17 Mart 2022, 15:48
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yeni Dünya Etkinlik Cevapları7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 Yeni Dünya Metni Etkinlik Cevapları MEB Yayınları

YENİ DÜNYA

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 143. Sayfa

DERSE HAZIRLIK

1. 19. yüzyılda gerçekleşen bilimsel gelişmelerle ilgili yaptığınız araştırmayı arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap:

İlk buharlı lokomotif icat edildi.

Bilimle uğraşmanın bir meslek olduğu kabul edildi ve ilk defa “bilim adamı” terimi kullanılmaya başlandı.

Hastalıklarının sebebinin mikroplar olduğu kanıtlandı.Louis Pasteur ilk kuduz aşısını icat etti.

Dmitri Mendeleev kimyasal elementlerin sınıflandırılmasına yarayan “Periyodik Tablo”yu geliştirdi.

Elektrikle yüklü parçacıklar arasındaki etkileşime neden olan fiziksel kuvvet olan “Elektromanyetizma” keşfedildi.

Termodinamik bilim dalının temelleri atıldı.Neptün gezegeni keşfedildi.

Thomas Alva Edison, ampulü icat etti.

Alessandro Volta elektrik aküsünü icat etti.

Michael Faraday elektrikle çalışan bir motor yaptı.Samuel Morey ilk içten yanmalı motoru icat etti.

Joseph Henry telgrafı icat etti.

Emniyet pimi ve gaz maskesi icat edildi.

Karton kutu icat edildi.Wilhelm Röntgen, x-ışınlarını keşfetti.

İlk kez anestezi kullanıldı.

Asprin icat edildi.

Charles Babbage analitik motor adlı hesaplama makinesi ile bilgisayarın temellerini attı.2. Sizce önümüzdeki yüzyıllarda günlük hayatı etkileyecek ne tür bilimsel gelişmeler olabilir?

Cevap: Teknolojik gelişmeler hızla ilerlemektedir.Teknolojik gelişmelerin ilerlemesi hayatımızı daha kolay hale getirmektedir.Bence en önemli gelişmeler tıp alanında olacaktır.İnsanların yakalandıkları hastalıkların kolyaca tedavi edildiği, teşhis ve tedavileri için gerekli teknolojik cihazların olduğu zamanlar gelecektir.Bu şekilde insan ömrü daha uzun olacaktır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 147. Sayfa

1. ETKİNLİKOkuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap: Bu etkinlikte anlamını bilmediğim kelime yoktur.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.1.20. yüzyılda ortaya çıkan bilimsel gelişmeler nelerdir?

Cevap: Televizyon, jet motoru, atom bombası, DNA molekül yapısı, aya ilk insanın ayak basması, haberleşme uydusu, disket, barkod, mobil telefon, uzay mekiği, sanal gerçeklik, Mars gezegenine bırakılan araştırma cihazı.

2. Metinde yer alan bilimsel gelişmelerden hangilerini günlük hayatımızda kullanıyoruz?

Cevap: Fotoğraf çekmek, televizyon, barkod, mobil telefon, uçak, sanal gerçeklik.3. Sizce insanlık tarihini değiştiren en önemli icatlar nelerdir? Sıralayınız.

Cevap: Uçak, mobil telefon, bilgisayar, genel ağ.

4. Size göre metinde verilen 20. yüzyıldaki gelişmelerden en önemlisi hangisidir, neden?

Cevap: Mobil telefon çünkü insanların tamamı bunu kullanmakta ve iletişime büyük katkı sağlamaktadır.

5. Metinde verilen bilimsel gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçların ortak yönleri nelerdir? Bilimsel gelişmeler her zaman iyi sonuçlar sağlamış mıdır?

Cevap: İnsanların hayalarını kolaylaştırmış olması ortak noktalarıdır.Fakat atom bombası bir çok insanın ölümüne neden olmuştur.

6. 20. yüzyıldaki bir bilimsel gelişme (örneğin uçağın icadı) ile ilkel dönemlerdeki bir gelişmeyi (örneğin tekerleğin icadını) karşılaştırın. Bu iki icadın insanlığın gelişimindeki etkilerini tartışınız.

Cevap: Tekerleği icadı ulaşımın ilk adımı olmuş ev insanlar daha sonra bunu geliştirmiş ve bugünkü noktaya kadar taşımışlardır.Uçağın icadı ise var olan ulaşım araçlarının daha da hızlı olmasını, zaman kazanmasını sağlamıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 148. Sayfa

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri ve yangın talimatını inceleyiniz. Soruları yanıtlayınız.

