Cevap Yaz
15 Ocak 2020, 22:41
necla
Yönetici

4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 46-47-48-49 Sayfa Etkinlik Cevabı MEB yayınları 4. Sınıf Fen Bilimleri kitabı 46, 47, 48, 49. sayfa Ünite Değerlendirme Soru Cevapları MEB Yayınları

Sayfa 46

A) Aşağıda tanımı verilmiş kavramlar ve sözcükler karışık olarak yazılmıştır. Doğru
yazılışlarını bulunuz ve yanlarındaki kutulara yerleştiriniz.

Gün doğumundan gün batımına kadar olan, günün aydınlık kısmı.
DNGÜZÜ  GÜNDÜZ
Milyonlarca yıl önceki canlılara ait taşlaşmış kalıntılardır.
LOFİS  FOSİL
Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşan, senenin dört bölümünden her biri.
SVELMEİMR  MEVSİMLER
Çeşitli araç gereçlerin üretimi için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu.
ADMDHMAE  HAM MADDE

B) Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kavramları kutucukların içinden bularak noktalı
alanlara yazınız.

1. Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekettir. (…Mevsimler.…)
2. Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettir. (..Dönme..… )
3. Yer kabuğunun yapısında bulunur. (…..Kayaç…)
4. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönüdür. (..Batıdan doğuya..…..)
5. Dünya’nın dolanma hareketinin tamamlanma süresidir. (..365 gün 6 saat …..)
6. Dünya’nın dönme hareketinin tamamlanma süresidir. (…24 saat.…..)
7. Dünya’nın Güneş gören kısmının zaman dilimidir. (...Gündüz…..)
8. Ekonomik değere sahip kayaçlara denir. (…Maden……)
9. Dünya’nın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimidir. (.…Gece…)
10. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarıdır.(..Fosil....)
11. Dünya’nın dönme hareketi sonucu oluşur. (..Gece ve Gündüz….)
12. Dünya’nın dolanma hareketi sonucu oluşur. (…Yıl.….)

Sayfa 47

C) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla
doldurunuz.
1. Yer kabuğunu oluşturan büyük ve sert kaya kütlelerine…Kayaç.…denir.
2. .Fosiller…nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.
3. Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere
..Maden…denir.
4. Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya..Yer kabuğu…..denir.
5. Kayaçların içinde uzun yıllar boyunca kalmış, taşlaşmış her türlü canlı kalıntısına
Fosil..denir.
6. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü ..Batıdan doğuya …. doğrudur.
7. Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı…Mevsimler.…oluşmazdı.
8. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ..24 saatte.... tamamlar.

D) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.1. (..D..) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.
2. (..Y...) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.
3. (..D...) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.
4. (..D...) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına
fosil denir.
5. (..Y…) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi
gerekir.
6. (..Y…) Fosiller Dünya’nın geçmişi hakkında bilgi vermez.
7. (..Y...) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.
8. (..D...) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin
teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

I. Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu denir.
II. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.

1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: D) Her ikisi de doğrudur.

I. Bütün madenlerin ekonomik değeri vardır.
II. Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.
III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.

2. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sayfa 48

Cevap: C) I. ve II. ifade doğrudur.

I. Kayaçlar, volkanik aktiviteler ile yeryüzüne ulaşan magmanın katılaşmasıyla oluşur.
II. Bütün kayaçların fiziksel özellikleri aynıdır.
III. Kayaçlar minerallerden oluşur.

3. Kayaçlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: D) I. ve III. ifade doğrudur.

I. Madenler, ülkelerin teknolojisinin gelişmesini sağlar.
II. Ülkemiz madenler açısından zengindir.
III. Madenleri çıkarabilmek için maden ocakları kurulur.

4. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: A) İfadelerin hepsi doğrudur.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır.
B) Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır.
C) Altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır.
D) Kömür madeni plastik yapımında ham madde olarak kullanılır.

Cevap: D

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri
yazılmalıdır?
Yer kabuğunun kara tabakası ….Kayaçlardan …. oluşmuştur. Ekonomik değeri olan
kayaçlara ..Maden… denir.

Cevap: C) Kayaçlardan, maden

7. Iğdır’da Güneş’in Bursa’dan önce doğmasının nedeni nedir?

A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi
C) Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması
D) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması
Cevap: B

8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu
değildir?
A) Mevsimlerin oluşması
B) Gece ve gündüzün oluşması
C) Bir günün oluşması
D) Türkiye’de sabah yaşanırken Japonya’da öğlen vakti olması
Cevap: A

9. Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
B) Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.
C) Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.
D) Ölen her canlı fosilleşir.
Cevap: D

Sayfa 49

F) Aşağıdaki yıldızın içerisinde ünite boyunca işlediğimiz konularla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler; soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak harflerin içine karıştırılmıştır. Aşağıdaki sözcükleri karışık olarak verilmiş
harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.

Cevap:

49.sayfaBir önceki yazımız olan 4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 44. Sayfa Etkinlik Cevabı MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

09 Ekim 2018, 18:30

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

teşekkürler 1 saat düşündüğümü buraya girdim 15 saniyede yaptım 😀

16 Ekim 2018, 15:00

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

teşekkürler kaç dk kadır düşünüyorum buraya girdim 30 saniyede yaptım 😀

23 Ekim 2018, 18:51

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Vallaha çok teşekkür ederim yayınlayana

07 Ekim 2019, 19:39

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok teşekkür ederim 2 saat düşünüyorum bi bulamadım.

09 Ekim 2020, 15:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok teşekkürler 2 gündür düşünüyorum 2 saatir arıyorum buraya girdim yaptım teşekkürler

13 Ekim 2020, 16:39

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Teşekkürler sayenizde 2 saat anlamadığım konuyu burda 10 saniyede yaptım

16 Ekim 2020, 16:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Süper çok teşekkür ederim derslerimi yaptım

21 Ekim 2020, 17:51

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

bu uygulama çok güzel

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.