16 Şubat 2022, 20:50
Mehmet Akif
Yönetici

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 166-167. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları9. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Kitabı 166, 167. Sayfa Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Öğün Yayınları 166. Sayfa Cevapları

1. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri belirleyiniz. Bunların anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten yararlanarak kontrol ediniz.

Cevap:Yozlaşmak:

Tahminim: Eskimek

Sözlük Anlamı: Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etmek.

Devşirme:Tahminim: Dönüşme

Sözlük Anlamı: Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri Ocağına alınacak çocukları seçip toplama işi.

Bahadır:

Tahminim: GüçlüSözlük Anlamı: Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse,

2. Genç Osman’ın devlet düzeniyle ilgili olarak yaptığı tespitler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Genç Osman, padişah olduktan sonra siyasi, sosyal ve askerî alanlarda değişiklikler yapmak ister. Yeniçeri ve sipahi ocaklarını kaldırarak yeni bir ordu kurmak, yozlaşan ilmiye sınıfının devlet üzerindeki etkilerini azaltmak, imparatorluğun başkentini İstanbul’dan Anadolu’ya taşımak, kılık kıyafette değişiklikler yapmak, saray geleneklerini değiştirerek padişahların devşirmeler yerine Türk kızları ile evlenmelerini sağlamak yapmak istediği değişikliklerden bazılarıdır.

3. Dilaver Paşa’nın kaygıları nelerdir? Açıklayınız.Cevap: Askerlerin başıboşluğundan, lakayit oluşlarından ve eskisi gibi disiplinli olmayışlarından dolayı kaygılıdır.

4. Metinden hareketle Davut Paşa’nın kişiliği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Padişaha bağlı, gerçekçi, devletini düşünen biri görünse de pek güven vermeyen biri olarak algıladım.

5. Yeniçeriler ve sipahilerin Genç Osman’ın kararları konusundaki tepkileri nelerdir? Belirtiniz.Cevap: Çıkarlarına ter düştüğü için tehditlerini imalı şekilde yaparlar. Değişiklik istemezler.

6. Bu metinde trajedinin hangi özellikleri vardır? Bulunuz.

Cevap: Üst düzey kahramanların olması, olay/zaman/mekanda birlik yani 3 birlik kuralının olması, kullanılan dilin içerisinde argo ya da kaba sözcüklerin olmaması gibi özelliklerini trajedi türünün özelliklerini taşımaktadır.

7. Genç Osman metninin tema ve konusunu tespit ediniz.Cevap:

Tema: Yeniliklerin kabullenilmesi çok zor olur ve yeniliği istemeyen insanların her zaman olması.

Konu: Genç Osman’ın yenilikler yapmak istemesi, askerlerin bunu istememesi.

8. Genç Osman’ın adalet anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Metinden hareketle açıklayınız.Cevap: Hakkını savunan, bağışlayıcı, adil biri.

9. Okuduğunuz metinle ilgili eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayandırarak metni yorumlayınız.

Cevap: Metin akıcı ve tarihe ışık tutması bakımından beğendim.

10. Okuduğunuz metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini dikkate alarak metni yorumlayınız.Cevap: Tarih kitaplarından öğrendiğimiz bilgiler ışığında o dönemi yansıtan bir metin olmuş.

11. Okuduğunuz metindeki sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin etkisini belirleyiniz.

Cevap: Danışma ve karar alma kültürünün hem sözel hem de yazı olarak etkilerini içermektedir.

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Öğün Yayınları 167. Sayfa Cevapları11. Okuduğunuz metnin içeriğinin doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikle ilişkisini değerlendiriniz.

Cevap: Metinde doğal gerçeklik yani tarihte yer almış olan Genç Osman, Yeniçeriler ve vezirler yer alır. Toplumsal gerçeklik bakımından ise yöneticiler ile askerler arasındaki anlaşmazlıkların yükünü yine toplumun çekmesine dikkat çekilir. Bireysel olarak ise metni yazan yazarın tarihsel gerçeklikleri yeniden kurgulamasıyla ortaya koyduğu bireysel gerçekliği görürüz.

12. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

Cevap:

Açık ileti: Genç Osman’ın yenilik yapmak istemesi, ama  bazı çevrelerin çıkarlarına ters düşmesi nedeni ile karşı çıkması açık iletidir.

Örtük İleti: Yeniliklerin karşısında her zaman eskiyi savunanların olması.

Sultan II. Osman’ın öldürülmesi, yerine aklı ve bilinci yerinde bulunmayan I. Mustafa’nın tahta geçirilmesi, kamuoyunu son derece üzmüş ve bunlara etken olanlara karşı büyük bir nefret ve hatta düşmanlık başlamıştı. Özellikle halk, Veziriazam Davut Paşa’ya “Padişah katili” diye bağırmaya ve ileri-geri konuşmaya başladığı için veziriazam, korku ve endişeye kapılarak Divan’a gelemiyordu. Çok geçmeden Kapıkulu süvarilerinin, onun sarayına saldırarak “Sultan Osman’ı neden öldürttün? Biz, onu sana emanet olarak teslim etmiştik.” diye bağırıp çağırmaları üzerine Davut Paşa, “Ben, onu Sultan Mustafa’nın fermanıyla öldürttüm.” diye cevap vermiştir. Onun bu sözleri gerçeği yansıtmamakla birlikte olay, geçici olarak yatıştırıldı. Davut Paşa, makamını korumak amacıyla askerlerin bütün arzu ve isteklerini yerine getirdi. Çok geçmeden Davut Paşa görevden alındı ve yerine Mısır eski valisi Mere Hüseyin Paşa, veziriazamlığa getirildi. Derhâl kendi çıkarlarıyla meşgul olmaya başlayan yeni veziriazam önce Yeniçeri ağası Derviş Ağa’yı Karaman eyaletine atayıp İstanbul’dan uzaklaştırmak istedi fakat buna tepki gösteren Yeniçerilerin ayaklanmaları sonucunda görevden alındı ve yerine sultanın dadısının eşi Lefkeli Mustafa Paşa atandı. Bunun üzerine kapıkulu ocaklarının, rüşvetçi olduğunu ileri sürdükleri yeni veziriazamı istememeleri üzerine, bu kez Hadım Gürcü Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi. Bununla birlikte İstanbul’da ocaklılar aleyhine söz ve hareketler durmak bilmiyordu; ayrıca bu sırada Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa’nın isyanı, ocak mensuplarını ciddi biçimde üzmekteydi. I. Mustafa, II. Osman’ı öldürme emri vermediğini bildirdi. Katillerin derhâl yakalanıp cezalandırılmasını istedi ve bu hususta bir de hattı hümayun gönderdi.

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi

Yukarıdaki metin ile Genç Osman metnini gerçekliği ele alışları bakımından karşılaştırınız. Eserlerinde tarihî konuları işleyen yazarların gerçekleri olduğu gibi aktarmaları zorunlu mudur? Neden? Tartışınız.

Cevap: Yukarıdaki metin açıklama tekniği ile sadece bilgi vermek amacıyla yazılmış bir metindir. Genç Osman metni ise gerçekliği ortaya koymaktadır.

Daha önce işlediğimiz anlatmaya bağlı edebî metinlerle Genç Osman metnini dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Genç Osman metninin anlatmaya bağlı edebî metinlerden temel ifade biçimi bakımından farkını belirtiniz.

Cevap: Genç Osman metni göstermeye bağlı bir metindir. Bir olaydan çok diyaloglara dayanır. Konuşma metinleri ayrıca da her sahnenin ayrıntılı canlandırılması anlatmaya bağlı metinlerden farkıdır.

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 154. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.