10 Kasım 2023, 20:23
nisa
Editor

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 176-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


5. Tema Vatandaşlık: Birey-Toplumsallık Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181-182-183 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Sınıfınızda birey toplum ilişkisi konusunda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sonucunda ulaşılan sonuçların doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: İnsanlar sosyal canlılardır. Yani, toplumda ve birlikte yaşamak zorundadır. Bireyler toplumu oluştururlar. Toplum içinde birbirlerini tamamlarlar. İnsanlar ihtiyaçlarını ancak birlikte yaşayarak giderebilirler. Çeşitli meslekler vardır; örneğin doktor, öğretmen, avukat, marangoz, tesisatçı gibi. Bu meslekler insanların ihtiyaçlarını giderirler ve bir düzen içinde hayatlarına devam ederler.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ ten kontrol ediniz. Anlamım öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: İndinde
Cümlem: Senin indinde benim emeklerim görülmüyor.

Kelime/Kelime Grubu: Vatan Borcu
Cümlem: Abim vatan borcunu ödemek için gün sayıyor.Kelime/Kelime Grubu: Kanımca
Cümlem: Kanımca ablam yarın otobüsle gelecek.

Kelime/Kelime Grubu: Ödünç almak
Cümlem: Arkadaşımdan ödünç aldığım kalemi geri verdim.

Kelime/Kelime Grubu: Çağdaş
Cümlem: Çağdaş olmak için çok çalışmak gerekir.

Kelime/Kelime Grubu: San
Cümlem: Padişahlık sanını alınca hemen sefere çıkmaya karar verdi.Kelime/Kelime Grubu: Bireyselleşme
Cümlem: Toplum artık bireyselleşmeye başladı.


2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre insanın bireyselleşme yolundaki özlemleri nelerdir?

Cevap: Ekonomik özgürlük, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, gezme, dolaşma, konuşma özgürlüğü, iş seçme özgürlüğü.2. Metne göre özgürlüğün yolunu açan nedir?

Cevap: Üretken kılabilmek, eğitimi, öğretimi elde edebilme özlemi, özgürlüğü.

3. Yaşam savaşında bizi ayakta tutan şey yazara göre nedir?

Cevap: Toplumun desteği, toplumun kazandırdıklarıdır.4. Yazar hangi sözleri adamakıllı sözler olarak nitelendiriyor? Neden?

Cevap: Vatan borcu, Namus borcu, İnsanlık borcu.

5. Sizce toplumun bireylere kazandırdığı ahlaki ve kültürel değerler nelerdir?

Cevap: Ahlak kuralları, yardımlaşma ve dayanışma kültürü, kurallar, milli birlik ve beraberlik.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları Ferman Yayınları

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metinde anlatılanlar insanları ya da toplumu mu ilgilendirmektedir?

Cevap: İnsanları anlatmaktadır.

2. Anlatılmak istenen düşünce, samimi bir dille mi anlatılmıştır?Cevap: Evet samimi bir dille anlatılmıştır.

3. Yazar metinde anlattığı düşüncelerle ilgili kanıtlar sunarak anlattığı düşünceyi ispatlamaya çalışmış mıdır?

Cevap: Hayır çalışmamış daha çok kendi fikir ve düşüncelerini açıklamıştır.

4. Yazar kendi düşüncelerini mi yoksa başkasının düşüncelerini mi anlatmıştır?Cevap: Kendi düşüncelerini anlatmıştır.

Metnin Türü:

Cevap: Deneme


4. ETKİNLİK 

Oyunları da okundu ama hikâyeleri kadar beğenilmedi.Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinden karşılaştırma cümleleri bularak aşağıya yazınız.

Cevap:

Çocukluğumuza, gençliğimize pek de benzemeyen aynadaki görüntümüz…

Ama bunların içinde, bireyselleşmeye götüren en gerçekçi özlemi insanın, kanımca ona üretken olabilme onurunu verebilecek, onu üretken kılabilecek, eğitimi, öğrenimi elde edebilme özlemi, özgürlüğü olması gerekir.

Üretken toplumlar, üretken bireylerdir çağımızda, ötekilerden daha özgür, daha az bağımlı, daha çok saygın olanlar.

