25 Aralık 2021, 00:20
Donatello
Yönetici

9. Sınıf Coğrafya 142-143-144. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER Sayfa 142, 143, 144 “5. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme” Cevapları

1. ÜNİTE – 5. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Hava olaylarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış vb.) uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma…….iklim……….adı verilir.
2. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindeki dağların…..güney………yamaçları bakı etkisindedir.
3. Yükseltinin sıcaklığa etkisi ortadan kaldırılarak hazırlanan haritalara…..indirgenmiş.……. izoterm haritaları denir.
4. Eksen eğikliğinin etkisiyle oluşan ……muson……rüzgârları, yaz ve kış mevsimlerine göre yön değiştiren devirli rüzgârlardandır.
5. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanında …….cephe…….yağışları görülür.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıdaki haritada Samsun ve Kayseri illerine ait yıllık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.Türkiye Enlemler

Verilen illerde yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin enleme uygunluk göstermemesinde etkili olan faktörler nelerdir?

CEVAP: Samsun kıyıda yer almasından dolayı denizellik etkisindedir ve yükseltisi azdır. Kayseri denizden uzakta bulunduğu için karasallık etkisini göstermektedir. Bu nedenle yıllık sıcaklık ortalaması daha düşüktür.7. Aşağıda bir yere ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış haritası verilmiştir.

Sıcaklık Ortalamaları

Grafikteki bilgilerden hareketle o yerde etkili olan iklim özellikleri hakkında neler söylenebilir?

CEVAP: Grafikteki iklim Muson iklimidir. Güney ve Güneydoğu Asya’da görülür. Sıcaklık ortalaması 15-20 derece arasındadır. Daha çok orografik yağışlar görülmektedir. Yağış rejimi düzensizdir. Yağışların yaz mevsiminde artar. Doğal bitki örtüsü muson ormanlarıdır.C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

8. Atmosferin bütün katmanlarında su buharı yoktur. Bu nedenle bulut ve yağış oluşumu her katmanda görülmez. Buna göre bulut ve yağış oluşumunun görüldüğü atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekzosfer
B) Troposfer
C) Stratosfer
D) Şemosfer
E) İyonosfer

CEVAP: B9. İklim; sıcaklık, basınç, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllar boyunca göstermiş olduğu ortalama durumdur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim tanımlamasına uygun bir ifadedir?

A) Doğu Karadeniz kıyıları, hafta boyunca yağışlı geçti.
B) Erzurum’da ocak ayı sıcaklık ortalaması mevsim normallerinin altında gerçekleşti.
C) Antalya çevresinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
D) Türkiye, hafta başından itibaren batıdan gelen yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girecek.
E) Türkiye’nin iç kesimlerindeki çiftçiler, üç gün boyunca zirai don yaşanma olasılığına karşı uyarıldı.

CEVAP: C

10. Aynı enlem üzerindeki noktalarda farklı iklim özelliklerinin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?A) Nemlilik durumlarının farklı olması
B) Yükselti ortalamalarının farklı olması
C) Denize olan uzaklıklarının farklı olması
D) Güneş ışınlarının yere düşme açısının farklı olması
E) Farklı karakterdeki okyanus akıntılarının etkisinde kalması

CEVAP: D

11. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde sıcaklığın arttığı dönem ile yağışın arttığı dönem birbiriyle benzerlik göstermez?

A) Akdeniz
B) Tundra
C) Savan
D) Muson
E) Sert karasalCEVAP: A

12. Aşağıda belirtilen rüzgârlardan hangisinin sıcaklık üzerindeki etkisi enlem faktörü ile açıklanamaz?

A) Kutup
B) Karayel
C) Lodos
D) Föhn
E) Sirokko

CEVAP: D13. Aşağıdaki tabloda üç farklı hava kütlesinin mutlak nem miktarları ve bağıl nem oranları verilmiştir.

Hava Kütlesi

Tablodaki bilgilerden yaralanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) III. hava kütlesinin sıcaklığı daha fazladır.
B) Üç hava kütlesinin de maksimum nemleri aynıdır.
C) III. hava kütlesinde yağış olma olasılığı daha yüksektir.
D) I. hava kütlesinin nem açığı oranı diğerlerinden daha fazladır.
E) I. hava kütlesinin sıcaklığı II. hava kütlesinin sıcaklığından daha fazladır.CEVAP: A

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mutlak konumunun iklim üzerine etkilerinden değildir?

A) Cephe yağışlarının görülmesi
B) Batı rüzgârlarının etkisi altında bulunması
C) Kuzeyden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
D) Dağların güney yamaçlarının bakı etkisinde olması
E) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin bir arada görülmesi

CEVAP: E15. Coğrafya öğretmeni, sınıfta basınç alanlarındaki hava hareketlerini tahtaya aşağıdaki gibi çizerek öğrencilerden bu basınç merkezleriyle ilgili yorumlar istemiştir.

Basınç Merkezleri

Aşağıda verilen öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır?

A) Ömer: II. basınç merkezi alçak basınç alanıdır.
B) Ayşe: I. basınç merkezi Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
C) Ali: III. basınç merkezinde yükselici hava hareketi yaşanır.
D) Duygu: IV. basınç merkezi Güney Yarım Küre’de yer alır.
E) Mert: I. ve III. basınç merkezinde yüksek basınç etkilidir.

CEVAP: C

16. Yıl boyu yüksek basınç alanı olan bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yağış miktarı azdır.
B) Bitki örtüsü zayıftır.
C) Sıcaklık farkı fazladır.
D) Hava genellikle açıktır.
E) Çevreden merkeze hava hareketleri görülür.

CEVAP: E

17. Aşağıdaki tabloda bir bölgeye ait sıcaklık ortalamasının ve yağış miktarının mevsimlere göre dağılışı verilmiştir.

Sıcaklık ve Yağış

Buna göre bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yağış rejimi düzenlidir.
B) Yıllık yağış miktarı 850 mm’dir.
C) Kış yağışları genellikle kar şeklindedir.
D) Yaz mevsiminde sıcaklık ortalaması 20°C üzerindedir.
E) Yaz ile kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı 26°C’dir.

CEVAP: A

Aşağıda, Türkiye’de ocak ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.

Türkiye İzoterm Haritası

(18 ve 19. soruları haritayı kullanarak cevaplayınız.)

18. Haritadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sıcaklığın dağılışı enleme tam olarak uymaz.
B) Doğusunda yükseltinin etkisiyle sıcaklık ortalaması daha düşüktür.
C) Sıcaklık ortalaması Akdeniz kıyılarında daha yüksektir.
D) Kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık ortlaması genel olarak düşer.
E) En yüksek sıcaklık ortalaması ile en düşük sıcaklık ortlaması arasındaki fark 14°C’den fazladır.

CEVAP: B

19. Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık ortalamasının 10⁰C’nin üzerinde olduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Akdeniz kıyıları
B) Tuz Gölü çevresi
C) Van Gölü’nün kuzeyi
D) Marmara Denizi kıyıları
E) Doğu Karadeniz kıyıları

CEVAP: A

20. Bağıl nem oranı ile bulutluluk oranı arasında bir bağlantı kurulmak istenirse aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde güneşlenme süresi diğerlerine göre daha fazladır?

A) Rize
B) Şanlıurfa
C) Uşak
D) Yozgat
E) Kayseri

CEVAP: B

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Coğrafya 137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


14 Ekim 2022, 11:37

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Ödevimi kontrol etmek için bakmıştım ama iyi ki bakmışım çünkü çook yanlışım çıktı size güveniyorum hep doğru yapıyorsunuz saolun

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.