Cevap Yaz
14 Eylül 2021, 07:43
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 30-31. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Cevapları Dörtel Yayınları Sayfa 30, 31  Cevapları

30. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Peygamberlerin insanlara örnek olma özelliği hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Peygamberler dini insanlara anlatır ve yaşarlar.Böylece insanlar da peygamberleri örnek alarak dinini yaşar ve öğrenirler.Onların toplumsal yaşam içinde güzel ahlakları da örnek teşkil eder.Onlar hal ve hareketleri insanlara rol model olur.

2. Peygamberlerin sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız.

Cevap:

Sıdk: Peygamberlerin ddürüst ve güvenilir olması.
Emanet: Peygamberlerin güvenilir olması.
Tebliğ: Allah’ın emir ve yasaklarını olduğu gibi aktarırlar.
Fetanet: Yüksek vasıflı olmaları, akıllı ve zeki olmaları.
İsmet: Peygamberlerin günah işlemelerinin Allah tarafından alıkonulması.

3. Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Allah insanlara rablerinin olduğunu bildirmesi, insanların Allah tarafından yaratıldığını, insanların başıboş olmadığını, insanların neyi yapıp neyi yapmayacaklarını, ibadetlerini nasıl yapacaklarını, toplumsal hayatı düzene sokmak için göndermiştir.

4. Aşağıdaki kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini karşılarına yazınız.

Cevap:

Tevrat: Hz. Musa
Zebur: Hz.Davud
İncil: Hz. İsa
Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed(s.a.v.)

5. Kunut dualarında nelerden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.

Cevap:

Allah’tan yardım ve bağışlanma isteriz.Verdiği nimetler için şükrederiz.Sadece Allah’a ibadet ederiz. Rahmetini beklerken azabından da korkarız.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. I. Elçi
II. Haberci
III. Mucize
IV. Haber getiren
Yukarıdakilerden kaç tanesi, peygamber kavramının sözlük anlamını ifade eder?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: D

2. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?
A) Hud (a.s.)
B) Salih (a.s.)
C) Yakup (a.s.)
D) Şit (a.s.) 3

Cevap: D

3. I. İlk insandır.
II. Şeytan onun önünde saygıyla eğilmiştir.
III. Bir süre cennette yaşamıştır.
IV. İlk peygamberdir.
Hz. Âdem’le (a.s.) ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV

Cevap: C31. Sayfa Cevapları

G. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

Cevap:

– Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabbimizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir.
– Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere resul denir.
Nebi Allah’ın (c.c.) kendisine vah yettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere denir.
– Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara mucize denir.
Tevhid Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, onun tek ve eşsiz olduğuna inanma, hiçbir şeyi eş koşmadan ibadeti sadece Allah’a (c.c.) yapmaktır.
– Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı kabul etmeye; zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmeye şirk denir.
İlahi kitap insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denir.
– Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına vahiy denir.
– Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirler ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denir.

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.
(Y) Kur’an ayetleri Peygamberimiz’e (s.a.v.) toptan, bir kitap hâlinde indirilmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
(D) Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
(Y) Bütün ilahi kitaplar indirildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır.
(D) Nübüvvet ve risalet, peygamberlik anlamına gelen iki kavramdır.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 29. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.