10 Ekim 2023, 12:27
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 90-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


3. Tema Milli Kültürümüz: Türk Plastik Sanatları Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94-95-96-97 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Türk sanatları denilince aklınıza hangi sanat türleri geliyor? Bunlarla ilgili bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ebru, çinicilik, halıcılık, çömlekçilik, hat sanatı, ilk aklıma gelen geleneksel el sanatlarıdır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamım bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Sebil
Tahminî Anlamı: Hayır için yapılmış su çeşmesi.
Cümlem: İstanbul’da bir çok sebil var.

Kelime/Kelime Grubu: Şadırvan
Tahminî Anlamı: Üzeri kapalı su çeşmesi
Cümlem: Osmanlı şadırvana büyük önem vermiştir.Kelime/Kelime Grubu: Medeniyet
Tahminî Anlamı: Uygarlık
Cümlem: Medeniyetin oluşması öyle kolay olmuyor.

Kelime/Kelime Grubu: Fert
Tahminî Anlamı: Birey
Cümlem: Her fert üzerine düşeni yapmalıdır.

Kelime/Kelime Grubu: Tecessüs
Tahminî Anlamı: Bir şeyin iç yüzünü araştırıp sırlarına ulaşmaya çalışmak.
Cümlem: Tecessüs sanatın gelişmesine katkı verir.

Kelime/Kelime Grubu: Üslup
Tahminî Anlamı: Tarz
Cümlem: Konuşma üslubuna dikkat etmek gerekir.
2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki sorulan metne göre cevaplayınız.

1. Hayvan figürlü eserler hangi adla anılmaktadır?

Cevap: Hayvan üslubu diye anılmaktadır.

2. Türkler yerleşik hayata geçtiklerinde sanat anlayışlarında ne gibi bir değişiklik olmuştur?Cevap: Türkler yerleşik medeniyete geçince, bu medeniyetin temeli olan katı maddeyi, taşı, tahtayı, camı, çiniyi daha büyük bir zevkle işlemişlerdir. Katı madde çıkardığı güçlük dolayısıyla sanatçıya büyük bir güç kazandırır.

3. Yazar neden tarihî eserleri korumanın vatanı korumak kadar önemli olduğunu söylemektedir?

Cevap: Bir milletin en önemli unsuru kültürüdür. Milletler sahip oldukları kültür ile anılmaktadır. Kültürün yok olması milletin yok olması anlamı taşır. Bu yüzden milli kültür vatan kadar önemlidir.

4. Okuduğunuz metinden Türk plastik sanatları ile ilgili neler öğrendiniz? Açıklayınız.Cevap: Türklerin çok eski çağlardan beri sanata düşkün olduklarını, kendi kültürünü yansıttıklarını ve dünyada büyük ilgi gördüğünü öğrendim.

5. Millî Eğitim Temel Kanunu’nun, Türk kültür eserlerinin mana ve değerinin Türk milletinin bütün fertlerine öğretilmesini istemesinin nedeni ne olabilir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap: Türk kültür ve eserlerinin her ferdine öğretilmesi bu kültürün yaşatılması anlamı taşır. Kültürümüzün devam etmesi, nesiller boyu aktarılması için her ferde öğretmek gerekir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Ferman Yayınları

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.Cevap:

Metnin Konusu: Türk milli kültürünün çok eski çağlardan günümüze kadar olan serüveni.

Metnin Ana Fikri: Türk kültürünü her ferde öğretmek ve onu yaşatmak gerekir.


4. ETKİNLİK 

Cümlelerin altını çizmek, kelimeleri koyu veya italik yazmak, renklendirmek, farklı punto ya da font kullanmak metindeki önemli bölümleri vurgulamak için başvurulan yöntemlerdir. Okuduğunuz metinde bazı cümleler koyu, bazıları ise altı çizili şekilde yazılmıştır. Sizce bu bölümler dışında metindeki hangi bölümler koyu ya da altı çizili şekilde yazılmalıydı? Metnin üzerinde işaretleyerek gösteriniz.Cevap

Bugün yapılacak şey, Türkiye’de Türklere ait sanat eserlerinin il il, ilçe ilçe en küçük parçasına varıncaya kadar tespiti ve korunmasıdır.

Vatan çıplak topraktan ibaret değildir.

Onlara eski, ölü maddî şekiller gözüyle değil de yarının sanat eserlerinin tohumu gibi
bakmasını bilmeliyiz.
5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız.

