10 Kasım 2023, 23:18
nisa
Editor

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 190-191-192-193-194-195. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


5. Tema Vatandaşlık: 5. Tema Ölçme Ve Değerlendirme  Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Ferman Yayınları

BİRLİKTE BAŞARIYORUZ

Merhaba arkadaşlar! İnsanlarla bir arada bulunduğumuz için evde, okulda, gittiğimiz yerlerde başkalarıyla iş birliği ve dayanışma içinde yaşarız. İnsan olarak dayanışmaya ihtiyaç duyarız ve dayanışmanın güzelliği bizi mutlu eder.
Köy yaşantısından bir örnek: İmece
Geleneğe göre insanlar ihtiyaca göre birbirlerine yardım eder ve bunun için hiçbir karşılık beklemezler. Birlikte hareket ederek sırasıyla tarlalarındaki ürünleri toplar, köy meydanını temizler, evleri boyar, köyün okulunu tamir ederler. Bu dayanışma örneğine imece denir.
Dayanışma nedir?
Ortak bir amaç uğruna birleşip hareket etmeye dayanışma denir. Dayanışma içindeyken daima saygı, empati ve paylaşma duygularını gözetelim.
Birlikte hareket ederken birbirimize saygı duyalım.
Saygı, herkese ve her şeye özenle davranmak anlamına gelir. Bize nasıl davranılmasın! istiyorsak başkalarına da öyle davranalım. Kendimizi kontrol etmeye çalışalım, insanlara nezaketle davranalım ve onları kırmayalım.
Dayanışma hâlindeyken empati geliştirelim.
Dayanışma, problemin çözümü ve başkalarını anlamak için daha fazla empati geliştirmeye yardımcı olur. Herkesin farklı olabileceğini bilelim. Farklı düşünceleri dinlemeyi ve saygı göstermeyi öğrenelim.
Birlikteyken paylaşmayı öğrenelim.
Paylaşmak, mutluluk yaratır. Sevincimizi, üzüntümüzü, duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşalım. Dayanışma içerisinde olduğumuzu paylaşarak sevdiklerimizin de buna katılmasını sağlayalım.
Toplum dayanışması için;
• Yeşilay gibi toplum yararına çalışan kurumlarda gönüllü olalım.
• Yaşlılara yardım edelim.
• Parkımızı el birliği ile çöplerden temizleyelim.
Aile dayanışması için;
• Anne-babamıza ev işlerinde yardım edelim.
• Kardeşimize derslerinde yardımcı olalım.
• Kullanmadığımız zamanlarda ışıkları, televizyonu kapatarak ev ekonomisine katkıda bulunalım.
• Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatarak tasarruf edelim ve doğal kaynaklarımızı koruyalım.


A. Aşağıdaki soruları “Birlikte Başarıyoruz” adlı metne göre cevaplayınız.

1. İmece nedir? Metinden hareketle imeceye örnekler veriniz.Cevap: Geleneğe göre insanlar ihtiyaca göre birbirlerine yardım eder ve bunun için hiçbir karşılık beklemezler. Birlikte hareket ederek sırasıyla tarlalarındaki ürünleri toplar, köy meydanını temizler, evleri boyar, köyün okulunu tamir ederler. Bu dayanışma örneğine imece denir.

2. Toplum dayanışması için neler yapabileceğimizi sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap: Örneğin, bir topluluk, ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya gelerek projeler geliştirebilir. Bu projeler, eğitim, sağlık, çevre koruması veya sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda olabilir. Dayanışma aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine katılarak veya gönüllü çalışmalara destek vererek de gösterilebilir.3. Dayanışma içindeyken nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap: İyi bir iletişim kurmak, toplumsal bilinci arttırmak, insanları dayanışma için teşvik etmek, ihtiyaç ve durumlara göre eğitimler vermek gerekir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Ferman Yayınları

B. Aşağıdaki anlatımı bozuk cümleleri harf ile verilen anlatım bozukluğu nedenleriyle eşleştirerek harfleri yay araçların içine yazınız.

Cevap:8. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 191 cevapları ferman yayın


 

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanını “D”, yanlış olanların yanına yazınız.

Cevap:(D) 1. “Nesne alan fiillere geçişli fiil denir.” cümlesinde tamamlamaya başvurulmuştur.
(Y) 2. Edebiyatımızda olay hikâyesi yazan birçok yazarımız vardır. Bunlardan bazıları Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali’dir.” parçasında tanık göstermeye başvurulmuştur.
(D) 3. “Adana yaylaları, şehir merkezine göre çok serindir.’ cümlesinde karşılaştırmaya başvurulmuştur.
(Y) 4. “Deneme türünde yazar, istediği konuyu özgürce anlatır. Bunu yaparken de birikimlerinden yararlanır. Bu nedenledir ki Nurullah Ataç ‘Deneme benin ülkesidir.’ der.” paragrafında örneklemeye başvurulmuştur.
(D) 5. “Deneme sınavımızda 25 soru vardı. Bu sorulardan 15’i çoktan seçmeli, 5’i eşleştirme, 5’i de boşluk doldurma şeklindeydi.” parçasında sayısal verilerden yararlanılmıştır.


