18 Eylül 2022, 18:20
murat
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları Cevapları


 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık

10. Sayfa

Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ne gibi zorluklar yaşadığını düşünüyorsunuz?

Cevap: Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanlar ailelerinden ayrılıyorlar, ekonomik sıkıntı yaşıyorlar, barınma,giyim, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar.Dillerini bilmedikleri insanlar ile iletişimde zorlanıyorlar.Sosyal,ekonomik,psikolojik sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyorlar.

Ülkemize göç etmek zorunda kalan insanlara hangi kurum veya kuruluşların yardım ettiğini biliyor musunuz? Araştırınız.Cevap:

Sığınmacıları İzleme Platformu
Türk Kızılayı
Afad
Meb
Usak
İgam
Valilikler
Kaymakamlıklar

13. SayfaSöz Varlığım

“Mor Salkımlı Ev” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Metinden yola çıkarak bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:

Kristal:billurdan yapılmış.parlak camKerpiç: saman ve balçık karışımı olarak hazırlanıp tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan, duvar örmekte kullanılan ilkel tuğla.

Öteberi:çeşitli ve önemsiz, ufak tefek şeyler.

Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor.”, “Yıllarca birlikte yaşamışçasına birbirimizle kaynaşmıştık.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin kullanıldığı anlamları aşağıdaki kutucuklarda işaretleyiniz.

Cevap: Gücü az olan
Uyuşmak yakın ilişki kurmakAşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime gruplarının yerine, cümlenin anlamına uygun başka kelimeler yazınız.

Cevap:

dersdestek

14. SayfaHikâye Haritası Oluşturuyorum

“Mor Salkımlı Ev” metninin hikâye haritasını oluşturunuz.

Cevap:

14. SayfaAnlayalım – Cevaplayalım

“Mor Salkımlı Ev” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mor salkımlı evin mimarisi nasıldır? Evin içi nasıl anlatılmaktadır?

Cevap: İki katlıdır. Alt ve üst katlarda toplam 8 odası vardır. Odaların tavanlarını ve duvarlarını rengarenk oyma resimler süslemektedir. Hemen her odada kristal avizeler ve gece lambaları vardır. Oyma dolapların içindeki yemek ve kristal reçel takımları ise ayrı bir güzeldir.2. Mor salkımlı evin üst katına taşınan aileye mahalle halkı niçin yardım ediyor? En büyük yardımı kim yapıyor?

Cevap: Çünkü Makedonya’dan göç etmek zorunda kalmış bir ailedir. Çok zor zamanlar yaşadıkları için bütün mahalle onlara yardım etmek istiyor.

3. Mor salkımlı eve ilk girdiğinde çocuğa neler ilginç geliyor?

Cevap: Evdeki antikalar evin mobilyaları eski ama çok güzel olmaları.4. Komşu nine çocuğu neden çok seviyor?

Cevap: Çünkü eve ve bahçeye giren tek çocuktur. Ninenin bütün alış verişini su getirip götürmeyi, özetle dışarıdaki bütün işlerini yaptığı için çocuğu çok sevmektedir.

5. Komşu nine, çocuktan yeni gelen ailenin çocukları için neler istiyor?

Cevap: Onlara Türkçe öğretmesini.Anlayalım – Düşünelim

Komşu nine aileyi evinin üst katına almasaydı bu aile hangi zorluklarla karşılaşabilirdi? Söyleyiniz.

Cevap: Evsiz kalabilirlerdi.Bu da çocuklar ve aile için psikolojik ve fiziksel hastalıklara neden olabilirdi.

Konuyu ve Ana Fikri Belirleyelim

“Mor Salkımlı Ev” adlı metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Konu: Göçmen bir aileye sahip çıkma ve yardım etme.

Ana Fikir: Göçmen ailelere yardım etmeli ve onlara sahip çıkmalıyız.

15. Sayfa

Sözcüklerle Resim Çizelim

Varlıkların durumunu, biçimini, rengini niteleyen ya da sayısını, sırasını, yerini belirten kelimeleri betimlemelerde kullanırız.

Siz de okuduğunuz metinden ve görselden hareketle “Mor Salkımlı Ev”in betimlemesini örnekteki gibi yapınız.

Cevap:

15. Sayfa

Çözüm Üretelim

Ülkesinden göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı sorunlardan biri barınmadır. Sizin bu insanların barınma sorununa çözüm önerileriniz nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: İlk önce insanlara barınacakları bir yer verene kadar geçici sığınma evlerine alınmalıdır. Prefabrik de olsa belli yerlere bu evlerde yapılmalıdır.

16. Sayfa

Aşağıda verilen cümlelerdeki fiilleri anlam özelliklerine göre gruplayarak ilgili kutucuklara yazınız.

1. Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor, yapraklar hışırdıyor, dallar birbirine vuruyordu. ( durum )
2. Oyma dolapların içindeki yemek ve kristal reçel takımları insanların gözlerini kamaştırıyordu. ( oluş )
3. Bu bölgede çiçekler ilkyazdan sonbahara kadar durmadan açar. ( oluş )
4. Onun her türlü işini ben yaptığım için beni çok seviyordu. ( durum )
5. Bir de mahalle çeşmesinden günde iki üç kez taze su götürürdüm. ( iş )
6. Ben de köpeği Fındık ile bahçeyi boydan boya dolaşırdım. ( iş )
7. Sonra dut ağacına tırmanır, kışlaya giden yolu saatlerce seyrederdim. ( iş )
8. Uzun süre yağmurda bekleyen bisikletim paslanmıştı. ( durum )
9. Tadını hâlâ damağımda duyuyorum. ( oluş )
10. Biz de buna karşılık özenle baktığı çiçekleri hemen her gün suluyor, etraflarında biten otları ayıklıyorduk. ( iş )

17. Sayfa

Hikâye Yazalım

“Mor Salkımlı Ev” metninde oluşturduğunuz hikâye haritasını hatırlayınız. Hikâyeyi oluşturan unsurlar ile aşağıdaki yönergeleri kullanarak defterinize serbest yazma stratejisine uygun bir hikâye yazınız.

Cevap: Bu etkinliği siz yapmalısınız.

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık ” Sevgi Kurtaracak Bizi ” Etkinlik Cevapları

18. Sayfa

Verilen görsellerden yararlanarak kendi “sevgi” tanımınızı yapınız.

Cevap: İçten bağlılık sevgidir.Bir insanın annesine köpeğine babasına ya da bir çiçeğe içten bağlılığıdır.

20. Sayfa

Şiirde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını verilen tanımlamalardan yararlanarak bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap:

20. Sayfa

Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Ölüm korkusu: Ölme tehlikesiyle yüz yüze gelmekten duyulan korku, can korkusu.
Cümlem: Ölüm korkusuyla kalbi çok hızlı çarpıyordu.
Çıkar yol : Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış; çözüm yolu, çare
Cümlem: Bu durumdan çıkar yol bulamadım.
Cana yakın : Sevimli
Cümlem: Arkadaşım oldukça cana yakın biri.

21. Sayfa

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Sevgi Kurtaracak Bizi” metnine göre cevaplayınız.

1. Şairin “Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi” dizesindeki kurtuluş nelerle ilgilidir?

Cevap: Ölümden olmasa da ölüm korkusundan Savaştan olmasa da savaş korkusundan Kıskançlıktan, kötülükten, boşluktan.

2. Şiire göre azıcık sevecenlik görmek insanlarda neleri değiştirir?

Cevap: Az da olsa kırgınlıklarını, üzüntülerini, dertlerini unuturlar.

3. Şair sevgiyi neden tek çıkar yol olarak görmektedir?

Cevap: En üstün gücün sevgi olduğunu düşündüğü için.

4. Sevmek, sevilmek insanları hangi mutlu sonuca ulaştıracaktır?

Cevap: Barışa, mutluluğa, kurtuluşa, dostluğa.

Tersini Düşünelim

Sevmemek ve sevilmemek insanları hangi mutsuz sonuca ulaştırır?

Cevap: Kavgalara, huzursuzluğa, savaşa, mutsuzluğa, yalnızlığa.

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

“Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirinin konusunun ve ana duygusunun doğru belirtildiği kutucuğa “✓” işareti koyunuz.

Cevap:

20. Sayfa

Anlayalım – Yorumlayalım

Aşağıdaki dizelerin metinde ne anlama geldiğini belirtiniz.

Cevap:

Seversen her şey güzel görünür olumlu bakar insan; sevmezsen ise olumlu şeyleri bile olumsuz görürsün.
Sevgi de aynı tohumların yeşermesi gibi dünyamızı kaplar, yeter ki yayalım sevgi tohumlarını.
Dünyada sevgiden daha büyük bir güç yoktur.

22. Sayfa

Hangi Özellikler Olmalı?

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri “Sevgi Kurtaracak Bizi” metninde bahsedilen “seven/ sevilen insan”ın özelliklerinden değildir? Kutucukları işaretleyiniz.

Cevap:

22. Sayfa

Çıkarımda Bulunalım

“Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirine ait aşağıdaki bölümden hareketle şairin duygu ve düşüncelerini bir koşula bağlayarak ifade etmesinin sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

Var mı ondan başka güvencemiz?
Sevenin bir düşmanı varsa Sevmeyenin bin
Erinç de mutluluk da seversen var
Seversen her yağmur bereket
Seversen her mevsim bahar
Gündüzü de karanlıktır sevmeyenin.

Cevap: Koşullu anlatım daha etkili mesaj vermektedir.

23. Sayfa

Şiiri Tamamlayalım

Aşağıda verilen şiirlerin temaları “sevgi”dir. Buna göre şiirlerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Aşka gönül ile düşersen yanarsın
Zekâ ile düşersen kavrulursun
Akıl ile düşersen çıldırırsın
Duygu ile düşersen gülünç olursun
Aşka düşmezsen kalabalığa
karışırsın ezilirsin
sersem sersem bakınıp durma bir yol seç

Özdemir ASAF

Sevmek hayatın kanununda var
Gönülde, yürekte gözlerde var
Sözlerde şarkılarda şiirlerde var
Sevgisiz hayat neye yarar
Masallarda romanlarda var
Destanlarda yazıtlarda var
Filmlerde öykülerde var
Sevgisiz hayat neye yarar

Turgay KARABACAK

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir kelime çıkarsa buna “akrostiş” denir. Siz de aşağıdaki “sevgi” konulu akrostiş çalışmasını tamamlayınız.

Cevap:

Sevgi en büyük güç dünyada
En derin duyguları hayatın
Ver elini birlikte ekelim
Güzel sevgi çiçeklerini
İnsanlar birlikte mutlu olalım.

Bana Göre Şiir

Aşağıda ünlü kişilerin yaptıkları şiir tanımları verilmiştir. Siz de “Sevgi Kurtaracak Bizi” şiirinin özelliklerinden yararlanarak kendi şiir tanımınızı boş bırakılan yere yazınız.

Cevap:

Şiir insanları kaynaştıran, duygularını öne çıkaran, yumuşatan ve sevdiren güçtür.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık ” Kırmızı Pabuçlar ” Etkinlik Cevapları

24. Sayfa

Metne Hazırlanalım

“Et tırnaktan ayrılmaz.” atasözünü aile bireyleri arasındaki bağ, dayanışma ve fedakârlık açısından değerlendiriniz.

Cevap: Aile içindeki bireyler birbirlerine sıkı sıkı bağlıdırlar.Aralarında her türlü sıkıntı, sorun olsa bile onları birbirine bağlayan sevgi ve kan bağı vardır.Bu bağ onları daima güçlü kılar.

Konuşalım

“Aile” şiirini okuyup aşağıdaki soruları cevaplayınız. Katılımlı konuşma yöntemini kullanarak “aile” kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aile kavramı size neler çağrıştırıyor?

Cevap: Güven, mutluluk, yuva, huzur, kardeş, anne, baba.

Aileyi oluşturan bireyler arasındaki sağlıklı ilişki nasıl olmalıdır?

Cevap: Sevgi ve saygı çerçevesinde, sıkı bağlar olmalıdır.

Şiirde sizinle konuşan kişi ailenin hangi bireyi olabilir?

Cevap: Babam olabilir.

Şiirdeki kişi sizce huzurlu mudur? Bunu hangi dizelerden anlıyorsunuz?

Cevap: Huzurludur.

Seviniyorum şimdi
Kavuştum çoluk çocuğuma,
Koltuğuma uzandım, rahatım.
Kahvem içime sindi,
Başladı gecelik saltanatım.

Aile bağlarının kuvvetli olmasını sağlayan başlıca değerler nelerdir?

Cevap: Sevgi, saygı, fedakarlık.

27. Sayfa

Söz Varlığım

“Kırmızı Pabuçlar” metninden hareketle aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi anlamlarıyla eşleştiriniz.

Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. (TİYATRO)
Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı. ( KOSTÜM )
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme. ( PROVA )
Kelebek biçiminde, bir çengelle veya lastik bağla yakaya tutturulan kravat. (PAPYON)

Yuvarlak ve bombeli şapka. ( MELON)
Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı eğlence, şov. (GÖSTERİ)

Sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm. (KULİS )
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman. (JİMNASTİK)

Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi. ( FİYONK )
Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul. ( KONSERVATUAR )
Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü. ( PARODİ)
Gözü malda olmayan, gözü tok. ( TOKGÖZLÜ)
Kolsuz, askılı fanila. ( ATLET )
Tiyatro veya sinemada en önemli rol. ( BAŞROL)

Öğrendiğiniz kelimelerden dört tanesini belirleyiniz. Belirlediğiniz kelimeleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap:

– Atlet giymek hasta olmayı engeller.
– Kuliste olmak çok heyecanlı.
– Radyo parodisi çok güzeldi.
– Pantolonum için terzi prova yaptı.

28. Sayfa

Anlam Farklılıklarını Bulalım

Metinde geçen “Provaları seyreden arkadaşlar gülmekten kırılıyorlardı.” cümlesindeki altı çizili ifade ile “Düşünmeden yaptığı davranışlar arkadaşlarının kırılmasına sebep oldu.” cümlesindeki altı çizili ifade bir anlam ayrılığı gösteriyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet birinde darılmak anlamı diğerinde çok fazla gülmekten dolayı yaşanan mutluluk anlatılmaktadır.

“Bazı çocuklar gibi ne görse tutturan biri değil.” cümlesindeki koyu renk ile yazılan kelimeyi farklı anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.

Cevap: Çamaşırı ipe mandalla tutturdum.

Hikâye Unsurları Neler ?

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Hikâyenin Adı: Kırmızı Pabuçlar
Mekân: Okul, ev.
Zaman: Belirsiz bir zaman.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Kız çocuğu, öğretmeni anne baba
Olay Örgüsü: Oyunda oynanacak tiyatroya seçilen kız, oyun için gerekli olan kırmızı ayakkabıları babasından isteyememesi, sonra çorapları boyayarak oyunu oynaması, kendisine alınan kırmızı pabuçlar yerine babasına bir çift ayakkabı alınması.
Hikâyenin Anlatıcısı: Birinci tekil şahıs kahraman ağzından anlatılmıştır.

Anlayalım – Cevaplayalım

“Kırmızı Pabuçlar” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Anne ve baba kızları hakkında ne düşünmektedir?

Cevap: Kızlarının çok düşünceli, tok gözlü, her gördüğünü isterim diye tutturan bir çocuk olmadığını düşünmektedirler.
2. Küçük kızın yaşadığı sorun nedir?

Cevap: Oyun için gerekli olan kırmızı pabuçları alması için babasına söyleyememesi.

3. Küçük kızın yaşadığı sorunu ailesiyle paylaşmamasının sebebi nedir?

Cevap: Ailenin maddi durumunun iyi olmaması.

4. Küçük kızın yaşadığı soruna bulduğu çözüm işe yaramış mıdır?

Cevap: Yaramıştır.
Farklı Çözümler Üretelim

Küçük kız kırmızı ayakkabısı olmadığı için beyaz çoraplarını kırmızıya boyayarak yaşadığı sorunu çözmüştür.

Küçük kıza yaşadığı sorunu çözmesi için başka hangi önerilerde bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

Cevap: Bir arkadaşından ödünç isteyebilirdi.

29. Sayfa

Metni Özetleyelim

Aşağıdaki cümleleri, hikâyedeki oluş sırasına göre sıralayınız ve defterinize metnin özetini yazınız.

Öğretmenimiz başrolü bana vermişti. (1)
Kırmızı pabuç dışında her şeyim tamamdı. (4)
Öğretmenimiz kostümlerimizi tek tek açıkladı. (3)
Okulun tiyatro salonunda gösterimizi başarıyla tamamladık. (8)
Provalarda hepimiz başarılıydık. (6)
Bir çift eski, beyaz çorabı ayakkabı modelinde kırmızıya boyadım. (7)
Babam aldığı kırmızı pabuçları yetiştiremediği için özür diledi. (9)
Sıra oyunda giyeceğimiz kostümlere geldi. (2)
Ertesi gün ısrarlarımla kırmızı pabuçları geri vererek babama bir çift ayakkabı aldık.( 11)
Ekonomik durumumuz nedeniyle babamdan kırmızı pabuç almasını isteyemedim. (5)
Annemle babam beni kutlamak için kulise geldiler. (10)

Ne Kadar Benziyorum ?

Okuduğunuz hikayedeki küçük kızın özelliklerini belirleyiniz. Küçük kızın özellikleriyle kendi özelliklerinizi karşılaştırınız.

Cevap:

29. Sayfa

Başlık Belirliyorum

Okuduğunuz hikâyenin başlığı ile içeriğinin uyumlu olup olmadığını nedeniyle birlikte yazınız. Metnin içeriğine uygun yeni bir başlık belirleyiniz.

Bence başlık içerikle uyumlu çünkü kırmızı papuçlar metnin en önemli unsuru.
Benim belirlediğim başlık: Asla Umutsuz Olma

30. Sayfa

Farklı Bir Son Yazalım

“Kırmızı Pabuçlar” metnine farklı sonlar yazmaya ne dersiniz? Örneğin küçük kız ayakkabısının olmadığını ailesine söyleseydi olaylar nasıl gelişirdi? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap:

Ailesi maddi durumu iyi olmasa bile ne yapar eder bu papuçları kızlarına alırdı.

Küçük kız, kırmızı ayakkabısı olmadığı için oyunda rol almak istemeseydi olaylar nasıl gelişirdi? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap:

Hemen öğretmenleri ve arkadaşları kırmızı papuçları kendileri alırdı.

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık ” İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi Helen Keller ” Etkinlik Cevapları

31. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Başarılı bulduğunuz kişiler kimlerdir? Bu kişilerin başarılı olma sebepleri sizce nedir?

Cevap: Fatih Terim.Çünkü işini severek yapıyor ve disiplinli bir şekilde çalışıyor.

Konuşalım

Verilen görselleri inceleyip açıklamaları okuyunuz. Bu kişilerin ortak özelliklerini belirleyiniz. Belirlediğiniz ortak özelliklerden birini seçip yaratıcı konuşma yöntemini kullanarak bu ortak özellik hakkında 2 dakika konuşunuz.

Cevap: Hepsinin ortak özelliği engelli olması yada hayatta başarılı olamaz denmesi.Oysa engelli olmak yetenekli olmaya engel değildir.İnsanların kendilerine göre farklı özellikleri vardır.

Dinleyelim/İzleyelim

“İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller (Helın Kelır)” metnini dinleyiniz. Dinleme sırasında sorulan sorulara cevap vererek olayların gelişimi hakkında tahminlerde bulununuz.

32. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıdaki altı çizili kelime veya kelime gruplarının anlamını dinlediğiniz metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

İki yaşını doldurmaya birkaç ay kala ateşli bir hastalık geçirdi.

Tahminim: Bir şeyi tamamlamak.
Sözlük anlamı: Dolmasını sağlamak.

Bebeklikten çocukluğa geçiş döneminde çevresinde olan biteni çok az anlaması, ele avuca sığmazlığı, asilliği bu inanışın onaylandığının göstergesiydi.

Tahminim: Yaramazlık yapmak.
Sözlük anlamı: Yasa ve kurallara, buyruklara karşı gelen, başkaldıran; dikbaşlı.

İnsan beyninin doğru kullanıldığında olağanüstü bir kapasitesi olduğunu tüm dünyaya göstereceğini bilmiyordu.

Tahminim: Sınır
Sözlük anlamı: (bir şeyin) içine alma sınırı.

Sen nasıl oluyor da görme engelli olmamana karşın çevrendeki böylesi güzelliklerin ayırdına varamıyorsun?

Tahminim: Karşıt olma, rağmen
Sözlük anlamı:gerekli olan duruma ya da mantığın gerektirdiğine karşıt olarak.

Onun yaşam öyküsünü yazması tam elli yıl sürdü.

Tahminim: Hayat hikayesi
Sözlük anlamı: Özgeçmiş

Bu kadın, tüm dünyaya cesaret ve inancın sınırları olmadığını göstermiştir.

Tahminim: Çerçeve
Sözlük anlamı: bir şeyin genişleyebileceği ya da yayılabileceği son uç.

33. Sayfa

Aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

33. Sayfa

Dinleyelim – Cevaplayalım

Dinlediğiniz metni daha iyi anlamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Helen Keller, hastalığı sonucu hangi duyularını kaybetmiştir?

Cevap: Konuşma, görme,işitme.

2. Helen hangi düşüncesinden sonra konuşma dersleri almaya karar vermiştir?

Cevap: Bir başkasının başardığını öğrendiği zaman bir başkası başarabiliyorsa ben de başarabilirim düşüncesi ile karar verdi.

3. Helen hangi fakülteden mezun olmuştur?

Cevap:

Edebiyat fakültesinden 1940 yılında mezun oldu.

4. Helen hangi özellikleri sayesinde dönemin ünlüleriyle dostluk kurabilmiştir?

Cevap: Onun tüm engelleri yok sayarak sağladığı başarı sayesinde.

5. Helen’ın görme engelli olan ya da olmayan her kişiye “çevrelerine bakabilmemelerine karşın baktıkları çevrelerini zaman zaman göremediklerini” öğrettiği olay nedir?

Cevap: Arkadaşı ile ormandayken arkadaşına neler gördüğünü sorunca arkadaşı da hiç sıradan şeyler cevabını verdi.Bu olay onu hayal kırıklığına uğratmıştı.

6. Helen neden kitap yazmak istemiştir?

Cevap: Hiç bir engeli olmadığı halde çevresindeki güzellikleri, zenginliği göremeyenler için yaşamı göstermek için duyurmak için kitap yazmaya karar vermiştir.

7. Helen’ın cenaze töreninde konuşan Senatör Lister Hill (Listır Hil), ifadelerinde Helen’ın hangi özelliklerinden bahsetmiştir?

Cevap: Tüm dünyaya, cesaret ve inancın sınırları olmadığını gösteren bu kadının kitapları okunduğu, öyküleri anlatıldığı sürece o yaşayacak demiştir.

Kendimizi Onların Yerine Koyalım

Helen’ın anne ve babasının yerinde olsaydınız Helen’la ilgili neler hissederdiniz? Helen’a nasıl davranırdınız? Anlatınız.

Cevap: Çok üzülürdüm ama onun başardıklarını görünce çok sevinip gurur duyardım.Onu eğitimde ve aldığı kararlarda desteklerdim.

Helen’ın yerinde siz olsaydınız bu hastalıkla nasıl mücadele ederdiniz? Söyleyiniz.

Cevap: Helen en doğrusunu yapmış ben olsam bende mücadele ederdim.

“Ama Helen yenilgiye uğramayı kabullenmektense durmaksızın çalışarak bu savaşından başarıyla çıkmayı seçmişti.” diyen bir yazar olsaydınız Helen Keller’ın kişiliği ile ilgili düşünceleriniz neler olurdu?

Cevap: Azimli, çalışkan, cesaretli, yılmayan, inatçı bir insan olduğunu söylerdim.

Ana Fikri Belirleyelim

Yazarın bu metni ele alış amacı nedir? Yazar niçin Helen Keller’ın biyografisini yazmak istemiştir?

Cevap: Hayatta Helen gibi birçok insan var.Bu insanlara ilham kaynağı olması, mücadeleden vazgeçmemesi ve hayata tutunması için.Engelleri yıkmak ve engelli insanlara umut olması için.

34. Sayfa

Özetleyelim

“İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller” metnini özetleyiniz.

Cevap: Helen küçük yaşta bir ateşli hastalık geçirir.Daha sonra görme konuşma ve engelli biri olarak yaşamına devam eder.Küçük yaştan itibaren kendini geliştirir ve bir çok eğitim alır.En sonunda Edebiyat fakültesinden mezun olur.Bir kitap yazar tüm insanlara örnek olacak bir tavır sergiler.

Farklı Başlıklar Bulalım

Dinlediğiniz metnin başlığı neden “İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller”dır? Bu başlık bir başlığın taşıması gereken aşağıdaki özelliklerin hepsini taşıyor mu? Söyleyiniz.

Konu hakkında fikir vermelidir.

Cevap: Biraz fikir veriyor.

İlgi çekici olmalı, yazının okunması için istek uyandırmalıdır.

Cevap: Çok ilgi çekici ve istek uyandırıyor.

Çok uzun olmamalıdır.

Cevap: Çok uzun değil.

Anlatılanların tamamını kapsamalıdır.

Cevap: Kapsamaktadır.

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar bulunuz.

Cevap: Engelli olmak engel değildir.
İnsan yeter ki istesin
Başarmak için istemek gerekir.

Tür Belirleyelim

Dinlediğiniz metinde aşağıdaki özelliklerden hangileri görülmektedir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

Tür Belirleyelim

35. Sayfa

Türü Ne ?

Aşağıdaki metni okuyunuz. Okuduğunuz metni “İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller” metni ile anlatıcı ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız.

Cevap: İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller üçüncü Tekil şahıs tarafından anlatılırken bu metin birinci tekil şahıs tarafından anlatılmaktadır.

36. Sayfa

Her Şey Su ile Başladı” metninde aşağıdaki özelliklerden hangileri görülmektedir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz.
Dinlediğiniz özelliklerden yararlanarak “Her Şey Su ile Başladı” metninin türünü tahmin edip ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

36. Sayfa

İnceleyelim – Yorumlayalım

Dinlediğiniz metinden ve aşağıdaki görselden hareketle engelli bireylerin yaşadığı zorlukların neler olabileceğini noktalı yere yazınız.

Cevap: Günlük hayatta önlerine bir çok engel çıkmaktadır.
Alış veriş yapmada zorluk çekmektedirler.
Kaldırımlarda yürürken araçlar park etmiş oluyor.
Gidecekleri yerlere rahat gidemiyorlar.

Biz Ne Yapabiliriz?

Devletimiz engelli vatandaşlar için bazı çevresel düzenlemeler yapmaktadır. Peki, biz onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: Onlara hayatta her zaman öncelik vermeliyiz.Günlük hayatlarını kolaylaştıracak yardımlar yapmalıyız.Trafikte yardımcı olabiliriz.

37. Sayfa

Tebrik Edelim

Konuşalım bölümünde başarılarından dolayı haberlere konu olan kişileri hatırlayınız. Bu kişilerden birini veya başarı öyküsüyle sizi etkileyen farklı bir kişiyi seçiniz. Seçtiğiniz kişiyle ilgili çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, dergi, ansiklopedi vb.) araştırma yapınız. Bu kişiye başarısı ve azminden ötürü kendisini tebrik ettiğiniz bir mektup yazınız.

Cevap:

Sevgili Hasan Bey
Size be mektubu yazmamın amacı sizi başarılarınızdan dolayı tebrik etmek istememdir.Siz bir çok insan için zor sayılabilecek işleri çok çalışarak,azmederek başardınız.Bir çok insana ilham verdiniz,örnek oldunuz.Bizler de artık çalışarak zor şeylerin üstesinden gelinebileceğini öğrendik.
Saygılarımla

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 39, 40. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık ” 1. Tema Değerlendirme Soruları ” Etkinlik Cevapları

39. Sayfa

Bir zamanlar huysuz mu huysuz bir kirpi varmış. En azından orman halkı onun huysuz olduğunu düşünüyormuş. Çünkü surat asar, kiminle karşılaşsa hep yakınır, yanına kim gelirse gelsin hemen tostoparlak olur, kabarır, dikenlerini sivriltirmiş. Başkalarına duyduğu bu güvensizliğin nedeni, kendini bildi bileli orman halkından kimsenin ona iyi davranmamış olmasıymış. Aslında orman halkına sorsak onlar bu durumu açıklayabilirlermiş. “Kimse onun yanına yaklaşamaz.” dermiş sincap. “Sivri dikenlerini batırmaya hazırdır hep.” diye yakınırmış tavşan. O zamanlar ormanlardaki hayvanlar da insan toplulukları gibiymiş.Biri bir şey söyledi mi öteki duyduklarına kendi de bir şeyler katar ve başkalarına, sanki kendi tanık olmuş gibi anlatırmış. Kulaktan kulağa yayılan söylentilere de sonunda herkes inanırmış. Kimse acaba bu söylenenler doğru mu, yanlış mı diye düşünmezmiş. Kimse gidip işin doğrusunu araştırmaya gerek görmezmiş. İşte kirpiyi ormanda kimsenin sevmeyişinin nedeni de buymuş.

(1- 5. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir? Yazınız.

Cevap: Kirpiye karşı bir ön yargının olması, kirpinin de orman halkına güvensizliği.

2. Ormandaki diğer hayvanların kirpinin huysuz olduğunu düşünme sebebi nedir? Yazınız.

Cevap: Onun dikenlerinin olması, surat asması, yakınması.

3. Kirpinin orman halkına güvensizlik duymasının nedeni nedir? Yazınız

Cevap: Kimsenin ona iyi davranmamış olması.

4. Metinden “dürüstlük” değerine uygun olmayan ifadeyi bularak yazınız.

Cevap: Biri bir şey söyledi mi öteki duyduklarına kendi de bir şeyler katar ve başkalarına, sanki kendi tanık olmuş gibi anlatırmış. Kulaktan kulağa yayılan söylentilere de sonunda herkes inanırmış.

5. Aşağıda verilen hikaye unsurlarından metinde bulunanları işaretleyiniz. Metnin sonuna metinde bulunmayan hikaye unsurunu ekleyecek şekilde üç cümle yazınız.

Cevap:

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Kirpi sincap ormandaki diğer hayvanlar
Mekan: Orman
Zaman: Belli değil.
Anlatıcı: Üçüncü şahıs.

– 1995 yılında sincap ve kirpi arkadaş olmuşlar.
– Bu arkadaşlıkları tam üç yıl sürmüş.
– Kirpi 1999 yılında ormandakiler tarafından benimsenmiş.

40. Sayfa

6. Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

a. “Uzun yıllar bu sokakta oturduk.” cümlesinde fiil durum bildirmektedir. (D)
b. “Çöpçüler parktaki kuru yaprakları süpürdüler.” cümlesinde fiil oluş bildirmektedir. (Y)
c. “Baharın gelmesiyle ağaçlar yeşermiştir.” cümlesinde fiil oluş bildirmektedir. (D)
ç. “Bu akşam konserde çok güzel şarkılar dinleyeceğiz.” cümlesinde fiil durum bildirmektedir. (D)
d. “Sonbahar mevsimiydi, ağaçlarda yapraklar sararmıştı.” cümlesinde fiil oluş bildirmektedir. (D)

7. “Takmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “Ayakları çok büyük olduğu için mahallenin çocukları ona ‘postal’ adını takmışlardı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Gözlüğünü takıp masaya eğildi.
B) Yeni geline pırlanta yüzük takmışlar.
C) Ona bu lakabı kim taktı bilmiyorum.
D) Matematik öğretmeni ona taktığı için dersten kaldı.

8. Aşağıdakilerden hangisi biyografi türünün bir özelliği değildir?
A) Bilgilendirici bir metin türüdür.
B) Genellikle öznel anlamlı cümleler kullanılmıştır.
C) Anlatılanlar belirli bir tarih düzenine göre sıralanmıştır.
D) Amaç söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır.

9. Kalın yün paltosu, bir un çuvalı kadar geniş beline sımsıkı oturmuş, zayıf dizlerinin üstünde sallanıyordu. İncecik ayaklarını bol paçalı pantolonu örtüyordu. Annemin dedemi giydirişine bakılırsa sanki dışarıda kar yağıyordu. Büsbütün gülmeye başladım. Dedem de neşelenmiş, benimle beraber gülüyordu.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimleme yapılmıştır.
B) Duygu belirten ifadelere yer verilmiştir.
C) “Büsbütün” ifadesi “tamamen, iyiden iyiye” anlamında kullanılmıştır.
D) “Sanki” yerine “galiba” kelimesi getirilebilir.

10. Sanatçı, insanda bilinmeyen duyguları yaratan adam değildir. Bizde var olanı söyler ancak bizim gibi söylemez. O, duygulara en uygun deyişi bulur. Denilebilir ki sanatçı, kişilere kendilerini en iyi anlatacak, sezdirecek biçimleri bulandır.
Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçı, herkesin fark ettiğini en uygun ve kendine özgü biçimde anlatandır.
B) Sanatçı olaylara herkesten farklı bakmayı bilen kişidir.
C) Sanatçılar, kendilerini en iyi biçimde anlatmayı bilen kişilerdir.
D) Sanatçıların eserlerinde fark etmediğimiz yönlerimizi buluruz.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık ” Yer Çekimsiz Yaşam ” Etkinlik Cevapları

42. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Uzayda hayat olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

42. Sayfa

Cevap: Uzayda hayat olduğunu sanmıyorum.Çünkü hayat olması için oksijen ve su olması gerekmektedir.

Konuşalım

“Uzayda yaşam” konusuyla ilgili çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, dergiler, ansiklopedi vb.) araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri görsel materyallerle zenginleştirerek, bir sunum hazırlayıp sunumunuzu sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

42. Sayfa

Okuyalım

Aşağıdaki soruları metni okumadan önce cevaplayınız.

Uzay hakkında ne biliyoruz?

Cevap: Sonsuz bir boşluk olduğunu, bir çok gezegen ve gök taşlarının olduğunu, çok merak konusu olduğu.

Uzay hakkında neler bilmek istiyoruz?

Cevap: Uzayın bir sonu olup olmadığı, başka yerlerde dünya gibi yaşam olan gezegenlerin olup olmadığı, başka galaksilerin güneşlerinin nasıl olduğunu, uzayda başka canlıların olup olmadığı.

45. Sayfa

Söz Varlığım

Okuduğunuz metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelime ve kelime gruplarını, metnin bağlamından hareketle anlamlarının belirtildiği cümlelerin başına yazınız.

Cevap:

YER ÇEKİMİ: Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi.
HAVA AKIMI: Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi.
AKROBATİK: Cambazlık ile ilgili.
AYGIT: Birçok parçadan yapılmış cihaz.
UZAY İSTASYONU: Uzay çalışmalarının yapıldığı, içinde insanların yer çekimi olmayan durumlarda çalışabildiği yapay uydu, uzay üssü.
ASTRONOT: Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, uzay adamı.

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili deyimlerin anlamlarını, metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu atasözleri ve deyimler sözlüğünden kontrol ediniz.

Cevap:

Yer çekimini algılayamayan iç kulaktaki denge merkezi şaşkına döner.

Tahminim: Şaşırmak
Sözlük anlamı: Beklenmedik bir durum karşısında şaşkınlaşmak.

Başınızı bir şeylere çarpmanız işten bile değildir.

Tahminim: Kolayca olabilen.
Sözlük anlamı: hiçbir zorluğu yok, çok kolay.

Kaslarımız ve kemiklerimiz ayakta durduğumuzda, yürüdüğümüzde ya da başka fiziksel hareketleri yaparken yer çekimine karşı koyabilecek kadar güçlü.

Tahminim: Engel olmaya çalışmak.
Sözlük anlamı: sert bir davranışla ya da güç kullanarak engel olmaya çalışmak, boyun eğmemek, dayanmak, direnmek.

46. Sayfa

Türkçesi Varken

Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimeler yabancı kökenlidir. Bu kelimeleri Türkçe karşılıklarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

46. Sayfa

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Yer Çekimsiz Yaşam” metnine göre cevaplayınız.

1. Astronotlar uzayda hangi sorunlarla karşılaşmaktadırlar? Niçin?

Cevap: Yer çekimi olmadığı için kan dolaşımı sıkıntıları, yemek yeme ve sıvı tüketme sıkıntıları var, mide ve baş ağrısı sıkıntıları, kas ve iskelet sistemleri sıkıntıları olmaktadır.

2. Uzayda kalma rekoru kime aittir ve bu kişi uzayda kaç gün kalmıştır?

Cevap: Uzayda kalma rekoru şimdilik Rus kozmonot Valeri Polyakov’a ait. Polyakov, 1995 yılında gittiği Mir Uzay İstasyonu’nda 428 gün kalmıştır.

3. İnsanlı uzay uçuşları hangi yıllarda yapılmaya başlanmıştır?

Cevap: 1960′ lı yıllar.

4. Okuduğunuz metinde hangi bölümü ilginç buldunuz? Niçin?

Cevap: Sütün havada durması ve içine pipet sokulması.

Konuyu Belirleyelim

“Yer Çekimsiz Yaşam” metninin konusu: Uzay istasyonunda yer çekimsiz bir ortamda uzay adamlarının yaşadıkları zorluklar.

Her Sonucun Bir Nedeni Var

“Yer Çekimsiz Yaşam” metninden aşağıdaki sonuçlara yol açan nedenleri bulup yazalım.

Cevap:

46. Sayfa

47. Sayfa

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Aşağıda metinden verilen cümledeki altı çizili kelime geçiş ve bağlantı ifadesidir. Bu ifadenin anlama olan katkısını değerlendiriniz.

Bu nedenle uzayda özellikle ilk günlerde çok şiddetli mide bulantısı ve baş dönmesi yaşanır.

Cevap: Konuya ve zamana dikkat çekerek okuyucunun odaklanmasını sağlıyor.