YANGIN TALİMATI

YANGIN ANINDA

1. Telaşlanma.
2.Bulunduğun yerde yangın ihbar düğmesi varsa bas, çan varsa çal, yoksa bağırarak çevrene haber ver.
3. İtfaiye teşkilatına haber ver. Yangın yerini, adresini en kısa ve doğru bir şekilde bildir. Mümkünse yangının cinsini ( bina, elektrik, akaryakıt, lpg vb.) Bildir.
4. Yangını çevrendekilere ve ilgililere duyur.
5. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut araç, gereç ve olanaklardan yararlan.
6. Elektrik ve sıvı madde yangınlarında asla su kullanma. Yangına müdahale etmeden önce elektrik akımını kes.
7. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapat.
8. Bunları yaparken kendini ve başkalarını tehlikeye atma.
9. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel ol.

İTFAİYE :110
HIZIR ACİL :112
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ :114
JANDARMA :156

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 149. Sayfa

a) Okuduğunuz metindeki gelişmelerden de hareketle yangın söndürme araçlarını karşılaştırınız.

Cevap: Eskiden insanlar sırtlarında su dolu bir depo taşırlardı.Bu su sınırlı ve etkisiz olurken günümüzde yangın söndürme uçakları bulunmaktadır.Tek seferde daha fazla su taşır ve daha çabuk yangın söndürülür.

b) Sizce yangın ihbarı konusunda 19. yy. ile 20. yy. arasında nasıl bir değişim olmuştur?

Cevap: 19. yüzyılda yangın ihbarları gözetleme kulelerinden görülmesi ile birlikte bağırarak yapılırdı.Fakat şimdi telefon ile anında haber verilmektedir.

c) Yangın anında ilk olarak ne yapmalıyız?

Cevap: Yangın olduğunu bağırarak, yangın ihbar butonuna basarak ya da çan çalarak haber vermeliyiz.

d) Talimatnameye göre yangının yayılmasını önlemek için neler yapılmalıdır?

Cevap: Kapı ve pencereleri kapatmak gerekir.

e) Evinizde yangın için alınabilecek önlemler ve yangın esnasında kullanabileceğiniz malzemeler nelerdir?

Cevap: Yangın tüpü bulunur, elektrik tesisatlarını ana şartelden kapatırız, yangın alarm sistemi kurulur.

f) Talimatnamelerin uygulanmasının günlük hayatımızdaki önemi nedir?

Cevap: Yangın çıktığında yangının daha fazla yayılmaması ve çıkan yangını en az zararla atlatmak için talimatlara uyulması gerekir.

g) Başka hangi konularda talimatname olabilir?

Cevap: Sel, deprem, gibi doğal afetler için olabilir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 150. Sayfa

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyerek uygun tablolara yerleştiriniz.

Geleceği düşünmek ve ileride neler olabileceğini tahmin etmek bizi hep heyecanlandırmıştır.
Acaba bu önemli gelişmelerden hangileri tahmin edilebilmiştir?
Yaptığı projeyle bölüm şefinin gözüne girdi.
19. yüzyılın sonlarına doğru siyah beyaz fotoğraflar popüler hâle geldi.
1907 yılında Lumiere (Lumyır) kardeşlerin renkli filmi bulmalarıyla fotoğrafçılık daha da yaygınlaştı.
Uzaya gönderilen ilk otomobil oldu.
Günümüzde jet uçakları ses hızından daha hızlı uçabiliyor.
Dünyanın en güçlü roketi Mars’a doğru yol aldı.
Bu motor 1941’de kullanılmaya başlandı.
Wright Kardeşler, 12 saniye boyunca uçarak 44 metrelik bir mesafe katettiler.
NASA şimdi bu kırmızı gezegene astronot göndermek için hazırlıklar yapıyor.
Bu telefonlarla internet bağlantısı kuruluyor.
Graham Bell, telefonu icat etti.
Bugünlerde robotlar, hızlıca hayatımıza giriyorlar.

Cevap:

Basit Fiiller
bulmalarıyla, oldu, göndermek, yapıyor, giriyorlar.

Türemiş Fiiller
düşünmek, heyecanlandırmıştır, yaygınlaştı, gönderilen, kuruluyor.

Birleşik Fiiller
olabileceğini, tahmin etmek, tahmin edilebilmiştir, gözüne girdi, popüler hâle geldi, uçabiliyor, yol aldı, kullanılmaya başlandı, katettiler, icat etti.

