Cevap Yaz
07 Ocak 2020, 21:16
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 166-167-168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 “ Güler Yüze ve Gülmeye Dair ” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

166. Sayfa

1.Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Gülme, iki insan arasındaki en kısa mesafedir.”

“Gülmek, Allah’ın insanlara verdiği hediyelerin en kıymetlisi, en latifidir. Her aptal, her zalim insanları ağlatabilir fakat onları güldürmek kolay değildir.”

Cevap: Gülmek ve güler yüzlü davranmak insanlar arasındaki yakınlığı sağlar.Hiç tanımadığımız insanlar arasında güler yüzlü olanlar bize daha yakın gelir.

İnsanları mutlu etmek zordur.Fakat onları üzmek çok kolaydır.Allah’ın bize verdiği gülme lütufunu kullanmalıyız.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

“Gülmeyi bilmek” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Gülmenin önemi ve değerini bilmeli.Gülmek hayata olumlu bakmak demektir.

Güler yüzlü insanlar bizi nasıl etkiler, bizde hangi duyguları uyandırır?

Cevap: Onları daha samimi ve kendimize yakın hissederiz.

Sizi neler güldürür, gülümsetir?

Cevap: Beni mutlu eden şeyler, komik olaylar, arkadaşlarımla eğlenmek.

169. Sayfa

3. Etkinlik

Defterlerinize, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metni okurken altını çizdiğiniz bölümleri birleştirerek uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine de yer verdiğiniz anlamlı bir metin yazınız.

Cevap:

Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım.Güler yüz, hayatı daha mutlu kılar. Güler yüzlü insanların hayatlarının daha tatlı, neşeli ve mutlu geçtiğini görürüz. Buna karşın çatık kaşlı, hiddetli insanların hayatlarına baktığımızda, sanki bir hastalığa yakalanmış gibi yaşadıklarını görürüz.Unutmayalım ki biz insanların hayvanlardan bir farkımız konuşmaksa öteki farkımız da gülmektir.

4. Etkinlik

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve bunların anlamlarını defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 10 dakika süreniz bulunmaktadır.
Yarışmaya başlayınız ve 10 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu, öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.

170. Sayfa

Anlamı Bulunacak Kelimeler, Kelime Grupları

sosyal bilgiler 170

Ardından yukarıdaki bütün kelimelerin, kelime gruplarının anlamlarını sözlükten öğreniniz.

Cevap:

tahayyül etmek: bir nesneyi, bir durumu vb. zihinde tasarım, imge durumunda oluşturmak, zihinde canlandırmak.

laubali: Saygısız, çekinmesi olmayan

kudret: Güç, erk, erke, iktidar

hikmet: Bilgelik

buna mükabil: Buna karşın…

hiddet: Öfke, kızgınlık

bilhassa: Özellikle…

tahriş: Yakarak kaşındırma

muhtelif: Çeşit çeşit, çeşitli

hadise: Olay

fi tarihi: “Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte” anlamında söylenen söz

filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof

hususi: Özel

talim etmek: 1) az para karşılığında çalışmak; 2) hep aynı şeyi yemek zorunda olmak.

matem: Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar

tebessüm: Gülümseme

muvaffak olmak: Başarmak, zafere ulaşmak

hakikat: Gerçek

müteessir olmak: Üzülmek, duygusal anlamda etkilenmek

külfet: Sıkıntı, zorluk

çetin: Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç

gam: Tasa, kaygı, üzüntü

kasavet: Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı

5. Etkinlik

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

külfet: Sıkıntı, zorluk

Cümlem: Bu karlı havada yürümek oldukça külfetli.

6. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. “Kaşlarını çat-, hevesi kırıl-, kalbini kır-, yüz göz ol-, ağır gel-” deyimleri, metinde koyu olarak gösterilmiştir. Bu deyimlerin anlamlarını, kullanıldıkları cümle ve paragrafın anlamından hareketle tahmin etmeye çalışınız, tahmin ettiğiniz anlamları defterlerinize yazınız. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını atasözleri ve deyimler sözlüğünden kontrol ediniz. Son olarak bu deyimleri birer cümlede kullanarak cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

kaşlarını çat-: kızmak, öfkelenmek

hevesi kırıl-: zevki kaçmak, hevesi kalmamak, şevki kırılmak.

kalbini kır-: birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek

yüz göz ol-: Senli benli olmak ve birbirinden çekineceği kalmamak, aradaki mesafe kalkmış olmak, lâubalileşmiş olmak.

ağır gel-: gücüne gitmek, onuruna dokunmak

b. Metinde kullanılan “Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sevmektir.” sözünün anlamını, bu sözün kullanıldığı paragraftan hareketle tahmin etmeye çalışınız. Tahmininizi sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak açıklayınız. Öğretmeninizin rehberliğinde bu sözün anlamını sınıfta tartışarak belirleyiniz ve tahtaya yazınız.