Ç Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Öğretmenin anlattıklarını can kulağı ile dinledi.
B) Köyün temiz havası burnumda tütüyor.
C) Bu olanlar, onun kulağına küpe olur.
D) Babasının cömertliğini herkes bilir, babası eli açık biridir.CevapD


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Ferman Yayınları

2. Vapurun Haydarpaşa’ya bıraktığı Ankara yolcuları arasında, trende yerinin emin olmasından dolayı, derin bir huzurla, garın mermer merdivenlerinden ağır ağır çıkıyor, kendisini dört beş yaşlarındaki cılız kızının elinden sıkı sıkıya tutan karısı ve iki şişkin bavulu üst üste bağlayıp sırtına almış olan markalı bir istasyon hamalı takip ediyordu. Bu parçada hikâye unsurlarından hangisi yoktur?

A) Mekân (yer)
B) Zaman
C) Olay örgüsü
D) Şahıs kadrosu

Cevap: B
3.
• Bahçedeki çiçekleri koklamaya doyamadı.
• Abimle geçirdiğimiz zamanlan özledim.
• Türkçe yazılısı çarşamba günü yapılacak.
• Bahçedeki çiçekler açmış.
Yukarıdaki cümleleri okuyan Emir kendine bir oyun oluşturmaya karar vermiştir.
Emir öznel cümleleri ⬤, ★ ■, nesnel cümleleri ise ■, ▲, ⬤ sembolleriyle göstermeye karar verir. Emir sırasıyla hangi sembolleri kullanmıştır?

A) ■ ▲ ⬤ ⬤ ★ ■ ⬤ ★ ■ ⬤ ★ ■
B) ■ ▲ ■ ▲ ■ ⬤ ★ ■  ■ ▲ ⬤
C) ★ ■ ⬤ ★ ■ ■ ▲ ⬤ ■ ▲ ⬤
D) ★ ■  ⬤ ★ ■ ⬤ ★ ■ ■ ▲ ⬤

Cevap: C


4. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?A) Bu evde ne oda kaldı ne de kitap.
B) Kapının olduğu yere gelip eliyle yokluyor.
C) Mesleğin kurallarını iyi bilirim.
D) Uzun boylu bir öğrenci içeri girdi.

Cevap: B


5. “Köyün yolunu tuttular ve öğleden sonra varabildiler.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Özne eksikliği
C) Dolaylı tümleç eksikliği
D) Noktalama yanlışlığıCevap: C


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Ferman Yayınları

6. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Çok çeşitli konularla ilgilendiği için yoruluyordu.
B) Konuşmak kadar düşünmek de yorucu bir iştir.
C) Sağlığına çok dikkat ediyor, iyi besleniyordu.
D) İçeride ne yaptığını bilmiyorum.

Cevap: D
7. “Kitabımı üç yılda yazdım ama basılmadı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun özdeşi hangisinde vardır?

A) Biraz sonra onlarla konuşup onları yatıştıran bir ses duydum.
B) Hastanenin tadilatı bitti ancak bu sene açılmayacak.
C) Oturma odasından televizyonun sesi duyuluyordu.
D) Çalışmadan başaramayacağımızı her zaman söylüyoruz.

Cevap: B


8.
Uyku düzenimizi korumalıyız.
Sağlıklı beslenmeliyiz.
Spor yapılıp hareketli olmalıyız.
Çevremizi temiz tutmalıyız.
Kişisel hijyenimize özen göstermeliyiz.

Sağlıklı yaşam için verilen uyarılardan hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Cevap: B


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Ferman Yayınları

9. “Herkes biliyor ki yemek yapmak benim, çay demlemek senin görevin.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “yemek” kelimesinden sonraki “yapmak” kelimesi atılarak
B) “demlemek” kelimesi yerine “yapmak” kelimesi kullanılarak
C) “benim” kelimesinden sonra “görevim” kelimesi getirilerek
D) “görevin” kelimesine “-dir” eki getirilerek

Cevap: C


10.

1934-Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi.
1965-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
1969-Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Akif İnan ile Edebiyat dergisini yayımlamaya başladı.
1984-Bu yıla kadar aylık olarak okuyucuyla buluşan dergi, Orta Doğu’daki edebiyat ve İslamcı düşüncenin gelişiminden Türk edebiyat çevrelerini de haberdar etti.
1997-6 kitaptan oluşan “Otel Gören Defterler” başlıklı deneme serilerini bu tarihten sonra okuyucuyla buluştu.
2014-Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görüldü.
2015-Kudüs’e giderek Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.
2019-Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Yukarıda verilen Nuri Pakdil’in biyografisinde verilen hangi yıllara ait cümlelerde anlatım bozuklukları vardır?

A) 1934-1965
B) 1984-1997
C) 2014-2015
D) 2015-2019

Cevap: B


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Ferman Yayınları

Aşağıdaki atasözlerinden hareketle “dayanışma ve yardımlaşma” hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Ağaç yaprağıyla gürler.
Yalnız taş, duvar olmaz.
Sürüden ayrılanı kurt kapar.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Cevap:

Yardımlaşma ve dayanışma, insanların birbirlerine destek olma, sorunları birlikte çözme ve bir topluluk içinde birbirlerine yardım etme anlamına gelir. Bu kavramlar, güçlü toplumlar oluşturmak, zorlukları aşmak ve insanlar arasında sağlam bağlar kurmak için temel taşlardır.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 184-185-186. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


16 Şubat 2024, 20:01

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok teşekkür ederim çok güzel olmuş eline sağlık hocam

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.