ETKİNLİK

İzlediğiniz “Seyit Onbaşı” filminin hedef kitlesi ve amacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Seyit Onbaşı filminin hedef kitlesi çocuklardır. Çocuklara vatan sevgisi, inanç ve azmin zaferi anlatılmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 56. Sayfa

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen haber ve dilek kipi almış fiilleri bulunuz. Bulduğunuz fiilleri ilgili kutulara yazınız.

Ya Sütlüce’nin Başına Gelenler
(…)
Düşman denizaltısı, Sütlüce’yi durdurur. Gemiye çıkan üç düşman subayı etrafı inceler. Kaptan Sezai Bey’e:
— Çanakkale’ye mi? der düşman subaylarından biri alaylı alaylı.
— Evet, diye cevap verir Kaptan Sezai Bey. Hastanelere malzeme götürüyorum. Öteki subay:
— Bunlar, Çanakkale’de savaşan askerlere giden erzaklar, savaş malzemesi değil, der.
Sonra da yanında bulunan daha yüksek rütbeli düşman subayına bakarak:
— Bu gemiyi de batıralım komutanım.
Üst rütbeli düşman subayı, yanında konuşan subaya bakar. Bu bakış: “Çeneni kapa ve sus!” demektir. Sonra da Kaptan Sezai Bey’e:
— Bu seferlik sizi bırakıyorum. Bir daha bu denizde size rastlarsam hiç tereddüt etmeden batırırım, diyerek gemiden ayrılır.
Böylece Sütlüce gemisi ve Kaptan Sezai Bey serbest kalarak yoluna devam etti. Gelibolu’ya vardığında derin bir “oh” çekti. Yükünü boşalttıktan sonra da yeni seferler için tekrar İstanbul’a döndü.
(…)

Cevap:

Haber Kipi
durdurur
inceler
der
verir
götürüyorum
bakar
bırakıyorum
batırırım
ayrılır
etti
çekti
döndü
Dilek Kipi
batıralım
kapa
sus

8. ETKİNLİK

Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı’nda top mermisini kaldırırken neler hissetmiş olabilir? Kendinizi Seyit Onbaşı’nın yerine koyarak duygularınızı ifade ediniz.

Cevap: Şayet bu mermiyi kaldırıp gemiyi batıramazsa vatanın elden gidebileceğini hissetmiş olabilir.Vatanın kurtulması için bunu yapmak zorundadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 57. Sayfa

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okulunuzda düzenlenecek kompozisyon yarışmasına katılmak için “Çanakkale Savaşı ve Vatan Sevgisi” konulu bir araştırma yapınız. Bu araştırmanız için bir taslak oluşturunuz.

Cevap:

Araştırmanın Konusu: Çanakkale Savaşı
Araştırmanın Ana Fikri: Çanakkale Geçilmez
Giriş Bölümü: Ülkemizin durumu
Gelişme Bölümü: Çanakkale savaşı
Sonuç Bölümü: Çanakkale Zaferi

b) “Çanakkale Savaşı ve Vatan Sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap: Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu saflarında yer alan Osmanlı Devleti, karşısında dünyanın en güçlü devletlerinden Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkeleri bulmuştur. Osmanlı Devleti pek çok cephede aynı anda savaşmış ve Osmanlı Ordusu bu cephelerden özellikle birinde; Çanakkale Cephesi’nde üstün başarı sergilemiştir. Çanakkale Savaşı, milletimizin vatan sevgisinin vücut bulduğu cephedir. O nedenle Çanakkale Savaşı ve vatan sevgisi her zaman bir arada anılan, adeta ayrılmaz bir bütün gibidir.Fransa ve İngiltere, Rusya ile kara sınırları olmadığı için müttefikleri ile bağlantılarını denizler üzerinden sağlamak istemiştir. Bunu sağlamak adına Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçerek Karadeniz üzerinden Rus topraklarına ulaşmayı amaçlamışlardır. Bu nedenle Çanakkale önlerine gelen Fransız ve İngiliz donanmalarına Çanakkale Boğazı’ndan geçiş izni vermek istemeyen Osmanlı Devleti arasında çatışmalar başlamıştır. Çanakkale Savaşı bu şekilde çıkmıştır. Çanakkale Savaşı sonunda İngilizler ve Fransızlar ile onların sömürgelerinden getirdiği askerler büyük bir yenilgiye uğrayarak Gelibolu Yarımada’sından ayrılmak zorunda kalmışlardır.

c) Yazınızı okul panosunda paylaşınız.

Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 54-55-56-57. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.