16 Şubat 2022, 12:25
Mehmet Akif
Yönetici

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 151-152. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları9. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Kitabı 151, 152. Sayfa 5. Ünite Değerlendirme Cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Öğün Yayınları 151. Sayfa Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

serim, düğüm, çözüm; tip; kozmik zaman; Yusuf Kâmil Paşa, Telamak; Şemsettin Sami, Taaşşuk-ı Talat ve FitnatCevap:

• Romanda plan serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üçe ayrılır.
• Romanda belli bir düşüncenin, zihniyetin temsilciliğini yapan kişiye tip denir.
• Romanın dışında var olan zamana kozmik zaman denir.
• Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kâmil Paşa tarafından 1862’de çevrilen Telamak adlı eserdir.
• Türk edebiyatında ilk yerli roman Şemsettin Sami tarafından yazılan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eserdir.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

Cevap: • Karakter, tipe göre çok boyutludur. (D)
• Roman yazarı eserini nesnel bir gerçeklikle oluşturur. (Y)
• Romandaki olayların anlatıldığı zamana vaka zamanı denir. (D)
• Batılı roman tekniğine uygun olarak yazılan romanlarımız Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah’tır. (D)
• Romandaki kişi sayısı, hikâyeye göre daha sınırlıdır. (Y)

3. Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi romandan ayıran bir özelliktir?
A) Belli bir plan çerçevesinde yazılması
B) Farklı anlatım türlerine yer vermesi
C) Kişi, yer ve zaman unsurlarına yer vermesi
D) Olayları ayrıntıya girmeden kısaca anlatması
E) Yaşanmış ya da yaşanabilecek kurgusal olayları anlatması

Cevap: D

İnsanların başından geçen olayları anlatan, iç dünyalarını yansıtan, toplumsal olaylara yer veren uzun soluklu düzyazı türüne…denir.
4. Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Günlük
B) Hikâye
C) Masal
D) Roman
E) TiyatroCevap: D

5. Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde yazar(çeviren)-eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Cevap: E

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Öğün Yayınları 152. Sayfa Cevapları6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hikâye ile romanın karşılaştırılması sırasında bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Romanda daha gerçekçi, hikâyede ise olağanüstü olaylar ele alınır.
B) Romandaki kişi kadrosu, hikâyeye göre daha fazladır.
C) Romanda olay örgüsü, hikâyeye göre daha ayrıntılı ele alınır.
D) Roman, hikâyeye göre boyut olarak daha uzun bir türdür.
E) Romanda zaman dilimi, hikâyeye göre daha geniştir.

Cevap: E

7. Kimi zamirler özneyi pekiştirir. Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi onlarla birlikte de kullanılabilirler.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir zamir vardır?
A) Doğrusu, onun sözüne pek kulak asmadım.
B) Bence alınan sonuç pek de olumlu değildi.
C) Bu elbiseyi ben kendim diktim.
D) İşittiklerimiz bunları doğrular nitelikteydi.
E) Arda o yaz tatilini bizde geçirecekti.

Cevap: C8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır?
A) Sizler, bildiğiniz son oyunu da oynadınız.
B) Çocuk alevler arasında kendini gösteriyor.
C) O da bakabilir yüzüne tam yedi kere.
D) Herkes bir mağarada kendi yüzüyle dövüşecek.
E) Sen, dünya dışındasın ve aslında kendini özlüyorsun.

Cevap: D

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A) Geçen haftaki yarışmada siz kaçıncı oldunuz?
B) Ahmet’in nereye gittiğini biliyor musunuz?
C) Dün kaç kişi, sizinle maça gitti?
D) İzmir’e gidince Selim Bey’i nasıl bulacaksınız?
E) Burada ne tür yemekler bulunur?

Cevap: A10. Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz ( ) eleştirin ( ) basit bir adamı dost edinmek isterseniz ( ) methedin.
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (;) (;)
B) (,) (;) (,)
C) (,) (:) (,)
D) (;) (:) (;)
E) (,) (;) (;)

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 148. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.