09 Kasım 2023, 22:44
nisa
Editor

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 162-166-167-168-169. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


5. Tema Vatandaşlık: Selim’i Anarım Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162-163-164-165-166-167-168-169 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Emek” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Cevap: Emek kelimesi bende alın teri, iş gücü, çalışmak gibi kelimeleri çağrıştırmaktadır. Sıkıntılara katlanarak bir işte var gücü ile çalışarak ortaya bir ürün koymak, hizmet etmek anlamlarını çağrıştırmaktadır.

Metni özetleyerek okuma stratejisine uygun olarak okuyunuz. Bunun için metni türünün özelliklerine ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Sessiz okuma sırasında aşağıdaki soruları cevaplayınız.• Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Metinde Selim adında bir çiftçi tarlasına tapu almak için avukata başvurmuştur. Tarlasına verdiği emeği eski ve yeni hali ile anlatmaktadır. Selim tarlasını ne halden ne hale getirdiğini, çektiği sıkıntıları avukata anlatmaktadır.

• Metindeki kahramanlar kimlerdir?Cevap: Selim, avukat, bürodaki çocuk, yargıç, tutanak yazıcısı, tapu fen memuru ve Selim’in karısı.

• Metinde anlatılan olay ne zaman, nerede geçmektedir?

Cevap: Avukatın bürosu ve Selim’in tarlasında geçmektedir. Zaman belli değildir. Metinde geçen tek zaman ayın 17 si olan keşif günüdür.

• Metnin serim, düğüm ve çözüm bölümünde neler anlatılmaktadır?Cevap:

Serim: Selim’in elinde çiçeklerle avukatın bürosuna gelmesi.

Düğüm: Selim’in, avukatın yazıhanesi ile kendi tarlasını karşılaştırması, benzetmesi ve tarlasına yıllardır verdiği emeği anlatması.

Sonuç: Hakim Bey’in işi bitince ona çiçek vermesi, avukatın yıllar sonra Selim’e rastlaması ve onun hakkındaki güzel düşünceleri.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük ’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Tarh
Tahminî Anlamı: Çiçek yetiştirilen yer
Cümlem: Bahçede çiçekler için tarh ayırdım.

Kelime/Kelime Grubu: Gönendirmek
Tahminî Anlamı: Toprağı havalandırma bakma
Cümlem: Babam toprağı gönendirince verim arttı.Kelime/Kelime Grubu: Yoklamaya gelmek
Tahminî Anlamı: Ziyaret etmek
Cümlem: Annem dedemi yoklamaya gitti.


2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Selim, ilk gelişinde avukatın iş yerini neden sevmemiştir?

Cevap: Karanlık ve harap gözüktüğü için sevmemiş.2. Selim, tarlayı almadan önce tarla ne hâldeydi?

Cevap: Çok bakımsızmış, kimse hayvan bağlamazmış, kimse ekip biçmezmiş, kovalık, yılan ve kurbağa yatağıymış; tarlayı yaz kış su basarmış.

3. Karısıyla birlikte çalışan Selim, tarlada ne gibi değişiklikler yapmıştır?

Cevap: Önce damı yapmış sonra da ahır, samanlık ve arabalığı eklemişler. Sonra her yere çiçek dikip yetiştirmişler. Tarlayı su basmasın diye dört yanına hendekler kazmışlar. Su kuyusu açıp aradan çıkan suyla tarlayı sulamışlar.4. Avukat, Selim’in tarlasını neye benzetmiştir? Neden?

Cevap: Avukat, Selim’in tarlasını kınaya benzetmiş. Çünkü onlar bakımlı ve güzel topraklara kına gibi derlermiş.

5. Avukat niçin Selim’i anmaktadır?

Cevap: Selim tarlasına çok emek verip, çok kötü durumdan iyi bir tarlaya getirdiği için, nerede bir tarla görse anarmış. Selim olsa buraları çok güzel yapar diye düşünürmüş.
3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Tarlasına tapu almak isteyen Selim’in tarlasını kötü durumdan iyi bir duruma getirmesini avukat ile paylaşmasıdır.

Metnin Ana Fikri: Emek vererek her şeyi başarabilirsin.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Ferman Yayınları

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz “Selim’i Anarken” adlı metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.

Cevap:

Yer: Avukatın yazıhanesi, Selim’in tarlası, Yalı kahvehaneleri.

Zaman: Keşif için ayın 17’si, üç yıl sonra karşılaşması.