Anlatım Biçimlerini Karşılaştıralım

Aşağıdaki paragrafları okuyunuz. Paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerini kutucuklarda verilen tanımlardan yararlanarak bulunuz ve noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

1) Açıklayıcı Anlatım

Bilgilendirme ve bir düşünceyi aydınlatma amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.

Cevap: Kullandığınız aletleri, yerlerine takmazsanız koyduğunuz yerde bulamayabilirsiniz. Ne kadar kütleli olursa olsun küçük bir hava akımıyla bile uçabilir. Ayrıca yemek yeme alışkanlığınızı da tümüyle değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü yemeklerin tabakta, içeceklerin de bardakta durma gibi bir zorunluluğu yoktur.

2) Betimleyici Anlatım

Varlıkların, olayların, eşyaların en belirgin özellikleriyle tanıtılıp canlandırılması amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.

Cevap: Üzerinde ancak bir sokak feneri ve fenerciye yetecek kadar yer vardı. Küçük Prens gökyüzünün
bir köşesinde, üzerinde tek bir evin bile bulunmadığı, hiç kimsenin yaşamadığı bir gezegende sokak feneri ve fenercinin ne işe yarayabileceğinin bir açıklamasını yapamadı.

3) Tartışmacı Anlatım

Bir yargıyı, bir düşünceyi ya da öneriyi çürütme, değiştirme amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.

4) Öyküleyici Anlatım

Okuyucuyu bir olay içinde yaşatma amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.

Cevap: Beşinci gezegen çok ilginçti. Şimdiye kadar gördüğüm gezegenlerin en küçüğüydü.

Verilen paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerini özellikleri bakımından karşılaştırıp bu anlatım biçimlerine ait üçer özellik yazınız.

Cevap:

Öyküleyici Anlatım

Bu teknikte yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Bu tekniğe hikâye etme de denir. Olay akışı vardır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan geçer. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş yüklemler kullanılır.

Betimleyici Anlatım

Bilgi vermek amacıyla yazılır.
Genel ayrıntılar üzerinde durulur.
Ayrıntılar objektif olarak verilir.

Açıklayıcı Anlatım

Makale, fıkra, eleştiri ve deneme gibi öğretici özellikler gösteren türlere özgü bir anlatım biçimidir. Herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek, bir şeyler öğretmek amacına yöneliktir. Açıklama, bilinmeyeni bilinir kılmaktır. Amaç doğrudan bilgi vermek olduğundan yazar sanatlı söyleyişlere, imalı sözlere pek yer vermez. Açık, anlaşılır bir dil kullanır.

48. Sayfa

Nesnel Anlam Katalım

Aşağıdaki cümlelerin nesnel bir anlam taşıması için boş bırakılan yerlere kutucuklardaki kelimelerden uygun olanı yazınız.

Cevap:

48. Sayfa

Öznel Anlam Bulalım

“Yer Çekimsiz Yaşam” metninden öznel anlam taşıyan iki cümle bulup noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

48. Sayfa

Tür Belirleyelim

“Yer Çekimsiz Yaşam” metninde aşağıdaki özelliklerden hangileri bulunmaktadır? İlgili kutucuğa “✓” işareti koyunuz.

Cevap:

48. Sayfa

Yaptığınız işaretlemelere göre okuduğunuz metnin türü hangisi olabilir? İlgili kutucuğa “✓” işareti koyunuz.

Hikâye
Biyografi
Roman
Söyleşi

49. Sayfa

7 Farkı Bulalım

İki görsel arasındaki 7 farkı bulunuz.

Cevap:

49. Sayfa

Hikâye Yazalım

Uzay aracınıza bir isim veriniz. Uzay aracınızla Mars’a gittiğinizi hayal ediniz. Mars’ta geçirdiğiniz bir günü yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Yazınızda daha çok yüklemi isim olan cümlelere yer veriniz.

Cevap: Marsa indiğimiz gün sanki her yer çöl gibi görünüyordu.Uzay aracım Anka’da gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Mars yüzeyine indim.Etraf oldukça aydınlık ve sarı ve kızıl renkler hakimdi.Çeşitli taş ve toprak parçalarını alarak uzay aracım Anka’ya geri döndüm.Bu aldığım numuneleri inceledim.

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Sayfa Dersdestek Yayıncılık ” Rüzgar ” Metni Etkinlik Cevapları

50. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Rüzgarlı bir günde yapılabilecek etkinlikleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap: Uçurtma uçurmak, Yelkenli bir tekneye binmek, Rüzgar gülü yapmak.

Konuşalım

Aşağıda rüzgar türbinine ait bir görsel verilmiştir. Görseli inceleyiniz. Rüzgar türbininin hangi amaçlar için kullanıldığını araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Elektrik enerjisi üretilip evlerimizde iş yerlerimizde kullanmaktayız.

Günlük hayatınızı kolaylaştırmak amacıyla çevreye zarar vermeyen ve rüzgâr gücüyle çalışan teknolojik bir ürün icat etseydiniz bu ne olurdu? Tasarladığınız ürünün resmini çizip özelliklerini arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: Evimde kullanmak üzere elektrik enerjisi üreten rüzgar tiribünü yapardım.Bunu da dama koyardım.

52. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıda harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten yazınız.

Cevap:

Kanatr : Katran

Anlamı: Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.

Şahşah: Haşhaş

Anlamı: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi.

Kaçrı: Kıraç

Anlamı: Verimsiz veya susuz, bitek olmayan (toprak)

Yalya: Yayla

Anlamı: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato.

Rzüarg: Rüzgar

Anlamı: Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti.

Aşağıdaki bulmacaya gizlenmiş olan rüzgâr çeşitlerini bulup ilgili başlığın altına yazınız.

Cevap:
52. Sayfa
Karayel
Lodos
Alize
Fırtına
Poyraz
Seheryeli
Kasırga
Bora

53. Sayfa

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bulunuz ve bu deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Gezip Tozmak: Eğlenmek amacıyla çokça gezmek.

Cümle: Cumartesi günü arkadaşlarımla birlikte gezip tozduk.

Allak Bullak Etmek:Düzenli durumunu bozmak, karmakarışık bir duruma sokmak

Cümle: Kardeşim odamı allak bullak etti.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Rüzgâr” metnine göre cevaplayınız.

1. Şair neyin ardından koşuyor, ona niçin yetişmek istiyor?

Cevap: Rüzgarın ardından. Ona sorular soracak, bilip öğrenmek için.

2. Rüzgâr, şiirde nerelerden geçmiştir?

Cevap: Deniz, kıyı, dağ, bulut,yayla, köy, ova, tarla, şehir.

3. Şair son dörtlükte rüzgâra ne sormak istemiş olabilir?

Cevap: Bir arkadaşından haber almayı, yada sevdiği bir yerin nasıl olduğunu.

Soru Hazırlayalım

Metne yönelik iki soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınızdan bu soruları cevaplamalarını isteyiniz.

Cevap:

Köylere de uğradıysa eğer
Islak, karanlık odalarda beşik sallamıştır.Dizelerinden neler anlıyorsunuz?

Siz rüzgarda neler yaparsınız?

Düşünelim – Cevaplayalım

Bu şiirin şairi siz olsaydınız rüzgâra neyi ya da neleri sormak isterdiniz?

Cevap: Köyde oturan dedemin nasıl olduğunu ve neler yaptığını sorardım.

54. Sayfa

Düşünelim – Yorumlayalım

Şair duygularını, hayallerini dile getirmek için hangi özelliklerinden dolayı “rüzgâr”ı seçmiş olabilir? Söyleyiniz.

Cevap: Her yeri gezip gördüğü, her yere uğradığı için.

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

“Rüzgâr” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyip aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Konu: Bir çocuğun hayallerini dile getirmek için rüzgarın peşinden koşması.
Ana Duygu: Herkes hayallerinin peşinden koşmalı.

Kişileştirmeleri Bulalım

Şimdi bir rüzgâr geçti buradan,
Koştum ama yetişemedim.
Nerelerde gezmiş tozmuş
Öğrenemedim.

Şair şiirde “rüzgâr”a insana ait özellikler vererek kişileştirme sanatı yapmıştır. Siz de şiirdeki varlıklardan birini bu örnekten hareketle kişileştirerek şiire yeni bir dörtlük ekleyiniz.

Cevap:

Hızla geçti yanımdan
Acelesi varmış gibi
Nereye yetişecek bilmem
Bekleseydi ben de gelirdim.

Şairi Araştıralım

“Rüzgâr” şiirinin şairi Cahit Külebi’nin edebi kişiliği hakkında çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, kütüphane, dergi, ansiklopedi vb.) araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri yararlandığınız kaynakları belirterek noktalı yere yazınız.

Cevap:

Mahmut Cahit, Nazmi Cahit, Cahit Külebi imzalarını da kullanan ve tam adı Mahmut Cahit Erencan olan Cahit Külebi, Niksar Gazi Ahmet Danişment İlkokulu’nu (1929) ve Sivas Lisesi’ni bitirdi (1936). İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İÜ-Ed.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1940).

Edebiyat çevrelerinde Cahit Külebi olarak tanınmış olduğu için sonradan soyadını Külebi olarak değiştirdi. Antalya ve Ankara’da edebiyat öğretmenliği, milli Eğitim müfettişliği (1956-1960) yaptı. Kültür ataşesi ve öğrenci müfettişi olarak İsviçre’de bulundu (1960-1964), yurda dönünce iki yıl kadar Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı yaptı (1970-71) ve yeniden Milli Eğitim Bakanlığında başmüfettiş olarak çalıştı (1971-1973). 1972 sonunda görevinden ayrıldı, Türk Dil Kurumu genel yazmanı (ekim 1976-haziran 1983) oldu. TDK’nın yapı değiştirmesi sonrası kurumdan ayrıldı. 1983’te SODEP ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin kuruluşunda yer aldı. Son yılları, yakınlarının ölümlerine duyduğu acılarla, üzüntülerle geçti. Ankara’da yaşama gözlerini yumdu.

56. Sayfa

Kendi Hikâyemizi Oluşturalım

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma yöntemini kullanarak defterinize kendi hikâyenizi yazınız.

Cevap:

YARAMAZ YAĞMUR
Şu yağmur çok yaramaz!
Okula giderken ıslattığı yetmez,
Okuldan çıkışımı bekler kapıda.
Bugün sürpriz yaptım yağmura,
Şemsiye aldım yanıma.
Rüzgâr çağırdı yağmur.
İkisi bir olup
Şapkamı uçurdular,
Paltomu savurdular.
Tellerini büküp de
Tespih böceği gibi
Kapattılar şemsiyemi.
Bir o yandan bir bu yandan
Yağmurla rüzgâr bir oldular,
İçimi dışımı ıslattılar…
Nasıl inandıracağım şimdi
Annemi?

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Yeşil Gözlü Kardan Adam” Metni Etkinlik Cevapları

YEŞİL GÖZLÜ KARDAN ADAM

57. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Doğa ve evrenle ilgili aşağıda verilen karikatürlerin mesajı ne olabilir? Yorumlayınız.

Cevap: Doğa hızla küçülmekte ve yok olmakta.Bunun yerini fabrikalar evler binalar almaktadır.Bunun sonucunda hava kirliliği, gürültü kirliliği gibi sorunlar çıkmaktadır.

Orman yangınlarının artması canlılara ne gibi zararlar verebilir?

Cevap: Özellikle hayvanlar ve bitkilerin nesilleri tükenebilir.Hava kirliliği artar oksijen azalır, yağış miktarları azalır, kuraklık olur, heyelanlar sık olur.

Orman yangınlarının artmasında insan faktörünü değerlendiriniz.

Cevap: Orman yangınlarındaki en büyük etken insan faktörüdür.İnsanların duyarsız ve dikkatsiz olmaları orman yangınlarına neden olmaktadır.

Orman yangınlarının azalması için alınabilecek önlemler nelerdir?

Cevap: Ormanlık alanda ateş yakmamak gerekir.Cam şişeleri ormana ve ağaçlık alanlara atmamak gerekir.Mangal yapmak isteyenler ormanlık alanlara değil de özel piknik alanlarına gitmelidir.Sigara izmaritlerini atmamak gerekir.Halkı bilinçlendirmek ve sosyal medyada daha fazla bu konuda paylaşım yapmak gerekir.

Orman yangınlarının artması uzun vadede ekolojik dengeyi nasıl etkiler?

Cevap:

Doğal afetler artar, kuraklık olur, hayvanların ve bitkilerin nesilleri yok olur, hava kirliliği artar.

62. Sayfa

Söz Varlığım

Okuduğunuz metinde geçen, harfleri karışık olarak verilen kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bulduğunuz kelime ve kelime gruplarını anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap:

62. Sayfa

62. Sayfa

63. Sayfa

Anlamı Bozmayalım

Okuduğunuz metinde geçen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının yerine aynı anlama gelen farklı kelimeler yazınız.

Cevap:

63. Sayfa

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Yeşil Gözlü Kardan Adam” metnine göre cevaplayınız.

1. Çocuklar kar tanelerini niçin parmak izine benzetiyorlar?

Cevap: Nasıl ki insanların parmak izleri birbirinin aynı değilse kar tanelerini de aynı değildir.

2. Kar taneleri nasıl oluşuyormuş?

Cevap: Su damlası sıcaktan buharlaşıyor. Güneş ışınlarına binip göğe çıkıyor. Yukarıda hava öyle soğuk ki. Kuzey Kutbu gibi. Bizim minicik su damlası çıktığına çıkacağına pişman oluyor. Saydam bilye gibi bir su damlasıyken donup kristal oluyor. Üşüyor yani. Üşüyünce de azıcık ısınmak için aşağıya inmek istiyor. Böylece kar tanesi olarak yere iniyor. Belki de aslına dönmek istiyor. Tekrar su damlası olmayı hayal ediyor.

3. Çocuklar yaptıkları kardan adamı hangi aksesuarlarla süslüyorlar?

Cevap: Boyun bağı, tükenmez kalem, yeşil zeytin.

4. TUZAM hangi kurumun kısaltması olarak kullanılıyor?

Cevap: Türkiye Uzay Araştırmaları Merkezi.

5. Temel ilk uzay mekiğinin adını niçin Biruni koymuş?

Cevap: Bir sürü ansiklopedi karıştırdım. Beyrunî ilk Türk astronomi bilginlerinden biri. Bin yıl önce
yaşamış. Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında döndüğünü ilk defa o ispatlamış.
Yerin çapını da ilk defa o ölçmüş.

Ben de Soruyorum

Okuduğunuz metinle ilgili bir soru hazırlayıp sıra arkadaşınıza sorunuz. Hazırladığınız soruyu ve arkadaşınızın cevabını aşağıya yazınız.

Cevap:

– TUZAM gerçekte var mı?

Cevap: Hayır.

Eli kalem tutmak ne demek?

Cevap: Okuma yazma bilen, bilgili, kültürlü.

64. Sayfa

Hikâye Unsurlarını Belirleyelim

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını yazınız.

Cevap:

64. Sayfa

Kişilik Özelliklerini Yazalım

Okuduğunuz metinden hareketle Alper, Murat, Temel, Burak ve Can’a ait ortak üç kişilik özelliğini yazınız.

Cevap:

64. Sayfa

Başlık Bulalım

Okuduğunuz metne “Doğa ve Evren” temasını düşünerek yeni bir başlık belirleyiniz.

Cevap:

Belirlediğim başlık: Kışın Beyaz Eğlencesi

65. Sayfa

Konuyu ve Ana Fikri Bulalım

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Cevap:

Konu: Doğa her zaman bize yeni ufuklar açıyor.
Ana Fikir: Bilim doğadan beslenir.

Çıkarımda Bulunalım

Aşağıda, amaç-sonuç belirtilen ifadelerin bulunduğu cümlelere “✓” işareti koyunuz.

Cevap:

65. Sayfa

Amaç-Sonuç Cümlesi Oluşturalım

Okuduğunuz metinden yararlanarak iki tane amaç-sonuç cümlesi oluşturunuz.

Cevap:

– Ağaç dikmek için fidan almaya gidiyorum.
– Terlediğim için hastalandım.

Görsel Yorumlayalım

Okuduğunuz metnin görsellerini inceleyip görsellerin metne olan katkısını yazınız.

Cevap: Görseller metni daha eğlenceli ve güzel hale getirmektedir.Ayrıca görseller konu hakkında ipucu vermekte ve bazı çıkarımlar yapmamızı sağlamaktadır.

66. Sayfa

Siz Olsaydınız

Temel ve arkadaşlarının yerinde siz olsaydınız;

Nasıl bir kardan adam yapardınız?

Cevap: Kocaman olması için çok kar toplar, boyun bağı takar, gözlerine kömür koyardım.Burnunu havuçtan yapardım.

Kardan adamınızda hangi aksesuarları kullanırdınız?

Cevap: Kömür, süpürge, havuç.

Kardan adamınızın hangi birimde çalışmasını isterdiniz?

Cevap: Doğa bilimcisi

Tasarladığınız kardan adamı aşağıdaki alana çizip özelliklerini yazınız.

Cevap: Kardan adam çiziniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 67, 68, 69, 70, 71. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Doğa ve İnsan” Metni Etkinlik Cevapları

67. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Doğa sözcüğü size neleri çağrıştırıyor?

Cevap: Orman, dağlar, denizler, göller, hayvanlar, bitkiler, akarsular.

Doğa ve insan arasındaki etkileşim hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Doğa ve insan sürekli etkileşim halindedir.İnsanlar doğadan yararlanmakta ve bazen de doğaya şekil vererek kendi yaşamlarını daha iyi hale getirmeye çalışmaktadır.Örneğin bir baraj yapmak doğayı kendine göre şekillendirmektir.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerden hareketle “doğa ve insan ilişkisi” hakkında duygu ve düşüncelerinizi paylaşınız.

Cevap: İnsanlar sürekli doğa ile iç içe yaşamaktadır.Doğaya ihtiyacı vardır.Güneşe havaya oksijene ihtiyaç duyarlar.

eba.gov.tr adresinden “Doğa ve İnsan” videosunu izleyiniz. Videoyu izlerken insanların doğaya olan etkilerini, müdahalelerini not alınız.

Cevap: Barajlar, bataklıkların kurutulması, köprülerin tünellerin yapılması, maden yataklarının işletmeye açılması, ormanlık alanların kereste yapımı için kullanılması.

68. Sayfa

Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını metnin bağlamından belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

68. Sayfa

İzlediğiniz videoda geçen aşağıdaki cümlede “köprü” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Siz de bu kelimeyi mecaz anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.

• Mesela bir su kütlesi bir yerleşmeyi ikiye ayırmışsa insanlar karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözüm ararlar. Bu çözüm yollarının en yaygın olanı köprü yapmaktır.

Cevap: Metin ile Ali arasında bazen köprü görevi yapmaktayım.

Aşağıdaki soruları “Doğa ve İnsan” videosundan hareketle cevaplayınız.

1. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama neden uyum sağlarlar?

Cevap: Çünkü insanlar yaşadıkları doğal çevreden etkilenirler.Yaşam koşullarını iyileştirmek hayat mücadelesinde başarılı olabilmek için bunu yapmak zorundadırlar.

2. Kutuplar çevresinde yaşayan insanların buzullardan yaptıkları barınaklarda yaşamalarının sebebi nedir?

Cevap: O bölgede bulunabilecek tel şey buz ve kar olduğu için yapı malzemeleri de bulunduğu çevreye uyumlu olarak buzdan yapılmıştır.

3. İnsanların yaşadıkları bölgeler onların giyinme şekillerini ve ihtiyaçlarını nasıl etkilemektedir?

Cevap: İnsanlar yaşadıkları yerin iklim ve hava şartlarına göre giyinme şekilleri belirlemektedir.Örneğin soğuk iklimi olan yerlerde yaşayanlar daha kalın ve sıcak tutacak giysiler tercih ederken sıcak iklimi olan yerlerde ise daha ince ve serin tutacak giysileri tercih ederler.

4. Sulama kanallarının ve barajların yapılmasının ekonomik sebepleri nelerdir?

Cevap: Tarım alanlarını sulamak, enerji elde etmek, ve su taşkınlarını engellemek için.

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

“Doğa ve İnsan” videosunda ne anlatılmaktadır?

Cevap: Doğa ve insanın etkileşimini anlatmaktadır.

“Doğa ve İnsan” videosunun vermek istediği mesaj nedir?

Cevap: İnsanlar doğadan sürekli faydalanmaktadır.

69. Sayfa

Aşağıda izlediğiniz videodan görseller verilmiştir. Bu görsellerin karşıladığı ifadeleri eşleştiriniz.

Cevap:

69. Sayfa

70. Sayfa

Aşağıda, izlediğiniz videonun girişinde kullanılan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlı olup olmadığını sorgulayınız. Düşüncenizi noktalı alana yazınız.

“Doğa insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan her şeyi içinde barındırır. İnsanlardan etkilenir ve onları etkiler. İnsan hayatı devam ettiği sürece bu karşılıklı etkileşim sürecektir.”

Cevap: Tutarlıdır, çünkü videoda anlatılan konular insan ve doğanın karşılıklı etkileşimleridir.

İzlediğiniz videoda “doğa ve insan etkileşimi”nden bahsedilmiştir. Sizce bu etkileşimi anlatmak için verilen örnekler yeterli midir? Bu konuyla ilgili başka hangi örnekler verilebilir?

Cevap: Verilen örnekler yeterlidir.Çünkü insan ve doğanın etkileşimi süreklidir ve sonsuza kadar devam edecektir.

İzlediğiniz videonun hedef kitlesi kimdir, amacı nedir? Sorgulayıp düşüncelerinizi söyleyiniz.

Cevap: Tüm insanlıktır.Çünkü doğa tüm insanları ilgilendiren hayati bir konudur.

“Doğa ve İnsan” videosunu izleyen biri aşağıdaki mesajlardan hangilerine ulaşabilir?

Cevap:

70. Sayfa

71. Sayfa

Doğada vakit geçirmenin, ona yakın olmanın eğlenceli yollarından biri kamptır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlik kampları düzenlenmektedir. Bu kamplara katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Cevap: Form okunaklı şekilde doldurulmalıdır.

Doğada geçirdiğiniz bir günle ilgili anınızı yazınız.

Cevap:

Ben ve arkadaşlarım günü birlik kamp yapmak için şehre yakın bir yer olan ve güvenli olduğuna inandığımız bir ormana gitmiştik.Oraya gidince ilk yaptığımız şey derenin kenarına çadır kurmak oldu.Çadırlar kuruldu ve kamp ateşi yaktık.Ateş yakmak için eski yöntemleri denedik ama başarılı olamadık.Bu nedenle yanımızda götürdüğümüz kibriti kullandık.Derede balık olduğunu daha önceki araştırmalarımızdan öğrendiğimiz için yanımızda getirdiğimiz oltalar ile balık avladık.Hayatımda ilk defa balık tutmanın heyecanını yaşamıştım.Balıkları yedikten sonra kamp ateşinde demlediğimiz çayları içtik.Vaktin nasıl geçtiğini anlamadan ikindi vakti olmuştu.Tekrar toplanmak ve yola koyulmak için fazla vaktimiz kalmamıştı. O güzel günü hep hatırlar ve en kısa zamanda tekrar gitmek isterim.Çünkü doğa sanki beni çağırıyor.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 73, 74. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

73. Sayfa

(1- 4. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Şiirin konusu ve ana duygusu nedir?

Cevap: İnsanların doğadan uzaklaşması ve doğaya etkileri.

2. Şairin “Sular aşağıda kaldı / Aşağıda kaldı ağaçlar” dizeleriyle anlatmak istediği ne olabilir?

Cevap: İnsanların artık apartmanlarda yüksek binalarda oturması ve bundan dolayı doğadan uzaklaşması.

3. Şair, tekrar ettiği dizede hangi durumdan yakınıyor? Niçin?

Cevap: Evlerin artık çok yüksek olduğu, apartmanlarda yaşadığı, dostlukların eskisi gibi olmayışı, doğanın güzelliklerinden uzak kalmaları.

4. Şiirde geçen “kurmak” kelimesi verilen anlamlardan hangisiyle kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz.

Hazırlamak.
Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak.
Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek.
Yapmak, inşa etmek. √

74. Sayfa

5. Aşağıdaki ifadeler nesnel anlatımlı ise ifadelerin başındaki kutucuğa “N”, öznel anlatımlı ise “Ö” yazınız.

Cevap:

a. Bir hektar ladin ormanı yılda 32 ton, çam ormanı ise yılda 30-40 ton toz emer. (N)

b- Ormanlar birçok yabani hayvanı ve kuşu barındırmasının yanı sıra zengin besin kaynakları açısından önemli bir ortamdır. (N)

c. Türkiye sıcaklık ve yağış şartları bakımından orman yetişmesine genel olarak elverişlidir. ç. Ormanlar egzoz ve benzeri zehirli gazları mükemmel şekilde filtre eder, temizler. (N)
ç. Ormanlar egzoz ve benzeri zehirli gazları mükemmel şekilde filtre eder, temizler.(Ö)

6. (1) Antarktika’nın beyaz örtüsü bu siyah taşları bulmak için oldukça elverişli bir alan. (2) Buraya da dünyanın her yerine düştüğü kadar meteorit düşüyor. (3) Ancak daha göze çarpıcı olduğundan meteorit avı daha kolay oluyor. (4) Bilim insanları bölgenin bu avantajını keşfeder keşfetmez hemen ava başlamışlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Cevap: C

Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak.

7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

7. Yazar metinde hangi durumdan şikâyet etmektedir?

A) Hava şartlarının bozulmasından
B) İnsanların duyarsızlaştırılmasından
C) Doğanın günden güne yok olmasından
D) Mevsimlerin değişmesinden

Cevap: C

8. “toprak anamızın koyu yeşil saçları” ifadesi hangi varlık için kullanılmıştır?

A) taş B) çimen C) toprak D) su

Cevap:B

9. Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün bir özelliği olamaz?

A) Yazar içten, samimi bir üslup tercih eder.
B) Yazar konuya öznel bir bakışla yaklaşır.
C) Toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren konular tercih edilir.
D) Yazar düşüncelerini kanıtlama amacı güder.

Cevap: D

10. Peribacalarının oluşumu, milyonlarca yıl önce birer aktif yanardağ olan Erciyes ve Hasan Dağlarının püskürttüğü lavların kilometrelerce öteye yayılıp soğumasıyla başlamış. Bu tüflerle biriken tabakayı rüzgâr, yağmur ve seller aşındırınca peribacaları ile erozyon vadileri oluşmuş. Kendisine yerleşim yeri arayan insanoğlu da kolay kazılan yüzeyleri oymuş ve coğrafyaya delik deşik bir dünya eklemiş.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklayıcı B) Betimleyici C) Öyküleyici D) Tartışmacı

Cevap: A

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Ülkem’in Renkli Haritası” Metni Etkinlik Cevapları

76. Sayfa

Yurdumuzun dünyaca tanınan tarihi ve doğal güzelliklerinden hangilerini biliyorsunuz?

Cevap: Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, İstanbul Boğazı, Ihlara Vadisi, Sultanahmet Camii, Sumele Manastırı, Ölüdeniz, Anıt Kabir.

Ülkemizde en çok ilginizi çeken şehir hangisidir? Niçin?

Cevap: İstanbul.Çünkü hem tarihi eserleri hem de doğal güzellikleri oldukça fazla.

“Bir Başkadır Benim Memleketim” adlı şarkıyı sınıfça söyleyiniz. Bu şarkının size hissettirdikleriyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Mutluluk, gurur ve ne kadar şanslı olduğumuzu düşündük.

Şarkıda geçen özel isimler hakkında neler bildiğinizi söyleyiniz.

Cevap: Leyla ile Mecnun, Yunus Emre, Mevlana, Emrah. Tüm bu insanlar ülkemizin önemli kültürel değerleridir.

“Ülkem’in Renkli Haritası” adlı metnin görsellerini inceleyiniz. Metnin başlığından ve görsellerinden hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

Cevap: Ülkemizin kültürel ve doğal güzelliklerinin haritasını çizen bir öğrenci görüyorum.

77. Sayfa

Ülkem ilk olan her şeyde neden korku duyuyor olabilir? Siz bir şeyi ilk denediğinizde neler hissedersiniz?

Cevap: İlk olan şeyler insanları genellikle ürkütür. Bunun nedeni daha önce tecrübe etmemesidir.Bir bilinmezlik insanları korkutabilir.Bu nedenle Ülkem korkmuştur.Ben de biraz heyecanlanırım.

Bu bölümde Karadeniz’in hangi özelliklerinden bahsedilmiştir?

Cevap: Karadeniz’in azgın dalgalarından ve fırtınalarından bahsedilmektedir.

Altı çizili cümlede hangi varlık, hangi özellikleriyle kişileştirilmiştir?

Cevap: Marmara Denizi sakinliği, martıları, adaları ile kişileştirilmiştir.

78. Sayfa

Ülkem niçin öğretmeninin ırmağı kırmızıya boyadığı için kızacağını düşünüyor?

Cevap: Çünkü normalde ırmaklar mavi renk ile gösterilir.Bu nedenle nehri kırmızıya boyadığı için öğretmeni kızar diye düşünüyor.

Ülkem komşu ülkelerle ilgili nasıl bir sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur? Onun bu görüşüne katılıyor musunuz?

Cevap: Komşu ülkeler ile aramızın iyi olmaması nedeniyle sınırların dikenli tellere benzemesi sonucu.

79. Sayfa

Altı çizili ifadeyi Ülkem hangi anlamda kullanmıştır?

Cevap: Çalışmaya başlamak, işini yapmak anlamında kullanılmıştır.

Altı çizili cümlelerde sizce abartılı bir ifade var mıdır?

Cevap: Evet abartı var.Çünkü Uludağ’ı kutuplara benzetmiş.

80. Sayfa

Bu bölümde Ülkem şehirleri hangi özelliklerine göre tanıtmıştır? Sizin bulunduğunuz il sizce ne kokuyor ya da ilinizde hangi sesler duyuluyor?

Cevap: Şehirleri tanınmış özellikleri ile tanıtmıştır.Her şehrin kendine göre ünlü besinleri yada turizm faaliyetleri, tarihi ve kültürel özellikleri vardır.Benim bulunduğum il İstanbul: Tarih, turizm, kültür, sanat, spor doğal güzellikleri yanı sıra Çengelköy salatalıkları kokuyor, balık ekmek kokuyor, mangalda pişen mısırların kokusu geliyor.

Bu bölüme İstanbul’la ilgili başka neler ekleyebilirsiniz?

Cevap: Ayasofya, Sultanahmet Camii, turistler, Yerebatan Sarnıcı, padişah kabirleri, Galata Kulesi, Kız Kulesi, balıkçılar.

81. Sayfa

Aşağıdaki kelimelerden anlamını bildiklerinizi birer cümlede kullanınız. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

sütliman: dalgasız, durgun, yatışmış, sakin.
reçine: kimi bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı ya da yarı akışkan, organik salgı maddesi.
eyleşmek: oyalanmak
muziplik: muzip olma durumu.
dadaş: Türkiye’nin doğu illerinde erkeklere, delikanlılara bir seslenme sözü olarak kullanılır.
hacıyatmaz: üst yanı hokkabaz, kadın ya da bebek biçiminde yapılan, dibinde bulunan ağırlık nedeniyle, yere nasıl bırakılırsa bırakılsın hep dik bir durum alan oyuncak.

Aşağıdaki kelimelerin “Ülkem’in Renkli Haritası” metninde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelimelerin metinde kullanıldığı anlama “✓” işareti koyunuz.

Cevap:

Dalga:

Saçların kıvrım genişliği. ()
Deniz veya göl gibi su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. (✓)

Komşu:

Sınır ortaklığı bulunan. (✓)
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad. ()

Pastel:

Pastel kalem. (✓)
Soluk, mat (renk). ()

Metinde geçen “Siyah pastelini hemen bulup Türkiye’nin orta yerine büyükçe bir nokta koydu.” cümlesindeki altı çizili ifade ile “Dedem tartışmanın daha fazla uzamaması için konuya nokta koydu.” cümlesindeki altı çizili ifade arasında bir anlam farklılığı var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet vardır.Ülkem haritasında yer belirlemek için nokta koyarken, Dedem konuyu sonlandırma amacı ile nokta koymak deyimini kullanmıştır.Birisi gerçek anlamı diğeri mecazi anlam ve deyimdir.

82. Sayfa

Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

Cevap:

fırtına patlamak

Metinde geçtiği cümle: Fırtınasını ne zaman patlatacağı, hangi kıyıları dalgalarıyla döveceği belli olmazdı.
Tahminim : Fırtınanın aniden çıkması
Sözlük anlamı: şiddetli fırtına çıkmak.
Cümlem: İstanbul’da dün akşam fırtına patladı.

her yanı buz kesmek

Metinde geçtiği cümle: En kalın kabanını, başlığını giydiği hâlde her yanı buz kesmişti
Tahminim: Çok soğuk havada üşümek
Sözlük anlamı: Çok üşüyecek kadar soğuğa maruz kalmak
Cümlem: Ankara’ya gidince her yanım buz tuttu.

Aşağıda anlama dayalı anlatım bozukluğu bulunan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenleri ile cümleleri eşleştiriniz.

Cevap:

82. Sayfa

83. Sayfa

Aşağıdaki soruları “Ülkem’in Renkli Haritası” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Ülkem haritasını yapmaya nereden başladı? Niçin?

Cevap: Denizlerden ve Karadeniz’den.

2. Ülkem haritasında hangi dağları gösterdi?

Cevap: Ağrı, Süphan, Nemrut, Toros Dağları.

3. Ülkem’in sınırları çiçeklerle göstermesinin sebebi nedir?

Cevap: Çiçek barışı huzuru simgeler bu nedenle çizdi.

4. Ülkem’in ince, uzun boynu ve yuvarlak karnıyla hacıyatmaz oyuncaklarına benzettiği yer neresidir?

Cevap: Van Gölü.

Okuduğunuz metindeki olayları belirleyerek oluş sırasına göre noktalı yerlere yazınız.

Ülkem’in harita çizmeye karar vermesi
Haritayı çizmeye denizlerden başlaması
Cevap: Akdeniz’i çizmesi ve İç Anadolu bölgesini çizmesi.
Cevap: Karadeniz bölgesini çizmesi.
Cevap: Doğu sınırı ve Van Gölünü çizmesi.
Cevap: Nemrut, Süphan ve Ağrı Dağı’nı çizmesi.
Cevap: Şehirleri özelliklerine göre çizmesi.
Cevap: İstanbul’u anlatması ve çizmesi
Ülkem’in haritayı tamamlaması

Aşağıdaki cümleler “Ülkem’in Renkli Haritası” metninden alınmıştır. Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümleye olan katkısını değerlendiriniz. Bu geçiş ve bağlantı ifadelerini anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Gemiler, sandallar fındık kabuğu gibi savruluyordu önlerinde. Ancak uzun boylu, geniş gövdeli o Karadeniz dağları karşı durabiliyordu.

Cümlem: Eve gidecektim ancak yürüyerek değil metrobüsle.

Çok uzaklarda olmayan kıyılarıyla, adalarıyla gülüyordu sürekli. Ama girintisi çıkıntısı çok olan bir denizdi.

Cümlem: Evden her çıkışımda arkamdan havlıyordu.Ama biraz et verince susuyordu.

Siz Ülkem’in yerinde olsaydınız harita çizmeye nasıl başlardınız, “ilk olarak” ve “son olarak” ne yapardınız?

Cevap:

Ben Ülkem’in yerinde olsaydım harita çizmeye ilk olarak Marmara Bölgesinden başlar ,son olarak Doğu Anadolu Bölgesini yapardım.

84. Sayfa

Haritasına her şeyi eksiksiz yerleştirdiğini sanıyordu ki daha şehirlerin hiçbirini yerine koymadığını gördü. Siyah pastelini hemen bulup Türkiye’nin orta yerine büyükçe bir nokta koydu. Büyük temel harflerle de üstüne “ANKARA” yazdı. Millet Meclisiyle, Anıtkabir’iyle, geniş cadde ve bulvarlarıyla yaşanan bir başkentti
artık orası da. Gelmişken Ankara’daki teyzelerinde biraz kalacaktı ki haritasının bitmesi gerektiğini düşündü. Yine Akdeniz’e indi. Antalya’nın yerini arayıp buldu. Bir nokta da onun üstüne koydu. Kent cıvıl cıvıl turist kafileleriyle dolup canlandı. Adana portakal kokmaya başladı. Diyarbakır kocaman karpuzları olan sıcacık
bir ildi. Erzurum’da dadaşlar bar oynayıp demli çay içiyorlardı. Trabzon oynak hamsiyle kemençe sesiydi. Konya’da Mevlana ney çalıyordu. Kayseri pastırma kokuyordu. İzmir çekirdeksiz üzümdü. Bursa şeftaliydi. Bolu çam kokulu bir dağ pınarıydı. İzmit uzun yolculuklardan sonra yaklaşılan küçük İstanbul’du.

Okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki bölümde Türkiye’nin bazı illeri ve özellikleri tanıtılmıştır. Bu ifadelerdeki kurgusal unsurların altını renkli kalemle çiziniz.

Cevap:

Konya’da Mevlana ney çalıyordu.
Kayseri pastırma kokuyordu.
Bolu çam kokulu bir dağ pınarıydı.
Adana portakal kokmaya başladı.
Erzurum’da dadaşlar bar oynayıp demli çay içiyorlardı.

“Ülkem’in Renkli Haritası” metninde yazar anlatımı somutlaştırmak ve güçlendirmek için benzetmelere başvurmuştur. Aşağıda verilenlerin metinde neye benzetildiklerini yanlarına yazınız.

Cevap:

Gemiler, sandallar: Fındık kabuğuna.
İzmir, Antalya kıyıları: Dantele.
Ülke sınırları: Dikenli tele.
Van Gölü: Hacıyatmaza.
Soğuk dağ suyu: Buza.

Siz de aşağıda verilenlerle ilgili benzetme cümleleri yazınız.

