10 Aralık 2019, 18:52
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100, 101, 102, 103 “Sanat” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı MEB Yayınları

SANAT

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

100. Sayfa

Anadolu’nun güzelliklerinin anlatıldığı sanat eserleri ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP:Aldı Sözü Anadolu: Mehmet Önder
Altıncı Şehir: Beşir Ayvazoğlu
Ahmet Hamdi Tanpınar: Beş Şehir
Reşat Nuri Güntekin: Anadolu Notları
Evliya Çelebi: Seyahatname

101. Sayfa

1. ETKİNLİKMetinden hareketle “sanat” sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları şekillere yazınız.

CEVAP: Resim, heykel, sinema, müzik, şiir, edebiyat, tiyatro, el sanatları, çinicilik, ebru, minyatür.

b) Yukarıda bulduğunuz kavramları kullanarak sanat ile ilgili cümleler yazınız.

CEVAP:Yaptığın resmi çok beğendim.
En güzel heykel “Düşünen Adam” heykelidir.
Sinema sanatçıları bir dernek kurmuş.
Şiir yazmayı çok isterim.
Tiyatro izlemek insanın bakış açısını değiştiriyor.
Ebru sanatı yapmak insanı dinlendiriyor.

102. Sayfa

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.1. Şair “İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar” dizesinde kim ya da kimlerden bahsetmiş olabilir?

CEVAP: Anadolu insanından bahsetmiş olabilir

2. Sülüs yazı ile yeşil çini bizi nasıl etkilemektedir?

CEVAP: Bizim kültürümüzün ögelerini hatırlatmaktadır.3. Şairin “Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken / Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz” dizelerindeki Anadolu’ya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden?

CEVAP: Anadolu’nun zengin kültürünü ve güzelliklerini anlatmaktadır.

4. Siz Anadolu’yu hangi sanata benzetirsiniz? Neden?

CEVAP: Çiniciliğe benzetiyorum.Çünkü çinilerdeki motifler bana Anadolu’nun güzelliklerini hatırlatmaktadır.3. ETKİNLİK

Şiirin içeriğine uygun iki soru yazınız.

CEVAP:

1- Şiirde kelebek ile zeybek arasında nasıl bir bağ kurulmuştur?
2- Şair “Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!” derken kimi kastetmektedir.4. ETKİNLİK

Metne farklı başlıklar bulunuz.

CEVAP: Sanat ve Anadolu

5. ETKİNLİKOkuduğunuz şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.

CEVAP:
ÖRNEKLEME: Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini…
BENZETME: Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
KİŞİLEŞTİRME
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!

6. ETKİNLİK

Anadolu insanını anlatan kısa bir konuşma yapınız.CEVAP: Anadolu insanı misafirperverdir, çalışkan ve akrabalarına düşkündür.Saf ve temiz yüreklidir.Vatanseverdir.

103. Sayfa

7. ETKİNLİK

Verilen ifadelerle cümleleri eşleştiriniz.

A) Öznesi vurgulanan cümle

B) Nesnesi vurgulanan cümle

C) Yer tamlayıcısı vurgulanan cümle

D) Zarf tamlayıcısı vurgulanan cümle

(C) Yabancı bir ülkede anlayan gözlerle bir kadın heykelini süzersin.
(B) Bir zeybeğin yere diz vuruşuna hayrandır.
(A) Anadolu, sanatını tüm kalbiyle savunur.
(D) Duvarda asılı olan sülüs yazıyı görünce hepimiz heyecanlandık.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda verilen cümlelerde vurgulanan ögenin altını çizip hangi öge olduğunu altlarına yazınız.

CEVAP: Âşıklarımız genellikle bir usta âşığın yanında (dolaylı tümleç) yetişirler. Ondan hem usta deyişlerini hem de sanatın icrasına ilişkin yol ve yöntemleri (nesne) öğrenirler. Âşık meclislerinde, kahvelerde bu ustaların sanatlarını icra ediş biçimlerini yeterince kavradıktan sonra, ustalaşan ozanlar da kendilerine çırak alırlar ve gelenek bu şekilde (zarf) devam eder. Âşık bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda (dolaylı tümleç) gösterir. Atışmalardaki amaç, (nesne) yarışmak ve kazanmaktır. Atışmalarda en az iki âşık (özne) karşı karşıya gelir. Mecliste bulunan saygın bir kişinin ya da usta bir ozanın ayak söylemesiyle atışma (özne) başlar. Ayağa uygun dörtlük söyleyemeyen âşığın yenilgisiyle atışma (özne) sona erer.

9. ETKİNLİK

Defterinize “sanat” konulu bir deneme yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Her insanın sanat çalışmaları farklı olsa bile onu değerlendiren insanların bakış açıları aynı olmaktadır.Sanat yıllarca kimin için yapıldığı tartışmaları ile geçmiştir. Fakat büyük bir çoğunluk sanatın toplum için yapılması gerektiğini vurgulamışlardır.Ben sanatın her türlüsünü severim.Sanatı yetenek ve tecrübenin aktarılması olarak görmekteyim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Geleneksel Türk el sanatları hakkında büyüklerinize sorarak ya da çeşitli kaynaklardan yararlanarak araştırma yapınız.

2. Sınıfa mikro minyatür sanatını uygulayabileceğiniz malzemeler (boya, fırça, taş vb.) getiriniz.

Bir önceki yazımız olan Tiyatro, pandomim, opera, operet, skeç nedir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.