Cevap Yaz
01 Şubat 2020, 13:53
murat
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 58-59-60-61-62. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Anadol Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58, 59, 60, 61, 62 “ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI” Etkinlik Cevapları

58. Sayfa

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.
2. (Y ) İyonlar tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolu’nun bir kısmını yapmışlardır.
3. (D) Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.
4. (D) Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için çeşitli kültürel özelliklere sahiptir.
5. (Y) Zeybek, Trakya yöresine ait bir halk oyunudur.
6. (D) Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde
yaşamasını sağlamaktadır.
7. (Y) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mevsimlik bayramlarımızdan biridir.
8. (D) Genel Ağ kullanımının yaygınlaşması ile beraber dilimize daha fazla yabancı kelime
girmeye başlamıştır.
B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Frigler
Asurlar
Şamran
tarihî nesne tarihî mekân
farklılık
horon
kültürel etkileşim

Cevap:

1. Günümüzde kullandığımız çengelli iğnelerin ilk örneğini tarihte FRİGLER kullandılar.
2. Urartular tarımı geliştirmek amacıyla ŞAMRAN adı verilen su kanallarını yapmışlardır.
3. Tarihteki ilk kütüphaneyi İYONLAR kurmuştur.
4. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının kalıntılarının bulunduğu yapılara ve alanlara TARİHİ MEKAN denir.
5. TARİHİ NESNELER taşınabilir oldukları için genel olarak müzelerde koruma altına alınırlar.
6. Karadeniz yöresine ait halk oyunumuz HORON dur.
7. Ülkemiz genelinde kültürel özellikler bakımından benzerlikler olduğu kadar FARKLILIKLARI da vardır.
8. Televizyon, Genel Ağ ve akıllı telefonlar gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ hızlandırmaktadır.
59. Sayfa

Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri örnekteki gibi yapınız.

Cevap:

1. Fibula adı verilen çengelli iğneyi yapmışlardır. (ç-Frigler)
2. Tarih yazıcılığının öncülüğünü yapmışlardır.(eHititler)
3. Parayı icat ederek değiş tokuş usulüne son vermişlerdir.(aLidyalılar)
4. Maden işlemeciliği, taş işçiliği ve kale yapımında ustadırlar.(g-Urartular)
5. Fenike alfabesinin batıya taşınmasını sağlayarak miladi takvimin oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır.(f-İyonlar)
6. Astronomi alanında çalışmalar yapmış ayrıca üçgenin iç açılarının toplamının 180° olduğunu hesaplamışlardır.(b-Sümerler)
7. Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını yapmışlardır.(c-Babiller)
8. Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yapmak amacıyla karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardır.(d-Asurlar)
Aşağıda verilenleri “doğal varlık”, “tarihî mekân”, “tarihî eser” ve “tarihî nesne” olarak sınıflandırıp defterinize yazınız.

Cevap:

1. Pamukkale Travertenleri- Doğal varlık
2. Safranbolu Evleri- tarihi mekan
3. Galata Kulesi-tarihi eser
4. Mermer lahit-tarihi nesne
5. Uludağ-doğal varlık
6. Kadeş Antlaşması tablet metni-tarihi nesne
7. Malabadi Köprüsü-tarihi eser
8. Çatalhöyük Antik Kenti-tarihi mekan
9. Karaz çanak çömleği-tarihi nesne
10. Cumalıkızık Evleri-tarihi mekan
11. Van Kalesi-tarihi eser
12. Ulu Camii-tarihi eser
13. Muradiye Şelalesi-doğal varlık
14. Damlataş Mağarası-doğal varlık
15. Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası-tarihi nesne
16. Çifte Minareli Medrese-tarihi eser.
60. SayfaAşağıda numaralandırılmış kutucuklarda kültürel öğelerimiz açıklanmıştır. Açıklamalarla kültürel ögeleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

60.sayfa cevapları

61. Sayfa
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?
A) Topraklarının verimli olması
B) İklim koşullarının elverişli olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Su kaynaklarının fazla olması

2. Türk mutfağı yemek çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biridir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yemek kültürüne ait bir yiyecek değildir?
A) Cağ kebabı
B) Hamsili pilav
C) Kayseri mantısı
D) Pizza

3. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihî eser değildir?
A) Akdamar Kilisesi
B) Malabadi Köprüsü
C) Manavgat Şelalesi
D) Ulu Camii
4. • Polis adı verilen şehir devletleri hâlinde yaşadılar.
• Demokratik bir yönetim anlayışı benimsediler.
• Bilim ve sanatta, aynı dönemde yaşayan uygarlıklardan ileri gitmişlerdir.