Cevap:

Karadeniz: Karadeniz hırçın bir kaplan gibiydi.
Toroslar: Toros Dağları muhteşem bir şato gibi önümde duruyordu.
Tuz Gölü: Sanki göl değil ovaydı Tuz gölü.
İstanbul: İstanbul yaşayan bir tarihtir.

85. Sayfa

Ülkem’in Renkli Haritası” adlı metinde milli kültür unsurlarımızdan hangileri yer almaktadır? Söyleyiniz.

Cevap: Tarih, yemek, tarihi eserler, doğal güzellikler, folklor.

Metinde, Ülkem’in haritasına koyması gerektiğini düşündüğünüz başka millî kültür öğeleri nelerdir? Bu ögelerden bir tanesini belirleyiniz. Belirlediğiniz bu ögeyi metnin dil ve anlatımına uygun şekilde tanıtıcı bir paragraf yazınız.

Cevap: Din ve dil.

Aşağıdaki şiire; şiirin konusuna, dil ve anlatım özelliklerine dikkat ederek bir bölüm ekleyiniz. Şiirinize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.

Aşağıdaki şiire; şiirin konusuna, dil ve anlatım özelliklerine dikkat ederek bir bölüm ekleyiniz.
Şiirinize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.

Bu sabah uyandığımda
Tanıyamadım aynada
Kendimi
Sol kulağıma doğru
Cebelitarık
Göğüsümün tam üstünde
Van Gölü
Lütfen çimdiklesin beni biri
Meğer boyadığım haritanın
Üstünde uyumuşum
Annem erken fark etmiş neyse ki
Kutuplarda üşüyen ellerimi

Cevap:

BAŞLIK: Rüyamdaki Haritam.

DÖRTLÜK:

Uyandım ama hala etkisindeyim
Güzel ülkemin güzelliklerinin
Ne kadar da gerçekti
Rüyamdaki haritam.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Dünyayı Güldüren Adam” Metni Etkinlik Cevapları

86. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Nasrettin Hoca denilince aklınıza gelen ilk şey nedir?Niçin?

Cevap: Fıkradır.Çünkü Nasrettin Hoca fıkralarını hep okurum.Komik eğlenceli ve düşündürücü fıkraları var.

Fıkra anlatmayı ya da dinlemeyi sever misiniz?

Cevap: Çok severim.Özellikle anlatmayı çok severim.İnsanlar anlattığım fıkraya gülünce ben de mutlu oluyorum.

Konuşalım

Aşağıdaki fıkraları okuyunuz. Fıkraların içerikleri ve verilmek istenen mesajları hakkında sınıf arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Soldaki fıkrada hoca eşeğine kızmıştır onunla konuşmuştur.Sağdaki fıkrada ise hoca yaşını gizlemek için yalan söylememe bahanesine sığınmıştır.

Okuyalım

“Dünyayı Güldüren Adam” metnini, aşağıda verilen tarih, yer, isim ve ifadelerin ne anlama geldiğini örnekteki gibi not alarak sessiz okuyunuz.

Cevap:

1208: Nasrettin Hoca’nın doğum yılı.
Hortu köyü: Sivrihisar ilçesinin köyü.
Akşehir: Konya’nın ilçesi.
7 Nisan 1906: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin” adlı derginin ilk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmış
5-10 Temmuz: Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri
Lütfi Ökeşli: Temsili Hoca olan bir sanatçı..
Sivrihisar Medresesi: Hoca’nın bitirdiği medresenin adı.

89. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını “Dünyayı Güldüren Adam” metninin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

89. Sayfa

Atalarımızın Sözleri

Aşağıda, okuduğumuz metinden verilen ifadedeki altı çizili atasözünün anlamını atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak yazınız. Bu atasözünün metne katkısını belirleyiniz.

“Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit.” üslubuyla yöneticilere de birtakım mesajlar iletmeye çalışır.

Cevap: 1) doğrudan doğruya kendisine söylenemeyen düşünce ve uyarıların, o kimsenin çok yakınına söylendiğinde kullanılan bir söz; 2) herhangi birine dolaylı olarak söylenecek uyarı söz konusu olduğunda kullanılan bir söz.
Metni daha anlamlı ve eğlenceli, akıcı kılmıştır.

90. Sayfa

Aşağıda “fıkra” kelimesinin iki ayrı anlamı verilmiştir. Bu kelimenin metinde kullanıldığı anlamı işaretleyiniz, fıkra kelimesini bu anlamıyla bir cümlede kullanınız.

Cevap: Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik.
Cümlem: Nasrettin Hoca fıkraları çok güzel.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Dünyayı Güldüren Adam” metnine göre cevaplayınız.

1. Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede doğmuştur?

Cevap: Miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde.

2. Nasrettin Hoca’nın Timur’la konuşması ve aynı anda birkaç yerde görünmesi mümkün müdür? Neden?

Cevap: Mümkün değildir. Timur Hoca’dan yetmiş yıl sonra yaşamıştır.Fakat halk arasında çok sevildiği için dilden dile söylentiler olmuştur.

3. Nasrettin Hoca fıkraları Anadolu halkıyla ilgili neleri anlatmaktadır?

Cevap:Anadolu insanının belli olaylar karşısındaki tutumunu yansıtan düşünce ürünlerini oluşturur.

4. Jelil Memmedkuluzade tarafından çıkarılan derginin adı nedir? İlk sayısı ne zaman çıkmıştır?

Cevap: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin İlk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmıştır.

Nasrettin Hoca’nın Özellikleri

Okuduğunuz metinden hareketle Nasrettin Hoca’nın kişilik özelliklerini yazınız.

Cevap: Şakacı
Cevap: Zeki
Cevap: Atak
Cevap: Hazır cevap
Cevap: Bilge
Cevap: Açıkgöz
Cevap: Kurnaz

“Nasrettin Hoca da Türk anlatı geleneğinde fıkra tipi olmuş ve ün kazanmış kişilerden biridir hatta birincisidir.” cümlesinde geçen “fıkra tipi olmak” ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap: Halkın çok sevmesi ve benimsemesi nedeniyle her fıkra gibi esprili, komik konuları hocaya mal etmesi anlamına gelmektedir.

91. Sayfa

Düşünelim – Yorumlayalım

Nasrettin Hoca’nın fıkralarında vazgeçilmez unsurlar nelerdir? Nasrettin Hoca günümüzde yaşasaydı fıkralarında en çok nelere yer verirdi?

Cevap: Şakacı olması, nükteden olması, zeki ve hazırcevap olması.Günümüzde yaşasaydı en çok teknoloji aletleri ile ilgili konulara yer verirdi.

Metnin Özelliklerini Belirleyelim

Aşağıda verilen özelliklerden metne uygun olanları işaretleyiniz.

Metnin bölümleri alt başlıklarla belirtilmiştir. (X)
Metinde konuşma cümlelerine yer verilmiştir. (X)
Nasrettin Hoca fiziksel özellikleriyle gözümüzde canlandırılmıştır. (X)
Metnin anlatıcısı Nasrettin Hoca’dır. ()
Yazar kişisel görüşlerine yer vermiştir. (X)
Örnekleme yapılmıştır. (X)
Metne çarpıcı bir giriş yapılmıştır. (X)

Öznel mi, Nesnel mi?

Metinden alınan aşağıdaki cümleler nesnel ise cümlelerin başındaki kutucuklara “N”, öznel ise “Ö” yazınız. Kutucuklardaki harfe göre okuduğunuz metinden örnek cümleler bularak yazınız.

Kocaman kavuğunun altındaki pamuk şekeri gibi kaba sakallarıyla gülümserken hayal ederiz onu. (Ö)
Nasrettin Hoca miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur. (N)
O, bunları söylerken bazen bilge, açıkgöz, atak, kurnaz; bazen de bilgisiz, vurdumduymaz, utangaç, şaşkın, korkak gibi çelişik niteliklere bürünür. (Ö)
Nasrettin Hoca’nın hayatta olduğu zamanlar birtakım nükteleri yaygınlık kazanmıştır. (N)

Türünü Belirleyelim

“Dünyayı Güldüren Adam” bir biyografi metnidir. Bu metnin biyografi olduğunu hangi gerekçelerle söyleyebilirsiniz? Aşağıya yazınız.

Metin biyografidir çünkü

Cevap: Çünkü Nasrettin Hoca tanıtılmaktadır.
Cevap: Çünkü belge ve kaynak gösterilmiştir.
Cevap: Nasrettin Hoca’nın doğum yeri öğrenim hayatı verilmektedir.

92. Sayfa

Biyografi Yazalım

“Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri”nde temsilî Hoca olan sanatçılardan birisiyle ilgili kısa bir biyografi yazınız. Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyerek bir metin taslağı oluşturunuz. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

Cevap: Erol Günaydın

Erol Günaydın, 16 Nisan 1933 yılında Akçaabat’ta doğmuştur Erol Günaydın 8 yaşındayken; adına şarkı bile yazılan Kiziroğulları lakaplı aileden gelen babası Nakliye işi yapıyordu, çocukların eğitimini bahane ederek, ailesinin hepsini bir kamyonla İstanbul’a getirip, Beşiktaş’ta Alaybey Sokağı’na yerleşirler. Erol Günaydın‘ın ilkokul yılları, Karadeniz şivesini düzeltmekle geçer Sonra bir ahbablarının tavsiyesi ile Galatasaray Lisesi’ne yatılı öğrenci olarak girer.

Erol Günaydın, önce öğretmenlerini hicvettiği küçük gösterileri ile sınıflar arasında turneye çıkar, sonra okulun tiyatro kulübüne girer

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fransız ekolüyle gelenekselliği birleştiren sanatçı, ilk defa 1967 yılında “Sinekli Bakkal” filminde Kız Tevfik tipiyle ‘zenne’liği denedi

Günaydın, 1955’te Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda “Papaz Kaçtı” adlı oyun ile profesyonel aktörlük hayatına başlamıştır. 1960’da “Yeşil Kurbağalar” adlı ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın, , elli yıllık bir süre içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra birçok Tv. Dizisinde de oynamıştır. 2010 yılında Athena (grup) ‘nın Arsız Gönül klibinde de oynamıştır.

Nasreddin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri, Ayı Yogi seslendirmesi ve canlandırdığı diğer pek çok karakter günümüzün en tanınan ve kıdemli aktörlerinden biri haline gelmesini sağlamıştır.
Erol Günaydın Kavuklu Hamdi’den İsmail Dümbüllü’lere kadar süren meddahlık geleneğinin son temsilcilerindendir.15 Ekim 2012 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Yazdıktan Sonra

Yazdığınız biyografi çalışmasını anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçiriniz ve düzeltiniz. Daha sonra yazılarınızı sınıf veya okul panosunda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Nasrettin Hoca farklı toplumlarda, şehirlerde, ülkelerde tanınmakta ve sevilmektedir. UNESCO 1996 yılını “Nasrettin Hoca Yılı” olarak ilan etmiştir. Bu gelişmenin Türk kültürü açısından önemi nedir? Duygu ve düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Cevap: Nasrettin Hoca’nın gerek fıkraları gerek kişiliği Türk kültürüne mal olmuş ve ülkemizin simgelerinden olmuştur.1996 yılında UNESCO Nasrettin Hoca yılı ilan edilmiş olması ülkemizin tanıtılması ve turizmi açısından oldukça değerli ve önemlidir.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 245, 246. Sayfa  “7. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

245. Sayfa

Sanatların hemen hepsi öncelikle insanların ve dolayısıyla da toplumların ruhuna seslenir. Tıpkı biraz eğlence, biraz edebiyat, / biraz ses ve görsellikle harmanlanan gösteri sanatlarında olduğu gibi. Gösteri sanatları hangileridir? Tiyatro bir gösteri sanatıdır, bizim toplumumuza ait geleneksel orta oyunu ve Karagöz de bir gösteri sanatıdır. Yüzyıllardır çeşitli şekillerde süregelen bu gösteri sanatları, toplumların ortak iletişim ve etkileşimlerine zemin oluşturmuştur. Eğlenceyi de bir araç olarak kullanıp insanların ortak duygu ve düşüncelerinin yansımaları olmuştur.

(1-3. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Sanatların genel işlevi nedir?

Cevap: Sanatların hemen hepsi öncelikle insanların ve dolayısıyla da toplumların ruhuna seslenir ve genel amaçları insan ruhunu güzel bir şekilde eğitmektir.

2. Metinde hangi gösteri sanatlarından bahsedilmiştir?

Cevap: Tiyatro ve Orta Oyunu, Karagöz gibi görsel sanatla.

3. Metinde “zemin oluşturmak” ifadesi hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap: Altyapısını kurmak ve hazır hale getirmek anlamında kullanılmıştır.

1) Yaşadığı ortamın sınırları dışına çıkma, başka yerlere gitme, oraları görme, tanıma oldum olası insanoğlunun tutkularından biridir. (2) Bu tutkuyla yollara düşmüş; dağlar, beller aşmış; gezip görme isteğini doyurmaya çalışmıştır. (3) Bunun yanı sıra doğup büyüdüğü yerlerin ötesinde kalan yerlerden söz açan yapıtlara da ilgi duymuştur. (4) Bu yolla yaşadığı ortamdan sıyrılmaya, kurtulmaya çalışmıştır. (5) Gezip görülenleri anlatan yazıları okumada çekici bir yön bulmuştur. (6) Bir başka deyişle gezi yazıları da böyle bir gereksinimden doğmuştur.

(4 ve 5. soruları metne göre cevaplayınız.)

4. Metne göre aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

a. Metnin bütün cümlelerinde ek fiil kullanılmıştır. (D)
b. Metinde ağırlıklı olarak nesnel yargılar bulunmaktadır. (Y)
c. 3. cümlede deyim geçmektedir. (D)
ç. Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. (D)
d. 6. cümlede geçen “bir başka deyişle” ifadesinden sonra açıklama yapılmıştır. (D)
e. Metin bir hikâyeden alınmıştır. (Y)

5. Metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) İnsanoğlunun tutkusundan
B) İnsanoğlunun tutkusunu seyahat ederek dindirmeye çalıştığından
C) İnsanoğlunun kendisinin bulunduğu yerden “uzaklar”ı anlatan yapıtlara merak duyduğundan
D) Gezi yazılarının insanları olduklarından mutlu ettiğinden

Cevap: D

246. Sayfa

6. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Yazar, yazısında gezip gördüğü yerler hakkındaki duygu ve düşüncelerini belirtmişti.
B) Uzun zamandır okuduğum bu eser iyi bir gözlemle ve ayrıntılara yer verilerek yazılmıştı.
C) Okuduğum kitap beni yaşadığım ortamdan bir süreliğine uzaklaştıracak özellikteydi.
D) Sınıfta öğrencilere okuduğum kitap onları oldukça heyecanlandırdı.

Cevap: A

7. Karada ya da denizde yaşayan canlılar arasında, tek başına en yüksek sesi çıkarabilen mavi balina olsa da toplu hâldeyken en yüksek sesi çıkaran hayvanlar karideslerdir. Bir araya gelmiş karideslerin gürültüsü sağır edici düzeyde, 246 desibele eşittir. Sesin suyun altında beş kat daha hızlı hareket ettiği düşünülürse karideslerin gürültüsü, kalkış yapan bir jetin çıkardığından daha yüksektir.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?
A) Tanımlama – örneklendirme
B) Sayısal verilerden yararlanma – karşılaştırma
C) Tanımlama – karşılaştırma
D) Sayısal verilerden yararlanma – tanımlama

Cevap: B

8. Okumak haz duymaya, zihnimizi süslemeye ve yetkilerimizi artırmaya yarar. Okunan kitaplardan süs olsun diye faydalanmak gösteriş, bir hüküm verirken sade kitaplara uymak da ukalalıktır. Okumak insana olgunluk, konuşmak canlılık; yazmak da açıklık verir. Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır, bazılarını okuduğu gibi yutar.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Parçanın konusu “kitap okumak”tır.
B) Yazarın kişisel görüşlerine yer verilmiştir.
C) Gerçek ve mecaz anlamlarıyla kullanılan kelimelere yer verilmiştir.
D) Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır.

Cevap: D

9. I. Tavuktur öğretmenim.
II. Hayvanların en faydalı olanları konuşulurken öğretmeni Ezgi’ye sorar:
III. Çünkü doğmadan önce de yenir, doğduktan sonra da…
IV. Sence en yararlı hayvan hangisidir?
V. Neden yavrum?

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir parça oluşturmak için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, IV, III, V
B) II, IV, III, I, V
C) II, IV, I, V, III
D) I, II, V, III,

Cevap: C

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Bayrak” Metni Etkinlik Cevapları

BAYRAK

93. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Bayrağı olmayan bir devlet olabilir mi?

Cevap: Olamaz.Çünkü her devletin bir bayrağı vardır.Bayrak devletlerin bağımsızlık ve özgürlük simgeleridir.

Bayrağımızın renginin ve üzerindeki ay yıldızın anlamı nedir? Bu konuda neler biliyorsunuz?

Cevap: Bayrağımızın al rengi şehitlerimizin kanını simgelemektedir.Ay İslam dinini yıldız ise Türklüğü simgelemektedir.

Konuşalım

Kendinizi aşağıda belirtilen bayrakların yerine koyunuz. Ne düşünürdünüz, ne hissederdiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde bir çocuğun elindeki bayrak olsam: Gururla dalgalanır ve Atatürk’ün biz çocuklara verdiği değer ve önemi hatırlatırdım.

Çanakkale Savaşı’nda bir askerin tuttuğu bayrak olsam: Özgürlük ve vatan için coşku ve şerefle dalgalanırdım.

Türkiye-İngiltere milli maçında taraftarın elindeki bayrak olsam: Coşku ve sevinç içinde sallanırdım.

15 Temmuz Milli İrade Zaferi’ni kutlayan halkın elindeki bayrak olsam: Bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, demokrasiden asla vazgeçmeyecek bir milletin elinde olmanın gururunu yaşardım.

Okuyalım

“Bayrak” adlı şiiri öğretmeninizin örnek okuyuşuna dikkat ederek takip ediniz. Daha sonra şiiri söz korusu yöntemiyle noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

95. Sayfa

Söz Varlığım

“Bayrak” şiirinde geçen “destan” kelimesinin anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Sözlük anlamı: Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri.

Okuduğunuz şiirde geçen, aşağıda harfleri gizlenmiş kelimeleri anlamlarından ve verilen ipuçlarından yararlanarak kutucuklara yazınız.

Cevap:

95. Sayfa
Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıda verilen soruları “Bayrak” metnine göre cevaplayınız.

1. Şair sizce bu şiiri hangi duygular içerisinde yazmıştır?

Cevap: Vatan, bayrak, millet sevgisi.

2. Şair “Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” dizesinde ne anlatmak istemiştir?

Cevap: Bayrağımızın dalgalanması ülkemizin var olması anlamına gelmektedir.

3. Şair şiirin hangi dizelerinde bağımsızlık kavramını vurgulamaktadır?

Cevap:
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Yurda ay yıldızının ışığı yeter
Barışın güvercini, savaşın kartalı.
Yüksek yerlerde açan çiçeğim,
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim,

4. Bayrak niçin bir ülkenin bağımsızlığını temsil eder? Bağımsızlığı temsil eden başka hangi semboller vardır?

Cevap: Bayrak her ülkenin bağımsızlık ve özgürlük sembolüdür.Bağımsızlığı aynı zamanda milli marşlar temsil eder.

5. “Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün / Kızıllığında ısındık.” dizelerinde bayrak neye benzetilmektedir?

Cevap: Güneşe ve ateşe.

Çıkarım Yapalım

“Bayrak” şiirinde abartma içeren ifadelere örnek veriniz.

Cevap:
Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün,
Kızıllığında ısındık.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar?
Yurda ayyıldızının ışığı yeter
Barışın güvercini, savaşın kartalı.
Sana benim gözümle bakmayanın,
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun,
Yuvasını bozacağım.

Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleyelim

“Bayrak” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Şiirin konusu: Bayrak
Şiirin ana duygusu: Bayrak sevgisi

96. Sayfa

Şiiri Açıklayalım

Aşağıdaki kelime gruplarıyla anlatılmak istenenleri metnin içeriğine de atıf yaparak açıklayınız.

1. BÖLÜM

Beyaz ve kızıl süs: Bayrağımızın rengi
Son örtü: Şehitler gömülmeden önce tabuta Türk bayrağının sarılması.
Açıklama: Benzetme yapılmıştır.

2. BÖLÜM

Sana benim gözümle bakmayanın: Sevmeyen ve düşmanca olan
Seni selamlamadan uçan kuşun:Bayrağa gereken değeri vermeyen
Açıklama: Karşısında Türk Milletini bulacağı şair üzerinden anlatılmıştır.

3. BÖLÜM

Gölgende bana da, bana da yer ver: Beni de koru
Açıklama: Bayrağın dalgalanması insanlara cesaret ve güç verir.

4. BÖLÜM

Karlı dağlar: Vatanın her köşesi
Kızıllığında ısındık: Güneş ve ateş gibi ısıtması
Gölgene sığındık: Bizi korudun
Açıklama: Bayrak varsa vatan var ve güvende oluruz.

5. BÖLÜM

Süzgün rüzgârlar: Durulmuş, fırtınaları atlatmış
Yüksek yerlerde açan çiçek: Çok değerli nadide
Açıklama: Ülkemiz her türlü badireleri atlatmış ve bayrağımız dalgalanmaya devam ediyor.

6. BÖLÜM

Tercihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Bayrak her şeyimizdir.
Açıklama: Bayrak olmadan vatan, millet, kültür, tarih anlamsız kalır.

97. Sayfa

Karşılaştıralım – Yorumlayalım

İstiklâl Marşı” ve “Bayrak” şiirine ait verilen bölümlerdeki bakış açısını ve mesajları karşılaştırarak yorumlayınız.

İSTİKLÂL MARŞI

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Cevap: Bayrak uğruna dökülen tüm kanların helal olduğu, vatan için bayrak için için nice şehitler verildiği, ve buna bağlı olarak özgürlük hakkının elde edildiği vurgulanmaktadır.

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü;
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü;
Işık ışık, dalga dalga bayrağım;
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Cevap: Bayrak ülkemizin simgesidir.Yeri gelir şehide, yeri gelir düğünde ama en önemlisi bayrak uğruna her zaman mücadele edeceğimizi ve onu dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağımızı anlatmaktadır.

Düşünelim – Söyleyelim

Bayrağın milli kültürde temsil ettiği kavramlar nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: Bağımsızlık, dil, din, gelenek ve görenekler.

Bayrağa saygı göstermek amacıyla yapılan davranışlar nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: Selam vermek, öpüp alna koymak, yerden kaldırmak, kirlenenleri yenileri ile değiştirmek.

98. Sayfa

Okuyalım – Yorumlayalım

Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir anekdot verilmiştir. Bu anekdottan hareketle bayrağın bir ulus için anlamını ve önemini yorumlayınız.

BAYRAK ÇİĞNENMEZ

Atatürk İzmir’in kurtuluşunda halkın coşkun gösterileri arasında kalacağı evin önüne gelip de kapının önüne serilmiş bayrağı görünce durdu. Bu, ipekten kocaman bir Yunan bayrağı idi. Üzerine basılarak geçilecek bir yol halısı gibi serilmişti. Kapıdaki kalabalık halk yalvarıyordu: Buyurunuz, geçiniz. Bizim öcümüzü alınız! Yunan kralı, bu evlerden içeri, bizim bayrağımıza basarak girmişti. Siz lütfedin. Bu karşılıkla o lekeyi silin! Burası sizin şehrinizdir. Bu ev sizin evinizdir. Bu halk sizindir.Atatürk, o yerde serili bayrağın önünde, bulunduğu noktada kaldı. Çevresindekilere tatlılıkla baktı: O, geçmişte hata etmiş. Bir ulusun bağımsızlık simgesi olan bayrak çiğnenmez. Ben onun yanlısını tekrar edemem. Bayrağı yerden kaldırttı, bembeyaz mermerlere basarak içeri girdi.

Cevap: Nasıl ki bizim bayrağımız değerli ve bağımsızlığımızın sembolü ise başka ülkelerin de bayrakları kendilerine öyle değerlidir.Bayrak sadece bir bez değildir.Bayrak ülkeleri temsil eder.Bayrağa basmak o ülkeye yapılabilecek en büyük hakarettir.

Söz Sanatlarını Bulalım

“Bayrak” adlı şiirden verilen aşağıdaki bölümlerde hangi söz sanatları bulunmaktadır? Eşleştiriniz.

a. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü;
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü;

b. Senin altında doğdum,
Senin altında öleceğim.

c. Yeryüzünde yer beğen
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Kişileştirme: ( c)
Karşıtlık: (b)
Benzetme: (a)

99. Sayfa

Hikâye Tamamlayalım

Aşağıda serim ve düğüm bölümlerinden oluşan, sonuç bölümünü sizin tamamlayacağınız bir hikâye verilmiştir. Yazmaya başlamadan önce hikâyeyi hangi ana fikir bağlamında sonlandıracağınızı planlayınız.

BAYRAĞIMIZIN ALTINDA

Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri Hatice Nine’nin yüzüdür. Salihli’de nasılsa yangın harabeleri ortasında yanmamış beş on evden birindeydim. Halk bir türlü kâbusun geçtiğine inanamıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuyorlardı. Ortalık ağarıyor, hâlâ kadınlar gelip gidiyor, hâlâ birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyor, hâlâ geçen günleri konuşuyorduk. Ve Hatice Nine en son gelenlerdendi. Ben artık yatağıma uzanmıştım. Ev sahibesi ile çıktı, o da geldi ve boynuma sarıldı… Yanıma gelmek için birkaç defa duvara dayanmıştı. Ama değerli esmer bir kösele gibi buruşuk yüzünde, ihtiyar siyah gözlerinde muradına ermiş bir ruhun huzuru ve olgunluğu vardı.

Nine senin evin yandı mı? Hey e oğul, ben beş defa göçmen oldum, beş defa evim yandı. Ben Üsküp’ten beri beş defa düşman bayrağından bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan önceki gün ümidimi kesince bir tek oğlumu aldım, size, bizim bayrağa kaçtım. Bayrağımızı çok mu seversin nine? Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı, kurumuş ellerini kaldırdı, avuçlarında hayal ettiği aziz bir şeyi öptü. Sevmek ne demek oğul? Ben elli senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. Her gün burada ölüverirsem, mezarım yabancı bayrak altında kalırsa diye çıldırıyordum. Ama Yunanlılar bırakmıyorlar, öteye kaçmak için bizim de ne atımız ne arabamız vardı.
Halide Edip ADIVAR

Cevap: Artık kaçmak yok saldırmak var.Bu topraklar için nice şehitler verilmiş, gerekirse bizlerde vatan için şehit oluruz.Sen hiç merak etme Hatice Nine sen bu bayrağın altında ölecek ve vatanına gömüleceksin.Bu sözler Nineyi çok mutlu etmişti.

Ana Fikir Cümlem: Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır.

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 100, 101, 102, 103, 104, 105. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık “Bilmece” Etkinlik Cevapları

BİLMECE

100. Sayfa

Metne Hazırlanalım

İnsanlar televizyon, bilgisayar, telefon vb. araçlar yokken hoş vakit geçirmek için neler yaparlardı?

Cevap: Birbirlerine sohbete gidiyorlardı, orta oyunu izlemeye, sinemaya, karagöz oyunu izlemeye gidiyorlardı.

Modern tiyatroya benzeyen geleneksel oyunlardan hangilerini biliyorsunuz?

Cevap:

Orta Oyunu
Karagöz

Konuşalım

“Gölge Oyunları Dünyası” metninde gölge oyunu Karagöz’ün nasıl ortaya çıktığı anlatılmıştır. Siz de Karagöz oyunuyla ilgili çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, ansiklopedi, dergi vb.) araştırma yapınız. Araştırdığınız konuyla ilgili soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınıza sorunuz. Karagöz’ün başında söylenen geleneksel tekerlemeyi ezberleyiniz.

Cevap: Gölge oyununun önce Çin’de (M.Ö. 2. yüzyıl) veya Hint’te çıktığı söylentileri vardır. Evliya Çelebi ise Karagöz ile Hacivat’ın Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında (13. yüzyıl) yaşamış gerçek kişiler olduğunu belirtir.

Hoş geldin sevgili Karagöz’üm!
Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm!

Dinleyelim

“Bilmece” adlı metni katılımsız dinleme yöntemiyle dinleyiniz. Metni dinlerken zihninizde “kim, ne, nereye, ne zaman, nasıl?” sorularının cevaplarını bulmaya çalışınız.

101. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

a. Efendim, Karagöz’üm yine penceresinde uyuklamaktadır.-Oturduğu yerde hafif uykuya dalmak.

b. İlahi Karagöz’üm, kusuyorum olur mu, susuyorum, dedim.-“Bu ne hâl, ne tuhaf” gibi şaşma, sitem bildiren bir söz.

c. Tüh Allah müstahakını versin!-Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza.

ç. Öyle söylesene köftehor, şimdi anladım.-Sevgiyle karışık bir azarlama sözü.

d. Talaş değil Karagöz’üm, telaşla dedim.-Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar.

e. Ben bilmeceyi sormadan gidersen pataklarım.-Rastgele vurarak dövmek.

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altlarını çizip anlamlarını yazınız. Bu deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

Canım hemen yanlış anlama! Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.

Cevap: ağzım açık kaldı : Çok şaşırmak.

Cümlem: Ali’nin herşeyi bilmesine ağzım açık kaldı.

Soracağım ama laf sokuşturup aklımı karıştırıyorsun.

Cevap: laf sokuşturmak: İğneleyici söz söylemek.

Cümlem: Ahmet sürekli laf sokuşturup duruyor.

Yine sinirlerim bozulmaya başladı.

Cevap: Sinirleri bozulmak: çok sinirlenmek, ne yapıp edeceğini bilmeden şaşkın, karmaşık bir duruma düşmek.

Cümlem: Komşuların gürültüsü sinirlerimi bozdu.

Köftehor, unuttum. Hangi bilmeceyi soracağımı aklıma getirmiyorsun ki sorayım.

Cevap: akla getirmek: Hatırlatmak

Cümlem: Çay yapmak bir türlü aklıma gelmiyor.

102. Sayfa

Dinleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Bilmece” metnine göre cevaplayınız.

1. Hacivat Karagözü niçin görmek istiyor?

Cevap: Çok sevdiği arkadaşını bir görmek ve hal hatır sormak için.

2. Hacivatın sözlerini Karagöz niçin sürekli yanlış anlıyor?

Cevap: Karagöz biraz cahil olduğu için kelime haznesi fazla olmadığı için.

3. Hacivatın yerinde siz olsaydınız Karagöze nasıl davranırdınız?

Cevap: Çok sinirlenirdim.

4. Karagöz sormak istediği bilmeceyi Hacivata niçin soramıyor?

Cevap: Aklına gelmediği için.

5. İnsanın kendine bilmece sorması mümkün müdür? Karagöz’ün kendine sorduğu bilmecenin cevabı sizce nedir?

Cevap: Bence mümkün değildir.Bence cevabı cevizdir.

Konuyu Belirleyelim

Dinlediğiniz metnin konusunu söyleyiniz.

Cevap: İletişimsizlik

Karakterleri Tanıyalım

Karagöz ile Hacivat’ın kişilik özelliklerini, dinlediğiniz metne göre karşılaştırarak yazınız.

Hacivat:Sabırlı, hoşgörülü, nazik, bilgili, arkadaş canlısı.
Karagöz:Biraz kaba, bilgisiz, sinirli

Siz kendi kişilik özelliklerinizi Karagöz’e mi, Hacivat’a mı daha çok benzetiyorsunuz? Neden?

Cevap: Hacivat’a benziyorum.Çünkü sabırlı ve nazik olmaya çalışan biriyim.

103. Sayfa

Canlandırma Yapalım

“Bilmece” metnini ya da herhangi bir Karagöz oyununu gölge oyunu düzeneği ile ilgili araç gereçleri (Karagöz, Hacivat figürleri; perde yerine geçecek ince beyaz kâğıt, mum ya da ışık kaynağı, tef, figürlere takılacak çubuk, zil, düdük) getirip sınıfta arkadaşlarınızla canlandırınız.

Düşünelim – Yorumlayalım

Millî kültürümüz ile Karagöz oyunu arasındaki ilişki nedir? Yorumlayınız.

Cevap: Karagöz oyunu milli kültürümüzü yansıtmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin cümleye nasıl bir anlam kattığını fiillerin altındaki noktalı yere yazınız.
1. gruptaki fiiller “-mek / -mak” ekini aldığı için mastar durumundadır. 2. gruptaki fiiller ise kip eki almış çekimli fiillerdir.

Dün akşam kitap okudu.

Cevap: Geçmiş zaman olduğunu bildirdi.

Dayımlar dün bize gelmiş.

Cevap: Geçmiş zaman olduğunu bildirdi.

Odasında ödev yapıyor.

Cevap: Şimdiki zaman

Akşam sinemaya gidecek.

Cevap: Gelecek zaman

Hafta sonu tenis kursuna gider.

Cevap: Geniş zaman

Çevreyi temiz tutmalı.

Cevap: Gereklilik kipi

Keşke o da bizimle gelse.

Cevap: Dilek kipi

Annem bana kek yapar.

Cevap: Geniş zaman

Sessizce yerine otur.

Cevap: Emir kipi

Verilen cümlelerde cümleye zaman anlamı katan filleri A kutusuna, zaman anlamı katmayan fiilleri B kutusuna yazınız.

A kutusu:Annem bana kek yapar.,Dün akşam kitap okudu.,Dayımlar dün bize gelmiş.,Odasında ödev yapıyor.,Akşam sinemaya gidecek.,Hafta sonu tenis kursuna gider.,

B kutusu:Sessizce yerine otur.,Keşke o da bizimle gelse.,Çevreyi temiz tutmalı.,

104. Sayfa

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli yazılan eklerin cümlede hangi kişiyi karşıladığını örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap:

104. Sayfa

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümde kip ve kişi eki alan fiillerin altını çiziniz. Fiillerin hangi kip ve kişi ekini aldığını noktalı alana yazınız.

HACİVAT — Canım hemen yanlış anlama! Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.

Cevap: Anlama-2.tekil şahıs,istek kipi, kaldı-geçmiş zaman

KARAGÖZ — Hangi Kâzım saçakta kaldı?

Cevap: kaldı-geçmiş zaman

HACİVAT — Değil efendim yani tam sana seslenecektim ki seni yanımda buldum.

Cevap: buldum-1.tekil şahıs, geçmiş zaman

KARAGÖZ — Öyle söylesene köftehor, şimdi anladım!

Cevap: anladım-1. tekil şahıs, geçmiş zaman

HACİVAT — Neyse efendim… Söyle bakalım acele bir yere mi gidiyorsun?

Cevap: gidiyorsun- 2.tekil şahıs, şimdiki zaman

KARAGÖZ — Bir yere gitmiyorum.

Cevap: gitmiyorum-1.tekil şahıs şimdiki zaman

HACİVAT — Aman Karagöz’üm, desene beni karşılamaya geldin!

Cevap: geldin-2.tekil şahıs, geçmiş zaman

KARAGÖZ — Hay hay, seni aşılamaya geldim.

Cevap: geldim-1.tekil şahıs geçmiş zaman

HACİVAT — Aşılamak değil efendim yani beni karşılamaya mı geldin, demek istiyorum.

Cevap: istiyorum-1.tekil şahıs, şimdiki zaman

KARAGÖZ — Pataklarım ha!

Cevap: pataklarım- 1. tekil şahıs geniş zaman

HACİVAT — Canım durup dururken niye kızıyorsun?

Cevap: kızıyorsun-2 tekil şahıs şimdiki zaman

KARAGÖZ — Köftehor, durup dururken olur mu? Ben kasap mıyım?

Cevap: Olur mu- geniş zaman

HACİVAT — Allah Allah, kasaplık da nereden çıktı Karagöz’üm?

Cevap: çıktı geçmiş zaman

105. Sayfa

Gölge Oyunu Yazalım

Aşağıdaki Karagöz, Hacivat diyaloğunu konusu “dinî bayramlarımız” olacak şekilde tamamlayınız. Yazınızı atasözleri ve deyimler kullanarak zenginleştiriniz. Yazınızda “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

HACİVAT — Yâr bana bir eğlence… Aman bana bir eğlence…
KARAGÖZ — (Sahnenin köşesinden) Hacivat ne bağırıyorsun?
HACİVAT — Vay benim iki gözüm, candan dostum, şekerden tatlım! Gel aşağıya biraz konuşalım.
KARAGÖZ — Sabah sabah beni uykudan uyandırdın. Ne konuşacaksın?
HACİVAT — Karagöz’üm insan önce bir selam verir, sende hiç incelik yok.
KARAGÖZ — Hecelik mi? O ne demek?
HACİVAT — İncelik, incelik! Hal hatır sormadan kızıyorsun yanı.
KARAGÖZ — Öyle desene!
HACİVAT — Buraya bayramlaşmak için geldim Karagöz’üm.
KARAGÖZ – Ayran aşı içmeye mi geldin? Ama bizde ayran aşı yoktur Haci cav cav.
HACİVAT — Yok canım. Bayramlaşmak için geldim. Ramazan Bayramı bugün.
KARAGÖZ — O zaman Ramazan’a git, niye bana geldin?
HACİVAT — Ramazan kim Karagöz’üm?
KARAGÖZ – E Ramazan’ın bayramı demedin mi sen?
HACİVAT — Ramazan Bayramı dedim. Bayramın ilk günü bugün. İyi bayramlar olsun.
KARAGÖZ — Haaa! Öyle desene. İyi bayramlar Haci cav cav. İçeriye gel de şeker ikram edeyim.
(Hacivat içeri gider. )

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 107, 108. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık “3. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

107. Sayfa

O evde, ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni Karagöz’e de götürürdü. Üsküdar Çarşısı’nda büyük bir kahvede oynarlardı. Sokakları kalabalıktı. Kız erkek, alay alay çocuk hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. Kahveci, seyirciler için birer iskemle koyar, orta yerde küçük beyaz bir perde, üstünde acayip bir ejderha resmi dolaşır, arkasında esrarlı bir vızıltı işitilir. Küçük seyirciler ayaklarını yere vurarak ‘Başlar mısın, başlayalım mı?’ diye bağırır dururlardı. Nihayet teflerin çalması ve perde arkasından gelen şarkı, seyircileri teskin eder ve sonra da oyun başlardı.”

