10 Mart 2022, 14:54
Yuri
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 80. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

Cevap: Teknoloji bağımlılığı deyince aklıma kişinin bir teknolojik cihazla sosyal yaşamını ve kişiliğini etkileyecek kadar fazla zaman geçirmesi geliyor.2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

Cevap: Günde yarım saat cep telefonuyla, üç saat kadar da bilgisayar başında zaman geçiriyorum. Bence insanlar ihtiyacına göre süre belirlemelidir. Yani bir öğrenci cep telefonunu iletişim için, bilgisayarı da bilgi ve kültür kaynağı olarak 1-1,5 saat kadar kullanmalıdır.


 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 82. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap:  • ARZ ETMEK: Sunmak.
  • SOSYOLOJİK: Toplum bilimsel.
  • HAD SAFHA: İleri evre.
  • TÜREMEK: Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak.
  • DİJİTAL: Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.
  • ASOSYAL: Sosyal olmayan.
  • İTİBAR ETMEK:Saygı göstermek, saymak, değer vermek.
  • ZEDELEMEK: Hafifçe yaralamak.
  • KEZA: Aynı biçimde.
  • BAĞIMLI: Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.

2. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla bireyler teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?Cevap: Dijital bağımlılık, başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, Internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir. Çevremde dijital bağımlılığı olan insanlar var. Bazen hiçbir şekilde telefonunu bırakmayan akrabalarımı görüyorum.

3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

Cevap: Dijital çağın en yaygın e-hastalığı phubbing’dir (fabbing). İBu hastalık, akıllı telefon bağımlılığı olarak da bilinmektedir. Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındakinin söylediklerine odaklanmak yerine telefon ekranlarına dikkatlice bakmakta ve karşısındaki kişiyi önemsememektedir.

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.Cevap: Bu hastalığa yakalananlar her bir sağlık problemini internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemektedirler. Bu durum önlenemez sağlık sorunlarına neden olmakta ve tedavi sürecini zedelemektedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 83. Sayfa Cevapları

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

Cevap:

E-hastalıklarla baş etmenin en temel yolu akıllı telefon orucudur. Akıllı telefon orucu, sosyal medyaya erişimi engelleyeceği için birey sosyalleşmeye daha fazla zaman bulabilmektedir. Elektronik herhangi bir cihazın kullanılmaması ise dijital detoks sağlayacak. Böylece birey dinlenerek mola verebilecektir. Keza bilgisayar ve internet kullanımının sınırlandırılması ve farklı saatlere kaydırılması da e-hastalık tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemdir.6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?

Cevap: Hayalet titreşim, cep telefonlarıyla yaygınlaşan bir e-hastalıktır. Telefonlarının çalmadığını, sürekli titrediğini hisseden kullanıcılar bu hastalığa yakalanmış demektir. Çevremde bu belirtileri gösteren biri yok.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

Cevap:( ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
( ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
( X ) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.
( X ) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.
( ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.
( X ) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

4. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

Cevap: “E-hastalıklar” kelime grubu ve hastalık isimleri koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmıştır. Bunun sebebi bu yazıları dikkat çekici yapmak olabilir. Çünkü diğerlerinden farklı yazılan kelimeler daha çabuk ve kolay algılanır. Böylece okuyucunun aklında daha fazla kalır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 84. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.Cevap:

Yazar ………….fıkra………… türünde yazılar yazmaktadır.

6. ETKİNLİK

a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyeniz.

b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.Cevap:

( Y ) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.
( Y ) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.
( D ) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 85. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.

1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?Cevap: E-postada internetin doğru kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratacağından bahsedilmektedir.

2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

Cevap: Veliler cep telefonu, bilgisayar gibi cihazların kullanımını kısıtlayarak buna çözüm bulabilir.


 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 86. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.

1. Grup: Teknoloji yararlıdır.
2. Grup: Teknoloji zararlıdır.

Cevap: Münazara metinlerini aşağıdaki bağlantıları kullanarak görebilirsiniz.

Teknolojinin Yararları İle İlgili Münazara Metni

Teknolojinin Zararları İle İlgili Münazara Metni

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

Cevap:

Günümüzde insanların yaşamı cep telefonundan ibaret hale gelmiştir. İnsanlar kendilerini o küçük dikdörtgen şekle adeta hapsetmiştir. Tüm sevinci ve üzüntüsü cep telefonundaki uygulamalar olmuştur. Bu nedenle kişiler, kendilerine gerçek olmayan bir dünya yaratmakta ve gerçek yaşamda uzaklaşmaktadır. Zamanlarını gerçek olmayan şeyler için harcamaktadır. Herkesin sahip olduğu varlıklar telefondaki bu küçük simgeler haline gelmiştir. Halbuki cep telefonu hepimiz için bilgiye veya sevdiklerimize ulaşmak için bir araç olmalıdır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 87. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

Özneler mavi, yüklemler yeşil renkte yazılmıştır.