Kişiler Selim, avukat, bürodaki çocuk, yargıç, tutanak yazıcısı, tapu fen memuru ve Selim’in karısıdır. 

Olay Örgüsü:

Selim’in avukatın yazıhanesine elinde çiçekler ile gelmesi.

Selim’in yazıhanenin eski ve yeni halini anlatması.

Selim’in tarlasının eski ve yeni halini anlatması.

Tapu için keşif yapılması.

Selim’in evini ve tarlasını heyete tanıtması

Avukatın Selim’le üç yıl sonra karşılaşması

Anlatıcı: Yazar 1. tekil şahıs

Bakış Açısı: Kahraman bakış açısı


5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları tespit ediniz. Tespit ettiğiniz gerçek ve kurgusal unsurları aşağıya yazınız.

Cevap:

Selimi anarım metni gerçek ve kurgusal unsurlar

 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Ferman Yayınları

6. ETKİNLİK 

Aşağıda metinde geçen deyimler verilmiştir. Deyimlerin karşılarında verilen anlamlardan doğru olanı işaretleyiniz ve deyimleri kendi cümlelerinizde kullanınız.

Cevap:

gözüne kestirmek

a) Başarabileceğini ummak.
b) Dalgınlıkla görmemek.

Yüzerek karşıya geçmeyi gözüme kestirdim.

gönlünü etmek

a) Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek, eğinmek, meyletmek.
b) Birini razı ve hoşnut etmek.

Annemin gönlünü ettim artık bana izin verdi.

başını ağrıtmak

a) Başına büyük bir dert almak.
b) Gereksiz sözlerle birini bunaltmak.

Ali’nin başını ağrıttım galiba.

ayak basmak

a) Bir yere varmak, ulaşmak.
b) Deniz, göl vb.nden karaya çıkmak.

Köye ayak basınca hemen çeşmeye koştum.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Ferman Yayınları

7. ETKİNLİK 

Sınıfınızda “emek”, “tembellik” ve “çalışkanlık” kelimelerinin size çağrıştırdıklarıyla ilgili bir konuşma yapınız. Konuşmanızda eleştirel konuşma stratejisini uygulayınız. Konuşmanızda ele aldığınız konuyu olumlu ya da olumsuz yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek farklı fikirler ve yaklaşımlar üretiniz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Sevgili Arkadaşlarım,

Emek kelimesi, sizlere ne çağrıştırıyor bilmiyorum ama, benim için emek demek çalışmak demek, dürüstlük demek, alın teri demektir. Şimdi içinizden bazılarının, “Emek vererek insanların elde ettikleri sınırlıdır.” Cümlesi geçiyordur. Evet, emek vererek elde ettiklerimiz sınırlı olabilir ama, kutsaldır. Çalışmak, üretmek ve emek etmek çok değerli kavramlardır. İnsan olmanın vasıflarıdır aynı zamanda.

Günümüzde tembellik ederek para kazanan insanların olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu emek vermeden, çok çalışmadan para kazanan insanlar vardır. Fakat unutmayalım ki her şeyin değeri para ile ölçülmez. Elbette ki insan emeğinin karşılığını almak ister. Daha önemli olan emek vererek az da olsa kazanılan paranın insanları daha mutlu etmesidir.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.


8. ETKİNLİK 

Aşağıya “serbest yazma” yöntemini kullanarak seçeceğiniz bir konuda masal yazınız. Metni yazarken yazım kurallarına uymaya özen gösteriniz. Bu amaçla yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

MİNİK FARE

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir minik fare varmış. Bu minik fare bir evin bodrumunda yaşarmış. Annesi, kendisi küçücükken ölmüş. Bu farecik de bodrumda bulduğu buğday tanelerini yiyerek hayatta kalmış. Bu fare çok yalnızlık çekiyormuş. Günlerden bir gün başka bir fare bu evin bodrumundan gelen buğday kokusuna kapılmış ve bodruma bahçeden bir tünel kazıp girmiş. Yeni bir fare gören bizim minik farecik, hem şaşırmış, hem de çok sevinmiş. Bu iki fare zaman içinde arkadaş olmuşlar. Bodrumda bulunan buğdaylar, o kadar çokmuş ki bitmek bilmiyormuş. Yeni farenin bir ailesi varmış. Minik fareye, bir ailesi olduğunu ve izin verir ise onların da bodrumda yaşamalarını istediğini söylemiş. Minik fare kalabalık olacaklarını düşününce çok sevinmiş. Fare ailesini getirmiş ve orada mutlu bir şekilde yaşamışlar.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.