(1- 5. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Ahmet Ağa, ramazan gecelerinde eğlenmesi için yazarı nereye götürüyor?

Cevap: Karagöz Oyununa.

2.Karagöz, nerede oynatılıyor?

Cevap: Büyük bir kahvede.

3. Oyunu izlemeye gelenler kimlerdir?

Cevap: Çocuklar ve büyükler.

4. Metinde, Karagöz gölge oyunu nasıl başlatılıyor?

Cevap: Teflerin çalınması ve gelen şarkı ile.

5. Aşağıdaki kelimeleri ve kelime grubunu metindeki anlamıyla birer cümlede kullanınız.

kahve : Babam evde sıkılınca kahveye gidiyor.
acayip : Bakkalda gördüğüm ürün bana acayip geldi.
dolaşmak : Çaycı etrafı dolaşıp çay satıyor.
teskin etmek : Bana kızan annemi zor teskin ettim.

6. Aşağıdaki kelimeleri deyim oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

a. sıra
b. koşmak
c. sürüklemek
ç. takılmak
d. bırakmak

1.peşine: (ç)

2.peşini: (d)

3.peşi: (a)

4.peşinden: (b)

5.peşinde: (c)

108. Sayfa

7. BAŞKA DOKTORA

Oğlu, işten dönen babasına der ki: “Sorma baba. Bugün doktora gittim. Beni muayene ettikten sonra ne dediğini biliyor musun? Bir ay deniz kıyısında tatil yapmalıymışım. Tatil için nereye gitsek acaba?” “Başka bir doktora gidelim oğlum!”

Metindeki altı çizili kelimelerle ilgili verilen ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

a. “der” ve “sorma” fiilleri aynı kipte çekimlenmiştir. (D)
b. “gittim” fiili geçmiş zamanda çekimlenmiştir. (D)
c. “biliyor musun” fiili dilek kipiyle çekimlenmiştir. (D)
ç. “yapmalıymışım” fiili gereklilik bildirmektedir. (D)
d. “gitsek” ve “gidelim” fiilleri farklı kipte çekimlenmiştir. (Y)

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde söz sanatı kullanılmamıştır?

A) İki okyanus birleşirken Kim sevinir önce: Ben.
B) Annemden mektup aldım Memlekette gibiyim
C) Bu nisan rüzgârı da şehadet eder Bütün insanları kardeş biliyorum
D) Deniz ve mehtap sordular seni: Neredesin? Nasıl beni terk ettin?

Cevap: B

9. Ananın dediği doğruymuş
Kar yağdı mı
Koşsam dağılıyor sıcaklığım
Koşmasam büyüyor daha

Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizesinde çekimli bir fiil yoktur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Cevap: A

10.“oku-” fiilinin geniş zaman 2. tekil şahısla çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) okuyorum
B) okuyacaksın
C) okursun
D) okursa

Cevap: C

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık “İstanbul Liseli Küçük Hasan” Etkinlik Cevapları

İSTANBUL LİSESİ KÜÇÜK HASAN

110. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Çanakkale şehri size neleri çağrıştırıyor?

Cevap: Çanakkale Savaşı, Seyit Onbaşı, Çanakkale Boğazı, Şehitlerimiz, Çanakkale Türküsü, Atatürk.

Çanakkale Savaşı hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazına gelmesi İstanbul işgal etmek istemesi üzerine Kahramanca Savaşmamız ve Çanakkale Boğazını geçememeleri, Atatürk’ün büyük başarıları, 252.000 şehit vermemiz, ülkemizin yokluk ve kısıtlı imkanlarla verdiği büyük başarı,tüm yurttan insanların ülkemizi savunmak için Çanakkale gitmesi.

Bu türkü Çanakkale’de gerçekleşen hangi tarihî olay üzerine söylenmiştir? Bu olayla ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Lise çağındaki gençlerin Çanakkale Savaşına gitmeleri ve şehit olmalarını anlatan çok hüzünlü bir türkü.

Türküde sizi en çok etkileyen bölüm hangisidir? Niçin?

Cevap: Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah

111. Sayfa

İSTANBUL LİSELİ KÜÇÜK HASAN

Öğrenciler bu sorunu çözmek için ne yapmışlardır?

Cevap: Para toplayıp okullarını kendileri boyamak istemişlerdir.

Küçük Hasan okulun neden sarı renge boyanmasını istemiştir?

Cevap: Güneşin rengi olduğu için güneş gibi gençlerinde ışık saçacağını düşündüğü için.

Hasan bu durumda ne hissetmiştir?

Cevap: Kendisi de cepheye gitmediği için üzgündür.

Ne planlamış olabilirler?

Cevap: Okulun kapıları siyaha boyandı.

Hasan’a nasıl bir cevap gelmiş olabilir?

Cevap: Gönüllü olması kabul edilmiştir.

Hasan’ın başına ne gelmiş olabilir?

Cevap: Yaralanmış veya şehit düşmüştür.

116. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıdaki bulmacada “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metninde geçen kelime ve kelime gruplarının bazı harfleri verilmiştir. Boş kutucukları doldurarak bu kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Daha sonra bunların anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

nüfuz etmek: bir şeyin içine işlemek, geçmek

nakdi: Parasal

taarruz: Saldırı

siper: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek

seher: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti

zaruret: Zorunluluk

sıhhiye: Sağlık işlerinin tümü

muharebe: Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri

süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah

117. Sayfa

Okuduğunuz metinden “cephe” kelimesinin geçtiği cümleyi bulunuz. Kelimenin sözlük anlamını yazıp kelimeyi anlamına uygun bir cümlede kullanınız.

Oysa o da arkadaşlarıyla, ağabeyleriyle beraber cepheye gitmeyi ne kadar istemişti.

Sözlük Anlamı: Üzerinde savaşın sürdüğü bölge

Cümlem: Çanakkale cephesi en çok şehit verdiğimiz cephe oldu.

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz ve deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap:

deyimler

Cümlelerim:

– Memlekete ayak basınca ilk önce annemin yanına gittim.
– Annemin ağlaması benim yüreğimi dağladı.
– Ali’nin yaptığı şey sinirlerimi gerdi.
– Okuduğum şiir gözlerimin dolu dolu olmasına neden oldu.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıda verilen soruları “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metnine göre cevaplayınız.

1. Tıbbiyelilerin ve İstanbul Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Savaşı’na gönüllü gitmek istemelerinin sebebi nedir?

Cevap: Vatanın işgal edilmesini önlemek için.

2. Tıbbiyelilerin ve İstanbul Lisesi öğrencilerinin kollarındaki sarı ve beyaz kurdelelerle sipere yazdıkları söz nedir?

Cevap: Vatan sağ olsun.

3. Küçük Hasan ve okulda kalan diğer öğrenciler, okulun kapı ve pencerelerini niçin siyaha boyamışlardır?

Cevap: Şehitlerin anısını yaşatmak için.

4. Küçük Hasan’ı sevindiren durum nedir?

Cevap: Gönüllü olma isteğinin kabul edilmesi.

5. Hasan cephede savaşmaya gidene kadar neler yaşamıştır?

Cevap: Ayakları yara olmuş, sıcaktan bunalmış yorgun düşmüş.

İstanbul Liseli öğrenciler cephede kollarına sarı kurdele takarken tıbbiyeli öğrenciler de beyaz kurdele takmışlardır. Tıbbiyelilerin beyaz kurdele seçmesinin sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Doktorlar genellikle beyaz önlük giyerler onu temsil etmek için.

118. Sayfa

Zarflar Hangi Anlamları Katar?

Aşağıdaki renkli yazılan sözcüklerin hangi tür sözcüklerden önce geldiğini söyleyiniz.

Size yarın geleceğim.
Ailece çok zor günler geçirdik.
Arkadaşım bugün pek iyi görünmüyor.

Cevap: Fiillerden önce gelir.

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen cümlelerde arayınız. Bulduğunuz cevapları renkli kalemle işaretleyiniz. İşaretlediğiniz sözcüklerin cümleye hangi anlamları kattığını örnekteki gibi yazınız.

Dedem merdivenlerden yavaş yavaş çıktı.

Durum anlamı, katmıştır.

Dedem merdivenlerden nasıl çıktı?

Odamda biraz uyuyacağım.

Cevap: Miktar azlık çokluk anlamı katmıştır.
– Odamda ne kadar uyuyacağım?

Ödevini ne zaman bitireceksin?

Cevap: Soru anlamı katmıştır.

Ablam kapıyı açmak için aşağı indi.

Cevap: Yer/yön anlamı katmıştır.

Aşağıda okuduğunuz metinden alınan cümlelerdeki altı çizili zarfların cümleye kattığı anlamları yazınız.

Onun bu duygulu konuşması, öğrenciler ve öğretmenler tarafından çok beğenildi.

Cevap: Azlık/çokluk

Zaten hücum da sessizce yapılacaktı.

Cevap: Durum

19 Mayıs seherinde yapılan hücumda çok sayıda öğrencinin şehit düştüğü haberi yürekleri dağlamıştı.

Cevap: Zaman

Fransızların üstüne doğru hızlı bir hücuma kalkmışlardı.

Cevap: Yer/yön

Şimdi geri püskürtülen Fransızların çekildiği meydanda, şehitlerin arasında, kolunda sarı kurdele bağlı küçük bir asker yatıyordu.

Cevap: Yer/yön

119. Sayfa

Nasıl Biri?

“İstanbul Liseli Küçük Hasan”ın kişilik özelliklerini belirleyiniz. Verilen özelliklerden hangileri Hasan’da bulunmaktadır, oklarla eşleştiriniz.

Cevap:

İstanbul Liseli Küçük Hasan

Ben Olsam!

Hasan okulunun sarıya boyanmasını önermişti, bunun nedenini de aşağıdaki cümlelerle çok güzel anlatmıştı. Siz okulunuzun hangi renk olmasını isterdiniz? Siz de Hasan gibi duygu ve düşüncelerinizi noktalı yerlere açıklayınız.

“Güneş sarıdır. Bir düşünün, biz gençler de bu vatanın parıldayan güneşleri değil miyiz? Karanlığı boğan yıldızları değil miyiz? Biz gelecek değil miyiz? Eğer bizler gelecek isek bizlere ve okulumuza en çok sarı renk yakışır. Sarı berekettir. Işıktır. Yol göstericidir…”

Cevap: Ben de okulumu Turkuaz renge boyamak isterim.Bizim kültür ve geleneklerimiz temsil eden bir renktir.Hem rengin adı Türk usulü anlamına gelmektedir.

Küçük Hasan cepheden dönebilseydi hayatı nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Kahraman olur ve küçük yaşına rağmen vatan için neler yapabileceği neler yaptığı diğer gençlere de güzel bir örnek temsil ederdi.

120. Sayfa

Genel Ağ’dan faydalanarak “Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli” videosunu izleyiniz. İzlediğiniz video ile “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metnini aşağıdaki tabloya göre karşılaştırınız.

Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli

Şahıs kadrosu : Esat Lami Bey, öğrenciler,
Mekân : Çanakkale
Zaman : 1915 Çanakkale Savaşı
Olay : Çanakkale Savaşında yaşanan gençlerin fedakarlıkları

İstanbul Liseli Küçük Hasan

Şahıs kadrosu: Öğretmen, Küçük Hasan, Öğrenciler, askerler
Mekân : Çanakkale
Zaman : 1915 Çanakkale Savaşı
Olay : Çanakkale Savaşında yaşanan gençlerin fedakarlıkları

Gerçek mi, Kurgu mu?

“Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli” videosunda izlediklerinizden hareketle okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyiniz.

Gerçek Unsurlar: Yaşananlar gerçektir.Bir çok araştırmacı ve okul yöneticisi tarafından anlatılmaktadır.

Kurgusal Unsurlar:

121. Sayfa

Hikâye Yazalım Gönüllü Bombacı

Çanakkale Savaşı büyük küçük, kadın erkek demeden tüm halkın mücadele verdiği bir destandır. Bu destanda adı bilinen, bilinmeyen birçok kahraman vardır. Arşivlerde karşımıza çıkan bir fotoğraf vardır. Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı… Fotoğrafın üzerinde ise bir not: Gönüllü Bombacı. Başka bir bilgi düşülmemiş. Duruşuyla, kararlılığıyla, gözlerinden okunan öz güveniyle “Gönüllü Bombacı”…

Sizce delikanlı ne yapmıştı da bu ismi almıştı? Gönüllü Bombacı’nın hikâyesini kısaca yazınız.

Cevap: Çanakkale Savaşı sırasında bir çok genç gibi Ali de gönüllü olarak cepheye gitmek ister, fakat yaşı küçük olduğu için kabul edilmez.Ali bir fırsatını bularak cepheye kendi imkanları ile gider ve burada bombacılara yardım eder.Çok başarılı işler yapan Ali herkesin takdirini kazanır.Bu nedenle kendisine gönüllü bombacı lakabı takılır.

Cepheden Mektup Var

İstanbul Liseli Küçük Hasan’ın cepheden bir mektup gönderme fırsatı olsaydı bu mektubu kime yazardı? Mektupta nelerden bahsederdi? Kendinizi Küçük Hasan’ın yerine koyup sevdiğiniz birine mektup yazınız.

Cevap: Annesine yazardı.

Sevgili anneciğim,
Biliyorum benim burada olmam seni endişelendirmekte ve merak ettirmektedir.Unutma ki vatan olmadan birlikte olmamızın da bir anlamı olmaz.Vatan her şeyin üzerinde bir değerdir.Ülkemizin özgür olması için herkes gibi benim de bir şeyler yapmama gerekir.Şimdi sana düşen benimle gurur duymandır.Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum.Bu nedenle kendine iyi bak ve beni düşünme.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 232, 233, 234, 235, 236, 237. Sayfa  “Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler” Metni Etkinlik Cevapları

232. Sayfa

Müzik dinlemeyi sever misiniz? Hangi müzik türünü dinlemeyi tercih edersiniz?

Cevap: Evet severim.hemen her türlü müziği dinlerim.Hangi melodi kulağıma hoş gelirse onu dinlerim.En çok Pop müzik dinlerim.

Müzik insanları olduğu kadar başka canlıları da etkiler mi?

Cevap: Bence etkiler. Özellikle hayvanları etkilediğini düşünüyorum.

Sınıf mevcudunuza göre 5 grup oluşturunuz. “Türk Beşleri”nin üyelerini her gruba bir isim düşecek şekilde paylaşarak araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri bir sunum hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Cemal Reşit Rey:

Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerinden, Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat opereti gibi ünlü eserlerin yapımcısıdır.
Onuncu Yıl Marşı ve Lüküs Hayat Opereti’nin bestecisi olarak tandığımız Cemal Reşit Rey, 1904 yılında Kudüs’te doğmuş olup, 1985 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.
Cemal Reşit Rey, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli ilk bestekarlarından biri olup, birçok ölümsüz esere imza atmıştır. Onuncu Yıl Marşı ile de adeta Türkiye Cumhuriyeti’nin temsiline katkıda bulunmuştur.

“Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler” metnini dinleyiniz. Dinleme sırasında aşağıdaki soruları cevaplayarak metindeki olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminlerde bulununuz. Metni dinledikten sonra tahminlerinizi karşılaştırınız.

Yazarın sorusunu kırlarda karşılaştığı adam nasıl cevaplamış olabilir?

Cevap: Senin bu çığlıklarına şarkı denemez diye cevaplamıştır. Ayrıca sesinin zararının kendisine değil de ineklerine olduğunu söylemiştir.

Yazar, dergide okuduğu yazıdan bahsettikten sonra adam nasıl bir tepki vermiş olabilir?

Cevap: Benim ineklerim o dergiyi okumuyorlar demiştir.

Yazarın evindeki çiçeklerin solmasının sebebi ne olabilir?

Cevap: Ama sulamayı unutmuş yazar, çiçekleri sulayınca hemen açmış çiçekler.

233. Sayfa

Aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten veya atasözleri
ve deyimler sözlüğünden bulunuz.

Neden sesin soluğun çıkmıyor senin? Gene ne şeytanlık peşindesin?

Cevap: sesi soluğu çıkmamak: Sesi çıkmamak, sessiz olmak

• Ses çıkarsanız gürültü yapıyorsunuz diye kızarlar. Sussanız kuşkulanırlar.

Cevap: kuşkulanmak: Kuşku içinde bulunmak, kuşku duymak, şüphelenmek

• Canınızın en sıkkın olduğu zamanlarda bir melodi içinizi açabilir.

Cevap: melodi: Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, ezgi

• Ama çevremdekiler benim şarkı söylememe pek bayılmazlar.

Cevap: bayılmak: Çok hoşlanmak, çok sevmek

• Şarkıcılardan her biri notaları iyi biliyor ve öteki seslere kulak veriyorsa koroyu dinlemeye doyum olmaz.

kulak vermek:

Cevap: Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak

koro:

Cevap: Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk

doyum olmamak:

Cevap: Herhangi bir şey çok beğenilmek

Aşağıdaki soruları “Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler” metnine göre cevaplayınız.

1. Yazar niçin çocukluğun zor bir iş olduğundan yakınıyor?

Cevap: Büyüklerin, ses çıkarıldığı zaman gürültü yapıyorsun diye; sessiz olunduğunda yaramazlık yapma şüphesi ile kızmalarından dolayı yakınıyor.

2. Yazar şarkı söylerken karşısına çıkan adama niçin kızıyor?

Cevap: Adam yazardan şarkı söylememesini istediği için kızıyor.

3. Yazar müziğin inekler üzerindeki etkisini deneyemeyince tezini hangi canlılar üzerinde deniyor? Niçin?

Cevap: Çiçekler üzerinde deniyor. Evde inek besleyemeyeceği için çiçekler üzerinde deniyor.

4. Yazarın deneyi işe yarıyor mu?

Cevap: Yaramıyor.

5. Müziğin insanlar üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Cevap: Can sıkıntısını gidermesi, yaşamın güzel yanlarını akla getirmesi.

6. Yazar yaşamı hangi yönlerden müziğe benzetiyor?

Cevap: Uyumlu ve uyumsuz davranışlar yönleriyle müziğe benzetiyor.

234. Sayfa

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konusu: Müzik ile toplumsal yaşamın uyum benzerliği.

Ana fikri: Toplumsal hayatta çok farklı insanlar olabilir ama uyumlu oldukları zaman bu faklılıklar zenginlik ve güzellik getirir.

Aşağıda dinlediğiniz metinden paragraflar verilmiştir. Bu paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolu hangisidir? Nedenini açıklayınız.

Cevap:

Bu paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolu örneklemedir çünkü yazar müziğin canlılar üzerindeki olumlu etkisini okuduğu dergideki bilgileri örnek vererek açıklamaya çalışmıştır.

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği duyguları yay ayraçların içerisine örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

Benim şarkı söylememin sana ne zararı var? (kızgınlık)
Ne zaman kırlara çıkma olanağı bulsam sevinçten iyice coşarım. (mutluluk)
Benim türkümü dinleyen ineklerin sütü kaçacak ha? (kibir)
Aman onlara iyi bak, solmasınlar! (kaygı )
Eliyle saksılardan birindeki toprağı yokladı. “Ama sulamayı unutmuşsun.” (sitem)
Şarkıcılardan her biri notaları iyi biliyor ve öteki seslere kulak veriyorsa koroyu dinlemeye doyum
olmaz. (hoşlanma)

235. Sayfa

Yazar dinlediğiniz metinde müzik dinlerken yaptığı ve yapamadığı işlerden bahsetmektedir. Siz müzik dinlerken hangi işleri rahatlıkla yapabiliyor, hangi işleri yaparken zorlanıyorsunuz? İlgili kutucuklara yazınız.

Müzik Dinlerken Yapabildiğim İşler: Oyun oynama, spor yapma, yemek yeme

Müzik Dinlerken Yapamadığım İşler: Ders çalışma, televizyon izleme, uyuma.

Dinlediğiniz metne içerikle uyumlu farklı bir başlık öneriniz.

Metne önerdiğim başlık: MÜZİK HAYATTIR

Dinlediğiniz metinde yazar bir müzik aleti çalamadığını fakat ağız mızıkası çalmayı öğrenmek istediğini ifade ediyor. Peki, siz hangi müzik aletini çalmak istersiniz? Niçin?

Cevap: Ben bateri çalmak isterim.Bateriye karşı merakım var.

Yazar müzik dinleyen ineklerin daha çok süt vereceği bilgisini bir dergiden öğrendiğini söylüyor. Dergilerden çok ilginç bilgiler edinilebileceğini de ekliyor. Peki, sizin bir dergiden öğrendiğiniz en ilginç bilgi nedir? Bu ilginç bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmak için aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap: Ben bir dergide güneşin dünyaya en yakın olduğu zaman kış ayında olduğunu okumuş ve çok şaşırmıştım.

236. Sayfa

Bir müzik aletini çalmayı öğrenmek, o müzik aletini çalan kişiler ile tanışmak için müzik
kursları iyi bir seçenek olabilir. Aşağıda bir müzik kursunun üyelik formu bulunmaktadır.
Siz de formu doldurarak bu kursa üye olabilirsiniz. “★” işareti doldurulması zorunlu olan
bilgileri ifade etmektedir.

Cevap:

236. Sayfa

237. Sayfa

Dinlediğiniz metinde müziğin bitkiler ve inekler üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Siz de müziğin hayvanlar üzerindeki etkisini Genel Ağ veya yazılı kaynaklardan araştırınız. Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını aşağıdaki taslağa yazınız. Araştırmayı Genel Ağdan yapıyorsanız kaynağınızın “edu” veya “gov” uzantılı bir site olmasına dikkat ediniz, yararlandığınız kaynağın web adresini aşağıdaki taslağa yazınız. Araştırmayı yazılı bir kaynaktan yapıyorsanız kaynağınızın kaynakça gösterim kuralına uygun olmasına dikkat ediniz.

Cevap:

Müziğin insanlar üzerinde psikolojik bir etkisinin olduğu sürekli olarak vurgulanmakta, hatta
bu etkinin sadece insanlar üzerinde olmadığı diğer canlı türleri üzerinde de stresi azaltıcı bir
etkisinin olduğu birç ok bilimsel çalışmada anlatılmaktadır. Müziğin bu etkileri, onun bazen
bilim adamları tarafından insanlardaki psikolojik bir hastalığın tedavisinde kullanılmasına,
bazen de diğer canlılardan (özellikle hayvanlardan) daha iyi verim almak amacıyla
kullanılma sına yol açmıştır (Sezer, 2011: 1474).
Müziğin insanlar üzerinde bilinen etkilerinin yanı sıra, daha az bilinen hayvanlar üzerindeki
etkilerinin de tartışıldığı bu çalışma, müziğin evrensel boyutunun sadece insanlar arasında
sınırlı kalmadığını, bazı canlı ların da bu manada değerlendirmeye alınması gerektiğini
göstermektedir.

Kaynak: dergipark.gov.tr

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 238, 239, 240, 241, 242, 243. Sayfa  “Ay Şairi” Metni Etkinlik Cevapları

238. Sayfa

Hiç şiir yazdınız mı? Yazdıysanız şiirinizin/şiirlerinizin konusu neydi?

Cevap: Evet yazdım konusu bahar mevsimi ile ilgili idi.

Şiirlerinden en çok etkilendiğiniz şair kimdir?

Cevap: Mehmet Akif Ersoy

Sizce duyguları ifade etmede düzyazı mı, şiir mi daha etkilidir? Aşağıdaki metinden de yararlanarak düzyazı ve şiirin edebiyatımızdaki yeri hakkında sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Bence şiir daha etkilidir.Güzel sözler ve derin anlamlar ile anlatılmak istenen duygu insanlara etkili bir şekilde iletilmektedir.Daha çok akılda kalıcı olmaktadır.

240. Sayfa

Aşağıdaki cümleler “Ay Şairi” şiirinden alınmıştır. Altı çizili kelimelerin şiirde kullanıldığı anlamın bulunduğu kutucuğa “✓” işareti koyunuz.

Cevap:

Dün bir şiir yazdım okudum sınıfta.

Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi. ( )

Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. ()

Üzüldüm.
Yalnız şairler mi görür diye Aydede’nin güldüğünü…

Şiir söyleyen veya yazan kimse. ()

Hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse. ()

Aşağıda “Ay Şairi” şiirinden dizeler verilmiştir. Bu dizelerde kullanılan söz sanatlarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız.

Uçtu tüm yapraklar,
Danstaydı o sıra uçurtmalar…
Güldü Aydede
Dişlerini göstere göstere

Cevap: Kişileştirme

Üzüldüm…
Yalnız şairler mi görür, diye
Aydede’nin güldüğünü

Cevap: Kişileştirme

241. Sayfa

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1. Çocuk, yazıp sınıfta okuduğu şiirde nelerden bahsetmiştir?

Cevap: Dağlardan, ağaçlardan, gelinciklerden, papatyalardan, güvercinden, buluttan, roketten, yapraklardan, uçurtmalardan, aydededen, yıldızlardan.

2. Çocuğun şiirinin yarım kalmasının sebebi nedir?

Cevap: Şiiri okurken arkadaşının gülmesi

3. Şiirdeki çocuğun sıra arkadaşının gülerek “Sen büyüyünce şair olursun.” demesinin sebebi sizce ne olabilir?

Cevap: Şiirini beğendiği için onu yetenekli görmüştür.

4. Şiirde şairlerin sahip olduğu hangi özellik vurgulanmaktadır?

Cevap: Hayal dünyasının geniş olması ve herkesten farklı bakabilmesi, duygusal olması.

5. Şiirdeki çocuk neyi fark ederek üzülmüştür? Üzülerek sorduğu soruların cevabı sizce nedir?

Cevap: Aydedenin güldüğünü yalnızca şairler mi görür? diyerek arkadaşının hayal dünyasının az olmasından dolayı üzülmüştür.Düşlerin uçtuğunu arkadaşı neden görmesin diye üzülmüştür.Bu soruların cevabı sadece şairlerin görmemesi her insanın hayalleri olabileceği ve hayal kurabileceğidir.

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Okuduğunuz şiirde ne anlatılmaktadır?

Hayalleri geniş olan bir çocuğun şiir yazması ve arkadaşının ona gülmesi.

Şairin “Ay Şairi” şiirinde vermek istediği mesaj, duygu nedir?

Cevap: Hayal kurmak için şair olamaya gerek yoktur.

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselden de yararlanarak “şiir” ve “hayal gücü” sözcükleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Şiirler insanların hayal güçlerinin, düşüncelerinin etkisi ile yazılmaktadır.Onu okuyan insanlar da o hayallere yolculuk yaparlar.

242. Sayfa

Aşağıda verilen şiirde “Hiçbir yapı-kapı yok şiirin girmediği” dizesiyle anlatılmak istenen ne olabilir? Açıklayınız.

ŞAİR VE ŞİİR

Nerde bir yangın çıksa şair yanar içinde
Nerde çiçekler açsa bir şair var içinde
Hiçbir yapı-kapı yok şiirin girmediği
Şiirin tohumları yeşerir kar içinde.

Cevap: Şairler hayatın güzelliklerini de acılarını da yansıtırlar şiirlerinde.Bu nedenle şiirler her konuda yazılabilir.

“Şair ve Şiir” ile “Ay Şairi” şiirlerini konunun ele alınış biçimi ve verilmek istenen mesaj bakımından karşılaştırınız.

Cevap:

242. Sayfa

“Ay Şairi” şiirinin şairi Aytül Akal’ın edebî kişiliği hakkında çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, ansiklopedi, dergi vb.) araştırma yapınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri aşağıdaki noktalı alana yazınız. Araştırma yaparken yararlandığınız kaynakları belirtmeyi unutmayınız.

Cevap: 1952 yılında, yasemin kokulu İzmir’de doğdum. Çocukluğum ve gençliğim orada geçti. 1971’de İzmir Amerikan Kız Koleji’ni bitirdim. 1999’da uzaktan eğitimle Washington International University’den mezun oldum ve aynı üniversitede yine uzaktan eğitimle ‘Eğitim’ dalında yüksek lisansımı yaptım.

Çok küçükken başladım yazı yazmaya. Yazmak bir tutkuydu benim için. Zaman zaman küsüp “Yazmayacağım!” diye yeminler ettiğim, ama vazgeçemediğim bir aşk gibi, yazmak…

Çocukluğumdan bu yana, çeşitli dergilerde yazılarım, şiirlerim ve röportajlarım yayınlandı. Yetişkinler için şiirler içeren ve artık yayında olmayan ilk kitabım ‘Kent Duygusu’ 1981’de yayımlandı. Çocuklar için yazmaya 80’li yılların sonlarında başladım. İlk masal kitabım ‘Geceyi Sevmeyen Çocuk’ 1991’de yayımlandı. 89’da yazdığım ve 91’de yayımlanmaya başlayan bu masallarım halen yeni yeni baskılar yaparak çocuklarla buluşuyor.

Kaynak: aytulakal.com

243. Sayfa

“Ay Şairi” dün bir şiir yazdı, okudu sınıfta arkadaşlarına.

Şiirinde dağlar, ağaçlar…
Gelincikler, papatyalar vardı.
Senin şiirinde neler var?
Sen de kendi şiirini yaz bakalım.

Cevap:

Baharın gelişini müjdeler
Yemyeşil açan çiçekler
Dereler akar şırıl şırıl
Her yeri sarar kuş cıvıltıları

İçimde bir heyecan ve coşku
Köyümüzü saran bu güzel koku
Ağaçların çiçeklerin kokusu
Baharın gelişini müjdeler.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık “Mustafa Kemal’in Kağnısı” Etkinlik Cevapları

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

122. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Kurtuluş Savaşı’nda kadın erkek, genç yaşlı demeden tüm halkın düşmanla mücadele etmesi sizde hangi duyguları uyandırıyor?

Cevap: Bende gurur ve vatan için yapılan önemli fedakarlıkların yarattığı hüzün duygusunu uyandırdı.İnsanların bir ve beraber olmaları aynı amaç uğruna kenetlenmeleri çok güzel bir duygu.

Konuşalım

Aşağıda Millî Mücadele Dönemi’ne ait bazı görseller verilmiştir. Görsellerden ve izlediğiniz “Kurtuluş Savaşı Kahramanı Kara Fatma” videosundan hareketle Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadınının üstlendiği rolü arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Cevap: Milli Mücadele döneminde kadınlarımız çok önemli roller üstlenmişlerdir.Kimisi cepheye mermi taşımış, kimi hemşirelik görevi yapmış, kimi ise direk düşmanla savaşmıştır.
Dinleyelim

“Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini seçici dinleme yöntemiyle dinleyiniz. Metni dinlerken aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Elif kağnısına ne ad vermiştir?

Cevap: Elif, kağnısına Mustafa Kemal’in Kağnısı adını vermiş

Elif kağnısını hangi amaçla kullanmaktadır?

Cevap: Cepheye mermi taşıma amacıyla kullanmaktadır.

Elif’in askerlerin içinde nam salmasının sebebi nedir?

Cevap: Çabuk gittiği ve çok götürdüğü için nam salıyor.

Elif’in öküzlerinin adı nedir?

Cevap: Kocabaş ve Sarıkız’dır.

Elif’in fiziksel özellikleri nasıldır?

Cevap: İri, kuvvetli, elleri kınalı, gözleri üzüm üzüm bir kızdır.

123. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıdaki tabloda verilen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını ne kadar bildiğinizi uygun kutucukları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap:

123. Sayfa

Yaptığınız işaretlemelerden yararlanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

123. Sayfa

124. Sayfa

Hangi Anlamı Kazanmış ?

Aşağıda dinlediğiniz şiirden dizeler verilmiştir. Altı çizili kelimelerin bu dizelerde kazandığı anlamın bulunduğu kutucuğu işaretleyiniz. Bu kelimeleri, verilen diğer anlamlarını karşılayacak şekilde birer cümlede kullanınız.

Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifçik. ( Hayvanı çekeceği arabaya, sabana vb.ne bağlamak.)

Cümlelerim:

– Ali’yi kendi yerine koşup sinemaya gitti.

– Topa doğru hızlıca koştu.

– Durmadan peşimden koşuyor ama yüz vermedim.

Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur.(Ulaşmak, varmak.)

Cümlelerim:

– Küçük bir çocuktu ama aradan geçen zamanda yetişmiş, serpilmiş.

– Demlediğim çay tüm gelenlere yetişti.

– Annem tüm işlere yetişti ama çok yoruldu.

125. Sayfa

Dinlediğiniz şiirle ilgili iki soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

1- Elif’in yerinde siz olsanız ne yapardınız?

2- Elif, kağnısı olmasaydı nasıl yardım ederdi?

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

“Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Konu: Vatan sevgisi
Ana Duygu: Vatan için her türlü fedakarlık yapılır.

Sözdeki Sanat

“Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına / Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti.” “Kocabaş yığıldı çamura / Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar” dizelerinde hangi söz sanatları kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Kişileştirme, abartma

Ben Olsam

Şiirin son bölümünde Elif’in karşılaştığı sorun nedir? Elif, yaşadığı sorunu nasıl çözmüştür? Siz olsaydınız o dönemin koşullarında bu sorunu nasıl çözerdiniz?

Cevap: Kocabaş ölünce kağnı durmuştur. Elif de kağnıyı çekmek için kendini Kocabaş’ın yerine koşmuştur. Yardım çağırırdım.

Elif Kimdir ?

Şiirde adı geçen Elif, kimleri temsil etmektedir? Kurtuluş Savaşı ve Türk halkının mücadelesi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Elif, Milli Mücadele dönemindeki Türk kadınlarını temsil etmektedir. Kurtuluş Savaşı, kadın erkek, genç yaşlı tüm vatandaşlarımızın vatanımızı kurtarmak için canla başla çalıştığı, türlü fedakarlıklar yaptığı, kahramanlıklar gösterdiği şanlı bir mücadeledir.

126. Sayfa

Farklı Bir Başlık

Dinlediğiniz şiire aşağıdaki gibi farklı başlıklar önerilmiştir. Sizce hangi başlık bu metne daha uygundur? İşaretleyiniz.

Elif’in Kağnısı: (X)
Mustafa Kemal: ()

İyi bir başlık metnin içeriğini yansıtmalı, kısa ve etkili olmalıdır. Peki, siz bu şiire nasıl bir başlık verirdiniz?

Cevap: Milli Mücadelede Türk Kadını

Karşılaştıralım

“Kurtuluş Savaşı Kahramanı Kara Fatma” videosu ile dinlediğiniz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini şahıs kadrosu, mekân, zaman ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Cevap:

126. Sayfa

O Günü Anmak

Aşağıda “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” ile ilgili bir görsel verilmiştir. Zaferlerle sonuçlanan bu mücadeleyi günümüzde bu şekilde yaşatmak sizlere neler hissettiriyor? Görseli inceleyerek duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Çanakkale Şehitler Anıtı beni duygulandırdığı kadar gururlandırmaktadır.Bu anıt tarihimizi ve vatanımızı anımsatmakta ve bizlere güç vermektedir.

127. Sayfa

Fedakârlık Deyince

Aşağıda verilen metni okuyunuz. Çanakkale Savaşı’nda Türk kadınının gösterdiği fedakârlıkla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Türk kadını, Çanakkale Savaşı sürecinde cephede erkekle omuz omuza düşmana karşı savaşırken cephe gerisinde de çeşitli faaliyetleri ile savaşa destek vermiştir. Çanakkale Savaşı’nda Türk kadını, daha ziyade cephe gerisinde aktif bir rol üstlenmiştir. Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında, askerler için kılık kıyafet ihtiyacının karşılanmasında, cemiyetler vasıtasıyla yardım toplanmasında ve kamuoyu oluşumunda Türk kadını önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Ben Yardım Etsem !

Siz de Elif gibi cepheye yardım götüren bir vatandaş olsaydınız hangi ulaşım aracını kullanırdınız? Cepheye götürdüğünüz malzeme ne olurdu?

Cevap: Ben at arabası kullanırdım. Mermi cephane yiyecek ve ihtiyaçları taşırdım.

128. Sayfa

Yazma Sırası Bizde

Aşağıdaki yönergeleri takip ederek sınıfça bir şiir oluşturunuz. Şiirlerinizi sınıf panosunda sergileyiniz.

1. Sınıf mevcudunuza göre gruplar oluşturalım.
2. Gruplarca “Vatan sevgisi, kahramanlık, fedakârlık, cesaret, Millî Mücadele ve kadın” konularından birim seçelim.
3. Grupça seçtiğimiz konuya uygun dörtlükler yazalım.
4. Şiirimizde kafiyelerden ve söz sanatlarından faydalanmayı unutmayalım.
5. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanalım.
6. Yazdığımız şiire bir başlık belirleyelim. Belirlediğimiz başlığın içeriği yansıtmasına özen gösterelim.
7. Şiirimizi herkesle paydadan önce gözden geçirip düzenlemeyi unutmayalım!
8. Şiirimizi okul veya sınıf panosunda sergileyim.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255. Sayfa  “Buluşa Doğru” Metni Etkinlik Cevapları

248. Sayfa

Beyin fırtınası ne demektir?

Cevap: Kişilerin bir araya gelip herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini tartışmaksızın açıklayarak birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmalarını, kısa sürede çok sayıda fikrin ortaya çıkmasını sağlayan, bireyin yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir öğretim tekniği.

“Bulma” ve “buluş” kavramları arasındaki fark nedir?

Cevap: Bulma var olan ama kaybolan bir şeyi aramak neticesinde elde etme, buluş ise daha önce olmayan bir şeyi bilgilerden yola çıkarak yeni bir bulguya ulaşmaktır.

Sizce şimdiye kadar yapılmış en önemli buluş nedir? Arkadaşlarınızı kendi düşüncenize katılmaları için ikna etmeye hazırsanız düşüncenizi savunmaya başlayabilirsiniz.