Cevap:

Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.
Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.
• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar. (Özne: onlar)
Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.
Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Hulusi Behçet: Türk Dermatoloji Uzmanı ve bilim adamıdır. 25 yıllık meslek hayatındaki çalışmalarını ve bu çalışmalardan elde ettiği bulgularını 1947 yılında Cenevre’de yapılan Uluslararası Tıp Kongresi’nde açıkladı. Açıklamaları ile bilinmeyen bir hastalığın etkeninin özel bir virüs olduğunu ispatladı. Daha sonra Zürih Tıp Fakültesi’nin dermatoloji profesörlerinin ve kongreye katılan uzmanların da onay vermesi sonucu Behçet Hastalığına “Mörbus Behçet” adı verildi.

Gazi Yaşargil: 30 Ekim 1967 tarihinde, cerrahi mikroskop kullanarak ilk beyin ameliyatını gerçekleştirdi. Bu başarısı ile nöroloji dünyasında kendinden bahsettirmeye başlayan Yaşargil, cerrahi alanında kullanılan ekipmanlar ile ilgili yaptığı çalışmalar sonunda cerrahi alanına yüzer mikroskop ve anjiyografi gibi önemli katkılarda bulundu. Beyin ameliyatlarında kullandığı mikroskop çok önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı bilimsel çalışmalar, icat ettiği tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemlerinden dolayı “Yüzyılın Beyin Cerrahı” seçilmiş, adına üniversitelerde kürsü kurulmuştur. Ayrıca kendisine Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası verilmiştir.

Afet İnan: Atatürk’ün isteği üzerine 3 Nisan 1930 tarihinde Türk Ocağı’nda Türk kadınlarının seçim haklarına ilişkin bir konferans verdi.  Türk Tarih Heyeti’nin 16 kişilik kurucu üyeleri arasında yer aldı. Afet İnan, 1950 yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi konularında Ankara Fen Fakültesi’nde, Hacettepe Üniversitesi’nde, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, Ankara Harp Okulu’nda dersler verdi. 1961-1962 yıllarında Birleşik Krallık’ta incelemeler yaptı. 1955-1979 arasında da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Türk Tarih Kurumu’nu temsil etti. Ankara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devrim tarihi kürsüsü başkanlığını yaptı.

Oktay Sinanoğlu:  Türk kimyacı, moleküler biyofizikçi ve biyokimyacı Türk bilim insanıdır. Kimya alanında tam profesörlük unvanı alarak, 20. yüzyılda Yale Üniversitesi’nde “tam profesörlük” unvanını en genç yaşta kazanan ikinci öğretim üyesi olduğu açıklandı. 1964 senesinde Yale Üniversitesi’nde teorik kimya bölümünü kurdu. 1988 senesinde, laboratuvar ortamında birleştirilecek olan kimyasalların, birleştirmenin ardından nasıl tepki vereceklerini öngörebilmek amacıyla, kendi geliştirdiği matematik teorilerine dayanan devrimsel bir yöntem olan ve “Sinanoğlu İndirgemesi”olarak adlandırılan yöntemini yayınladı. 1975 yılında çıkartılan özel kanunla devlet tarafından kendisine Cumhuriyet Profesörü unvanı verildi.

Sabiha Gökçen: Mustafa Kemal’in manevi kızı olan Sabiha Gökçen, Türkiye’nin ilk Türk kadın pilotu ve dünyanın da  ilk kadın savaş pilotudur. 1935’te Türk kuşu Sivil Havacılık okuluna girerek havacılığa ilk adımını attı,daha sonra  Rusya’ya giderek, planörcülük eğitimi aldı.25 Şubat 1936’da ilk defa motorlu uçaklarla uçmaya başladı. 1937’de Dersim isyanını bastırmak için yapılan operasyonlara katıldı. Gökçen, buradaki rolüyle dünyanın ilk savaş pilotu unvanını aldı.1938’de 5 gün süreyle Balkan turu yaptı. Gökçen bu turla dünyaya da ünü yayılmış ve,”göklerin kızı“olarak tanınmaya başlamıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

15 Ekim 2022, 12:49

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2694

Bazı cevaplar biraz uzun olsa da hepsi çok açıklayıcı olmuş. Sayenizde ödevlerimi kolayca yaptım teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.