Cevap

8. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 95 ferman

 
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Ferman Yayınları

6. ETKİNLİK 

a) Eline kalemini aldı.

b) Ali okula gidiyor.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinin nesne aldığını belirleyiniz.

Cevap: a kalemini-belirtili nesne

Aşağıdaki cümlelerden hangileri nesne almıştır? Cümlelerin nesnelerini yanlarına yazınız.

Cevap:

Malım yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür:
Akılsız başın cezasını ayak çeker:
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar: Kimi= doğru söyleyeni belirtili nesnedir
Evdeki hesap çarşıya uymaz:
Burası yemek kokuyor:
İlkbaharda bitkiler yeşerir:
Yalnızlığıma doğru yürüyorum:
Size verdiğim etkinliği yapmalısınız: neyi = verdiğim etkinliği belirtili nesne
Bu akşam şehre dönüyormuş:

Cümledeki nesnelerin cümlenin anlamını nasıl etkilediğini aşağıya yazınız.

Cevap: Cümleye kesinlik katmıştır.


7. ETKİNLİK 

a) Geziye gitti.
b) Geziye gidildi.

Yukarıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altlarını çiziniz. Fiiller arasındaki farkı söyleyiniz. Hangi cümlede işi yapan bellidir? Söyleyiniz.

Cevap

Geziye gitti 3. tekil şahıs, geziye gidildi özne belli değil

Aşağıdaki fiilleri cümle içinde kullanınız.

Cevap:

yaz-: Kitap yazdım
sev-: Hayvanları herkes sever.
oku-: Okumak insanı geliştirir.
bil-: Bilgi en büyük hazinedir.
bak-: Sana bakmaktan kendimi alamıyorum.
başla-: İşe yarın sabah başlayacağım.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Ferman Yayınları

Aşağıdaki fiillerin kök ya da gövdelerine -(i)l veya -(i)n eklerinden birini ekleyerek cümle içinde kullanınız.

Cevap:

yaz-: Yazı yazmayı seviyorum.
sev-: Hasan’ın sevinci yarıda kaldı.
oku-: Kitabın okunması oldukça önemliydi.
bil-: Bu konunun bilinmesini istemiyorum.
bak-: Bakılması çok zor bir çocuktu.
başla-: Başlanması gereken bir işti ama olmadı.

Fiiller ek aldıktan sonra cümlelerde anlam bakımından nasıl bir farklılık oluşmuştur? Aşağıya yazınız.

Cevap: Cümleye yönlendirme ve nesne özelliği katmıştır.


8. ETKİNLİK

Sınıfınızda “tarihî eserlerimizi korumak” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için bir önceki arkadaşınızın anlattıklarını dikkatlice dinleyiniz. Arkadaşlarınızın söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı geliştirerek konuşmanızı tamamlayınız. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Arkadaşlar, tarihi eserler bize atalarımızdan emanettir. Onları korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak görevimizdir. Tarihi eserler hem bizim hem de tüm dünya insanlarının ortak kültür miraslarıdır. Milli kültürümüzü yansıtan tarihi eserler her zaman merak ve ilgi konusu olmuştur. Bu eserlerin tahrip edilmemesi, özenle korunması kültürümüzün yaşatılması açısından önem arz etmektedir.


9. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metindeki yazarın “Vatan çıplak topraktan ibaret değildir. Bir milletin asıl vatanı yarattığı kültür eserleridir.” sözünden hareketle defterinize “kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma” yöntemini kullanarak hikâye edici veya bilgilendirici bir metin yazınız. Bu amaçla konuyla ilgili aklınıza gelen kelime ve kelime gruplarını kâğıtlara yazınız. Arkadaşlarınızın yazdığı kâğıtlarla kendi kâğıtlarınızı bir masada toplayarak kavram havuzu oluşturunuz. Metninizi oluşturduğunuz kavram havuzundan yararlanarak yazınız. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarım düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap

Vatan dendiği zaman akla hemen ilk gelen toprak olmaktadır. Oysa ki! vatanı vatan yapan, toprak parçası ile beraber, o toprakta yaşayan insanların oluşturduğu kültür birikimidir. Ortak kültürde, manevi ve milli duyguları hep beraber yaşar ve hissederiz. Onlar, bizim aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin yapı taşlarıdır. Kültürümüzü yaşatmak, milleti yaşatmak, milleti yaşatmak ise vatanı yaşatmaktır.

 

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


05 Aralık 2023, 16:57

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3674

Güzel bir sayfa

20 Aralık 2023, 18:35

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3674

Çok iyi bir site

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.