Cevap: Bence elektriktir.Çünkü elektrik tüm teknolojik gelişmelerin anasıdır.

Okumaya başlamadan önce metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

Cevap: Buluş yapmak için çalışan bir çocuk.

“Buluşa Doğru” adlı metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma sırasında anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz.

Cevap: Prizma

251. Sayfa

Cümleyi doğru tamamlayan ifadeyi yuvarlak içine alınız.

Cevap:

251. Sayfa

“icat etmek” ve “keşfetmek” kelimeleri arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: İcat etmek olmayan bir şeyi yapmaktır. Keşfetmek daha önce var olan fakat bilinmeyen bir şeyi bilinir hale getirmektir.

“Buluşa Doğru” metnini okurken belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: Prizma: Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim.

Aşağıda okuduğunuz metinde geçen cümleler verilmiştir. Cümlelerdeki altı çizili fiillerin basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğunu belirleyerek altlarına yazınız.

• Birçok buluş uzun çalışmalar ve deneyler sonucu ortaya çıkmıştır.

Cevap: Birleşik

• Kurşun kalemlerimizi sık sık kaybederiz.

Cevap: Birleşik

• Düşündüğümüzü yazabilen kurşun kalemse düş gibi görünüyor.

Cevap: Türemiş

• Ama düşlerin gerçeğe dönüştüğünü birçok kez gördük.

Cevap: Basit

• Beyin fırtınası yapmaya devam edin.

Cevap: Birleşik

• Kurşun kalem kullanıldıkça kısalır ve kullanılması zorlaşır.

Cevap: Türemiş

252. Sayfa

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Okuduğunuz metinle ilgili bir soru da siz hazırlayarak arkadaşlarınıza sorunuz.

Kurşun kalem kullanırken ne gibi zorluklar yaşanıyor?

Cevap: Boyunun kısalması ısırılması, atıklarının olması, ağaçların kullanılması, silgisinin çabuk bitmesi, parmakların acıması, kaybolması.

Yazar, kurşun kalemini sık sık kaybedenler için nasıl bir çözüm önerisinde bulunmuştur?

Cevap: Bir iple boyna asmak bir aparat ile yakaya iliştirmek, renkli yapmak, mıknatıslı kalem yapmak.

Yazar, kurşun kalemlerin ağaçtan yapılmasını önlemek için hangi önerilerde bulunuyor?

Cevap: Çelikten yapmak, başka malzemelerden yapmak.

Yazara göre bir kurşun kalemi ilginç hâle getirmenin yolları nelerdir?

Cevap: İçi görülebilir kurşun kalem yapmak. Kalem başlarına çizgi film karakteri başları takmak, kokulu kurşun kalem yapmak, içinde yıldızlar, arabalar olan saydam bir kurşun kalem yapmak.

Senin sorun: Kurşun kalemin bitmemesi için neler yapılabilir?

253. Sayfa

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

Konu: Buluş yapmak

Ana Fikir: Beyin fırtınası yapmak buluşlar için oldukça önemlidir.

Yardımcı Fikirler: Buluş yaparken kullanışlı ve pratik olması göz önüne alınmalıdır.
Buluş yaparken çevreyi göz önüne almak gerekir.

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan geçiş ve bağlantı ifadelerinin altını çiziniz. Bu ifadelerin cümlenin anlamına katkısını yazınız.

Buluşlar genelde İhtiyaçtan doğar fakat keşifler tesadüfen gerçekleşebilir.

Cevap: Farklı bir düşünceye yönlendirmiştir.

Kurşun kalemlerin yapımında ağaçlar kullanılmaktadır oysaki kurşun kalem başka bir malzemeden de üretilebilir.

Cevap: Farklı bir düşünceye yönlendirmiştir.

Buluşlar çevre dostu olacak şekilde geliştirilmelidir, o halde buna yönelik çalışmalar yapmak gerekir.

Cevap: Önceki düşünceyi desteklemiştir.

Yeni bir şeyin buluşunu gerçekleştirmek ilk olarak toplumumuza fayda sağlar.

Cevap: Düşüncenin sonucuna yönlendirmiştir.

Aşağıda “kalem” ile ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

Cevap:

kalem ile ilgili kavram haritası

254. Sayfa

Sizce bir mucitte bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap: Zeki, sabırlı, çalışkan, meraklı.

Belirlediğiniz tüm bu özelliklerin sizde de bulunduğunu hayal ediniz ve kendi kaleminizi tasarlayınız. Kaleminizi tasarlamadan önce bir kalemde bulunması gereken özellikleri belirlemek için sıra arkadaşınıza aşağıdaki anketi uygulayınız

Bir kalemin boyu ne kadar olmalıdır?

Cevap: 12 cm

Bir kalem hangi işlevlere sahip olmalıdır?

Cevap: Ergonomik olmalı, kırılmamalı

Bir kalem hangi renkte olmalıdır

Cevap: Beyaz renkte olmalıdır.

Bir kalem hangi malzemeden yapılmalıdır

Cevap: Plastikten yapılmalıdır.

Bir kalem hangi fiyat aralığında olmalıdır

Cevap: 1-2 TL.

Bir kalemin kullanım süresi ne kadar olmalıdır

Cevap: 2 ay

Bir kalem nerelerde satılmalıdır?

Cevap: Kırtasiyede

En kullanışlı kalem türü hangisidir?

Cevap: Elimizde rahat olan.

Yaptığınız anketten hareketle tasarlayacağınız kaleminizde bulunmasını istediğiniz özelliklerini yazınız.

Cevap: Beyaz renkli plastikten, kolay yazabilen, kırılmayan, ucuz, yaklaşık 12 cm olan bir kalem.

255. Sayfa

“Buluşa Doğru” metninde kalemden yola çıkarak bir buluşun nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Peki, sizce bir defter hangi özelliklere sahip olmalıdır? Bir mucit olup öğrenmenizi ve yazmanızı kolaylaştıracak bir defter tasarlayınız. Tasarladığınız defterin özelliklerini aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: Beyaz, yırtılmayan, çizgisiz olan, ekonomik, kolay silinebilen ve iz kalmayan bir defter.

Bir mucide hayatınızı kolaylaştıran bir araç yaptığı için tebrik kartı yazınız.

Cevap: EDİSON

Bizleri karanlıkta bırakmadığınız ve dünyamızı aydınlattığınız için teşekkür ederim.İnsanların akşam olunca evlerinde aydınlık bir şekilde oturdukları için yaptığınız bu çalışmalardan dolayıo siz tebrik ederim.

Hasan Kara

 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262. Sayfa  “Kara Tren” Metni Etkinlik Cevapları

256. Sayfa

Günümüzde en yaygın kullanılan ulaşım araçları hangileridir?

Cevap: Otomobil, uçak, otobüs en çok kullanılan ulaşım araçlarıdır.Tren gemi gibi ulaşım araçları da yaygın olmasa da kullanılmaktadır.

İnsanlar kullanacakları ulaşım araçlarını hangi özelliklerine göre tercih etmektedir?

Cevap: Hız ve konfor en çok aranan özelliklerdir.

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Haber yazısından hareketle soruları cevaplayarak teknolojinin geldiği noktayı sınıf arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Kara trenin günümüzdeki trenlerden farkını biliyor musunuz?

Cevap: Kara trenler kömürle çalışan buharlı trenlerdir.Daha yavaş ve teknolojisi düşük trenlerdir.Fakat günümüzdeki trenler konforlu elektrikli ya da mazotlu trenlerdir.

Buharlı lokomotife “kara tren” denmesinin sebebi sizce ne olabilir?

Cevap: Trenin renginin siyah olmasından dolayı.

Ulaşım araçlarının tarih içindeki gelişim ve değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Ulaşım araçları zaman içinde teknolojik olarak daha iyi duruma gelmiş, daha hızlı ve konforlu hale gelmiştir.

Bir müzede “kara tren” ile karşılaşsanız neler hissedersiniz?

Cevap: Daha önce filmlerde gördüğüm treni gördüğüm için heyecanlanır ve ilkel olduğunu düşünürdüm.

258. Sayfa

Aşağıdaki kelimelerin şiirde geçtiği dizeleri bulunuz. TDK Türkçe Sözlük’ten bu kelimelerin anlamlarını bulup yazınız. Bu kelimelerin şiire kattığı anlamı kendi cümlelerinizle ifade ediniz.

Salınmak

Şiirde geçtiği dize: Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Sözlük anlamı: yürürken, uyumlu devinimlerle, hafifçe bir sağa bir sola eğilmek.
Şiire kattığı anlam: Yavaş gittiği

Savurmak

Şiirde geçtiği dize: Dumanın savurur hâlimi görmez
Sözlük anlamı: havaya doğru atarak dağıtmak, saçmak.
Şiire kattığı anlam: Dumanı çıkmak

Gam

Şiirde geçtiği dize: Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
Sözlük anlamı: kaygı, tasa, üzüntü
Şiire kattığı anlam: kaygı, tasa, üzüntü

Derman

Şiirde geçtiği dize: Yara bende derman sende
Sözlük anlamı: çıkar yol, çözüm.
Şiire kattığı anlam: çıkar yol, çözüm.

259. Sayfa

“Kara Tren” adlı metinden verilen aşağıdaki dörtlükte hangi söz sanatı bulunmaktadır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz.

Yara bende derman sende
Ya kendin gel ya da bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişin trene hâlimi unutup

Cevap: kişileştirme (teşhis)

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Şair ilk dörtlükte beklediği kişiden ne istiyor?

Cevap: Ya gelmesini ya da haber yollamasını.

2. Beklenen kişinin yazdığı mektup şair için yeterli midir? Bu sonuca nasıl ulaştınız?

Cevap: Yetmeyecektir.Kavuşunca özlem bitecektir.

3. Mektup şaire ulaşıyor mu? Bu sonuca nasıl ulaştınız?

Cevap: Ulaşmıyor, mektup kara trene verilmiş ve tren yoldadır.

4. Şair beklediği kara trenin geleceği konusunda ümitli midir?

Cevap: Umutsuzdur ya gecikir ya da hiç gelmez demektedir.

“Kara Tren” adlı metnin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konu: Sevgiliden beklenen mektubun kara trenle gelecek olması
Ana duygu: Aşk ve özlem

Aşağıdaki kutucuklara şiirin hangi dörtlüğünde, hangi duygu veya düşüncelerin anlatılmak istendiğini yazınız.

1. Dörtlük: Özlem ve sitem

2. Dörtlük: Umutsuzluk ve özlem

3. Dörtlük: Sevgi özlem ve sitem

260. Sayfa

Aşağıdaki haber yazısını okuyup soruları cevaplayınız.

a. Okuduğunuz haber yazısında hangi ulaşım araçları hangi yönlerden karşılaştırılmaktadır?

Cevap: Uçaklar ile trenler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırıldıkları yönler ise zaman kaybı, şehre uzaklıkları, fiyatları ve sundukları doğa manzarası.

b. Siz yukarıda bahsedilen ulaşım araçlarından hangisini tercih edersiniz? Niçin?

Cevap: Ben hızlı treni seçerdim çünkü uçak korkum var.

261. Sayfa

Trenle Yolculuğa Çıkalım

Ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle ülkemizde de Yüksek Hızlı Tren (YHT) dönemi başladı. Peki, nasıl yolculuk edebiliriz bu ulaşım aracıyla? Aşağıda bir tren yolculuğundaki işlem ;amakları karışık olarak verilmiştir. Oluş sırasına göre bu aşamaları numaralandırınız.

Cevap:

261. Sayfa

Aşağıda çevrim içi bilet satışı için doldurulması gereken bir form verilmiştir. Tren ulaşım ağını göz önünde bulundurarak formu doldurunuz.

Cevap:

tcdd bilet örneği

262. Sayfa

Kara Tren” adlı bir başka şiirde bazı dizeler boş bırakılmıştır. Kendi şiirinizi oluşturacak şekilde bu dizeleri tamamlayınız.

Cevap:

KARA TREN

Hayal dünyamın, düş ülkemin treni
Uzayıp kıvrılan raylı yollardan
( Her zaman güven vererek)
Uğurlar gurbete her gideni.

Kayboldu, yok şimdi kara tren
(Olsaydı şimdi yeniden)
(Bizi eskilere götüren)
Yok artık ağlatan, güldüren tren.

(O güzelim kara tren)
Silindi çiçekli, kilim dokulu Anadolu tablosu
Garlardan, istasyonlardan geçti nice yolcusu

(Çocuklar da tatmalıydı bu tadı)
Bu sihirli yolculuğun hazzını ne uçak ne otomobil verir
(Dağları taşları izleyerek)
(Şimdi hayallerimdeki bu tren)
Geçmiş bir film şeridi gibi canlanıverir.

 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269. Sayfa  “Medya Yalnızca Televizyon ve Gazeteden İbaret Değildir” Metni Etkinlik Cevapları

263. Sayfa

Medya aracı denildiğinde aklınıza hangi araçlar geliyor? Aşağıdaki şemaya örnekteki gibi yazınız.

Cevap: Televizyon, gazete, radyo, İnternet, dergi, telefon

Yazdığınız medya araçlarını örnekteki gibi bir cümlede kullanınız.

Cevap:

Türk toplumunda televizyon vakit geçirme amacıyla kullanılan bir medya aracıdır.

Radyo en yaygın medya araçlarından biridir.

En eski medya aralarından bir olan gazete hala önemini taşımaktadır.

Günümüzde İnternet medyası çok fazla kullanılmaktadır.

Dergiler haftalık ve aylık olarak basılan medya araçlarıdır.

Cep telefonları ile medya artık elimizde.

265. Sayfa

Okuma sırasında belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime: Medya
Anlamı: İletişim araçları
Cümlem: Medya artık hayatımızın içinde yer almaktadır.

Kelime: Broşür
Anlamı: Kitapçık
Cümlem: Okul tanıtımı için broşür dağıttık.

Kelime: Kaygı
Anlamı: Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
Cümlem: Ablamın hastalığı beni kaygılandırdı.

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümle içinde kazandığı anlamı belirleyip ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

Bu nedenle izleyicinin ilgisini çekecek, onları eğlendirecek programlara yer verirler.

Radyo ve televizyonda sunulan haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. (X)
Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt ()

İnternet büyük kolaylık, bir bakmışsınız tek tuşla ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler karşınızda.

Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı (X)
Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülen biçimi ()

Bir broşür, tanıttığı ilacın sizi hızla zayıflatacağını iddia edebilir ama bahsetmediği ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir.

Titizlik gösterilen, önem verilen.()
Tehlikeli, endişe veren, ağır, kritik.(X)

266. Sayfa

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Yazar arama motorundaki arama sonuçlarının sayısını düşürmek ve aranılan bilgiye daha kolay ulaşmak için neler öneriyor?

Cevap: Aranılan kelimeleri tırnak içinde aramayı öneriyor. Böyle yapılırsa arama sonrası çıkan sayı çok aza düşüyor. Ayrıca Web sitelerinin isimlerinden sonra gelen soyadları diyebileceğimiz (com, net, edu) uzantılarına dikkat ettiğinizde ve arama seçeneklerini sınırlandırdığınızda konunuzla ilgili bilgiye ulaşmanız daha kolay hâle gelecektir demektedir.

2. Yazar reklamların güvenilirliğini sorgularken hangi örnekleri veriyor?

Cevap: Özellikle ilaç reklamlarını, çizgi film arasında yayınlanan oyuncak reklamlarını, yiyecek reklamlarını sorgulamaktadır.

3. Yazara göre medyanın amaçları nelerdir?

Cevap: Medyanın üçüncü ve son amacı ise bilgilendirmektir. Medya kuruluşları; yaşadığımız bölgede, ülkemizde ya da dünyada neler olduğu ile ilgili güncel bilgileri bizlere ulaştırır.Medya mesajları çoğunlukla ticari bir kaygıyla oluşturulmuştur ve temel amacı para kazanmaktır.

4. Sizce çizgi film izlerken neden babanızın ilgisini çekecek bir reklam çıkmıyor?

Cevap: Çünkü hangi içeriğe bakarsak ona göre reklamlar otomatik olarak değişmektedir.

5. Medya mesajları genellikle hangi kaygıyla oluşturulur?

Cevap: Çoğunlukla ticari bir kaygıyla oluşturulmuştur ve temel amacı para kazanmaktır

6. Yazar medya sayesinde öğrendiklerimizin arasında neleri sıralıyor?

Cevap: Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılacağını, anne ve babamızın maaşlarının arttığını vb. hepsini medya sayesinde öğreniriz.

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

Metinde daha çok öznel ifadeler dile getirilmiştir. (Y)
Metinde duygu belirten ifadelere yer verilmemiştir. (D)
Metinde anlatımı güçlendirmek için soru cümlelerine yer verilmiştir. (D)
Metinde sözcükler genellikle mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır. (D)
Metinde düşünceyi geliştirme yollarından örneklendirme tercih edilmiştir. (D)
Metinde düşünceler daha çok amaç-sonuç ilişkisiyle verilmiştir. (D)
Metinde örneklendirme belirten ifadeler vardır. (D)

Yanda bir medya aracı olan gazeteden medya metni örneği verilmiştir. Metni inceleyerek soruları cevaplayınız.

1. Metnin başlığı dikkat çekici midir?

Cevap: Evet dikkat çekicidir.

Bu metnin hedef kitlesi kimdir?

Cevap: Hedef kitlesi tüm Türk halkıdır.

2. Bu medya metninin iletisini değerlendiriniz.

Cevap: Bir Türk’ün insansız otomobilin hızını 56. km. ye çıkarma başarısıdır.

3. Bir medya metninde kullanılan yazı biçimi, renkler, görseller okuyucuyu nasıl etkiler? Bu metinde önemli kısımlar nasıl vurgulanmıştır? Değerlendiriniz.

Cevap: Renkli kalın ve italik yazılar her zaman daha çok ilgi çeker.Özellikle yazı boyutu dikkati arttırmaktadır.

267. Sayfa

Aşağıdaki soruları cevaplayarak araştırma yaparken ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bilgi kaynaklarını değerlendirip kıyaslayınız ve bir karara ulaşınız.

1. İhtiyacımı karşılayabilecek kaynaklar şunlardır (Olabilecek kaynakları yazınız.):

Cevap:

a İnternet
b Ansiklopediler
c Kitaplar

2. Başvurabileceğim kaynakları karşılaştırırsam (Kolay ulaşım, güvenilirlik, maliyet, kapsam…):

Cevap:

Birinci kaynağın diğerlerinden üstün yanları: En hızlı ve değişik kaynaklardan ulaşım.
İkinci kaynağın diğerlerinden üstün yanları: Güvenilir olması
Üçüncü kaynağın diğerlerinden üstün yanları: Kaynak çeşitliliği
Birinci kaynağın diğerlerinden eksik yanları: Çok fazla bilgini olması güvenilirlik sorunu.
İkinci kaynağın diğerlerinden eksik yanları: Sadece kütüphanelerde olması.
Üçüncü kaynağın diğerlerinden eksik yanları: Maliyetinin yüksek olması.

3. O hâlde şu kaynağı tercih etmeliyim (Artık kararınızı verebilirsiniz.): İnternet

RTÜK tarafından geliştirilen “Akıllı İşaretler”i anlamlarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

akıllı işaretlerin anlamları

268. Sayfa

Aşağıda TÜİK verilerine göre hazırlanan 2017 yılına ait bir istatistik tablosu verilmiştir. Verilen tabloyu medya araçlarının çeşitliliği ve abone sayısı bakımından inceleyerek tablodaki verileri yorumlayınız.

Cevap: Sabit telefon abone sayısı her sene düşerken cep telefonu ve İnternet abone sayıları her sene artmaktadır.

Aşağıda verilen karikatürden ve öğrendiklerinizden hareketle “Çocukların medyadan güvenli bir şekilde faydalanması nasıl sağlanabilir?” sorusuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap: Günümüzde artık güvenli İnternet bulunmaktadır ve kullanım sayısı her geçen gün artmaktadır.Zararlı içerikler engellenmektedir.Bu nedenle güvenli İnternet kullanmak gerekir.

269. Sayfa

Metnin aşağıda verilen kısmında yazar, medya aracılığıyla ulaştığımız bilgileri sıralamıştır. Bu listeye neleri ekleyebiliriz? Henüz medya aracılığıyla ulaşamadığımız hangi bilgilere ulaşmak isterdiniz?

Medya kuruluşları; yaşadığımız bölgede, ülkemizde ya da dünyada neler olduğu ile ilgili güncel bilgileri bizlere ulaştırır.
Bizler gündemi medya sayesinde takip edebiliriz. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılacağını, anne ve babamızın maaşlarının arttığını vb.nin hepsini medya sayesinde öğreniriz.

Cevap:

Bu listeye ekleyebileceklerim: Ders programlarını öğrenmek, okulların başarı sıralamasını görmek, çocukların sınıflardaki durumlarını velilerin görmesi.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. Sayfa  “Goool!” Metni Etkinlik Cevapları

182. Sayfa

En çok ilginizi çeken spor dalları hangileridir? Bu sporlar hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Futbol, basketbol, voleybol.Bu sporlar takım oyunu ile oynanan oyunlardır.İzlemesi ve oynaması çok keyiflidir.

Spor kültürü ve sporda saygı fair play (feyir piley) dürüst oyun ne demektir? Bu konuda neler biliyorsunuz?

Cevap: Dürüst oyun oyuncuların sadece kazanmak adına yapılan kötü davranışları içermeyen, sporcuların centilmence hareket ettiği davranışlardır.Düşen rakibini kaldırmak, özür dilemek gibi davranışlar dürüst oyunu içermektedir.Hakemi kandırmaya çalışmak bu davranışlara aykırıdır.

Uluslararası alanda başarılı olmuş aşağıdaki sporcularımızı araştırınız. Bu sporculardan birini seçerek sınıf arkadaşlarınıza tanıtınız. Sunumunuzda aşağıdaki bilgilerin yer almasına dikkat ediniz.

Araştırdığınız sporcunun adı, soyadı, fotoğrafı
Bu sporcuyu araştırma nedeniniz
Sporcunun uğraştığı spor dalı
Sporcunun uluslararası başarıları
Sporcunun başarı hikâyesi
Araştırma yaptığınız kaynaklar

Cevap:

Araştırdığınız sporcunun adı, soyadı: Semih Saygıner
Sporcunun uğraştığı spor dalı: Bilardo
Sporcunun uluslararası başarıları : 1991 German Open Turnuvası’ndaki başarısı ve İstanbul Efes Pilsen Grand Prix’indeki derecesiyle adından söz ettirdi. Ardından 1992’de Almanya’da yapılan Berlin Dünya Şampiyonası’nda son oynadığı maçta, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Raymond Ceulemans’ı 3-0 yenerek Dünya 8.si oldu. 1993’te Berlin’de Dünya 3.sü olarak Dünya Klasmanı’nda altıncılığa kadar yükseldi.
Semih SAYGINER, 1994 yılında Belçika’da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası’nda 1.ci olarak ilk Dünya Kupası’nı kazandı. Bu başarısıyla Dünya Klasmanı’nda 3.lüğe yükseldi ve iki dünya rekoru kırdı. Daha sonra yeniden kırılan bu rekorlar ise şöyle; 1994 – 45 sayı 11 vuruş – 4.090 ortalama (3 Set), 1994 – 50 sayı 14 vuruş – 3.571 ortalama (3 Set).
Sporcunun başarı hikâyesi : 12 Kasım 1964′ te Adapazar ’nda dünyaya geldi. Bilardoya ilgisi lise döneminde başladı. İlk başarısını 1981’ de katıldığı İstanbul Bilardo Şampiyonası’ nda 1.’likle kazandı. 1988’de Türkiye’de gerçekleşen ve uluslararası arenada ünlü Bilardo sporcularının da katıldığı bir gösteri turnuvasında ıstakasını konuşturdu ve tüm bilardo camiasının ilgisini çekti.
Araştırma yaptığınız kaynaklar: www.semihsayginer.com.tr

186. Sayfa

“Goool!” metninin anahtar kelimeleri aşağıda verilmiştir. Metnin anahtar kelimelerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

186. Sayfa

Aşağıda anlama dayalı anlatım bozukluğu yapılan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenleri ile cümleleri eşleştiriniz.

Cevap:

186. Sayfa cevapları

187. Sayfa

Aşağıdaki cümleleri, verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.

Cevap:

Fatih soyunma odasından çıkmak istemiyordu çünkü takım arkadaşları onu suçlamış, ona kötü sözler söylemiş, onun futbolculuğunu eleştirmişlerdi.
Fatih her zamanki gibi okula gitmiş, derslerine girmişti fakat hiç kimseyle konuşmuyor, takım arkadaşlarıyla karşılaşmamak için elinden geleni yapıyordu.
Bu takımın en iyi savunma oyuncusu sensin ama yine beceriksizlik yapıp bu maçı da kaybettirirsen seni takımdan atarım.
Karşıdan gelen her topu duyurabiliyordu ancak ya önünde koşan oyuncuya ne yapacaktı?

Aşağıdaki soruları “Goool!” metnine göre cevaplayınız.

1. Fatih nerede ağlıyormuş?

Cevap: Soyunma odasında.

2. Fatih niçin ağlıyormuş?

Cevap: Kendisi yüzünden maçı kaybettiklerini düşündüğü için ağlıyor.

3. Sinan’a sporcunun her zaman düzenli olması gerektiğini kim söylermiş?

Cevap: Abisi Fatih.

4. Fatih, takımının gol yememesi için ne yapmayı düşünmüş?

Cevap: Karşıdan gelen rakip oyuncuyu devirip yere yapıştırmayı düşünmüş.

5. Bir sonraki futbol maçı ne zaman yapılacakmış?

Cevap: Hafta sonu.

6. Sinan, ikinci maçta ağabeyini izlerken nasıl davranmış?

Cevap: Önce korkmuş abisi tekme atacak diye ama sonrasında çok iyi ve centilmence oynadığı için onunla gurur duymuş ve ağlayarak maçı izlemiş.

“Goool!” metninin nesnel bir özetini defterinize yapınız.

Cevap: Fatih futbolda savunma oyuncusudur ve bir maçta yenildiler.Bu yenilginin nedenini Fatih’in rakibi düşürmemesi olduğunu arkadaşları ve kendisi kabullenmiş ve çok üzgündür.Takımdan atıldığını bile düşünür.Fair Play bir oyun sergileyen Fatih artık bunu bırakacağını ve çok sert oynayacağını, rakibini sakatlamak dahi olsa kazanmak için her şeyi yapabileceğini düşünüyordu.Fakat hafta sonu maçta bunu yapamamasına rağmen maçı kazandılar.

Fatih ve takımının çıktığı son maçın istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tablodaki bilgileri yorumlayarak soruları cevaplayınız.

Hangi takım topla daha çok oynamıştır?

Cevap: Fatih’in takımı

Paslarda hangi takım daha başarılıdır?

Cevap: Fatih’in takımı

Fatih’in takımının şutlarından kaç tanesi isabetlidir?

Cevap: 3

Hangi takım daha çok ofsayt yapmıştır?

Cevap: Fatih’in takımı

188. Sayfa

Görselde verilmek istenen mesajı yorumlayınız.

Cevap: Sporcular her zaman centilmen olmalıdır.Kazanmak uğrana başka insanları sakatlamak doğru değil.Zira futbolcuları örnek alan çocuklar var ve kötü örnek olmamak gerekir.

Karakterleri Karşılaştıralım

Okuduğunuz metindeki kahramanlardan Fatih ve takım kaptanının kişilik özelliklerini karşılaştırınız. Hangisinin daha iyi bir sporcu olduğunu düşünüyorsunuz? Sebepleriyle yazınız.

Cevap: Fatih daha iyi bir sporcudur.Çünkü Fatih centilmen, fair playa uyan saygılı, insani duyguları fazla olan, başkalarına örnek olan biridir.Kaptan ise sadece kazanmayı düşünen, başkalarının sağlığına önem vermeyen, bencil kaba ve moral bozucu biridir.

189. Sayfa

Fatih maç sırasında rakip takımın oyuncusuna faul yapsaydı;

Fatih maç sonrası kendini nasıl hissederdi?

Cevap: Kötü hissederdi.Çünkü rakip takım bile olsa başka bir insanı sakatlamak insanı kötü hissettirir.

Sinan bu durumda ne hissederdi?

Cevap: Abisini tanıyamaz ve ona kırılırdı.Onu örnek almaktan vazgeçerdi.

Fatihin takım arkadaşları Fatih’le ilgili neler düşünürlerdi?

Cevap: Belki onu takdir ederlerdi ama düşününce ona hak verirlerdi.

Siz oyunda hata yapan bir arkadaşınıza nasıl davranır, neler söylerdiniz? Duygu ve düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: Onun yaptığı hataları uyarır ve tekrar yapmaması konusunda motive ederdim.

Sporcu Nasıl Olmalı?

Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Yukarıdaki özdeyişten ve okuduğunuz metinden hareketle bir sporcuda bulunması gereken özellikleri yazınız.

Cevap:

Zeki, çevik, atik, ahlaklı, dürüst, örnek davranışları olan, saygılı.

190. Sayfa

Aşağıda verilen parçadan da faydalanarak “sporda dürüstlük ve saygı” konulu bir metin yazınız.

Cevap: Milli takımımızın oyuncusu Alpay gole giden yabancı bir futbolcuyu düşürmeyerek takımın gol yemesine ve yenilmesine neden olmuştu.Fakat onun bu davranışı Fair Play ödülünü almasına ve Türklerin ne kadar centilmen olduğunu göstermede etkili olmuştur.

 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276. Sayfa  “Patent” Metni Etkinlik Cevapları

270. Sayfa

Buluş sahiplerinin buluşları üzerindeki hakları nasıl korunabilir?

Cevap: Buluşlarının patentini alarak koruyabilirler.

Türk Patent ve Marka Kurumunun görevleri nelerdir?

Cevap:

Kanunlarla koruma altına alınmış sınai mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak,Lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak,

Lisans ve devir anlaşmalarını tescil etmek,

Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak,

Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

Türkiye’yi sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

Yerli patent başvurusunu artırmak için başka hangi çalışmalar yapılabilir? Bu yarışma sizce amacına ulaşır mı?

Cevap: Bu yarışma amcına ulaşabilir.Başka yarışmalar da düzenlenebilir.Katılımların belli zamanlarda değil de her zaman gerçekleşmesini sağlamak gerekir.

Üniversitelerin tüm bölüm ve kademelerinden başvuru yapılabilmesi sizce neyin göstergesidir?

Cevap: Herkese eşit imkan sağlandığını ayrım yapılmadığını göstermektedir.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

Cevap: Yeterli görüyorum çünkü insanlar ödül için değil ülkelerine ve insanlara faydalı olmak için fikir üretmekte buluş yapmaktadır.

Siz bu yarışmaya katılsaydınız nasıl bir buluş yapardınız?

Cevap: Nükleer silahları engelleyecek bir sistem geliştirirdim.

271. Sayfa

“Patent” videosunu izleyiniz. Aşağıda belirtilen sürelerde videoyu durdurup, soruları cevaplayarak olayların gelişimiyle ilgili tahminlerde bulununuz.

2 dk 33 sn

Sizce çocuklar patent konusunu arkadaşlarına nasıl anlatabilirler?

Cevap: Kendi düşüncelerini bir çizgi film çekerek ya da video halinde anlatma yoluna gidebilirler.

3 dk 31 sn

Çocuk gazetelere niçin bakıyor olabilir?

Cevap: Gazetelere değil de gazetelerin konulduğu raflara bakmaktadır. Çünkü bu rafların yağmurda kendiliğinden kapanan bir şemsiye haline getirebilirmi diye düşünüyor.

6 dk 36 sn

Tekin’i takip eden adamlar kim olabilir?

Cevap: Tekin’in projesini çalmak isteyenler olabilir.

7 dk 42 sn

Tekin’in elindeki kutuda ne olabilir?

Cevap: Elindeki kutuda yapmış olduğu buluşun bir prototipi olabilir.

10 dk

Sizce taksi şoförü patent konusunu niçin bu kadar merak ediyor?

Cevap: Çünkü Tekin’den önce patenti alarak zengin olmak istiyor olabilir.

11 dk 25 sn

Çocuklara yapılacak olan sürpriz ne olabilir?

Cevap: Çocuklara üzerinde patent kelimesinin harflerinin olduğu birer tişört hediye edilmiştir.

Aşağıda verilen kelimeleri ve anlamlarını okuyunuz. Anlamı doğru verilen kelimelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış verilenlere ise “Y” yazınız. Anlamı yanlış verilen kelimelerin doğru anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız.

basşvurmak: Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek.

Cevap: D

yöntem: Yöneltme işi, çekip çevirme, idare.

Cevap: Y

Doğrusu: Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot

uzman: Hiçbir konuda bilgi, görüş ve becerisi olmayan kişi.

Cevap: Y

Doğrusu: Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan.

272. Sayfa

Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Ben arşivinizi çok sevdim.

Tahminim: Evrak saklama odası
Sözlük anlamı: belgelerin ve belge değeri taşıyan şeylerin saklandığı, korunduğu ve yararlanmaya sunulduğu yer.

Buluşlara ait bilgilerin tescillendikten sonra kamuya sunulması, toplumdaki herkesle paylaşılması yeni buluşların yapılması için çok teşvik edici oluyor.

Tahminim: Onaylama
Sözlük anlamı: bir şeyi resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

Çünkü buluşu yapan kişi haklarını devretmiş olabilir.

Tahminim: Başkasının adına haklarını verme.
Sözlük anlamı: devretmek eylemi.

Çocuklar, sloganımızı hatırlıyor musunuz?

Tahminim: Kısa ve anlamlı sözler
Sözlük anlamı: bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için ortaya atılan, kısa ve çarpıcı söz.

Patent çok özel bir belgedir, buluş sahibinin bütün haklarını korur.

Tahminim: Sahibini onaylama, ürününü onaylama.
Sözlük anlamı: bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belge.

273. Sayfa

Aşağıdaki soruları “Patent” videosuna göre cevaplayınız.

1. Çocukların gezmeye gittikleri kurumun adı nedir? Günümüzde bu kurum hangi adı taşıyor?

Cevap: Türk Patent Enstitüsü bugünkü adı ise Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

2. Çocukların enstitüde dikkatlerini çeken buluşlar nelerdir?

Cevap: Su kaynaklarının israfını önleme, enerji kaynaklarını tasarruflu kullanma ve doğanın dengesini koruma ile ilgili buluşlar dikkatlerini çekmiştir.

3. Tekin’in gazete raflarıyla ilgili söyledikleri bakkal sahibinin dikkatini çekiyor mu? Niçin?

Cevap: Çok fazla çekmemiştir. Çünkü Tekin’i başından savmaya çalışmaktadır.

4. Tekin’in yapmayı düşündüğü buluş nedir?

Cevap: Yağmurda otomatik olarak üstü örtülecek gazete rafları üretmek.

5. Nedim, Tekin’e niçin “mucit çocuk” diye sesleniyor?

Cevap: Çünkü Tekin’in daha önce olmayan bir şeyi icat etmek istemesinden dolayı icat edene mucit denmesinden dolayıdır.

6. Nedim’e göre buluş yapmak için ne gerekiyor?

Cevap: Çok çalışmak, araştırmak ve üzerinde uzun süre düşünmek gerekmektedir.

7. Nedim “Etrafımızda o kadar çok buluş var ki yenisini yapmak bence imkânsız. O yüzden de çalışmak bence çok gereksiz.” diyor.

Nedim’in bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Bence haksız çünkü insan düşüncesinin ucu bucağı yoktur, insan hayal ettiği müddetçe yaşar ve her saniye yepyeni bir şeyi düşünerek önceden var olmuş bir çok şeyi geliştirebilir yeniden icat edebilir.

8. Arkadaşları Tekin’i kurtarmak için ne yapıyorlar? Başarılı oluyorlar mı?

Cevap: Hemen birbirlerine haber ederek toplanarak Tekin’in bu zor zamanında yanında olmuşlardır.

İzlediğiniz metinden verilen aşağıdaki bölümde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap:

Bu bölümde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu: (Örnekleme)
Çünkü: (anlatılan konuyla ilgili bir örnekten hareketle yazı oluşturulmuştur. )

Konu: İcat yapmak ve icat için alınacak patentin önemi.

Ana Fikir: Buluş yapmanın önemi

Aşağıda verilen programın hedef kitlesini işaretleyerek belirleyiniz.

Çizgi filmlerin hedef kitlesi kimlerdir?

Cevap:

273. Sayfa

Peki, izlediğiniz “Patent” adlı videonun hedef kitlesi kimdir? Bu videonun hazırlanma amacı nedir?

Cevap: Öncelik öğrenciler olmak üzere herkes.

274. Sayfa

İzlediğiniz videonun başında verilen “patent” kavramıyla igili bilgiler ile çizgi filmde verilen bilgiler tutarlı mıdır? Yazınız.

Cevap: Tutarlıdır. Çünkü o bilgilere göre videoda olaylar gelişmiştir.

“Patent” adlı videoda izlediklerinizden ve öğrendiklerinizden hareketle patent almanın önemini açıklayınız.

Cevap: Eğer patent alınmazsa yapılan buluşa bir başkası sahip çıkabilir. Bu istenmeyen bir durumdur. Çünkü bütün emekler bir başkasının yararına elden uçup girmiş olabilir. Bundan dolayı bir buluşun veya icatın size ait olduğunu tescil etmeniz yani patentini almanız gerekir.

“Buluşa Doğru” metninde işlenen konu ve örneklerle “Patent” videosundakileri karşılaştırınız.

Buluşa Doğu: Buluşa doğru metninde buluşun ne olduğu anlatılmaktadır.

Patent: Patentin önemi ve gerekliliğinden bahsedilmektedir.

İzlediğiniz videodaki olayları özetleyiniz.

Cevap: Bir grup öğrencinin Türk Patent Enstitüsünü ziyareti sonrasında insanlara patent almanın önemini anlatmak amacıyla çekilecek bir videonun yazılarak çekilmesi, bu videonun kahramanı olan Tekin’in yapmış olduğu buluşa patent alırken başından geçen maceralar ve sonunda hangi yollardan geçerek buluşuna patent aldığı anlatılmaktadır.

