31 Ekim 2023, 09:42
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 142-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Tema Milli Mücadele Ve Atatürk: Atatürk Ve Milli Eğitim Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147-148 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Sizce Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler yeni kuşağı, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Düşüncelerinizi anlatınız.

Cevap: Atatürk çok ileri görüşlü bir insandı. O bu ülkenin geleceğini gençlerde görmüş ve gençlerin yetişmesinde ise öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu dile getirmiştir. Öğretmenlere düşen büyük bir görevi yukarıdaki sözleri ile söylemiştir. Cumhuriyetimizin yaşaması için, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için gelecek nesillere büyük işler düşmektedir. Bu nesilleri de yetiştirecek olan öğretmenlerdir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Tahsil

Cümlem: Yüksek tahsil yapmak istiyorum.Kelime/Kelime Grubu: Muamele etmek

Cümlem: Kediye şefkatle muamele etti.

Kelime/Kelime Grubu: Talebe

Cümlem: Her talebe sorumluluğunu bilmeli.Kelime/Kelime Grubu: Filoloji

Cümlem: Ben filoloji okumak istiyorum.

Kelime/Kelime Grubu: Maarif Vekilliği

Cümlem: Maarif Vekili okul açılışında konuştu.Kelime/Kelime Grubu: Vücuda getirmek

Cümlem: Tahtalardan bir ev vücuda getirdi.

Kelime/Kelime Grubu: Prensip

Cümlem: Benim prensibim daima temiz olmak. Kelime/Kelime Grubu: Müreffeh

Cümlem: Müreffeh bir hayat yaşamak istiyorum.

Kelime/Kelime Grubu: İnkılap

Cümlem: Atatürk inkılapları her alanda gerçekleşti.Kelime/Kelime Grubu: İdeal

Cümlem: Benim idealim doktor olmak.

Kelime/Kelime Grubu: Teşebbüs

Cümlem: Bu işe başlamaya teşebbüs ettim.Kelime/Kelime Grubu: Umde

Cümlem: Benim kendime göre umdelerim var.

Kelime/Kelime Grubu: Dimağ

Cümlem: Bu söylenti dimağımda yer etti.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Ferman Yayınları

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk’ün eğitim konusuna verdiği önem hangi sözünden anlaşılmaktadır?

Cevap: “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” “Bir çocuğun, normal tahsil devrelerinden geçerek yetişmiş olması şarttır.” 

2. Atatürk’ün, Afet İnan’a mesleği ile ilgili yaptığı ilk önerisi nedir?Cevap: Atatürk’ün Afet İnan’a mesleğiyle yaptığı ilk önerisi, “Talebe, her ne yaşta ve sınıfta
olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri nazarıyla bakacak ve öyle muamele edeceksin.” olmuştur.

3. Atatürk en çok hangi konularda okumayı seviyormuş?

Cevap: Tarih, coğrafya, filoloji, hukuk, sosyoloji, iktisat ve sanat.

4. Üniversitelerimize ve yüksekokullarımızın gençleri yetiştirmekteki başlıca görevi nedir?

Cevap: Okuyup yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak, memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek, memleket davalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumları yaratmak.

5. Atatürk’ün millî eğitimin başarılı olması için önerileri nelerdir?

Cevap: Türklük dünyasının tarihini bir bütün olarak, uygarlık unsurlarına daha çok önem verilerek incelenmesi ve okutulması.


3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki sorulan cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metin; herhangi bir konuda bilgi vermek, bir tezi kanıtlamak, bir gerçeği ortaya koymak ya da bir düşünceyi savunmak için mi yazılmıştır?

Cevap: Evet Atatürk’ün Milli Eğitime verdiği önemi anlatmak için yazılmıştır.

2. Yazar; metinde kanıt, belge ve inandırıcı veriler sunup düşüncelerini ispatlamaya çalışmış mıdır?

Cevap: Evet. Atatürk’ün sözlerini ve düşüncelerine yer vermiştir.

3. Metinde açık, anlaşılır ve ciddi bir dil mi kullanılmıştır?

Cevap: Evet kullanılmıştır.

4. Tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslup mu kullanılmıştır?

Cevap: Evet.

Metnin Türü

Cevap: Makale


4. ETKİNLİK 

Düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözler “özdeyiş” olarak adlandırılır. Özdeyişleri kimin söylediği bellidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki özdeyişlerini okuyunuz. Atatürk’ün bu özdeyişlerle ne anlatmak istediğini altlarına yazınız.

• Egemenlik milletindir.

Cevap: Halkın kendi kendini yönetmesi, demokrasi yolu ile seçilenlerin halk adına kararlar alması, monarşi sisteminin olmaması, çoğulculuk anlamlarına gelmektedir.

• Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.

Cevap: Spor sadece kazanma amaçlı değil aynı zamanda ahlaklı şekilde yapılmalıdır. Kazanmak için her şey mübah değildir. Adaletli ve saygılı sporcular olunması gerekir.

• Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakikî yol gösterici ilimdir, fendir.

Cevap: Bilimden asla vazgeçmemek gerekir. Bilimsel çalışmaları her zaman ön planda tutmak gerekir. Gerçek başarı bilimle gelecektir.

• Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar.

Cevap: Milletin birlik ve beraberlik içinde olması her türlü güçlüğü yenmesi için gereklidir. Büyük milletler her zaman kendi ülkeleri için kaderlerinde önemli rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı bunun en büyük örneğidir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ferman Yayınları

5. ETKİNLİK 

Kırtasiyeden renkli kalemler aldım.
Cümlenin tek bir yargısı vardır.
Oyuncak bir araba alarak çocukları mutlu ettik.
Cümlede fiilimsi vardır.
Çok bekledik ama sonuç beklediğimiz gibi oldu.
İki cümle bağlaçla bağlanmıştır.
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
Birden fazla cümle noktalama işareti ile ayrılmıştır.

Yukarıdaki örneklerden yararlanarak siz de tek yargılı, içinde fiilimsi olan, noktalama işaretiyle ayrılan ve bağlaçla bağlanan cümle örnekleri yazınız.

Cevap:

Bakkaldan ekmek aldım.-Cümlenin tek bir yargısı vardır.

Anneme yardım ederek işlerin bitmesini sağladım. –Cümlede fiilimsi vardır.

Geç kaldım ama öğretmen bana kızmadı.-İki cümle bağlaçla bağlanmıştır.

Can çıkar, huy çıkmaz.-Birden fazla cümle noktalama işareti ile ayrılmıştır.


6. ETKİNLİK 

Sınıfınızda “Atatürk’ün millî eğitime verdiği önem” konulu bir konuşma yapınız. Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Cevap:

8. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 147 ferman yayın


 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ferman Yayınları

7. ETKİNLİK 

“Atatürk” adının size çağrıştırdığı kavramları aşağıya yazınız.

Cevap:

Atatürk adının bizde çağrıştırdığı duygular

 

Yazdığınız kavramlardan, yaşantınızdan, düşüncelerinizden ve hayallerinizden hareketle “yaratıcı yazma” yöntemine uygun olarak “Atatürk” konulu bir şiir yazınız. Şiirinizi gözden geçirirken varsa şiirinizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

ATATÜRK

Benim rüyalarımı süsler,

Onun o güzel bakışları,

Bir at üzerinde şahlanır,

Ordular durmayın hep ileri !

Ona borçluyuz bu güzel vatanı.

Sevgiyle, minnetle anarız,

Bu yiğit kahramanı.

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.