27 Eylül 2022, 08:07
Mehmet Akif
Yönetici

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23-24-27-28 Ata Yayıncılık


9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı 23-24-27-28. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık

Demokrasi Ve Cumhuriyet Cevapları


9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı 23. Sayfa Cevapları

1. Demokrasinin farklı uygulanış biçimlerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri yazınız.

Cevap:

Doğrudan Demokrasi

Yarı Doğrudan DemokrasiTemsili Demokrasi

Parlementer Sistem

Başkanlık SistemiYarı Başkanlık Sistemi

Meclis Hükümeti


2. Türkiye’de demokratik sistem nasıl işlemektedir? Araştırıp edindiğiniz bilgileri yazınız.

Cevap: Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Bu sistemde halk Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmektedir. Seçimler beş yılda bir yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı bakanları seçer. Milletvekilleri yasama görevi yaparlar.3. Dünyada cumhuriyetle yönetilen fakat demokratik olmayan ülkeler hakkında bilgi toplayıp kısaca yazınız.

Cevap: İran İslam Cumhuriyeti, cumhuriyet ile yönetilmektedir. Fakat uygulamaları demokratik değildir. Halk kendi yöneticisini seçer fakat halkın demokratik özgürlük ve hakları sınırlıdır.


9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı 24. Sayfa Cevapları

Günümüzde demokratik cumhuriyetle yönetilen ülkeleri araştırınız. Bu ülkelerde demokrasinin uygulanışında görülen farklılıkları maddeler hâlinde defterinize yazınız.

Cevap:Başkanlık sisteminde yürütmenin başı başkan iken, parlementer sistemde başbakandır.

Başkanlık sisteminde milletvekilliği seçimi için halk ayrı oy verir iken, parlementer sistemde ilk önce vekilleri seçer.


9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı 27. Sayfa Cevapları

Cumhuriyet ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap: Demokrasinin uygulanması bakımından en iyi yönetim şekli cumhuriyettir. Demokratik hakların kullanılması, halkın kendi yöneticilerini seçmesi, insan hakları ve özgürlükler açısından cumhuriyet yönetim şekli önemlidir. Çoğulculuk, katılım demokrasinin en temel kurallarıdır.
Doğrudan demokrasi ile temsilî demokrasi arasındaki farkları açıklayınız.

Cevap: Doğrudan demokraside kanunları bizzat halk yapar. Yöneten ve yönetilen farkı yoktur.Bu tip demokrasi zor ve nüfusun çok az olduğu yerlerde olabilir.

Temsili demokraside halk kendini temsil edecek olan temsilcilerini seçer ve yetkilerini ona verir. Bu temsilciler halk adına yasalar yapar. Nüfusu kalabalık olan yerlerde uygulanır.Uygulama şekli doğrudan demokrasiye göre çok daha kolaydır.


Yarı başkanlık sistemi ile başkanlık sistemi arasındaki temel farkları açıklayınız.Cevap: Yarı başkanlık sisteminde yetki, cumhurbaşkanı ile hükûmet arasında paylaşılmıştır. Kabine, parlamento üyeleri arasından oluşturulmaktadır. Cumhurbaşkanının yetkilerinin fazla, başbakan ve bakanların yetkileri azdır.

Başkanlık sisteminde başkanın yetkileri fazladır. Yasama ve yürütme birbirinden bağımsızdır.


9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı 28. Sayfa Cevapları

Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Cevap:1. Hukukun üstünlüğü devlet organlarının eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranması, eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulmasıdır
2. Meclis hükûmeti sisteminde, meclisin bakanlar kurulunun aldığı kararları değiştirme ya da geçersiz sayma gibi yetkileri vardır.
3. Seçme hakkının temelinde genel ve eşit oy ilkesi yatmaktadır.


B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Türkiye’de uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili,
I. Bakanlar, Meclis dışından da atanabilir
II. Başbakan’ı atama yetkisi TBMM’dedir.
III. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap: D
2. Demokratik devletlerde yasama, yürütme, yargı görevlerinin birbirinden ayrılmasına kuvvetler ayrılığı denir. Aşağıdakilerden hangisi, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır?
A) Yasama görevi için milletvekillerinin seçilmesi
B) Yürütme yetkisinin meclis tarafından kullanılması
C) Başbakanın bakanları belirlemesi
D) Başbakanın cumhurbaşkanınca atanması
E) Mahkemelerin bağımsız kararlar vermesi

Cevap: B


3. Hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun karşısında aynı haklara sahip olması demokrasinin eşitlik ilkesiyle açıklanan bir durumdur. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesiyle açıklanamaz?
A) Eğitimde kız ve erkek çocukların aynı haklara sahip olması
B) Seçimlerde herkesin bir oy hakkının olması
C) Vatandaşların eğitim düzeyine göre meslek sahibi olması
D) Her vatandaşın bilgi edinme hakkına sahip olması
E) Herkesin dilekçe verme hakkının olması

Cevap: C
4. Vatandaş olabilmenin en önemli koşulu bireylerin, haklarının ve sorumluluklarının farkında olabilmeleridir.
Buna göre;
I. seçimlere katılmak,
II. askerlik yapmak,
III. vergi vermek,
IV. yasalara uymak,
V. meslek sahibi olmak durumlarından hangisi hem vatandaşlık ödevi hem de siyasal bir hak niteliği taşır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Cevap: A


 

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21-22 Ata Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.