275. Sayfa

Aşağıda verilen görselden ve bilgilerden hareketle “Bir buluşun önemli ve başarılı sayılabilmesi için hangi kriterlere uyması gerekmektedir? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Teknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözüm getirmesi gerekir. Uygulanabilir ve kullanışlı olması gerekmektedir. tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya da sürecin sadece geliştirilmesi şeklinde de olabilir.

Buluş nedir?

Patent dilinde bir buluş genellikle teknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözümü olarak tanımlanır. Bu tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya da sürecin sadece geliştirilmesi de olabilir.

Patent nedir?

Bir patent; yeni olan, bir buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara devlet tarafından özel bir hak verir.

1971 yılında Birleşik Devletlerde verilen “Kızarmış Patates Kutusu” patenti, ürün patenti için önemli bir örnektir. Önemi, 45 yıl önceki bir buluşun günümüzde de kullanımının sürmesidir. Şekil 2’deki oklar yönünde parmaklarla bastırıldığı zaman alt yüzey içe doğru hareket ederek kilitlenmekte ve düz bir yüzeyde durabilen kutu şekli (Şekil-3 ve Şekil-4) oluşmaktadır.

276. Sayfa

Aşağıda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler ve bunlara TDK tarafından önerilen Türkçe karşılıklar verilmiştir. Bu kelimeler ile bunların doğru karşılıklarını eşleştiriniz.

patent: buluş belgesi
prototip: ilk model
modern: çağdaş
metot: yöntem

Bir patent hikâyesi de siz yazınız. Yazmaya başlamadan önce kullanacağınız anlatım biçimini belirleyiniz. Yukarıdaki etkinlikte belirlediğiniz kelimelere hikâyenizde yer veriniz.

Cevap: Bu etkinlikte kendiniz planlama yapmalısınız.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. Sayfa  “Benim Adım: Şeker Çocuk” Metni Etkinlik Cevapları

191. Sayfa

Sık sık hasta olur musunuz?

Cevap: Genellikle kış aylarında grip olurum.Bunun haricinde pek hastalandığım söylenemez.

Hasta olduğunuzda kendinizi nasıl hissedersiniz?

Cevap: Halsiz, iştahsız, sürekli yatmak istiyorum.

Hasta olduğunuz zamanlarda, yapmaktan hoşlandığınız hangi etkinlikleri gerçekleştiremezsiniz?

Cevap: Oyun oynayamam, spor yapamam, arkadaşlarımla birlikte zaman geçiremem, tek yaptığım şey yatmak oluyor.

Aşağıda verilen sağlıkla ilgili atasözlerini kutucuklardaki kelimelerin uygun olanlarıyla tamamlayınız. Atasözlerinden de yararlanarak “sağlığın önemi” ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Güneş girmeyen eve doktor girer.
Sağlık varlıktan yeğdir.
Hastalık da sağlık da insan içindir.
Her işin başı sağlık.
Can boğazdan gelir.
Hekimden sorma çekenden sor.
Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez.
İyi olacak hastanın  doktor ayağına gelir.
Fazla aş ya karın ağrıtır ya baş

Metni okumadan önce şeker hastalığı ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Cevap: Şeker hastalığı kanda bulunan şeker oranının normal değerlerden yüksek ya da alçak olmasıdır.Bu hastalık genetik olduğu gibi sonradan da gelişebilir.Bu hastalıktan korunmak için beslenmeye dikkat etmek, düzenli spor yapmak gerekir.

195. Sayfa

“Benim Adım: Şeker Çocuk” metninde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

Sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık. (hastalık) c
Midenin arkasında bulunan iri bir organ (pankreas) d
Pankreas tarafından salgılanan, kan şekeri düzeyini ayarlayan bir hormon. (insülin) ç
Vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek amacıyla enjektör ucuna takılan, boru biçiminde, ucu keskin metal araç. (iğne) a
Şeker hastalığı. (diyabet) b

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız. Kelimeleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap:

doğuştan: doğumla birlikte (gelen), yaradılıştan, doğumsal.
Cümlem: Sırtımdaki ben doğuştan varmış.
hormon: iç salgı bezlerince salgılanan ve kana geçen, kimi organların çalışmasını düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin gibi maddelerin ortak adı.
Cümlem: Hormon insan vücudu için çok önemlidir.
doz: bir kezde ya da bir gün içinde alınması gereken ilaç miktarı.
Cümlem: Doktor ilacı günde bir doz alacağımı söyledi.

196. Sayfa

Okuduğunuz metinden alınan kelime gruplarının yerine aynı anlama gelecek başka kelime veya kelime grupları yazınız.

Bedenimde tembel tembel oturuyorsun yan gelip yatıyorsun.

Cevap: Bedenimde tembel tembel oturuyorsun  bir şey yapmıyorsun.

Birden başımdan kaynar sular döküldü sandım.

Cevap: Birden kendimi kötü hissettim, öleceğim sandım.

Burada herkes kendiyle barışık.

Cevap: Burada herkes hayata pozitif bakar.

Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş.

CevapKorktuğum  kadar zor değilmiş.

Her zaman dilimin ucuna şu geliyor.

Cevap: Her zaman ağzımın ucuna şu geliyor.

Aşağıdaki soruları “Benim Adım: Şeker Çocuk” metnine göre cevaplayınız.

1. Ufuk, Şeker Çocuk adını nerede almıştır?

Cevap: Diyabet Vakfı tarafından açılan Şeker Çocuk Kamp’ına katıldığı için bu adı almıştır.

2. Ufuk, kamptan nasıl haberdar olmuştur?

Cevap: Annesi gazete okurken Diyabet Vakfı’nın böyle bir kamp açtığını okumuş ve Ufuk’a söylemiştir.

3. Kamp hangi kurum tarafından açılmıştır?

Cevap: Diyabet Vakfı

4. Ufuk kampa katılmaya nasıl ikna olmuştur?

Cevap: Annesi katılmanın şart olmadığını en azından görmesini beğenmezse döneceklerini söylemiştir.Kampta top oynayan başka şeker çocukların Ufuk’a olan içten tavırları ve yaklaşımları sayesinde ikna olmuştur.

5. Ufuk kampta neler yapmıştır?

Cevap: Diğer şeker çocuklarla tanışmış, top oynamış, eğlenceli vakitler geçirmiştir.Kendi insilün iğnesini yapmayı öğrenmiş.

Metnin hikâye unsurlarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Şeker Çocuk Ufuk, anne doktor, diğer şeker çocuklar
Anlatıcı: 1. Tekil Şahıs
Olay Örgüsü: Doğuştan diyabet hastası olan bir çocuğun annesinin ona her gün insilün iğnesi yapması, annesinin çocuğu Diyabet Vakfı’nın kampına götürmesi, çocuğun orada diğer diyabetli çocuklarla olan eğlenceli zamanları,çocuğun kendi iğnesini yapmayı öğrenmesi, kampın sona ermesi, çocuğun hayata daha olumlu bakması.
Mekân: Çocuğun evi ve Diyabet Vakfı’nın Şeker Çocuklar kampı.
Zaman: Geçmiş zaman

Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandırınız.

Cevap:

Şeker Çocuklarla karşılaşınca kampa katıldım. (5)
Annem, gazetede diyabetli çocuklar için bir kamp açıldığını okudu. (2)
Kampa katılmaya isteksizdim ancak yine de gidip görmeye karar verdim. (4)
Orada pek çok şeker hastası çocukla tanıştım. (6)
Elimi pankreas bezimin üzerine koyar, onunla konuşurdum. (1)
Şekerlerle arada bir telefonla görüşüyoruz. (7)
Annem bana, kampa katılmak isteyip istemediğimi sordu. (3)

197. Sayfa

Kendisiyle barışık olmak” ifadesi ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Cevap: Kendisi ile barışık olmak insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesi, sağlık gibi sorunları olsa bile bunu dert edinip hayata küsmemesidir.

Ufuk’un kampa katılmadan önceki davranışları ile kampa katıldıktan sonraki davranışlarını karşılaştırınız.

Cevap:

Kamptan önceki davranışlar: Pankreası ile konuşan, ona suç bulan, annesinin kendisine iğne yapması ve unutacak diye korkmasına, telaşlanmasına üzülen karamsarlık içinde olan, sadece kendisinin bu durumda olduğunu düşünen bir yapısı vardır.

Kamptan sonraki davranışlar: Diyabetin bir hastalık değil sorun olduğunu öğrenen, kendi iğnesini yapan, kendisi ile barışık, hayata pozitif bakan biri olmuştur.

Yaptığınız karşılaştırmadan hareketle kampa katılmanın Ufuk’a neler kazandırdığını yazınız.

Cevap: Özgüveni yükselmiştir, farklı insanlar ile tanışıp sosyalleşmesini sağlamıştır, hayata daha olumlu bakmayı öğrenmiştir.

198. Sayfa

“Benim Adım: Şeker Çocuk” metninde aşağıdaki duyguların ifade edildiği cümleleri yazınız.

Cevap:

üzülmek: Bak, görevini yapsaydın annem böyle üzülmeyecekti.
utanmak: Evet, belki utanır da görevinin başına geçer.
şaşmak: Sonra benim şaşkın yüzüme aldırmadan elimden tutup bahçeye sürükledi.
sevinç: Annem sevinçle el salladı.
neşe: Bir anda çevremiz çocuklarla doldu. Neşeyle bağırdılar:
korku: Birden başımdan kaynar sular döküldü sandım.
özlem: Arada bir Şekerlerle telefonda konuşuyoruz.
gurur: “Artık kendi iğnemi kendim yapacağım.” dedim gururla.

Aşağıdaki görseli inceleyiniz ve görselden nasıl bir anlam çıkardığınızı yazınız.

Cevap: Bir şeyi azaltmak sayı olarak azaltmak değil miktar olarak azaltmaktır.

199. Sayfa

Sizce Ufuk, kampta tanıştığı arkadaşlarına nasıl bir mektup yazmış olabilir? Ufuk’un adına Şeker Çocuklardan birine mektup yazınız.

Cevap:

Merhaba Şeker Çocuk, Sizleri tanıdığım gün sanki hayatım değişti.Kendime olan güvenim yerine geldi.Diyabetin bir hastalık değil sorun olduğunu öğrendim.Hayata artık daha olumlu ve güzel bakabiliyorum.Annem de artık daha mutlu.Kendi iğnemi yapmayı öğrendim.Sizler bana hayatın ne kadar güzel ve eğlenceli olduğunu gösterdiniz.Hepinize çok teşekkür ederim.Tekrar buluşmak ve görüşmek üzere hoşça kalın..

Okuduğunuz metinden sonra şeker hastalığı ile ilgili neler öğrendiğinizi yazınız.

Cevap: Bunun bir hastalık değil sorun olduğunu, bu sorunlarla ilgili vakıfların derneklerin olduğunu, bu hastalığın hayatımızı karartmaması gerektiğini, bu sorunu yaşayan birçok insanın olduğunu öğrendim.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 279, 280. Sayfa  “8. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

279. Sayfa

Makine konuşuyordu. 1877 yılının bir aralık gecesi makinenin çevresinde toplanmış adamlardan birinin dışında tümünün tüyleri diken diken olmuştu. Hiç kimse o güne kadar, bu küçük makinenin çıkardığı ses gibisini duymamıştı. İnsanlar konuşan birini dinliyorlardı, o sırada orada konuşan biri değildi bu. Geçmişte konuşan biriydi. Geçmişte yapılmış bir ses kaydıydı. “Yaşlı Adam” sesi ancak duyabilmişti. Bu ses birkaç dakika önce kaydettiği kendi sesiydi. Silindirin öteki tarafındaki iğne silindir dönerken, teneke folyo üzerine çizerek sesi almıştı. Silindir döndürülünce iğne ikiz iğnenin deldiği çukurun içinde ilerliyordu. İlerlerken de kaydedilmiş sesi çalıyordu. Her şey bu kadar basit ve şaşırtıcıydı. Mucit kendi keşfine hayretle bakıyordu. Adına fonograf ya da “ses yazıcısı” denen bu alet, gramofonun ve günümüzdeki pikabın atasıydı. Yaratıcısı ise sesini plağa kaydettirmiş dünyanın “ilk ses sanatçısı”, otuz yaşlarındaki Thomas Alva Edison’du (Tomos Alua Edison).

(1-5. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: İlk ses kaydının gerçekleştiği an ve fonograf cihazının bulunuşu.

2. Metinde Edison başka hangi isimlerle anılmıştır?

Cevap: Tomos Alua Edison

3. Metindeki duygu belirten ifadeleri belirtiniz.

Cevap: “makinenin çevresinde toplanmış adamlardan birinin dışında tümünün tüyleri diken diken olmuştu.”
“Hiç kimse o güne kadar, bu küçük makinenin çıkardığı ses gibisini duymamıştı“

4. Metinde icat edilen fonografla ilgili hangi bilgiler verilmiştir?

Cevap: Silindirin öteki tarafındaki iğne silindir dönerken, teneke folyo üzerine çizerek sesi almıştı. Silindir döndürülünce iğne ikiz iğnenin deldiği çukurun içinde ilerliyordu. İlerlerken de kaydedilmiş sesi çalmasından bahsedilmiştir.

5. Metinde hikâye unsurlarından hangisi eksiktir? Eksik olan bu unsuru tamamlayacak şekilde metnin sonuna üç cümle ekleyiniz.

Cevap: Yer, mekan belirtilmemiştir.

Edison bu buluşunu küçücük evinin odasında yapmıştı.Amerika Birleşik Devletlerinde o evin bugün müze haline getirilmiştir.Edison insanlığa büyük hizmetlerde bulundu.

280. Sayfa

6. Söylev sanatı, insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker. Gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek nasıl pısırıklıksa, korkaklıksa konuşmada bilinmedik sözcükler, duyulmadık cümleler aramak da bir medreseli çocuk çabasıdır. Ben de keşke Paris’in sebze çarşısında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem!

Bu parçayla ilgili aşağıdaki ilgili ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

a. Metin bir hikâyeden alınmıştır. (Y)
b.Metinde düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma kullanılmıştır. (D)
c. Yazar son cümlesinde bir dileğini dile getirmiştir. (D)
ç. Metinde ek fiil almış birden fazla sözcük vardır. (Y)
d.Ana düşünce metnin tamamına yayılmıştır. (D)
e. Metinde eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. (Y)

7. 1. Yazar yazılarını dosya hâlinde yayınevine verir.
2. Kitabın kapağı hazırlanır, editör ve yazar tarafından son kez kontrol edilir.
3. Tasarım ve kontrol çalışmaları tamamlanan taslak kitap basıldıktan sonra paketlenerek kitapçılara ve okuyuculara ulaştırılır.
4. Bilgisayar ortamında yazıların dizgisi yapılır, kitap dil kuralları yönünden kontrol edilir.
5. Yazılar yayın sorumluları tarafından değerlendirmeye alınır.

Numaralandırılmış cümleler aşağıdakilerin hangisinde olayların oluş sırasına göre sıralanmıştır?
A) 1-2-4-3-5
B) 1-5-4-2-3
C) 5-1-2-3-4
D) 5-4-1-3-2

Cevap: B

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlıdır?
A) En sevdiği şey köpeği ile zaman geçirmekti.
B) Annesine sofrayı toparlarken yardım etti.
C) Bahçedeki ağaçların bütün yaprakları sararmıştı.
D) Ödevlerimi bitirdikten sonra spor yapmaya gideceğim.

Cevap: A

9. Kaybolmuş bir ada
Yer almamış hiçbir haritada
Yatar denizin kucağında
Göz kırpar kuşlara
Sesler biriktirir ama
Yankı yapmaz ki deniz
Uzak kıyılara!
Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz B) Kuş C) Uzak kıyılar D) Ada

Cevap: D

 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206. Sayfa  “Yeterli ve Dengeli Beslenme” Metni Etkinlik Cevapları

200. Sayfa

Yeterli ve dengeli beslenme nedir?

Cevap: Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin ögelerini yeterli miktarda ve uygun zamanlarda alınmasına yeterli ve dengeli beslenme denir.

Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz?

Cevap: Evet düşünüyorum.Bence yeterli ve dengeli besleniyorum.

En sevdiğiniz iki çeşit sebze ve meyveyi belirleyiniz. Bu sebze ve meyvelerle ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgilerle arkadaşlarınıza bu sebze ve meyveleri tanıtan bir sunum hazırlayınız. En sevdiğiniz sebze ve meyvelerle ilgili sloganlar yazınız.

Cevap: Mandalina ve havuç

Mandalina: İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulundurur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklarla karşı direnç sağlatır. Soğuk algınlıkları, hava değişimi gibi hastalıklarda tüketilmesi önemlidir. Çocukların gelişimine katkı sağlar. Demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, lif, yağ, protein, karbonhidrat, şeker içerir.

Slogan: Mandalina ye hasta olma

Havuç: Havuçların yararlarının çoğu, beta-karoten ve lif içeriğine bağlanabilir. Bu kök sebzeler de iyi bir antioksidan, potasyum, K vitamini, sodyum, fosfor, kalsiyum, C vitamini, niasin ve B6 vitamini kaynağıdır. Diğer besinler arasında A, E, Folat, çinko ve demir bulunur.

Slogan: Havuç yiyenler daha güzel görür.

202. Sayfa

“Yeterli ve Dengeli Beslenme” metninden alınan aşağıdaki kelimeleri, verilen tanımlardan ve ipuçlarından yararlanarak bulunuz.

Cevap:

202. Sayfa

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine aynı anlama gelebilecek farklı kelimeler yazınız.

Yaşam için elliye yakın besin öğesine gereksinim olduğu ve insanın sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar gerektiğini belirlenmiştir.

Cevap:
Gereksinim kelimesi yerine-ihtiyaç kelimesi
Yaşam kelimesi yerine- hayat kelimesi
Öge kelimesi yerine- unsur kelimesi

Yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunda yer alan besinler her öğünde yeterli miktarda tüketilmelidir.

Cevap:
Besin kelimesi yerine-gıda kelimesi
Öğün kelimesi yerine- yemek kelimesi
Miktar kelimesi yerine- nicelik kelimesi

Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte düzenli fiziksel aktivite yapmaya özen gösteriniz.

Cevap:
Aktivite kelimesi yerine- etkinlik kelimesi
Özen kelimesi yerine- itina kelimesi

203. Sayfa

“Yeterli ve Dengeli Beslenme” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İnsanın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için hangi besin öğelerini tüketmesi gerekir?

Cevap: Sebze ve meyve grubu, ekmek ve tahıl grubu, süt grubu, et,yumurta, kuru baklagil grubu.

2. “Yeterli ve Dengeli Beslenme” ne demektir? Kendi cümlelerinizle tanımlayınız.

Cevap: Vücudun büyümesi, yenilenmesi, çalışması için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birinin yeterli miktarda alınması, vücutta uygun şekilde kullanılması durumuna “YETERLİ VE DENGELİ BESLENME” denir.

3. Yeterli ve dengeli beslenme önerilerinden üç tanesini söyleyiniz.

Cevap: Dört besin grubundan her gün yeterli miktarlarda tüketiniz.
Çeşitli besinleri tüketmeye özen gösteriniz.
Öğün atlamayınız. Özellikle kahvaltı yapmadan güne başlamayınız.

4. Sağlıklı bir birey ekmek ve tahıl grubundan ne kadar tüketmelidir?

Cevap: Ağırlığa bağlı olarak her öğünde 1-2 ince dilim ekmek ve tahıllardan da 1-3 porsiyon yenilmesi yeterlidir. 3-4 yemek kaşığı kadar pilav ve makarna, 1 kâse çorba, 1 orta boy patates, 1 dilim börek bir porsiyon olarak kabul edilmektedir.

5. Sağlıklı bir birey günde kaç bardak su tüketmelidir?

Cevap: 8-10 bardak.

Okuduğunuz metinle ilgili iki soru hazırlayınız. Sorularınızı sınıfınızdaki arkadaşlarınıza sorunuz. Beğendiğiniz cevapları ilgili yerlere yazınız.

Cevap:

Soru 1: Yumurta haftada kaç tane tüketilmeldir?
Cevap: Haftada 3-4 tane tüketilmelidir.
Soru 2: Kuru baklagiller içinde hangi besin değerleri vardır?
Cevap: Protein, demir, çinko, fosfor, magnezyum ve B vitaminleri.

“Yeterli ve Dengeli Beslenme” metninin ana fikrini ve ana fikri destekleyen yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

Metnin Ana Fikri

Sağlıklı bir hayat için yeterli ve dengeli beslenmesi, fiziksel aktivitelerde bulunulmalıdır.

Yardımcı Fikir – 1 : Vücut ağırlığımızı dengede tutmaya çalışmalıyız.
Yardımcı Fikir – 2 : Su yaşamımız için çok önemlidir.
Yardımcı Fikir – 3 : Dört besin grubundan her gün yeterli miktarlarda tüketmeliyiz.
Yardımcı Fikir – 4 : Yeterli ve dengeli beslemeye özen göstermeliyiz.

204. Sayfa

“Vücut ağırlığını dengede tutmak” ne demektir?

Cevap: Sağlıklı olmak için gereğinden çok ya da az yememek, aşırı kilo almamak ya da aşırı zayıflamamak demektir.

Okuduğunuz broşürde bazı besinlerin günlük tüketilme miktarları verilmiştir. Bu besinlerin belirtilen miktarlardan az ya da fazla alınması nelere sebep olabilir?

Cevap: Obezite hastalığına, büyüme ve gelişme sorunlarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki paragraftan hareketle metnin anlatım biçimini belirleyiniz.

Yaşam için elliye yakın besin ögesine gereksinim olduğu ve insanın sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu ögelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir. Bu ögelerin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur.

Cevap: Açıklayıcı anlatım

Aşağıdaki karikatürden faydalanarak “yeterli ve dengeli beslenme” konusundaki duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: İnsanlar yeterli ve dengeli beslenmeyi terk ettikleri zaman çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşırlar.Özellikle abur cubur gibi yiyecek alışkanlıkları obezite gibi hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır.

205. Sayfa

Aşağıda verilen nesnel ifadeleri öznel ifade hâline getiriniz.

Yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunda yer alan besinler her öğünde yeterli miktarda tüketilmelidir.

Cevap: Bence yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunda yer alan besinler her öğünde yeterli miktarda tüketmek gerekir.

Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte düzenli fiziksel aktivite yapmaya özen gösteriniz.

Cevap: Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte düzenli fiziksel aktivite yapmak gerekir diye düşünüyorum.

Güvenli besinleri satın alınız ve hijyenik koşullarda hazırlayarak tüketiniz.

Cevap: Güvenli besinleri satın almalıyız ve bana göre hijyenik koşullarda hazırlamalı ve tüketmeliyiz.

206. Sayfa

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişleri inceleyiniz. Afişlerden de yararlanarak “sağlık ve beslenme” konulu bir deneme yazınız.

Cevap: İnsanların yaşamlarını daha sağlıklı ve kaliteli geçirmeleri için çok yemek yemelerine gerek yoktur. Önemli olan dengeli ve yeterli beslenmedir. Beslenme şekillerini de gözden geçirmek gerekir. Günümüzde ayak üstü yemekler oldukça fazla tüketilmektedir. Bu durum başta obezite olmak üzere çeşitli hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Hayatımız değerlidir. Bu nedenle dengeli, yeterli beslenmenin yanı sıra her gün spor yapmalı, imkanımız yoksa yürüyüş yapmalıyız. Unutmayalım beslenme ve aktiviteler bizim hem bedensel, hem de zihinsel sağlığımız için oldukça önemlidir.

 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 207, 208, 209, 210, 211. Sayfa  “Hastahane” Metni Etkinlik Cevapları

207. Sayfa

“Sağlık” kavramının hayatımızdaki önemi nedir?

Cevap: hayatımızdaki en önemli kavram sağlıktır.Sağlık olmadan hiç bir şey olmaz.İnsanlar sağlıkları için her şeyden fedakarlık yaparlar.Yaşamak için sağlık ve sağlıklı olmak gerekir.

Hastanelere sadece sağlığımız bozulduğunda mı gideriz? Niçin?

Cevap: Hayır çünkü hastaneler insanlar hastalanınca değil sağlıklı oldukları zamanda gittikleri bir yerdir.Koruyucu sağlık hizmetleri almak için, aşı yaptırmak için, diyet bilgileri için, kan grubunu öğrenmek için, düzenli aralıklarda sağlıklarını kontrol etmek için de giderler.

Aşağıda verilen haber yazısını okuyunuz. Verilen soruları cevaplayarak duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sizce bu proje amacına ulaşmış mıdır?

Cevap: Evet ulaşmıştır.Çocuklar doktor korkularını yenmişlerdir.

Siz olsanız hastanelere, doktorlara olan korku ve ön yargıyı yıkmak için ne yapardınız?

Cevap: Öğrenci çocukları gezi gibi düzenlemeler ile hastanelere götürüp, doktorlarla konuşmalarını ve bilgi almalarını sağlardım.

Hastahane” şiirini dinleyiniz. Şiirde boş bırakılan yerleri şiiri dinlerken tamamlayınız.

Cevap:

HASTAHANE

Dertliler dermanı sende arıyor
Millete hizmetin var hastahane
Türlü türlü yaraları sarıyor
Var olsun hekimler nur hastahane

Hademeler çalışırlar işinde
Herkesin bir derdi vardır başında
Kimisinin ecel gelir peşinde
Bu da mukadderdir der hastane

Dertli olan gelir gelir yalvarır
Göz açılır kulak verir dil verir
Tedavisi bitenlere yol verir
Dünyalar durdukça dur hastahane

Hastahane hekimlerin mekanı
Elinden geldikçe incitmez canı
Yardım yaradandan olsun dermanı
Yavrumu sağ salim ver hastahane

Hastahane büyük nimet Sivas’ta
Kolayca geliyor gidiyor hasta
Rabbim kimseyi koymasın yasta
Her vilayet ister bir hastahane

Veysel’in kalbinden gitmez kederi
Bu fani dünyaya geleldenberi
Elim çalar dilim söyler dertleri
Bu da benim için kar hastahane

Aşık Veysel Şatıroğlu

208. Sayfa

“Hastahane” şiirinden dizeler verilmiştir. Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin şiirde kullanıldığı anlamları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap:

208. Sayfa

Dünya durdukça dur hastahane” dizesinde Âşık Veysel “durmak” kelimesini “varlığını sürdürmek” anlamıyla kullanmıştır. Siz de bu kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız.

Cevap: Hızla giden araba birden durdu.

Âşık Veysel şiirinde “hastahane” yazımını kullanmıştır. Bu kelimenin günümüzdeki yazımı nasıldır?

Cevap:
Şiirde: Hastahane
Doğru Yazımı: Hastane

Şairin “Bu fâni dünyaya gelelden beri,” dizesindeki altı çizili ifadenin günümüzdeki kullanımı nasıldır?

Cevap: Geldim geleli

209. Sayfa

Aşağıdaki soruları “Hastahane” şiirine göre cevaplayınız.

1. Dinlediğiniz şiirde şair hastanenin işlevleri arasında neleri sıralıyor?

Cevap: Dertlilerin derman bulduğu, türlü türlü yaraların sarıldığı, göz açılan, kulak verilen dil verilen, tedavisi bitenlere yol verilen, insanlık için büyük nimet olan bir yerdir.

2. Şair hangi şehirdeki hastaneden hareketle duygularını dile getirmiştir?

Cevap: Sivas’taki hastaneden.

3. Şair “Elim çalar, dilim söyler dertleri / Bu da benim için kâr hastahane.” dizelerinde ne anlatmaktadır?

Cevap: İnsanlar farklı özellik ve yetenekleri ile başka insanlara yardım eder, fayda verir.Aşık Veysel saz çalıp dertleri dile getirmek, insanların sesi olmak gibi özellikleri ile fayda vermektedir.

Dinlediğiniz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Cevap:

Konusu: Hastanenin faydaları
Ana duygusu: Hastanelerin insanlar için çok önemli olması ve her yerde bulunması gerektiği.

Dinlediğiniz şiirde bulunan mesajları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap:

209. Sayfa

Dinlediğiniz şiirin şairi olan Âşık Veysel Şatıroğlu’nun edebiyatımızdaki yerini ve önemini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri düzenleyerek aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1884 tarihinde Sivas’da dünyaya geldi.

Ailesinin kendisinden önce doğan iki kızını kaybetmesine sebep olan çiçek hastalığı, Aşık Veysel’i de vurdu ve henüz yedi yaşında sol gözünü kaybetti.
Sol gözünün ardından, geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü de kaybeden Veysel, babasının hediye ettiği bir bağlama sayesinde, henüz genç yaşlarında müzikle tanıştı.
Babasının yakın arkadaşı Aşık Ala tarafından eğitilen Aşık Veysel, bu eğitim esnasında Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dertli gibi büyük halk ozanlarının eserlerini öğrendi.
Veysel Şatıroğlu, I. Dünya Savaşı başladıktan sonra etrafındaki herkesin cepheye gitmesiyle iyice yalnız kalmıştı. Bu dönemde dertleştiği tek dostu sazıydı. Kendini iyice müziğe veren Aşık Veysel, savaş sona erdikten sonra Esma isimli biriyle evlendirildi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Oğlunu eşi yanındayken, kızını da eşi onu terk ettikten sonra kaybetti.
Folk edebiyatının hak ettiği değere gelmesi ve folk eserlerinin kaybolmaması için uğraşan Ahmet Kutsi Tacer, Aşık Veysel’in eserlerini kaleme alan ilk kişidir.
Tacer tarafından aldığı davetiye ile Köy Enstütüleri’nde saz hocası olarak çalışmaya başlayan Aşık Veysel, Arifiye, Çifteler, Kastamonu ve Akpınar’da eğitim verdi.
1965 senesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından müziğe katkılardan dolayı kendisine maaş bağlandı.
Mustafa Kemal’e olan sevgisini her zaman dile getiren Aşık Veysel, kendisini görmek için binbir türlü zahmete katlanıp Ankara’ya gitse de, Mustafa Kemal’i görmesine izin verilmedi. Bunun sebebi hakkında türlü rivayetler bulunmaktadır. En yaygın görüşe göre, elbiselerinin köy tarzında olması ve şık olmaması yüzünden Mustafa Kemal’i görememiştir.
Aşık Veysel, 21 Mart 1973 tarihinde, doğduğu köy olan Şarkışla, Sivas’da hayatını kaybetti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr

210. Sayfa

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle verilen soruları cevaplayınız.

Okuduğunuz metnin özelliklerini belirten ifadelerin başındaki kutucuklara “✓” işareti koyunuz.

Cevap:

Birinci kişi ağzından yazılmış kısa, özlü ve öznel bir yazıdır. ()
Ortaya atılan düşünce kanıtlarla desteklenmiştir. ()
İnandırıcı ve samimi bir yazıdır. ()
Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtır. ()
Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazılmış bir yazıdır. ()
Yaşanılan olayların ve izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşmuştur.
Yaşanan olaylar değiştirilmeden yazılmıştır. ()

Özelliklerini belirlediğiniz “Hasta Öğretmenimi Ziyaret” adlı metnin türü nedir?

Cevap: Hikaye

Enrico’nun öğretmeninin hastalığı nedir? Günümüz sağlık imkânları düşünüldüğünde bu hastalığın tedavisi nasıl ve ne sürede gerçekleştirilir?

Cevap: Fazla yorgunluk, uykusuzluğa bağlı vücut direncinin azalması.Bugün bu hastalık dinlenme ve iyi bir beslenme ile tedavi edilir.

Hasta olan yakınlarımızı ziyaret etmenin önemi sizce nedir?

Cevap: Hasta olan yakınlarımızı ziyaret etmek onların moralini yükseltir, kendilerini daha iyi hissederler.Ayrıca hasta ziyaret etmek dinimiz açısından da önemli ve sevap kazandıran hareketlerdir.

211. Sayfa

Sizce hastane ve hekimlerin günlük hayatımızdaki önemi nedir? Dinlediğiniz şiirden hareketle duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Düşüncelerinizi desteklemek için TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından oluşturulmuş sağlıkla ilgili grafik ve tablolardan yararlanabilirsiniz.

Cevap: Her insan sağlıklı olmak ister ev sağlığı ile ilgili sıkıntılar yaşadığı zaman doktora hastaneye, sağlık kuruluşlarına gider.Hastane ve hekimlerin bu durumda önemli görevleri vardır.İnsanların sağlıkları için bir hastaneye gitmeleri hastanelerin olması doktorlara muayene olması dertlerine çare olacak yerlerin varlığını bilmesi bile kendilerini güvende hissetmelerine neden olur.Düşünsenize ya hastane ya da doktorlar olmasa insanlar ne yapardı?

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık “Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri” Etkinlik Cevapları

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri

129. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Bir liderde bulunması gereken özellikler nelerdir? Kendinize örnek aldığınız bir lider var mı?

CEVAP: Cesaret, kendine güven, yenilikçi, hitabet, sabırlı, zeki, fedakar, kararlı.Benim kendime örnek aldığım lider Atatürk.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin size düşündürdüklerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Atatürk’ün eğitime verdiği önem, yenilikçi olması, halkını sevmesi, bilime önem vermesi, çağdaş olması.

133. Sayfa

“Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri” adlı metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup defterinize yazınız.

CEVAP:

İdeal: Ülkü
Mürşit: Doğru yolu gösteren kimse, kılavuz
Disiplin: Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı, zapturapt.

Aşağıda anlamları verilen deyimleri bulmacaya yerleştiriniz. Numaralı kutucuklara gelen harfleri birleştirerek şifreye ulaşınız.

CEVAP:

1. Umudu kalmamak, güveni sarsılmak, olumsuzluğa sürüklenmek. (ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMEK)
2. Tutsak durumuna getirmek. (ESİR ETMEK)
3. Görev olarak üzerine almak, sorumluluk üstlenmek. (GÖREV SAYMAK)
4. Yüklemek, ait olduğunu göstermek. (MAL ETMEK)
5. Düşüncesiyle kılavuzluk etmek, konuyu aydınlatıcı düşünceler söylemek, tutacağı yolu göstermek. (IŞIK TUTMAK)
6. Kendini feda etmek. (CANINI VERMEK)
7. İz bırakmak. (DAMGA VURMAK)

Şifre: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

134. Sayfa

Aşağıdaki cümlelerde verilen zarfların altını çizerek zarfların cümleye kattığı anlamları yazınız.

CEVAP:

Vatanı ve milleti için canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmamıştır.

Zaman anlamı katmıştır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü ile bunu en güzel şekilde anlatmıştır.

Durum anlamı katmıştır.

Yapacağı işleri en ince ayrıntılarına kadar planlayıp uygulamıştır

Durum anlamı katmıştır.

Atatürk, Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak için de çok çalışmıştır.

Miktar anlamı katmıştır.

Toplumların büyük insanlara ihtiyacı en çok bunalımlı dönemlerde ortaya çıkar.

Zaman anlamı katmıştır.

Olaylar karşısında önce düşünmüş, kararlarını ondan sonra vermiştir.

Zaman anlamı katmıştır.

Aşağıdaki soruları “Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri” metnine göre cevaplayınız.

1. Atatürk genç sanatçıların yetişmesi için nerede öğrenim görmelerini sağlamıştır?

CEVAP: Avrupa’da.

2. Mustafa Kemal’in yaşadığı olaylara yaklaşımı nasıldır?

CEVAP: Mantıklı ve gerçekçi.

3. Atatürk yaptığı inkılaplara “Atatürk İnkılapları” denmesine niçin karşı çıkmıştır?

CEVAP: Bütün başarıları milletine mal etmekten zevk duyardı.

4. Mustafa Kemal başkomutanlık görevine ne zaman getirilmiştir?

CEVAP: Eskişehir-Kütahya Savaşlarından sonra Yunanlılar, Ankara’ya doğru ilerlemeye başladıkları zaman.

5. Atatürk’e göre bir milletin efendisi kimdir?

CEVAP: Bu millete hizmet eden.

135. Sayfa

Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalar nelerdir? Çeşitli kaynaklardan araştırıp yazınız.

CEVAP:

Arap alfabesinin okuma ve yazmayı zorlaştırdığını düşünen Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1928 tarihinde Yeni Türk Harflerine geçilmesini sağlamıştır.
Halkın okuma yazma oranının çok düşü olduğunu gören Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin yaygınlaştırılması için okuma yazma seferberliği başlatmıştır.
Millet Mektepleri” kurularak, okur-yazar oranı yüzde 10 gibi olan halkın okur-yazar oranı artırılmıştır.
Türk öğrencileri yurt dışına göndererek orada eğitim almalarını ve yurda dönerek geniş halk kitlelerini eğitmelerini sağlamıştır.
1926 ve 1927 yıllarından başlamak üzere karma eğitime geçilmiştir. Bu sayede kız okulları olmayan bölgelerde kız çocuklarının okula gönderilmemesi sorunu aşılmıştır. Erkek ve kız ayrımı olmaksızın bütün çocukların okula gitmesi sağlanmış, eğitim yaygınlaştırılmıştır.

Atatürk’ün kişilik özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Okuduğunuz metinden hareketle Atatürk’ün bu özellikleri ile etkilediği olayları eşleştiriniz.

CEVAP:

135. Sayfa

136. Sayfa

Aşağıdaki metni okuyunuz. Atatürk’ün Türkçeye verdiği önemle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Milli duygu ile dil arasında önemli bir bağ olduğu, dilin bir milleti millet yapan en önemli unsur olduğunu vurgulamıştır.Dilin bir devletin özgürlüğünün de bir simgesi olduğu, bu nedenle dilin titizlikle korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir.Atatürk Türkçeye çok önem vermiş ve Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur.

Sizce Türkçeyi korumanın önemi nedir? Duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

CEVAP: Türkçeyi korumak bir ulusun birliğini korumak ve kültürümüzün medeniyetimizin yaşamasına katkı sağlamak demektir.