Verilen özellikler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?
A) Hititler B) İyonlar C) Lidyalılar D) Sümerler

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürel unsurların zaman içinde değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Sanayileşmenin hızlanması
B) Çevre kirliliğinin artması
C) Şehirlerin büyümesi ile göçlerin artması
D) Teknolojinin gelişmesi

6. Ülkemiz doğal ve tarihî varlıklar bakımından oldukça zengindir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A) Ülkemizi birçok turistin ziyaret etmesi
B) Sanayinin gelişmesi
C) Tarımın öneminin artması
D) Ülkemizin döviz gelirinin azalması
62. Sayfa

7. Urartuların Şamran adı verilen sulama kanallarını yapması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle uğraştıklarını gösterir?
A) Hayvancılık
B) Madencilik
C) Tarım
D) Ticaret

8. • Ege yöresine ait bir halk oyunudur.
• Yiğitliği, mertliği ve cesareti simgeler.
• Tek kişi tarafından oynanabildiği gibi birkaç kişinin çember şeklinde bir araya gelmesiyle toplu hâlde de oynanabilir. Özellikleri verilen halk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bar
B) Halay
C) Horon
D) Zeybek
9. Geçmiş dönemlerden günümüze, gündelik hayatımızdaki kültürel değerlerimizden bazıları sürekliliğini devam ettirebilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın olarak görülen kültürel değerlerimizden biridir?
A) Türk kahvesi içilmesi
B) Evlerin kerpiçten yapılması
C) Orta oyunu oynanması
D) Gelinin at ile evinden alınması

10. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yer ve unsurlara doğal varlık adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir?
A) Peri Bacaları
B) Uludağ
C) Uzungöl
D) Van Kalesi
F- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sümerlerin insanlık tarihine katkıları nelerdir?

Cevap: Yazının icadı, tekerleğin icadı, Daire çevresini 360 cm olarak hesapladılar.

2. Anadolu uygarlıkları hangileridir?

Cevap: Hititler,Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular.

3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile yaşadığınız çevrenin kültürel özellikleri arasındaki benzer ve farklı unsurlar nelerdir?

Cevap: Dağları, ovaları, denizleri benzerken, tarihi mekanları, yemekleri, halk oyunları, yemekleri farklıdır.

4. Toplumda yaşayan insanları bir araya getiren kültürel unsurlar nelerdir?

Cevap: Din, dil, tarih, gelenek ve görenekler.

5. Kültürel değerlerin zaman içinde değişime uğramasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Sanayileşme, göç, ekonomik nedenler, kitle iletişim araçları.

6. Tarihî nesnelerin müzelerde koruma altına alınmasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Taşınabilir özelliklerde olması.

7. İyonlarda demokratik bir düşünce ortamının olması onların insanlık tarihine hangi katkıları yapmasını sağlamıştır?

Cevap: Özgür düşünce, bilim ve teknolojinin gelişmesi, demokrasinin artması.

8. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolü nedir?

Cevap: Kültürel ögeler insanları bir arada tutan en büyük unsurlardır.Bu nedenle insanlar birlikte yaşamaktadır.Sevinçte hüzünde acıda tatlıda bu değerler bizleri bağlamaktadır.Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: ülkemizin çeşitli yerleri ile yaşadığınız çevrenin kültürel özellikleri arasındaki benzer ve farklı unsurlar nelerdir, 5 sınıf sosyal bilgiler sayfa 58, ülkemizin çeşitli yerleri ile yaşadığınız çevrenin kült7rel 9zellikleri aras8ndaki benzer ve farklı unsurlar nelerdir
22 Ekim 2018, 23:36

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok iyi mükemmel

08 Kasım 2018, 12:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

çok teşekür ederim

14 Kasım 2018, 18:51

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Harika inanılmaz çok yardımcı oldu

20 Kasım 2018, 18:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu?

22 Kasım 2018, 16:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

çok teşekkürler çok işime yaradı harika olmuş diğer sayfalarıda yaparsanız çok güzel olur

26 Kasım 2018, 21:08

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Harika süper ötesi bir web site burası ???????

27 Kasım 2018, 10:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Teşekkürler çok güzel işimize de yaradı??????

28 Kasım 2018, 16:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

derslerimde çok işe yaradı çok teşekkurler.

28 Kasım 2018, 17:20

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Mükemmel bir sayfa devamı gelsin

28 Kasım 2018, 17:25

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Benimde çok işime yaradı teşekkürler mükemmel olmuş emeğine sağlık

28 Kasım 2018, 17:44

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok iyiymiş teşekkür ettiim

30 Kasım 2018, 23:54

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok teşekkür ederim iyi ki varsınız çok güzel olmuş ❤️❤️

22 Ekim 2019, 18:23

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Süper bir uygulama herkese tavsiye ederim muhteşem bişey işe yarıyor

30 Ekim 2019, 23:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok teşekkür ederim işimi kolaylaştırdın?????? sen adamın dibisin

01 Kasım 2019, 23:44

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Bütün sorunlarım uçtu gitti. Çok teşekkürler…

13 Kasım 2019, 21:19

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Mükemmel bir sayfa çok işime yaradı başka sayfalar bu kadar ayrıntılı değil??

21 Kasım 2019, 14:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Aşırı yardım etti sağolun iyiki varsınız ❤️❤️

03 Aralık 2019, 21:59

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Sizi çok seviyorum lütfen devamı gelsinnnnn!!!??❤❤??

04 Aralık 2019, 20:00

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok güzel bir Web sitesi olmuş bayıldım. Elinize emeğinize sağlık. Çok işime yaradı çok teşekürler❤️❤️❤️

06 Aralık 2019, 17:22

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Ödevlerimi kolaylıkla yapabiliyorum iyi ki bu web sitesi varmış. ??❤️?

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.