Cevap: Başımıza gelen zorluklar karşısında bahaneler bulup kendi kendimizi çaresiz hissettirmek yerine bulunan ortamda pozitif bakmayı bilmeli ve zorlukları kendi çabalarımız ile yenmek için mücadele etmeliyiz.

171. Sayfa

7. Etkinlik

a. Ağlanacak bir hâl karşısında ağlamaya kalkan adamdan hiçbir fayda gelmez. Fakat gülümseyen adamda, ümit vardır. Bu hâlin bir çaresini bulacak demektir.

Cevap: Düşünceyi aksi yöne çevirmektedir.

b. O insanlar şimdi ne hâldedirler pek bilmiyoruz ama fî tarihinde insanları biraz olsun gülmeye alıştırmak için sarfedilen gayret herhâlde boşuna değildi. Nitekim Tagor filozof da kendi hususi mektebinde öğrencilerine günde bir saat gülmeyi, kahkahalarla gülmeyi değilse bile, gülümsemeyi talim ediyordu.

Cevap: Düşünceyi desteklemektedir.

c. Gene bizim bir şairimiz bir dostuna hediye ettiği resminin altına “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştük- lerimiz.” diye yazmıştır. Bu da güzel bir sözdür. Çünkü en iyi hatıra gülerek geçen günlerin hatırasıdır.

Cevap: Düşünceyi desteklemektedir.

d. Hiç siz ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır. Ama ne hikmetse yüzleri gülmeye elverişli bir şekilde yaratılmamıştır.

Cevap: Düşünceyi aksi yöne çevirmektedir.

8. Etkinlik

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi, metnin bütünündeki anlamı göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.Cevap:

a. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz.

b. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır.

c. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir.

ç. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar.

d. Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli.

e. İnsan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır; hiçbiri ağır gelmez.

f. Buzlar güneş karşısında nasıl erirse çetin meseleler de işe güler yüzle başlayan ve öylece devam eden insanların elinde çözülür.

g. Hayatınızı, yaşadığınız yıllar boyunca uzatabilmek için  her anınızı gülerek geçirmeniz lazımdır. 

9. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Yazar, okurları güldürmek için söze nasıl başlamış?

 • Cevap“Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız?”

2. Yazara cesaret veren nedir?

 • CevapKarşısındaki insanın gülümsemesi.

3. Olgun insanların özellikleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • Cevap: Herkese affedici, kusura aldırmayacı olarak yaklaşmaları.

4. Bir insanın hayatının olduğundan daha tatlı geçmesi mümkün müdür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • CevapEvet,Hayata olumlu bakmak ve güzler yüzlü olmak.
 •  

172. Sayfa

5. Yazar, niçin hayvanlardan farklı olduğumuzu düşünüyor?

 • CevapHayvanlar gülemediği için.

6. Filozof Alain’ın öfke hakkındaki düşünceleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • CevapÖfke öksürük gibidir. Nasıl öksürük bir tahrişle gelirse hiddet de öyledir. Bir kere başladı mı bir kere ile kalmaz; ikide bir öksürdüğünüz gibi ikide bir de hiddetlenir, sağa sola çatarsınız. Bu hastalığın bir tek tedavisi vardır, o da gülmeye alışmaktır.

7. Yazar metinde “gülmeye alışmak” ile ilgili hangi örnekleri veriyor?

 • CevapDünya savaşlarının halkta yaşattığı hüzün sebebiyle insanların gülmeyi öğreten okullar açmaları.

8. Gülmenin hayatta başarılı olmayı sağlayacağı düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Katılıyorum. Çünkü gülmek insanı daha olumlu yapar ve olaylara daha iyi yönden bakabilir.

9. Yazar, “hayata güler yüzle bakmak” sözüyle neyi anlatmaya çalışıyor?

 • Cevap: Hayatın olumlu yanlarını düşünmek.

10. Yazar, “ağlamaya kalkan adam”da niçin ümit görmüyor?

 • CevapAğlamaya kalkan adam, durumu kabul eden adamdır. Çare düşünmez.

11. Yazarın “Güler yüzün hâlletmeyeceği mesele yoktur.” düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Güler yüz her şeyden evvel insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların hayatı, asık suratlı insanlar arasında kalmış insanların hayatından daha tatlı geçer.