137. Sayfa

Aşağıdaki metinleri okuyup soruları cevaplayınız.

Yukarıdaki metinlerden hangisindeki bilgiler daha güvenilirdir sizce? Niçin?

CEVAP: Sağdaki metin daha güvenilir.Çünkü uzantısı .edu olduğu için bu bir eğitim sitesi olduğu anlaşılmaktadır.

edu” ve “org” uzantılarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sizce bilimsel çalışmalarda niçin ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı siteler kullanılmaktadır?

CEVAP: .edu uzantılarını eğitim siteleri, .gov uzantılarını resmi kurumlar kullanmaktadır.Çünkü bu siteler devletin güvenilir siteleridir ve bilimsel çalışmaların doğruluğu hakkında insanlar şüpheye düşmezler.

Atatürk’ün sanat ve sanatçılar hakkındaki düşüncelerine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi nedenleriyle yazınız.

CEVAP: Katılıyorum.Çünkü sanatı olmayan bir toplum düşünülemez.İnsan hayatta her türlü mevkiye sajhip olabilir ama sanatçı olmak için ayrı bir yetenek gerekir.

138. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk’ün metinde geçen aşağıdaki ifadelerine göre dünya milletlerinin mutlu olmasının yolu nedir? Düşüncelerinizi yazınız.

CEVAP: “İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin
huzur ve refahını da düşünmelidir. Kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa
bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeye de çalışmalıdır. Bu yolda çalışmakla hiçbir
şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin mutluluğu için çalışmak, kendi milletinin huzur ve
mutluluğu için çalışmak demektir.” Tüm devletlerdeki insanlar mutlu olursa dünya barışı olur.

Atatürk’le ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir akrostiş çalışması yapınız.

CEVAP:

Mustafa Kemal akrostiş şiiri

 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 213, 214. Sayfa  “6. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

213. Sayfa

Dişlerimiz hayat boyu bize gerekli olacak. Bu yüzden de onların her zaman sağlam kalmasına dikkat etmemiz önemli… Erken yaşlardayken dişlerimizi bakımlı ve temiz tutmak, ileriki yaşlarımızda
bize birer ödül olarak geri dönecektir. Günde 10 dakika diş fırçalamaya zaman ayırmak pırıl pırıl gülen dişlere sahip olmamız için yeterli. Çok fazla abur cubur yemek, vücudumuz ve dişlerimiz için gerekli olan bazı mineralleri alamamamıza neden olur. Bu yüzden beslenmemiz sırasında et, balık, meyve gibi sağlıklı besinleri kullanarak vücudumuzun direncini artırabiliriz. Beslenmenin yanında düzenli temizliğe de özen gösterdiğimizde ömür boyu sağlıklı kalan dişlere sahip olabiliriz.
(…)
Ebe Sobe dergisi

1. Metnin konusu nedir?

Cevap: Dişlerimizin sağlığını korumanın önemi.

2. Metinde sağlıklı dişler için neler önerilmektedir?

Cevap: Dişlerimizi fırçalamalı, abur cubur yememeli vücudumuz ve dişlerimiz için gerekli olan mineralleri almalı, et, balık, meyve gibi sağlıklı besinler tüketilmelidir.

3. Metne göre dişlere küçük yaşlardan itibaren iyi bakmak neden önemlidir?

Cevap: Dişlerimiz bize ömür boyu gereklidir.Bu nedenle dişlerimize küçük yaştan itibaren iyi bakmak gereklidir.

4. Metinde gerçek anlamının dışında kullanılan kelimelere örnekler veriniz.

Cevap:“Gülen dişler” gerçek anlamının dışında kullanılmıştır.

5. (1) Sağlığımız için vücudumuzdaki su dengesine dikkat etmeliyiz. (2) Su içmek için susama duygumuzun bizi uyarmasını beklememeliyiz. (3) Fazla su tükettiğimizde değil, az su tükettiğimizde sorun yaşarız. (4) Vücudun yeterli su ihtiyacı karşılanmadığında kişide güçsüzlük, hâlsizlik ve bitkinlik hissi oluşur. (5) Tükettiğimiz suyun temizliği ve içerdiği mineraller de önemlidir elbette.

Bu parçayla ilgili aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

(Y) a. 1. cümlede fiil haber kipiyle çekimlenmiştir.
(D) b. 2. cümlede amaç-sonuç anlamı vardır.
(D) c. 3. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
(Y) ç. 4. cümlede kişisel görüş bildirilmiştir.
(D) d. 5. cümlede nesnel bir değerlendirme söz konusudur.

214. Sayfa

6. Her şey önce insanın içinde başlar. İçinizde neler hissettiğiniz, dünyayı bu duygularla nasıl gördüğünüz önemlidir. Varlığınızın dünyaya açılan bütün pencereleri, bütün kapıları ve bütün anahtarları içinizde saklıdır. Sevgi, nefret, mutluluk, üzüntü gibi birçok duygu oradan doğar ve çevreye yayılır.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hissettiğimiz duygular bakış açımızı belirler.
B) Dış dünyayla kuracağımız iyi iletişimin anahtarı içimizdedir.
C) Nefret ve üzüntü diğer insanların bize kötü davranmasıyla ilgilidir.
D) Çevremize yaydığımız duyguların kaynağı içimizdedir.

Cevap: C

7. Aşağıdaki dizeleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz.

a. İnceydin sevgilimin bileklerinden, Daha maviydi damarların,
b. Üşüyor musun karanlıkta, Küçük zerdali ağacım?

Cevap:

Karşılaştırma yapılmıştır. (İnceydin sevgilimin bileklerinden, Daha maviydi damarların,)
Kişileştirme yapılmıştır. (Üşüyor musun karanlıkta, Küçük zerdali ağacım?)

8. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Uluru Dağı, hava şartlarına ve güneş ışıklarına göre çeşitli renk tonlarında göz açtırmayarak ışıldar.
B) Bu renkler sarıdan lilaya kadar göz alıcı şekilde değişiklik gösterir.
C) Avustralya yerlilerinin verdiği ismiyle “gölgeli yer” anlamına gelen Uluru, nefes kesici güzelliktedir.
D) Buraya gelen turistler yorucu ve uzun bir tırmanışı göze alarak tırmanabiliyorlar.

Cevap: A

9. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri verilen ifadelerin uygun olanıyla tamamlayınız.

ilk olarak
son olarak
başka bir deyişle
ardından
özellikle

Cevap:

a. Eve gelir gelmez ……ilk olarak…….. elbiselerimi çıkarır, ..ardından…. banyoya koşar, ellerimi ve ayaklarımı yıkarım.
b. Gösterilerini sunmak için sahneye …ilk olarak.. beşinci sınıflar,… .ardından… altıncı sınıflar çıktılar.
c. Bizi dinlemeni istemiyorum …….özellikle…… kulak misafiri olmamalısın.
ç. ……Özellikle…….. Hatice’nin yaptığı konuşma salondaki herkesten alkış aldı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 139, 140, 141, 142, 143, 144. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “15 Temmuz Şehitlerinin Adları Okullarda Yaşatılıyor” Metni Etkinlik Cevapları

139. Sayfa

Metne Hazırlanalım

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: 15 Temmuz 2016 günü ülkemizde darbe girişimi oldu ve bu darbe girişimi halkın birlik içinde hareket etmesi ile bastırıldı.Bundan dolayı ülkemizde her 15 temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmaktadır.

15 Temmuz gecesi ile ilgili bir haber okuduğunuzda veya duyduğunuzda neler hissediyorsunuz?

Cevap: O kadar çok insanın hayatını kaybetmesi ve bir çok insanın gazi olması beni derinden üzmektedir.15 Temmuz gecesi ile okuduğum haberler bu güzel ülkemizin bunları hak etmediğini ve darbecilerin hak ettikleri cezaları bulduğu yönünde olmaktadır.Ülkemiz bir daha asla böyle bir darbe girişimine maruz kalmaz İnşallah.Tüm halkımızla birlikte bir ve beraber olup ülkemizin kalkınması için çalışmalıyız.

Konuşalım

Aşağıda EBA’nın 2016’da düzenlediği “15 Temmuz ve Şehitler” konulu resim yarışmasına katılan öğrenci eserlerinden biri verilmiştir. Görseli inceleyiniz. Görselin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Siz böyle bir yarışmaya katılacak olsanız nasıl bir görsel tasarlardınız?

Cevap: Bu görsel halkımızın bir ve beraber olması dayanışma içinde olmasını göstermektedir.Söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır.Silahı bile olmayan insanların vatanı için nasıl mücadele ettiğini göstermektedir.Ben de tankın önüne yatan bir insanı çizerdim.

Okuyalım

“15 Temmuz Şehitlerinin Adları Okullarda Yaşatılıyor” başlıklı haber yazısını önce göz atarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Metnin başlığını, görselini hızlıca inceleyerek ana fikrini tahmin ediniz. Daha sonra metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

Cevap: Tahminim Milli Birlik ve Dayanışma

141. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıda okuduğunuz haber metninde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Anlamını tahmin etmekte zorlandığınız kelimeler için TDK Türkçe Sözlük’ten yararlanınız.

Cevap:

141. Sayfa

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak metne katkılarını belirleyiniz. Bu deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Şehit düşmek: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölmek.
Cümlem: Vatan için şehit düşenler cennete giderler.

Hiçe Saymak: Önemsememek, önem vermemek
Cümlem: Söylediğim sözleri hiçe saydı.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “15 Temmuz Şehitlerinin Adları Okullarda Yaşatılıyor” metnine göre cevaplayınız.

1. Okuduğunuz haber metninin konusu nedir?

Cevap: 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan sivil, polis ve askerlerimizin isimlerinin okullara verilmesi ile ilgili.

2. 15 Temmuz’da şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımızın isimleri nasıl ölümsüzleştirilmiştir?

Cevap: İsimlerinin eğitim kurumlarına, okullara verilmesi ile ölümsüzleştirilmiştir.

3. Ortaöğretim kurumlarına verilen isimler nelerdir?

Cevap: “15 Temmuz Şehitleri” ve “Millî İrade” isimleri ile şehit olan asker polis ve vatandaşların isimleri verilmiştir.

4. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı toplam kaç kurumun adı değiştirilmiştir?

Cevap: Toplam 78 okul.

Düşünelim – Yorumlayalım

Siz olsaydınız 15 Temmuz’da şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımızın isimlerini yaşatmak için nasıl bir yol seçerdiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Köprülere, barajlara, cadde ve sokaklara, yeni ilçelere, kasaba ve köylere, hastanelere isimlerini verirdim.

15 Temmuz gibi tarihî bir olayın unutulmaması geleceğimize nasıl bir katkı sağlar?

Cevap: Bu olay tüm halkın birlik ve beraberliğinin ne kadar önemli bir güç olduğunu göstermektedir.Gelecek nesiller tarihlerini iyi öğrenirler ve bir daha böyle bir durumla karşılaştıklarında neler yapması gerektiğini bilirler.

142. Sayfa

Neler Hissettirir?

15 Temmuz şehitlerimizin isimlerini okullarınızda, cadde, sokak ve meydan gibi yerlerde görmek sizde hangi duyguları uyandırıyor? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap: Beni duygulandırmakla beraber gurur duyarım.Onların isimleri sonsuza kadar yaşamalıdır.

Hangi Düşünceyi Geliştirme Yolu?

Okuduğunuz metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyip nedenini yazınız.

(X) Tanık gösterme Çünkü: haber metni belgelere dayandırılmıştır.

(X) Sayısal verilerden yararlanma Çünkü: haber metninde kaç okulun, hangi sayılı kanuna göre isminin değiştirildiği bilgileri sayısal olarak verilmiştir.

Tanımlama Çünkü:

(X) Karşılaştırma Çünkü: dünya tarihindeki olaylar ile 15 Temmuz darbe girişimi arasında örnek olarak karşılaştırma yapılmıştır.

Çıkarımda Bulunalım

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

Metin, bilgi vermek amacıyla yazılan bir haber metnidir. (D)
Duygu ve düşünceler daha çok nesnel cümlelerle ifade edilmiştir.(D)
Metinde sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. (D)
Metinde anlatım benzetmeler yapılarak zenginleştirilmiştir. (Y)
Metinde cümleler neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanmıştır. (D)
Metinde duygu belirten ifadelere sıkça yer verilmiştir. (Y)

Güvenilir Bir Kaynak mı?

Okuduğunuz metnin inandırıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu metnin kaynağı güvenilir midir? Niçin?

Cevap: Evet güvenilir bir kaynaktır.Haberde yazılanlar doğrudur.Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden haberin doğruluğu teyit edilmiştir.

143. Sayfa

Görsellerde 15 Temmuz

Aşağıda “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” ile ilgili bir görsel verilmiştir. Görseli inceleyerek verilen soruları cevaplayınız.

Bu görselin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü yansıttığını düşünüyor musunuz?

Cevap: Evet, düşünüyorum.

Görselde elinde bayrak tutan insanlar kimi temsil etmektedir?

Cevap: Halkımızı temsil etmektedir.

Görselde sadece kırmızı ve beyaz renklerin kullanılmasının sebebi ne olabilir?

Cevap: Çünkü o gece kimse ayrım yapmadan sadece vatan için mücadele etmiştir.

Geride Kalanlar

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in babasının onunla ilgili söyledikleri aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki haberi okuyup verilen soruları cevaplayınız.

ACILI BABA: BENİ AYAKTA TUTAN ÇOCUĞUMDU

Çocukluğunda çok başarılı bir çocuktu. Hayvanları, doğayı çok severdi. Bütün okulları başarıyla okuyordu. Okuldan eve geldiğinde boş zamanlarında bana yardımcı olurdu. Hayvanları otlatırdı. Çok güçlü bir yapısı vardı. Benim en güç aldığım, destek aldığım çocuğumdu.
Nasıl ki çocukken işte güçte en büyük yardımcımsa meslek sahibi olduğunda da en büyük destekçim oldu. Kardeşlerini çok severdi. Onlar için çok şey yaptı. Bütün kardeşlerine sahip çıktı. Beni ayakta tutan o çocuktu.

Ömer Halisdemir’in babasının onun hakkında anlattıkları size neler hissettirdi?

Cevap: Böyle bir insanın varlığından gurur duydum.Ülkemizin böyle güzel, iyi huylu merhametli ve vatan sevgisiyle dolu olan insanlara ihtiyacı vardır.

Kahraman şehitlerimizin ardında bıraktıkları yakınlarının yaşadığı zorluklar nelerdir?

Cevap: Özlem, hasret, yakınlarını kaybetmenin verdiği acı.

Devletimizin şehit ailelerine sağladığı yardım ve destekler hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Devletimiz, şehit ailelerine maddi manevi desteklerde bulunur. Aylık bağlar, eğitim masraflarını karşılar. Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırır.

144. Sayfa

Aşağıda haber metninin ne olduğu ve bir haber metninde bulunması gereken özellikler verilmiştir. Verilen bilgileri okuyunuz. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak defterinize “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” ile ilgili bir haber metni yazınız.

Cevap:

15 Temmuz gecesi geleceğimizi parçalamak isteyen teröristlere karşı canlarını hiç düşünmeden feda eden demokrasi şehitlerimizin isimleri okullara verilerek yaşatılıyor. Dünya tarihinde eşine az rastlanır bu özgürlük ve demokrasi direnişini ve bu direniş esnasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi ölümsüzleştirmek amacıyla, Genel Müdürlüğümüze bağlı 31 ortaöğretim kurumuna “15 Temmuz Şehitleri” ve “Millî İrade” isimleri verilmiş olup Genel Müdürlüğümüze bağlı 27 ortaöğretim kurumunun isimleri ise kanlı darbe girişiminde şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımızın isimleri ile değiştirilmiştir. Ayrıca 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce FETÖ ile bağlantısı tespit edilip kamu idaresine devredilen ve Genel Müdürlüğümüz uhdesine verilen 20 ortaöğretim kurmunun 8’ine “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ”, 12’sine ise 15 Temmuz Şehitlerinin isimleri verilerek eğitim öğretime açılmıştır. Ülkemizin bütünlüğü, selameti için 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak bu kanlı girişime dur diyen şehitlerimizi sonsuza kadar hatırlatmak ve şehitlerimizin adlarını ölümsüzleştirmek adına Genel Müdürlüğümüze bağlı toplam 78 ortaöğretim kurumunun ismi değiştirilmiştir.
E-Bülten Temmuz 2016 – Ocak 2017-10

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 147, 148. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “4. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI” Metni Etkinlik Cevapları

147. Sayfa

ATATÜRK BİZDEN BİRİ

Cumhuriyetin on ikinci yıl dönümü için birçok döviz hazırlanmıştı. Bunların içinden bazıları şöyleydi: “Atatürk bizim en büyüğümüzdür.”
“Atatürk bu milletin en yücesidir.” “Türk milleti asırlardan sonra bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı.” Atatürk, dövizleri dikkatle gözden geçirdi, bunları ve bunlara benzeyenleri çizdi. Hepsinin yerine şunu yazdı: “Atatürk bizden biridir.”

(1-3. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Metinde Atatürk’ün hangi kişilik özelliğinden söz ediliyor?

Cevap: Mütevazi kişiliğinden söz edilmektedir.

2. Döviz” kelimesi metinde aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz ve sözcüğü bu anlamıyla bir cümlede kullanınız.

Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. ödeme aracı. ()
Yabancı ülke parası. ()
Propaganda, tanıtma amacıyla üzeri yazılmış bez veya karton. (X)

Cümle: Seçim için hazırlanan dövizler çok renkliydi.

3. Metinden hareketle aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

a. Metin öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmıştır. (D)
b. Metinde sebep-sonuç cümlelerine yer verilmektedir. (Y)
c. Metinde deyim kullanılmamıştır. (Y)
ç. “Çizmek” kelimesi metinde “Geçersiz kılmak için üzerine çizgi çekmek.” anlamında kullanılmıştır. (D)
d. Metinde olayları 3. kişi anlatmaktadır. (D)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır?
A) Size gün doğdu demek.
B) Amacı gün gibi ortada.
C) Günbegün işler yoluna girecek diye umuyor.
D) Bazı olaylar gün ışığına çıkarılmalıdır.

Cevap: C

148. Sayfa

5. Sıcak bir yaz günü Güneş evlenmek ister. Bu habere bütün hayvanlar çok sevinir. En çok sevinen hayvanlardan biri de kurbağadır. “Birlikte gidelim ve Güneş’i tebrik edelim.” diye karar verirler. Fakat kara kurbağası olanlara karşı çıkar ve der ki: “Güneş’in evlenme haberine üzülmeliyiz. Güneş bizim bataklıklarımızı bildim bileli kurutuyor. Bir de çocukları olursa hâlimiz nasıl olur?

Bu parçada geçen zarfları belirleyerek altını çiziniz. Tespit ettiğiniz zarflardan birini anlamına uygun bir cümlede kullanınız.

Cevap: Sıcak bir yaz günü, çok, Birlikte, bildim bileli, nasıl.

Cümlem: Sıcak bir yaz günü sahide dolaştım.

6. Oyunlar bizler için gelecek yaşamın bir aynası gibidir. Paylaşmayı, sorun çözmeyi oyun oynarken öğrenmez miyiz? Dünyanın birçok ülkesinde birçok çocuğun oynadığı saymakla bitmeyecek kadar çok çeşitli oyun vardır: körebe, saklambaç, misket… Bunlar büyük küçük hepimizin tadına doyamadı- ğı oyunlardır. Gerçekte oyunlar, eğlence kaynakları olmalarından başka toplum açısından da önemli bir kültür birikimidir.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri bulunmaktadır?
A) Tanık gösterme – benzetme
B) Tanık gösterme – tanımlama
C) Örneklendirme – tanımlama
D) Örneklendirme – benzetme

Cevap: D

7. Geçim sıkıntısıyla boğuşurduk eskiden. Paramız kısıtlıydı hep. Babamın çok üzgün olduğu bir günün akşamında eve döndüğümüzde ancak sünnet ya da düğün töreni için hazırlanabilecek bir ziyafet sofrasıyla karşılaştık. Babam “Hanım bu ne?” diye sordu. Annem “Bütün parayı harcadım.” dedi. Babam “Sen çıldırmışsın.” dedi. Annem de “Neşeye gereksinim duyduğumuz bugündür, yarın değil. Mutlu olmamız gereken zaman şimdidir.” dedi.

Bu parçadan çıkarılabilecek asıl yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zamanın koşullarına uygun olarak yaşamalıyız.
B) Bugünden geleceği düşünmezsek çok sıkıntı çekeriz.
C) Bazen yarını düşünmeden anı deli dolu yaşamalı, mutluluğu ertelememeliyiz.
D) Üzüldüklerinde yakınlarımızın yanında olmalıyız.

Cevap: C

8. “Bedirhan bütün gün yaşlı adamla birlikteydi. Odanın içinde köşeden köşeye gidip geliyor, küçücük burnunu cama yapıştırıp bahçe duvarının üstünde korkusuzca dolaşan kedileri izliyordu can sıkıntısıyla. Bazen de bahçedeki ıhlamur ağacının yanına koşup saatlerce ata biniyordu.”

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâye B) Masal C) Deneme D) Sohbet

Cevap: A

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Sayfa  “Belkıs Tiyatrosu” Metni Etkinlik Cevapları

216. Sayfa

Mimari eserler sizce sanat değeri taşır mı? Niçin?

Cevap: Evet taşır çünkü her mimari eserin bir sanatsal yönü de bulunur.Bu nedenle mimari eserler sanat değer taşır.

Mimari eserleriyle tanınmış Türk büyüklerinden hangilerinin adlarını biliyorsunuz?

Cevap: Mimar Sinan, Sedefkar Mehmet Ağa, Murat Tabanlıoğlu.

219. Sayfa

Okuduğunuz metinde geçen “Sahnede bir genç bir baştan bir başa dolaşıyor, adımlarını attıkça mırıl mırıl mırıldanıyormuş.”, “Aspendos için en faydalı ve en güzel eser bu tiyatrodur.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin metinde kullanıldığı anlamları işaretleyiniz.

Cevap:

219. Sayfa

Kutucuktaki kelimeleri bulmacadan bulunuz. Kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi çözünüz. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten faydalanarak belirleyiniz.

Cevap:

219. Sayfa

220. Sayfa

Aşağıdaki tabloları istenenlere göre doldurunuz.

kendinden geçmek

Metinde geçtiği cümle: Kral oraya çıkınca o kadar sevinmiş ki kendinden geçmiş.
Tahminim: Mutlu olmak.
Sözlük anlamı: Bir şey karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak.
Cümlem: Ayasofya’yı görünce kendimden geçtim.

göz doldurmak

Metinde geçtiği cümle: Uzaktan bakılınca büyük, süslü, güzel yapılar gözleri doldurur, yüreklere heyecan verirmiş.
Tahminim: Hoşuna gitmek.
Sözlük anlamı: Görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek
Cümlem: Ablamın yaptığı kek göz doldurucuydu.

bir düşünce almak

Metinde geçtiği cümle: Bu haberi alan kızın taliplerini almış bir düşünce.
Tahminim: Düşünmeye başlamak.
Sözlük anlamı: Bir konuda kaygılanarak çözüm yolu bulmaya çalışmak
Cümlem: Sınav zamanı gelince beni bir düşünce aldı.

hoşuna gitmek

Metinde geçtiği cümle: Bu kemer kralın çok hoşuna gitmiş.
Tahminim: Beğenmek.
Sözlük anlamı: beğenmek
Cümlem: Annemin aldığı kıyafet çok hoşuma gitti.

Aşağıdaki soruları “Belkıs Tiyatrosu” metnine göre cevaplayınız.

1. Aspendos şehrinde ne tür sanat eserleri bulunmaktaymış?

Cevap: Ak mermerlerden yapılan heykeller, kabartmalar, oymalar, yapılar bulunmaktaymış.

2. Kral, nasıl bir sarayda yaşıyormuş?

Cevap: Mermerlerin, uyumlu taşların bir araya gelmesiyle yapılan büyük bir sarayda yaşıyormuş.

3. Kral, kızının evlenme çağına geldiğini nasıl anlamış?

Cevap: Kızını isteyenler çoğalınca.

4. Belkıs ile evlenmek için kimler eser hazırlamışlar?

Cevap: Filozoflar, ozanlar, çeşit çeşit sanatçılar.

5. Kral, tiyatronun hangi özelliklerine hayran kalmış?

Cevap: Büyük, ak duvarlar içindeki büyük salonuna, sahnesine, localarına, kral locasına.

221. Sayfa

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Kral, Belkıs, Belkıs’ın talipleri, yonutucu, tiyatroyu yapan genç.

Zaman: Çok çok zamanlar önce (geçmiş zaman)

Anlatıcı: 3. kişi

Olay Örgüsü: Aspendos şehri kralı, kızının evlilik çağı geldiğini anlayınca, Aspendos için en güzel ve faydalı eseri yapana kızını vereceğini söyler. Talipliler bunun için yarışırlar. Taliplilerden biri bir tiyatro yapar. Kral bu tiyatroyu beğenir ve kızını tiyatroyu yapan gence verir.

Mekan: Aspendos, saray, tiyatro

Bu hikâyede gerçekleşen olayları oluş sırasına göre yazınız

Cevap:

Kralın, kızı Belkıs’ın gelinlik çağa geldiğini fark etmesi
Kızının taliplilerine şehir için en faydalı ve güzel eseri yapana kızını vereceğini şart koşması.
Taliplilerin şartı yerine getirmek için eser oluşturmaları.
Kralın tüm eserleri incelemesi, eksiklerini söylemesi
Kralın yapılan tiyatroyu çok beğenmesi ve kızını tiyatroyu yapana vermesi.
Belkıs’ın güzel bir gelin olması.

Okuduğunuz metindeki krala ait olan özelliklerin bulunduğu kutucukları işaretleyiniz.

Cevap:

221. Sayfa

222. Sayfa

Kralın, ülkesini çok sevdiğini hangi davranışlarından anlıyorsunuz? Metnin içeriğine atıfta bulunarak noktalı yerlere yazınız.

Cevap: Kral, kızına talip olanlardan sadece güzel bir eser yapmalarını değil aynı zamanda faydalı bir eser yapmalarını istiyor.

Okuduğunuz metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyip nedenini yazınız.

Cevap: Betimleyici anlatım biçimi

Okuduğunuz metinde saray nasıl anlatılmaktadır? Metinde geçen betimleyici ifadelerden istediğiniz iki tanesini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap: Kralın sarayı tüm yapılardan yüceymiş. Mermerlerin, uyumlu taşların bir araya gelmesiyle yapılan bu büyük sarayda oturan kralın Belkıs adında bir de kızı varmış.

Siz olsaydınız Aspendos için en faydalı eserin ne olacağını düşünür, nasıl bir eser ortaya koyardınız? Noktalı yerlere yazınız. Düşündüğünüz eserin bir resmini yapınız.

Cevap: Düşündüğüm eser: Büyük bir kütüphane.

223. Sayfa

Belkıs’ın düğün pastasını yapmak için verilen aşamaları oluş sırasına göre numaralandırınız.

Cevap:

6 Kalan kremayı ikinci katın üzerine sürelim.
1 Krema malzemelerini karıştırıp pişirelim.
2 Kek malzemelerini karıştırıp pişirelim.
3 Keki ikiye bölelim.
4 Pişen kremanın yarısını kekin ilk parçasına sürelim.
7 Süsleyerek pastamızı tamamlayalım.
5 Kekin ikinci parçasını kremalı ilk katın üzerine koyalım.

224. Sayfa

Yaşadığınız yere yakın olan tarihî bir mekânı seçip tanıtınız. Tanıttığınız mekâna ait görselleri aşağıda verilen alanlara yapıştırınız. Yazınıza uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Ak Sakallı Bilge Dede” Metni Etkinlik Cevapları

150. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Masalların günlük hayatımızdaki yeri nedir? En sevdiğiniz masalın adını söyleyiniz.

Cevap: Masallar nesillerin yetiştirilmesinde, kültürün öğrenilmesinde, kültür değerlerinin kazanılmasında, ahlak eğitiminin yapılmasında, ahlak kurallarının öğrenilmesinde, yaşanmasında ve nesiller boyu aktarılmasında önemli bir yere sahiptir.

“Adalet” kavramı sizin için ne ifade etmektedir?

Cevap: Hak, hakkın korunması, eşitlik, dürüstlük, haklının ve haksızın ayırt edilmesi.

Konuşalım

Aşağıda verilen olayı yaşanan soruna adaletli bir çözüm üretecek şekilde tamamlayınız. Eleştirel konuşma yöntemini kullanarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Aile akşam yemeğine oturdu. Yemeğin ardından herkes tatlısını yedi. Evin en küçüğü Merve tatlısını yememişti. Annesi, ona tatlısını yemesini hatırlattığında Merve “Anne doydum, tatlımı daha sonra yiyeceğim. Benim için onu saklar mısın?” diye karşılık verdi. Merve tatlı tabağını annesine uzattığı sırada ağabeyi Ahmet, Merve’nin tabağını kaparak odasına kaçtı. Merve ağlamaya başladı. Annesi seslendi: “Ahmet, Merve’nin tatlısını yemen doğru değil. Lütfen onu getir.” Ahmet’ten hiç ses çıkmadı. Merve ağlamasını sürdürürken ağabeyinin bencil olduğunu söylüyordu. Babaları çocukların kendi aralarında çözemedikleri bu meseleye müdahale etti. Ahmet’in odasına giderek onunla yaptığı davranış üzerine konuştu ve, yaptığı hareketin yanlış olduğunu evdeki yiyeceklerin eşit şekilde dağılması gerektiğini ve herkesin aynı haklardan eşit faydalanması gerektiğini söyledi.Bu durumun tün hayatımızın için geçerli olduğunu anlattı.Ahmet ise henüz yemediği tatlıyı kardeşine vererek özür diledi.

Okuyalım

“Ak Sakallı Bilge Dede” metnini özetleyerek okuma yöntemine göre noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

Metni okurken aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışınız. Bulduğunuz cevapları defterinize yazınız.

1. Metinde geçen kişiler kimlerdir ve varlıklar nelerdir?

Cevap: Yoksul kadın, genç oğlu, yargıç, ak sakalı bilge dede, varsıl adam, kentin ileri gelenleri.

2. Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

Cevap: Olaylar geçmiş bir zamanda, gölü ve kırsal alanları olan bir kentte geçmektedir.

3. Metnin serim ve çözüm bölümlerinde ne tür değişiklikler olmuştur?

Cevap: Serim bölümünde haksızlığa uğrayan bir gencin çözüm bölümünde hakkını alması ve haksızlığın ortadan kalkması söz konusudur.

4. Metnin her bölümünde biraz durarak defterinize okuduğunuz yerin özetini çıkarınız.

Cevap:

Serim: Delikanlının varsıl komşusuyla 100 altın için anlaşması. Göle girmesi annesinin meşale ile yanına gelmesi

Düğüm: Komşunun parayı vermemesi, delikanlının önce Ak Sakallı Bilgeye ardından da Yargıç’a gitmesi sonunda haksız bulunması, Yeniden Ak Sakallı Bilge’ye gitmesi.

Çözüm: Ak Sakallı Bilge Dedenin bulduğu ders verici çözüm sayesinde Yargıç’ın hatasından dönmesi ve çocuğun parasını alması.

Okumanız bittikten sonra serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin özetini bir ya da iki cümleyle yeniden ifade ediniz. Bu cümleleri birleştirerek tek bir paragrafa dönüştürünüz.

Cevap:

Yoksul bir gencin para kazanmak amacı ile zengin bir adamla iddiaya girmesi sonucu gencin iddiayı kazanmasına rağmen varsıl adamın parayı vermemesi, yargıca gitmeleri yargıcın genci haksız bulması sonucu Ak Sakallı Bilge dedenin bir çözüm bulması ve gencin parasını alarak haksızlığının giderilmesi.

154. Sayfa

Söz Varlığım

“varsıl” sözcüğünün anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

Sözlük anlamı: Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.

Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

Cevap:

gönlü razı olmamak: istememek:
Tahminim: İsteksiz olmak, istememek.
Cümlem: Ali’nin tek başına sinemaya gitmesine gönlüm razı olmadı.
Metinde geçtiği cümle: Kadın günlü bu işe pek razı olmamış.

hakkını yemek: başkalarının hakkını vermemek:
Tahminim: Haksızlığa uğratmak.
Cümlem: İşçilerin hakkını yedi, kimsenin parasını vermedi.
Metinde geçtiği cümle: Çocuğun hakkını yemeyelim demiş.

hakkını gözetmek:
Tahminim: Hakkına uymak, dikkat etmek.
Cümlem: Annem ablamın hakkını gözeterek ona da yemek ayırdı.
Metinde geçtiği cümle: Tüyü bitmemiş yetimin bile hakkını gözetir.

zoruna gitmek: onuruna dokunmak, gücüne gitmek.
Tahminim: Gururu kırılmak
Cümlem: Hasan’ın söylediği söz zoruma gitti.
Metinde geçtiği cümle: Hak ettiği parayı alamamak, üstelik aptal yerine konmak delikanlının çok zoruna gitmiş.

155. Sayfa

Anlayalım – Cevaplayalım

“Ak Sakallı Bilge Dede” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Varlıklı adamın kişilik özellikleri nelerdir?

Cevap: Varlığı ile kibirlenen, komşularıyla alay eden bir kişidir.

2. Varlıklı adamın yoksul gence yaptığı teklif nedir? Bu teklifi hangi amaçla yapmıştır?

Cevap: Çocuğun göle girip sabaha kadar kalması karşılığında çocuğa yüz altın vermek. Amacı ise eğlenmek.

3. Yoksul genç Ak Sakallı Bilge Dede’ye niçin gitmiştir?

Cevap: Kentte herkesin saygı duyduğu, akıl danıştığı bir kimse olduğu için hakkını nasıl alabileceğini öğrenmek için.

4. Yargıcın kararını değiştiren olay nedir?

Cevap: Ak Sakallı Bilge Dede’nin ateş ve yemek kazanları ile yargıca yanlış karar verdiğini fark ettirmesidir.

Nasıl Biri?

Okuduğunuz metne göre Ak Sakallı Bilge Dede’de bulunan özellikleri “✔” işaretiyle belirtiniz.
Belirlediğiniz özelliklerin sebebini bir cümleyle açıklayınız.

Cevap:

ak sakallı bilge dede

Adaletli Bir Son mu?

“Ak Sakallı Bilge Dede” metninde olayın adaletli bir şekilde sonuca bağlandığını düşünüyor musunuz? Niçin? Söyleyiniz.

Cevap: Evet düşünüyorum, sonunda hak ettiği yüz altını almıştır.

Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsanız yoksul gencin yaşadığı soruna nasıl bir çözüm önerirdiniz? Söyleyiniz.

Cevap: Bilge Dede gibi yapardım.

Koşul – Sonuç Anlamı

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı olacak şekilde tamamlayınız.

Cevap:

Eğer dediğimi yaparsan: seni zengin ederim.
Eğer şu göle girer ve sabaha kadar orada kalırsan: sana yüz altın veririm.

Adalet Lazım

Aşağıda verilen soruları “adalet” kavramıyla ilişkilendirerek cevaplayınız.

1. Parkta salıncak sıranızı beklerken birisi önünüze geçse bu davranışı nasıl karşılarsınız? Bu kişiye neler söylerdiniz?

Cevap: Onu kibar bir şekilde uyarır ve sıranın kendisinde olduğunu, haksızlık yapılmaması gerektiğini söylerdim.

2. Futbol ya da basketbol gibi spor karşılaşmalarında takımlardan birinin hep önce başlaması adil bir uygulama mıdır? Bu durum sonucu nasıl etkiler?

Cevap: Hayır adil değildir.Çünkü hep önce başlamak bir avantaj sağlamasına neden olur.

4. Daha çok hangi meslekler adil olmayı gerektirir? Adalet bu tür meslekler için neden önemlidir?

Cevap: Hakimlik, savcılık, avukatlık, hakemlik, yöneticilik gibi insanlar arasında adaleti sağlamakla göevli insanlar.

5. Adaletsiz bir davranışla karşılaştınız mı? Neler oldu? Ne yaptınız? Maruz kaldığınız davranış karşısında neler hissettiniz?

Cevap: Evet karşılaştım.Bu gibi bir durumda adaletin sağlamasına yardımcı olacak kişilerden yardım aldım.Öğretmenimden.

156. Sayfa

Ak Sakallı Bilge Dede” ve “Horoz” metinlerini bakış açıları ve mesajları açısından karşılaştırınız.

Cevap:

156. Sayfa

157. Sayfa

En sevdiğiniz masal kahramanlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz masal kahramanının başından geçen, “adalet” konulu bir masal yazınız.

Cevap:

Keloğlan bir gün kasabada yürürken bir dükkanın önünde duran taşa çarpar ve dükkanın önünde bulunan tezgahın üstüne düşerek tezgahın dağılmasına neden olur.Dükkan sahibi zararının telafi edilmesini ister.Fakat Keloğlan hem fakir hem de haklı olduğunu söyler.Çünkü burası senin dükkanın ve önünde duran kirlerin ve taşların senin temizlemen gerekir der.Fakat dükkan sahibi durumu kadıya bildirir.Kadı ikisini de dinler ve dükkan sahibine haksız olduğunu söyler.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171. Sayfa “Sorumluluklarımız” Metni Etkinlik Cevapları

164. Sayfa

Sorumluluk olarak gördüğünüz davranışlar nelerdir?

Cevap: Okula gitmek, ders çalışmak, odamızı ve çevremizi temiz tutmak.

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?

Cevap: Her insanın sorumlulukları vardır.Bu sorumluluklar aile, çevre ve toplumun düzeni için önemlidir.Her birey kendine düşen sorumlulukları yapmalıdır.Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz zaman düzensizlik, iş paylaşımında sıkıntılar, yardımlaşma ve dayanışmanın azalması, adaletsizlik gibi durumlar ortaya çıkar.