5. ETKİNLİK

Telefonu bulan Alexander Graham Bell (Aleksandır Gıraham Bel) ile telefonda konuştuğunuzu ve ona aşağıdaki soruları sorduğunuzu düşünün. Graham Bell, size nasıl cevaplar vermiş olabilir? Paylaşınız.

a) Telefonu icat etmekteki maksadı ne olabilir?

Cevap: İnsanların çok uzakta olan yakınları ile anlık haberleşmesini sağlamak.

b) Alexander Graham Bell icadının günümüzde ulaştığı nokta için ne düşünüyor?

Cevap: Bu noktaya gelebileceğini düşünmemiş ama bu durumdan oldukça mutludur.

c) İleriki zamanlarda mobil telefondan daha gelişmiş bir iletişim yöntemi ile aranması hususunda ne düşünür?

Cevap: Teknoloji her zaman ilerler bu nedenle her şey mümkündür.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 151. Sayfa

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Okuduğunuz metinden hareketle “başarılı olmada çalışma ve azmin önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı metinde olduğu gibi konuya uygun deyim, atasözü veya özdeyişlerle zenginleştiriniz.

Cevap: İnsanların çoğu ilgi alanlarına göre meslek edinirler.Meslek edinirken bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yaparlar.Çok çalışarak başarıya ulaşmaları mümkündür.Örneğin doktor olmak isteyen bir kimse o alana yönelir ve bu mesleği edinmek için gerekli çalışmaları azimle devam ettirir.Çok zeki olsa bile mutlaka çalışması gerekir.Disiplinli çalışmak başarının anahtarıdır.Emek olmadan yemek olmaz atasözü tam da bu gibi durumlar için söylenmiştir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Doğada uzun süre yok olmayan sanayi ürünleri ile ilgili araştırma yapınız.

Cevap: Doğaya attığımız her ürün aslında doğaya ve dolayısı ile canlılara zarar vermektedir.Bunlara bazı örnekler verecek olursak:
Strafor 5000 yıl

Cam Şişe 4000 yıl

Plastik 1000 yıl

Poliüretan 1000 yıl

Telefon kartı 1000 yıl

Balık oltası 600 yıl

Plastik tabak 500 yıl

Pet şişe 400 yıl

Pil 300 yıl

Alüminyum 100 yıl

Çakmak 100 yıl

Kutu kola 10 yıl

Çiklet 5 yıl

Yün Çorap 4 yıl

Sigara 1 yıl

Bez Parçası 6 ay

Gazete 3 ay

Kağıt Havlu 1 ay

sonra doğada yok olmaktadır.Bu edenle bu ürünleri atarken bir kere değil bin kere düşünmek gerekir.

2. Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri ile ilgili bir araştırma yapınız.

Cevap:

Matrakçı Nasuh:

Matrakçı Nasuh, özellikle minyatür sanatıyla öne çıkan isimler arasında yer almaktadır. Bu nedenle matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

Molla Lütfi:

Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid döneminde yaşayan en ünlü bilim insanlarından biri olarak matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

Kerim Erim:

Yakın dönem bilim insanlarından biri olarak çalışmalarına devam eden Erim, yüksek matematik alanında araştırmalar yaparak gündeme gelmiştir.

Selman Akbulut:

Yakın dönem bilim insanlarından biri olan Akbulut, Avrupa ve Amerika kıtasında bilim için matematik alanında alışmalar yapmaktadır.

Harezmi:

Matematik alanında en önemli isimlerden biri olarak sıfırın bulunmasıyla dünya bilim tarihinde bir dönüm noktası oluşturmuş ve birçok eser ortaya koymuştur.

Salih Zeki:

Yakın dönem matematik alanında hizmet veren ve çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan bir bilim insanı olarak tanınmıştır.

Uluğ Bey:

İslam tarihinin en önemli bilim insanların biri olan Uluğ Bey, matematik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Ömer Hayyam:

Selçuklu zamanında yaşayan en önemli felsefe ve bilim insanlarından biri olarak matematik alanında da eserler ortaya koymuştur.

Cahit Arf:

Yakın dönem en önemli bilim insanlarından biri olarak Arf teoremini geliştirerek bilime katkı sağlayan matematikçidir.

Ali Kuşçu:

Tarihin en önemli bilim insanlarından biri olarak matematik alanında da çalışmalar ve araştırmalar yapmıştır.

Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 143-144-145-146-147-148-149-150-151. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.