12. Hayatımızı, yaşadığımız yıllar boyunca uzatabilmek nasıl mümkündür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • CevapHayatımızı güler yüzle geçirerek.

13. Yazar, “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” sözünü niçin güzel bir söz olarak nitelendiriyor?

 • CevapEn iyi hatıranın güler yüzle geçirilen zamanlar olduğu için.

14. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

 • Cevap:
 • Konusu: Güler yüzlü olmak
  Ana Fikri: Neşeli ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak gülmeyi, güler yüzlü olmayı öğrenmeliyiz.

15. Gülmenin, güler yüzlü olmanın insanlar için önemi nedir? Metinde anlatılanlardan hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Buzlar güneş karşısında nasıl erirse çetin meseleler de ise güler yüzler başlayan ve öylece devam insanların elinde çözülür. Asık surata kapanan kapılar güler yüzle açılır. Sizi çok seven anneniz nasıl sizin yüzünüze daima gülerek bakarsa, siz de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara da neşe verir, hayatın bir kat daha güzelleşmesine hizmet edersiniz.
 •  

10. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” başlığını kullanmış olabilir?

 • CevapGüler yüz ve gülmenin önemini ve faydalarını anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

 • Cevap: Uygundur çünkü başlık ve içerik uyumludur. 

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: MUTLU OLMANIN YOLU GÜLMEKTEN GEÇER.

11. Etkinlik

a. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

“Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadeleri sizce bir konuşma sırasında hangi amaçla kullanılır?

 • CevapDüşüncesini açıklayan başka bir cümleye bağlantı kurmak için.

b. “Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadelerinden her birini birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi defterinize yazınız.

 • Ben sabahları spor yaparım oysaki akşamları da yapabilirim.
 • Bahçedeki çimenleri başka bir deyişle otları elimle yoldum.
 • Soğuk suyu özellikle buzlu suyu terliyken içmemeli.
 • Söze ilk olarak yaşadığım yeri anlatarak başlayacağım.
 • Son olarak size tavsiyem dürüst olun.
 •  

12. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerden birini seçiniz ve bu özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıkladığınız bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” geçiş ve bağlantı ifadelerinden her birini en az bir kez kullanmaya dikkat ediniz. Konuşmanıza hazırlanmak için 10 dakika süreniz bulunmaktadır.

Cevap:

Görünüşü düzeltmenin en iyi yolu, gülmektir.”
Charles Gordon (Çarls Gordın)

İnsanlar birbirleri ile sürekli iletişim halindedir.İnsanların dış görünüşleri tabi ki önemlidir.Fakat daha önemli olan insanların samimiyeti, güvenilir olması güler yüzlü olmalarıdır.Bu tip insanları tanımasak bile bizlere cesaret verir, güven verir.Her insan kendini düzeltmek için işe gülümsemek ile başlamalıdır.Gülmek, gülümsemek insanları daha insan yapar.

173. Sayfa

Yazmaya Hazırlık

Birazdan, istediğiniz konu ve türde bir yazma çalışması yapacaksınız. Bu çalışmaya başlamadan önce bir yazma planı oluşturunuz. Planı oluştururken metin tamamlanana kadar sırasıyla hangi basamakları izleyeceğinizi defterlerinize yazınız. Belirlediğiniz planınızı, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Yazmaya Hazırlık” aşamasında hazırladığınız plana uygun istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Bu yazı yazılırken başta belirlenen işlem basamaklarına dikkat edilmiş mi?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metnin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapacağınız sunum için “teknolojinin insan hayatına etkileri” konusunda araştırma yaparak bilgi toplayınız. Sunum konunuzla ilgili fotoğraf, resim, grafik ya da videolar bulunuz. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri ve fotoğraf, resim, grafik ya da videoları kullanarak bir sunum hazırlayınız. Evde, sunumunuzun provasını yapınız.
! Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde gerçekleştirmek üzere öğretmeninizden “cep telefonları ve insanlar” konulu bir konuşma hazırlığı yapmasını isteyiniz.Bir önceki yazımız olan Teknoloji olmasaydı hayatımız nasıl olurdu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

21 Şubat 2019, 21:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2670

Merhaba ben burayı yeni keşfettim ve çok beğendim.Çok anlaşılır ve açık yazılmış herkesi buraya davet ediyorum.

11 Mart 2019, 19:50

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2670

çok beyendim açıkçası ben bu sayfayı çok olumlu ve yine aynı yazamanda çok ama çok verimli buluyorum açkçası ben bence herkkes
arkadaşlarına tavsiye etmeli. ve bendea arkadaşlarıma tavsiye edecem

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.