Sınıf mevcudunuza göre gruplar oluşturunuz. Grupça devlet yöneticileri ile vatandaşların görev ve sorumlulukları konusunda çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayınız. Sunumuzunu yaparken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap: Sözlerime ilk olarak vatandaş olarak belli görevlerimiz olduğunu söylemekle başlayacağım. Vatandaşların devlete olduğu kadar devletin de vatandaşlara karşı görev ve sorumlulukları vardır.
Devlet yöneticileri vatandaşların sıkıntılarını gidermek için özellikle temel ihtiyaçlarını örneğin, ulaşım, sağlık, adalet, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar yasalar hazırlarlar.Bu hizmetleri yerine getirirken vatandaşlardan para toplarlar başka bir deyişle vergi alırlar.Vatandaşlar gelirlerine göre vergi verip hem devletin kalkınmasına hem de daha iyi hizmet almaya katkı yaparlar.Biz vergi vermeyi külfet olarak görebiliriz, oysaki vergi vermek hem devletin hem de milletin yaşaması, refah içinde olması, huzur ve güven içinde olması için önemli ve gereklidir.Son olarak devlet ve millet el ele vererek, görev ve sorumluluklarını yerine getirerek birlik ve beraberlik içinde kalkınacaktır.

166. Sayfa

Aşağıdaki bulmacayı verilen tanımlardan ve ipuçlarından yararlanarak çözünüz.

Cevap:

166. Sayfa

1. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. (YASA)
2. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.(SORUMLULUK)
3. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. (KURAL)
4. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. (HAK)
5. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. (DEVLET)
6. Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, kontrol etme. (DENETLEME)
7. Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların ön gördüğü yaptırım. (CEZA)
8. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallar. (AHLAK)
9. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu. (BASKI)
10. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. (DAVRANIŞ)

167. Sayfa

Aşağıda verilen ifadeleri kutucuklardaki kelime gruplarının uygun olanıyla tamamlayınız (Kelime gruplarının sonuna farklı ekler getirebilirsiniz.).

Cevap:

• Buluş ve çalışmalarıyla ülkesine hizmet etmekten gurur duyuyordu.
• Ödevlerimi not almazsam hiç aklımda kalmıyor.
• Kötü alışkanlıklar sağlığımıza ve çevremizdekilere zarar verir.
• Öğretmenimiz “Bu söylediklerimi hatırınızda tutun, sakın unutmayın.” dedi.
• İhtiyacım olan o kadar çok şey var ki saymakla bitmez.
• Arkadaşımın kalbini kırdıysam özür dilerim.

Aşağıda verilen cümlelerdeki zarfları belirleyerek zarfların altını çiziniz. Zarfların cümleye kattığı anlamı yazınız.

Cevap:

Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.

Cümleye kattığı anlam: Durum bildirmektedir.

En kolayı düşünerek bulmak.
Cümleye kattığı anlam: Durum bildirmektedir.

Komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam.
Cümleye kattığı anlam: Durum bildirmektedir.

“Sorumluluklarımız” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar her duruma uygun bir kural bulunmaması sorununu kendince nasıl çözmüştür?

Cevap:Bu sorunu kendimiz bulmalıyız diyor. Doğru ve yanlış davranışları tartmalı, başkalarına zarar verecek olan hareketlerden kaçınmalı, güzel ve iyi olanı yapmalıyız.

2. Yazarın kendince bulduğu kurallar nelerdir?

Cevap: Arkadaşım beni doğum gününe davet ettiğinde uygun bir hediye alarak gitmem gerekir. Eğer
gidemeyeceksem davet ettiği için teşekkür edip mazeretimi söylemeliyim. Kabalık yapmışsam özür
dilemeliyim. Bana ait olmayan bir şeyi izinsiz alamam. Çöpleri sokağa atamam.

3. Yazara göre sorumluluk yalnızca başkalarına zarar vermemekten ibaret midir? Niçin?

Cevap: Hayır değildir. Başka insanların zarar görmesini engellemek, korumak ve kollamak da sorumluluklarımızdandır.

4. Davranışlarımızı denetleyen biri olmadığında nasıl davranmalıyız?

Cevap: İçimizden gelen bir ses vardır.Yaptığımız ya da yapacağımızı şeyin iyi veya kötü olacağını bu ses yani vicdanımız bize söyleyecektir.Biz kimse olmasa bile iyiyi ve doğruyu yapmalıyız.

Yazara göre kaba davranışlar nelerdir?

Cevap: Bencillik, yalancılık, görgü kurallarına uymamak, büyüklere sen diye seslenmek.

Siz hangi davranışları “kaba” olarak nitelendirirsiniz?

Cevap: Başka insanlara zarar vermek, onların haklarına riayet etmemek, görgü kurallarına uymamak, büyüklere karşı saygısızlık yapmak, yalan söylemek, boş yere yemin etmek, sadece kendi çıkarını düşünmek.

168. Sayfa

Yazar sorumluluk kavramını hangi bakış açısıyla ele almıştır, metnin içeriğine atıf yaparak açıklayınız.

Cevap: Kahraman bakış açısı ile anlatmıştır. Bu davranışım başkasına zarar veriyor mu? Neyi, kimi koruyor? Neye, kime zarar veriyor? Bu davranışım doğru ve sağlam bir bilgiye dayanıyor mu? Bunu yapmakta ya da yapmamakta haklı mıyım? Davranışım adil mi?

Yazarın sorumluluk anlayışıyla kendi sorumluluk anlayışınızı karşılaştırıp benzer ve farklı olan yönleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ben de yazar gibi düşünüyorum.İnsanlar kimse yokken bile doğruyu yapmalıdır.Kötülükte hiç bir fayda yoktur.

Okuduğunuz metinden iki tane öznel değerlendirme cümlesi bulunuz.

Cevap:

– Her davranışımda başkalarını rahatsız etmemeye dikkat etmeliyim.
– Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.

“Sorumluluklarımız” metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Cevap:

Konu: Yazılı olan ve olmayan sorumluluklarımız, kurallara uyma
Ana Fikir: Sorumluluk ve görevlerimizi yaparken yazılı olmasa bile biz iyi ve doğruyu yapmalıyız.Bunu yaparken kendi iç sesimiz bize yol gösterecektir.

“Sorumluluklarımız” metninde bulunan özellikleri “” işaretiyle belirleyiniz. Bu özelliklere sahip metin türü ne olabilir? Yazınız.

• Yazar nesnel düşüncelere daha çok yer vermiştir.
• Yazar toplumu ilgilendiren konuları işlemiştir.
• Yazar içten bir dil kullanmıştır.
• Yazar öznel düşüncelere daha çok yer vermiştir.
• Konuya giriş tekerlemeyle yapılmıştır.
• Yazar anlatımını sorularla zenginleştirmiştir.
• “Sorumluluklarımız” metninin türü: SOHBET

169. Sayfa

Aşağıda verilen örnek olayları okuyup boş bırakılan yerlere yazılması gereken kavramı bulunuz.

Cevap:

169. Sayfa

169. Sayfa

170. Sayfa

Aşağıda farklı yazarlardan “sorumluluk” konusunu işleyen aynı türde iki metinden bölümler verilmiştir. Bu bölümleri okuyup karşılaştırınız.

SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK
İki önemli kavramın, sorumluluk ve özgürlük kavramlarının, ilişkisi üstüne uzun zamandır düşünüyorum.
Sorumluluk duygusu gelişmemiş bir insanın özgürlük anlayışı hem kendisi hem ailesi hem de onun toplumu için sorun yaratır. Çocuk olarak ana babasının kendisine karışmasını istemez, odasını toplamaz, derslerine çalışmaz ve biri kendisine bir şey söyleyecek olursa siz bana karışarak özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz, der. Arkadaşları arasında hep kendi dediğinin olmasını isteyen bir zorba olur. Yetişkin olunca kurduğu evlilikte kimseye hesap vermeden kendi istediğini yapmak ister, hırçındır, herkes ondan çekinir. Söz edecek olana istediğim gibi yaşamaya hakkım yok mu, der. Toplumda kendi mesleği, kendi derneği, kendi yöresinin çıkarını savunur, kavga eder; “Peki, öbürleri ne olacak?” denirse onlar beni ilgilendirmez tavrını takınır. O, kimseye hesap verme sorumluluğu duymayan “özgür” bir insandır. Trafikte kurallara uymaz, aklına geldiği gibi araba sürer.
Doğan CÜCELOĞLU

SORUMLULUKLARIMIZ
Her zaman davranışlarımızı denetleyen biri olmayabilir. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçen
insanlar olabilir. Ama korku ile yapılan iyi bir davranış gerçekten iyi bir davranış olabilir mi?
Ben kimse görmese bile bir şey çalamam. Örneğin komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam. Armudu çok severim ama komşumuz evde olmasa bile koparamam. Böyle bir şey yaparsam kendimi çok kötü hissedebileceğimi bilirim ve bu hisse dayanamam. İyi ve kötü hakkında içimizden gelen bir ses var sanırım. Bence ahlak denen şey bu sesle ilgilidir: Hiç de zorunlu olmadığı hâlde ve hiçbir baskı olmaksızın iyi davranmak.
Nuran DİREK

Cevap:

sorumluluk ve özgürlük

171. Sayfa

Aşağıda verilen örnek olayı okuyunuz. Metni kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmemelerine göre değerlendirip olumlu bir sonuca ulaşacak biçimde tamamlayınız.

Cevap:

7A sınıfı öğrencileri fen bilimleri dersinde işledikleri konuyla ilgili bir deney yapmaktaydı. Nihal
Öğretmen çalışmayı bitirip deney malzemelerini toplama zamanının geldiğini söyledi. Ders zilinin
çalmasına 5 dakika kalmıştı. Deney malzemeleri temizlenmeli, yerine konmalı, sıralar düzeltilmeliydi.
Ali, deney malzemelerini temizlemek için gönüllü oldu. Nihal Öğretmen görev paylaşımı yaptıktan
sonra laboratuvardan ayrıldı. Geri döndüğünde ise laboratuvar toplanmamıştı. Görevli öğrencilerden
Ali tek başına işleri yapmaya çalışıyordu. Özlem ile Pelin ise oturmuş, konuşuyorlardı… Nihal öğretmen öğrencilerinin sorumluluk duygusunun gelişmesi gerektiğini düşündü. Bu nedenle Ali’ye yardım etti. İşler bittiğinde ise Ali’ye teşekkür etti. Özlem ile Pelin bu durum karşısında utandılar. Çünkü öğretmenleri kendilerine kızmak yerine laboratuvar işlerine yardım etmişti. Sonraki hafta yine ders sonunda deney malzemelerinin temizlenmesi ve sıraların düzeltilmesi gerekiyordu. Ali yine gönüllü oldu. Öğretmen ona yardım etmeye başladığı zaman Özlem ve Pelin öğretmenlerine işleri kendilerinin halledebileceğini söyledi. Nihal Öğretmen bir süre sonra geldiğinde üçünün birlikte çalıştığını görünce onlara teşekkür etti. Laboratuvarı kullanan herkesin burayı toplaması gerektiğini, insanın başkalarına temiz bir yer bırakmasının önemli bir görev olduğunu ve sorumluluk sahibi her insanın çalışmaktan kaçınmayacağını anlattı. Sonraki günlerde Ali, Özlem ve Pelin laboratuvarı birlikte topladılar.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231. Sayfa  “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” Metni Etkinlik Cevapları

225. Sayfa

Geleneksel el sanatları deyince aklınıza hangileri geliyor?

Cevap: Geleneksel el sanatları deyince çok eski zamanlardan beri yapılan bize ait sanatlar aklıma gelmektedir.Örneğin ebru, hat, çinicilik, gibi sanatlar aklıma gelmektedir.

Bir el sanatı ile uğraşmak isteseydiniz hangi el sanatını seçerdiniz? Niçin?

Cevap: Çinicilik ile uğraşmak isterdim.Çünkü çok güzel bir sanat ve yapması çok zevkli.

Aşağıda görselleri verilen el sanatlarının adlarını noktalı yerlere yazınız. El sanatları hakkında bildiklerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

225.sayfa

228. Sayfa

“Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metninden alınan aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

228.sayfa

Aşağıda okuduğunuz metinde geçen cümleler verilmiştir. Cümlelerde bulunan deyimlerin altlarını çizerek bu deyimlerin cümleye kattığı anlamları yazınız.

Cevap:

Bursa’daki Balibey Hanı’nın “Geleneksel El Sanatları Çarşısı”ndaki atölyeler de 15. yüzyılda inşa edilen hana hayat veriyor.
anlamı: canlılık vermek, canlandırmak

Bu ve bundan sonraki kattaki odalar günümüzde artık tüccarları değil, çeşitli el sanatları atölyelerini ve onların ziyaretçilerini konuk ediyor.
anlamı: birini evinde bir süre ağırlamak

Bu deyimler cümleye zengin anlam katmakta ve okuyucunun daha iyi anlamasına neden olmaktadır.

229. Sayfa

Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimelerin metinde kullanılan anlamlarına dikkat ediniz. Bu kelimeleri farklı bir anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız.

Cevap:

Nesiller ve yöntemler değişiyor olsa da birçok sanat dalı yüzyıllardır hayatımızı renklendirmeye devam ediyor.

Cümlem: Siyah beyaz çekilen fotoğrafı sonradan renklendirdiler.

Oya atölyesinin tabelasına yeşil yapraklı, pembe bir gül şeklinde işlenmiş bir oya yerleştirilmiş.

Cümlem: İşlenmiş bor madeninden deterjan elde edildi.

Sanatkâr, aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer.

Cümlem: Çizilmeyen cam icat edilmiş.

Aşağıdaki soruları “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metnine göre cevaplayınız.

1. Yazarın “Nesiller ve yöntemler değişiyor olsa da birçok sanat dalı yüzyıllardır hayatımızı renklendirmeye devam ediyor.” düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Katılıyorum.Çünkü sanat ölümsüzdür ve yaşamaya devam edecektir.

2. Doğadaki tüm renkler insanların yüreği ve emeğiyle yoğrulup hangi malzemelerle sanat eserine dönüşüyor?

Cevap: Toprak, taş, su, madenler, ağaçlar, bitkiler, hayvanların derileri.

3. Balibey Hanı’nın özellikleri nelerdir?

Cevap: 15. yüzyılda Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır. İçerisinde “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” bulunmaktadır. Üç katlıdır. Avlusunun çevresindeki tüm katlar revaklı bir düzenlemeyle tasarlanmıştır.

4. Yazar, Balibey Hanı’nı gezerken Atatürk’ün hangi sözünü hatırlıyor? Neden?

Cevap: “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü hatırlıyor. Sanatın toplum hayatının en önemli unsurlarından biri olduğu için.

“Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Sanatkâr, aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer.” düşüncesine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi sebepleriyle açıklayınız.

Cevap: İlk düşünceye katılmıyorum ama ikinci düşünceye katılıyorum.Sanatçı doğulmaz.İnsanlar emek eder çabalar ise sanatçı olabilirler.

230. Sayfa

“Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metniyle ilgili aşağıda verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

Birçok malzeme insanların yüreği ve emeğiyle yoğrulup birbirinden güzel sanat eserlerine dönüşüyor. (D)
Balibey Hanı 16. yüzyılda inşa edilmiştir.(Y)
Balibey Hanı, Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından yaptırılmıştır.(D)
Balibey Hanı’nın avlusunda ışıklarla aydınlatılmış bir mağara vardır.(D)
“Geleneksel El Sanatları Çarşısı” hanın giriş katında yer almaktadır.(Y)
Oya atölyesinin koridorlarındaki duvarlarda ve şövalelerde resimler, mozaikler, ahşap işleme tablolar sergilenmektedir.(Y)
Oya atölyesinin tabelasına yeşil yapraklı, sarı bir gül şeklinde işlenmiş bir oya yerleştirilmiştir.(D)
Tespih atölyesinin vitrinindeki kafesin içinde sarı bir muhabbet kuşu vardır.(D)
Tezhip, hat ve kaligrafi atölyesinde harfler sanat eserine dönüşmektedir.(D)

Okuduğunuz metnin özetini yapınız.

Cevap:

Nesiller ve yöntemler değişse de birçok sanat dalı hayatımız renklendirmektedir. Bursa’daki Balibey Han’daki “Geleneksel El Sanatları Çarşısı”da hayatımızı renklendiren sanat eserleri le doludur. Balibey Han 16. yüzyılda Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır. Han üç katlıdır. Giriş katındaki restoranın içinde ışıklarla aydınlatılmış bir mağara vardır. Mağaradan çıkıp avlunun yanındaki merdivenlerden çıkıldığında çeşitli el sanatları atölyelerine ulaşılır. Burada tezhip, hat, kaligrafi, cam sanatı, oya, tespih, ebru atölyeleri ve bu atölyelerde yapılmış çeşitli el sanatları ürünleri bulunmaktadır.

231. Sayfa

Geleneksel el sanatlarının “sanat” kavramı içindeki yeri nedir? Açıklayınız.

Cevap: Geleneksel el sanatları sanat kavramının temelini oluşturmaktadır.

Geleneksel el sanatları nesiller arasında bir kültür taşıyıcısı olarak nitelendirilebilir mi? Niçin?

Cevap: Evet nitelendirilir.Çünkü geleneksel el sanatları kültür ögelerini bünyesinde barındırmaktadır.

Geleneksel el sanatlarının devamlılığını sağlamak için neler yapılabilir?

Cevap: Daha fazla eğitim ve kurs tarzı yerler açılmalı, bu sanatı yaşatmak için teşvikler verilmelidir.

Aşağıdaki metinlerden hareketle geleneksel el sanatlarının farklı edebî türlere konu olmasını sanatın toplum içindeki yeri açısından yorumlayınız.

Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertlere kalıyorum
Günleri saya saya
Al beni kıyamam seni

Gergefte sırma mısın?
Bağdat’ta hurma mısın
Ben burda ah ederim
Sen orda duyma(z) mısın?

Cevap: Sanat ve toplum iç içedir.Bu nedenle günlük yaşam ve sanat türkülere manilere, şiirlere konu olmuştur.Geleneksel el sanatlarının içinde toplumun kültürü yansıtılmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 172, 173, 174, 175, 176, 177. Sayfa  “Harman Yerinde” Metni Etkinlik Cevapları

172. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Çalışkanlığıyla bilinen masallara, öykülere konu olmuş hayvanlar hangileridir?

Cevap: Karıncalar ve arılardır.

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” Atatürk’ün bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Katılıyorum. İnsanlar ve toplumların daha iyi yere gelebilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çalışmaya ihtiyaçları vardır.Çalışmadan üretmen bir şey elde edilemez.

Aşağıda verilen fablı okuyunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayıp çalışma ve üretmenin önemiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Karınca nasıl bir karaktere sahiptir?

Cevap: Çalışkan, sorumluluğunu bileni ileriyi gören, gelecek için yatırım yapan.

2. Ağustos böceğinin bu duruma düşmesinin sebebi nedir?

Cevap: Çalışmayı sevmeyen, tembel, çocuklarının geleceğini düşünmeyen, hayatı hep eğlenerek geçirmeye çalışan, sorumluluktan uzak biri.

3. Karıncanın yerinde siz olsaydınız ağustos böceğine nasıl davranırdınız? Empati kurma yöntemini kullanarak duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ben olsam bir kereye mahsus yemek verirdim. Kendisine nasihat eder bu durumu hak etmediğini gelecek kış için bu yaz hazırlık yapmasını söylerdim.

174. Sayfa

“Harman Yerinde” metninde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve kelime gruplarını belirleyip aşağıdaki tabloları doldurunuz.

Cevap:

söz varlığı

Aşağıda okuduğunuz şiirde geçen dizeler verilmiştir. Dizelerdeki deyimlerin altını çiziniz. Deyimlerin bu dizelere kattığı anlamları yazınız.

Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ.

Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?

Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

Cevap: Deyimler bu cümlelere anlatılmak istenene düşüncelere abartı katmaktadır.

175. Sayfa

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinden dörtlükler verilmiştir. Bu dörtlüklerde kullanılan söz sanatlarını noktalı yerlere yazınız.

Kucak kucak ekinler toplandı, geldi yine
Köyün başucundaki geniş harman yerine
Tıraş olmuş bir başa benziyor şimdi tarla
Altın gibi samanlar uçuşuyor rüzgârlarla

Cevap: Samanların rengi altına, tarla ise tıraş olmuş bir başa benzetilerek benzetme sanatı kullanılmıştır.

Harman yerine karşı bakıyor ulu bir dağ
Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ
Bu ak saçlı tepenin yukarılarından bakışı
Bize hatırlatıyor yaz günü kara kışı

Cevap: Dağın bakması, ak saçlı olması kişileştirme sanatının yapıldığını göstermektedir.

“Harman Yerinde” şiiriyle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1. Ekinler toplanıp nereye getiriliyor?

Cevap: Köyün yanındaki harman yerine.

2. Şair ekinleri toplanmış tarlayı neye benzetiyor?

Cevap: Tıraş olmuş bir başa.

3. Şair “ak saçlı tepe” sözüyle neyi anlatmak istiyor?

Cevap: Dağın tepesinde hala karların olduğunu anlatmak istiyor.

4. Şair kışın rahat etmek için temmuz ayında ne yapmak gerektiğini düşünüyor?

Cevap: Çok çalışmak gerektiğini.

5. Şaire göre çalışanların sabah erkenden kalkmalarının sebebi nedir?

Cevap: Fazla ürün almak, geçen seneden daha fazla ürün elde etmek için.

Okuduğunuz şiirden aşağıda verilen atasözleri ile benzer anlam içeren dörtlükleri noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

Yazın çalışan, kışın gülüşür.

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Erken kalkan yol alır.

Sabahleyin erkenden işe bulaşmak için
Geçen yılki ürünü birkaç kat aşmak için
Çarığını çözmeden, soyunmadan yatıyor
Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

Yandaki görselde hangi deyim anlatılmaktadır? “Harman Yerinde” metninden de hareketle emeğin, çalışmanın insan hayatındaki yerini ve önemini anlatınız.

armut piş ağzıma düş

Cevap: Bu resimde anlatılmak istenen deyim “armut piş ağzıma düş” dür.İnsanlar çalışmadan emek vermeden bir şey elde edemezler.İhtiyaçlarımızı karşılamak için daha refah içinde olmak için mutlaka çalışmak mücadele etmek gerekir.

176. Sayfa

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konusu: Çalışmanın hayatımız için önemi

Ana Duygusu: Çalışmadan bir şey elde edilemez.İhtiyaçlarımız ve refahımız için mücadele etmek gerekir.

“Harman Yerinde” şiirinde köylerdeki üretim ve çalışmadan bahsedilmiştir. Peki, büyük şehirlerde hangi üretimlerle ve çalışmalarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabiliriz?

Cevap: Hizmet sektörü, ticaret, sağlık sektörü, ulaşım sektörü, sanayi, turizm.

Aşağıdaki cümlelerde aynı renkle yazılmış fiillerin ortak özellikleri ne olabilir? Söyleyiniz.

• Geçen hafta akraba ziyaretleri yaptık.
• Sınava gireceğim için odamda soru çözdüm.
• Soğuk su içince kardeşim hastalandı.
• Evden geç çıkınca otobüsü kaçırdım.
• Ona yapmak istediğimiz bütün yardımları reddetti.
• Acıktığım zaman kendime makarna pişirebilirim.
• Başım dönünce düşeyazdım.
• Yanıma çabucak geliver.
• Anlattıklarımı duyunca bakakaldı.
• Ablam sınava girmek için ÖSYM’ye başvurdu.
• Hatasını anlayınca süt dökmüş kediye döndü.

Basit

Türemiş

Birleşik

“Harman Yerinde” şiirinden basit, türemiş, birleşik fiillerin her birine birer örnek bulunuz.

Basit Fiiller:
– yaptık
– çözdüm

Türemiş Fiiller:
– hastalandı
– kaçırdım

Birleşik Fiiller:
– reddetti
– pişirebilirim
– düşeyazdım
– geliver
– bakakaldı
– başvurdu

177. Sayfa

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinin bir dörtlüğü verilmiştir. Şair bu dörtlükteki duygu ve düşüncelerini farklı bir metin türüyle ifade etseydi bu metin türü ne olurdu? Dene bakalım! Farklı bir metin türü seçerek bu dörtlükteki duygu ve düşünceleri yeniden işle!

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Cevap: Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri? Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız? Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:
Bu metnin türü sohbet olurdu.

Hikâyeyi Tamamlayalım

Aşağıda verilen hikâyeyi “Başarıya ulaşmak için inanç ve çalışma gerekir.” yargısına ulaşacak şekilde tamamlayınız.

KAYIKÇININ KÜREĞİ

Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Kayığın küreklerinin birinde “inanç”, diğerinde “çalışmak” yazıyormuş. Bu sözleri niçin yazdığını soranlara:

Cevap: Bu kürekler tek başlarına asla bir işe yaramaz.Tıpkı hayatımız gibi. Hayatımızda da bizi başarıya götürecek olan yol çalışmak ve inanmaktır.Önce bir işi başarabileceğimize inanacağız ve o yolda var gücümüzle çalışacağız.Yoksa asla istediklerimizi başaramayız.Bu küreklerden biri olmaz ise nehrin karşısına geçmek nerede ise imkansız olur.Bu nedenle bunları küreklere yazdım.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 179, 180. Sayfa  “5. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

179. Sayfa

MEMLEKET İSTERİM
Memleket isterim
Gök mavi, dağ yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun

Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun

Memleket isterim
Ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olsun
Kış günü herkesin evi barkı olsun

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun
Olursa şikâyet ölümden olsun

(1-5. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Şair birinci bölümde nasıl bir memleket hayal etmektedir?

Cevap: Mavi gökleri olan, yeşil dağları olan, tarlalarında ekinleri bereketli olan, kuşların, çiçeklerin olduğu güzel bir memleket.

2. Şairin barışçı bir yaklaşımının olduğu şiirdeki hangi ifadeden anlaşılmaktadır?

Cevap: Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

3. Şairin adalet anlayışını şiirdeki hangi ifade belirtmektedir?

Cevap: Ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olsun.

4. Şiirden aşağıdaki söz sanatlarına örnekler bularak yazınız.

Karşıtlık: zengin – fakir kelimeleri arasında vardır.
Benzetme: Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun

5. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.” cümlesinde geçen “nihayet” kelimesinin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Doğru kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

Nihayet duam kabul oldu.
Bu söylenen sözler nihayet bir şakadan ibaret.
Hiçbir şey anlaşılmayan bu filme bir nihayet verin. (

180. Sayfa

6. Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

Cevap:

a. Kendine ‘Gecekarası’ dendiği için üzülmüştü.” cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır. (D)
b. Bu isimden kurtulmak için beyazlaşmayı düşündü.” cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır. (D)
c. “Ne zaman cevizin sesini duysa ağzı sulanıyordu.” cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır. (Y)
ç. “Yaşamayı sev ki yaşam da seni sevsin.” cümlesinde koşul-sonuç ilişkisi vardır. (D)
d. Yorgun ve uykusuz olduğundan nöbet tutamadı.” cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır. (Y)

7. Yağmuru hiç sevmem
Hep yağardı ayakkabımın ucu delikken
Islanırdı yamalı çoraplarım
Utanıverirdim Yanaklarım kızarırdı.

Bu şiirdeki fiillerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez?

A) İlk dize dışındaki dizelerde fiiller geçmiş zamanda çekimlenmiştir.
B) “sevmem” fiili dilek kipiyle çekimlenmiştir.
C) “utanıverirdim” fiili yapısına göre birleşiktir.
D) “yağardı” ve “kızarırdı” fiilleri basit yapılıdır.

Cevap: B

8. Bildiğiniz gibi martılar uçarken sendelemez, kesinlikle hızları kesilip düşmez. Gökyüzünde uçarken hızlarının kesilmesi onlar için bir ayıp, bir utanç kaynağıdır. Çoğu martı sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar geri dönebilmek için uçar. Onlar için uçmanın tek anlamı, karınlarını doyurabilmektir.

Bu parçada martılarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Uçarken hangi duruma düşmediklerine
B) Hangi durumun onları utandırabildiğine
C) Hangi amaçla uçtuklarına
D) Karınlarını doyurabildiklerinde ne hissettiklerine

Cevap: D

9. Sekiz yıl boyunca basın dünyası için kısa öyküler, makaleler yazdı ve sekiz yıl boyunca bu yazdıklarının hepsi reddedilerek geri döndü. Bir seferinde yazı gönderdiği bir derginin editörü, ret formunun üzerine cesaretlendirici bir not yazılmıştı: “İyi bir deneme!” Bu çok basit görünen not ona yeni umutlar verdi.

Parçada tanıtılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Azimli B) Öz güvensiz C) Beceriksiz D) Saygılı

Cevap: A

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur?

A) Hüsnü bir yıl sonra askere gidiyor.
B) Keloğlan annesinden para alıp pazara gidiyor.
C) Bebekken sütü çok içmişim.
D) Ustalar yarın evi boyamaya geliyor.

Cevap: C

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 158, 159, 160, 161, 162, 163. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder” Metni Etkinlik Cevapları

158. Sayfa

Metne Hazırlanalım

“Hukuk” kavramı size ne ifade ediyor?

Cevap: Hak, adalet, eşitlik, kanun ve kurallar.

Hukukun üstünlüğü ne demektir? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: Örneğin iki insan arasında olan bir anlaşmazlığın hukuk yolu ile adaletli çözülmesi ve buna her iki tarafında saygı duyması gerektiği.

Konuşalım

Aşağıdaki metni okuyup verilen sorular etrafında sınıfça konuşunuz.

Değirmenci neye güvenerek değirmenini satmıyor?

Cevap: Hukuka, adalete.

“Adalet her sabah bana sıcak bir ekmek kokusuyla gelirdi.” sözüyle Kral ne anlatmak istiyor?

Cevap: Adaletin hatırlatılmasını, kedisinin adil biri olması gerektiğini.

Bir ülkede hukukun üstünlüğü olmadığında ne gibi sorunlar yaşanır?

Cevap: Güçlünün ve zenginin haklı olduğu, insanlar arasında huzursuzluğun olduğu, adil olmayan uygulamaların olması ortaya çıkar.

159. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını dinlediğimiz metnin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Orada fokur fokur kaynamakta olan et çömleğinin başına gelmiş.

Cevap:

çömlek

Tahminim: Bir tencere
Sözlük anlamı: topraktan yapılan ve pişirilip ateşe dayanıklı duruma getirilmiş olan tencere.

Bunu gören dükkânın sahibi, adamın yakasına yapışmış.

yakasına yapışmak

Tahminim: Sinirli bir şekilde sorgulamak.
Sözlük anlamı: Hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak

Yahu, ben senin ne etinden aldım ne de etinin suyundan… İnsaf et!..

insaf etmek

Tahminim: Anlayışlı davranmak.
Sözlük anlam: adaletli davranmak, hakkını tanımak, acımak.

Nasrettin Hoca, derhâl yoksul adamın ifadesini almış.

ifadesini almak

Tahminim: Sorgulamak.
Sözlük anlam:Sorguya çekmek.

Olay hakkında bir kanaat sahibi olunca cebinden birkaç akçe çıkarıp sallamaya başlamış.

kanaat

Tahminim: Görüş, düşünce
Sözlük anlam: Kanış, kanı, inanç, düşünce

akçe

Tahminim: Osmanlılarda kullanılan demir para
Sözlük anlam: küçük gümüş para

Dükkân sahibi:

“Duydum Kadı Efendi!” deyince Nasrettin Hoca taşı gediğine koymuş: “Yemeğin buharını yemenin ücreti ancak paranın sesini uymaktır.”

taşı gediğine koymak

Tahminim: Lafı yerinde kullanmak.
Sözlük anlam: birine söylemek istediği sözü, tam sırasını getirip söylemek.

160. Sayfa

Zamanı Belirleyelim

Aşağıdaki cümlelerde fiillerin hangi haber kipinde çekimlendiğini söyleyiniz. Bu kipin cümlelere kattığı anlamı noktalı yerlere yazınız.

Kardeşim şimdi yatağında uyuyor.

Cevap: Şimdiki zaman

Ekmeği her gün babam alıyor.

Cevap: Geniş zaman

Fiil çekimlerinde kullanılan kip ekleri her zaman kendi anlamlarında kullanılmaz. Cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip veya zamanın farklı olmasına anlam kayması denir.

Siz de aşağıda verilen cümlelerdeki zaman eklerini ve bu eklerin hangi zamanı (anlamı) karşıladığını noktalı yerlere yazınız.

Nasrettin Hoca bir gün komşudan ödünç kazan ister.

Cevap: Ek geniş zaman, anlam geçmiş zaman

Cuma günleri Nasrettin Hoca pazara geliyor.

Cevap: Ek şimdiki zaman, anlam geniş zaman

Akşamları bir bardak meyve suyu içiyorum.

Cevap: Ek şimdiki zaman, anlam geniş zaman

Bu kitabı okuyacaksınız ve özetini bana getireceksiniz.

Cevap: Ek gelecek zaman, anlam emir

Yarın okula birlikte gideriz.

Cevap: Ek geniş zaman, anlam gelecek zaman

Dinleyelim – Cevaplayalım

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dükkân sahibi yoksul adamın yakasına neden yapışmış?

Cevap: Yoksul adam elindeki ekmeği yemeğin buharına tutup yemiş. Dükkan sahibi de buharın parasını istemek için yoksul adamın yakasına yapışmış.

2. Yoksul adam kendisini nasıl savunmuş?

Cevap: Yoksul adam yemeğin etinden ve suyundan almadığını söylemiş.

3. Dükkân sahibi ve yoksul adam kadıya neden gitmiş?

Cevap: Dükkan sahibi haklı olduğunu düşünerek hakkını almak için kadıya gitmiş.

Hikâye Unsurlarını Belirleyelim

Dinlediğiniz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Dükkan sahibi, yoksul adam, Nasrettin Hoca

Mekan: Aşçı dükkanı

Zaman: Nasrettin Hoca’nın Akşehir’de kadılık yaptığı zamanlar, geçmiş zaman

Anlatıcı: 3. şahıs

Olay Örgüsü: Dükkan sahibinin yemeğin buharından yediği için yoksul bir adamdan para istemesi, parayı alamayınca kadıya gitmeleri.Kadının çözüm bulması.

161. Sayfa

Sen Olsaydın

Dinlediğiniz metinde Nasrettin Hoca’nın sorunu çözme yöntemini doğru buldunuz mu? Nasrettin Hoca’nın yerinde siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz?

Cevap: Ben de Nasrettin Hoca gibi yapardım.

Ana Fikrini Belirleyelim

Dinlediğiniz metnin ana fikrini belirleyiniz.

Ana Fikir: Her türlü sorun hukuk ile çözülür.

Nasıl Biri?

Dinlediğiniz metindeki kahramanların kişilik özelliklerini belirleyerek yazınız.

Cevap:
KADI
Adaletli, zeki

YOKSUL ÇOCUK
Fakir

DÜKKAN SAHİBİ
Aç gözlü, anlayışsız

Canlandıralım

Kişilik özelliklerini belirlediğiniz kahramanların rollerini paylaşarak dinlediğiniz fıkrayı sınıfta canlandırınız.

Değerlendirelim

Hukukun üstünlüğünün bir toplumdaki adalet kavramını muhafaza etmedeki rolü nedir?

Cevap: Hukukun üstünlüğünü kabul etmek adaleti kabul etmek demektir.Toplumu ayakta tutan ve huzur içinde yaşamalarını sağlayan en önemli unsur adalettir.

Adalet ve adaletin sağlanması masallarda, fıkralarda sıkça işlenen konulardır. Bunun sebebi sizce ne olabilir?

Cevap: Adalete, hukuka önem vermeyi ve bu kavramları ayakta tutmak için.

162. Sayfa

Düşünelim – Yazalım

Aşağıda verilen özdeyişlerden ve öğrendiklerinizden hareketle “hukukun üstünlüğü” konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

“Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.” Yasaların bittiği yerde zulüm yaşanır.”

Cevap: İnsanlar toplum olarak birlikte yaşamak zorundadır.Bu insanların eşit, hakka uygun ve huzur içinde yaşamalarını sağlayacak olan adalettir.İnsanların adalete olan inançları sayesinde toplumlar gelişebilir ve yaşayabilirler.

163. Sayfa

El Âlemin Ağzı Torba Değil ki Büzesin

Aşağıdaki görselleri inceleyip açıklamaları okuyunuz. Eksik bırakılan yerleri “El Alemin Ağzı Torba Değil ki Büzesin” fıkrasına göre tamamlayınız.

Nasrettin Hoca oğlunu okuldan almaya eşekle gelmiş. Oğluyla eşeğin üzerinde evin yolunu tutmuşlar. Aradan zaman geçmiş. Bir grup insan önlerine çıkmış. İçlerinden biri demiş ki:

Cevap: — Hoca, yazık değil mi hayvana, ikinizi birden nasıl taşısın bu hayvan, sende hiç insaf yok mu?

Hoca da oğlunu eşekten indirip kendi eşeğe binerek yoluna devam etmiş. Aradan zaman geçmiş. Onları gören biri:

Cevap: — Yazık vallahi. Küçücük çocuğu yürütüp, sen eşeğin üzerinde yolculuk yapıyorsun. Hiç acımıyor musun bu çocuğa?

Hoca oğlunu eşeğe oturtmuş. Kendi yoluna devam etmiş. Aradan yine zaman geçmiş. Birisi:

Cevap: — Başımıza taş yağacak, dünya tersine döndü. Yaşlılara hiç saygı kalmamış. Utanmıyor da yaşlı babasını yürütmeye…

Hoca ve oğlu eşeği de yanlarına alıp yollarına yaya devam etmişler. Oradan geçen gevezenin biri:

Cevap: — Hay Allah iyiliğini versin Hoca. Eşek dururken ikiniz de yürüyorsunuz. Sizde hiç akıl yok mu? Madem binmeyeceksin, ne diye yanında taşırsın bu eşeği? Komiksin vallahi.

Bunun üzerine Nasrettin Hoca: “Görüyorsun ya oğlum, el âlemin ağzı torba değil ki büzesin.”

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.