Ailesi, yakınları, el bebek gül bebek görüp gözetmese eli ekmeğe erişinceye değin hangi çocuk yaşamını sürdürebilir ki? Yetişkinler de öyle, insan yaşamı, toplumsal bir yaşam. Arılarınki, karıncalarınki gibi…


5. ETKİNLİK 

Yazarın metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullandığını işaretleyiniz. Bu düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını nasıl anladınız? Açıklayınız.

Cevap:

8. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 181 cevapları ferman yayın


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Ferman Yayınları

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altlarına anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız.

Bu dergide hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değil.

Cevap:

Anlatım bozukluğu nedeni: Nesne eksikliği

Bu dergide hem yanlışlar var hem de dergi okunacak gibi değil.

Babalar çocuklarına hep inanır, kolayca bağışlar.

Anlatım bozukluğu sebebi: Özne eksikliği

Babalar çocuklarına hep inanır, onları kolayca bağışlar.

Çocuklarını yanına çağırdı ve hediyeler dağıttı.

Anlatım bozukluğu sebebi: Dolaylı Tümleç eksikliği

Çocuklarını yanına çağırdı ve onlara hediyeler dağıttı.

Bugünkü sınava ben, yarınkine Emre girecek.

Anlatım bozukluğu sebebi: Yüklem eksikliği

Bugünkü sınava ben gireceğim, yarınkine Emre girecek.

Arkadaşlarım çok çalışkan, ama umutlu değildi.

Anlatım bozukluğu sebebi: Ek eylem eksikliği

Arkadaşım çok çalışkandı ama umutlu değildi.

Bütün gün dergi okuma ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor.

Anlatım bozukluğu sebebi: Fiilimsi yanlışlığı

Bütün gün dergi okumak ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor.

Resim yapmayı senden çok severim.

Anlatım bozukluğu sebebi: Anlam belirsizliği

Benim resim yapma sevgim senin resim yapma sevginden daha çoktur.


7. ETKİNLİK 

Sınıfınızda “günümüzde bireylerin kendileri gibi olması ve kendilerini birey gibi ifade etmelerinin önündeki engellerin neler olduğu” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda empati kurma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için kendinizi ifade engelleri olan bireylerin yerine koyup neler hissettiklerini, yaşadıklarını, düşündüklerini anlatmaya çalışınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilini etkili kullanmanın konuşmacının vermek istediği sözlü olmayan mesajları iletmeyi kolaylaştıracağını unutmayınız. Konuşmalarınızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

SOSYAL MEDYA BİZİ BİZ YAPMAKTAN ÇIKARTIYOR

Günümüzde insanlar bir çok dış etkenden etkilenerek kendilerini kendileri gibi ifade etmek yerine başka biriymiş gibi davranmaktadır. Bunda en büyük etmen sosyal medya ve sanal alemdir. İnsanların hep başkalarına benzemek istemesi, kendisi ile olan barışıklığı önünde engeldir. Kendi fikir ve düşüncelerini ifade etmek yerine etkilendikleri popüler insanlara benzeme çabası bireyleri farklılaştırmaktadır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Ferman Yayınları

8. ETKİNLİK 

“Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür.” cümlesi ile ifade edilen görüşe katılıyor musunuz? Neden? somlarından hareketle sınıfınızda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sırasında okuduğunuz metinden hareketle ulaştığınız olumlu ya da olumsuz her türlü düşünceyi nezaket kuralları içerisinde ifade ediniz.

Tartışmanın ardından aşağıya konu hakkındaki düşüncelerinizi anlattığınız bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizde yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap

Sevgili Arkadaşlar, 

Bir sanatçı düşünün, çok iyi şarkı söylüyor. Onun milyonlarca hayranı olmaz mı? Tabi ki olur. Çünkü insanlar onu sever, takdir eder ve beğenirler. Hatta insan olarak kusurlarını bile görmezden gelirler. Çünkü o sanatçı çalışmış ve kendi alanında üretken olmuştur. Artık, o sanatçı kendi alanında özgür olmuştur. İnsanları etkilemiş ve insanlar ona deyim yerinde ise bağımlı olmuşlardır. Bu yüzden ben bu görüşe katılıyorum.

 

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 170-172-173-174-175. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.