Cevap Yaz
05 Şubat 2020, 11:28
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 91-92-93-94. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Anadol Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91, 92, 93, 94 “ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI” Etkinlik Cevapları

91.Sayfa

Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

Fiziki haritalar yükselti basamaklarına göre yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir. D
Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere dağ adı verilir. Y
Erzurum ve Kars çevresinde bozkır alanlar geniş olduğu için insanlar buralarda büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. D
Su kaynaklarının bol olduğu yerler insanlar tarafından yerleşim alanı olarak daha çok tercih edilir. D
İklim, insan faaliyetlerini her zaman olumsuz olarak etkiler. Y
Sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde, iş imkanları fazla olduğundan nüfus da fazladır. D
Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmemesi orman yangınına sebep olabilir. D
Erozyon, kara ve demir yollarını kapatıp ulaşımın aksamasına neden olur. D

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Cevap:

1. DEPREM toplum hayatı üzerinde derin ve kalıcı olumsuz etkiler bırakmaktadır.
2. Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün belli bir ölçek dâhilinde küçültülerek düz bir alana aktarılmasına HARİTA denir.
3. EROZYON sebebiyle toprağın üst kısmı taşındığı için toprak verimsizleşir.
4. Haritalardaki küçültme oranına ÖLÇEK adı verilir.
5. Dağlık ve engebeli alanlar ULAŞIM gelişmediği için seyrek nüfusludur.
6. Akdeniz ve Ege kıyılarında YAZ turizmi geliştiği için nüfus fazladır.
7. Sınırları belli bir alan içinde yaşayan insan sayısına NÜFUS denir.
8. İklim, insanların BESLENME alışkanlıklarını etkiler.

92. Sayfa

İklimin aşağıdaki tabloda verilen durumları etkileyip etkilemediğini örnekteki gibi belirtiniz.

Cevap:

sayfa 92

Aşağıdaki tabloda verilen özelliklere sahip yerlerde nüfusun “az” ya da “fazla” olduğunu örnekteki gibi işaretleyerek gösteriniz.

Cevap:

92.sayfa sosyal

93. Sayfa

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Haritada kullanılan renkler bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini belirtmektedir. Türkiye fiziki haritasına göre aşağıda verilen yerlerden hangisinin yükseltisi diğerlerine göre daha fazladır?
A) Kars
B) İstanbul
C) İzmir
D) Adana2. I. Sanayinin gelişmiş olması
II. Arazinin dağlık olması
III. İklim şartlarının uygun olması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir yerin yoğun nüfuslu olmasında etkilidir?
A) Yalnız III B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

3. – Yamaç eğiminin fazla olması
– