Cevap Yaz
10 Eylül 2021, 20:16
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 9. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Cevapları Dörtel Yayınları Sayfa 9  Üniteye Hazırlık Cevapları

1. Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Cevap:

Elçi: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse. Yalvaç, peygamber, resul.

Nebi: Nebi, kendinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden peygamberdir. Yeni din getirmeyip, önceki dine davet eden peygamberlere Nebi denir.

Resul: Kendisine kitap inmiş peygamber.

Peygamber: Allah tarafından seçilen ve Allah’tan aldığı emirleri insanlara ileten kimse.
2. Kur’an mealinden, peygamberlere inanmanın gerekliliğini ifade eden bir ayet bulup defterinize yazınız.

Cevap: De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. (Âl-i İmrân Suresi 32. Ayet)
3. İlahi kitap, suhuf ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Cevap: Peygamberlere indirilen kitaplara ilahi kitap denir.

Suhuf sayfa anlamına gelen ve peygamberlere indirilen bir kaç sayfalık ilahi emirlerdir.

Mucize : Akıl yoluyla açıklanamayan, bu yüzden de Tanrısal bir güç tarafından yaratıldığına inanılan doğaüstü olay.4. Vahiy nedir? Allah (c.c.) niçin vahiy göndermiştir? Araştırınız.

Cevap: Allah tarafından bir buyruğun ya da buyrukların peygambere bildirilmesi. Allah insanların doğru yolda gitmeleri ve insanların bir nizam içinde olmaları için vahiy göndermiştir.

5. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz peygamberlerin hayatıyla ilgili Genel Ağ’dan ya da İslam Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi gibi kaynaklardan araştırma yapıp sunu hazırlayınız. Sununuzu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Hz. Adem
6. Kunut dualarının okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız.

Cevap:

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı: Allah’ım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Anlamı: Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.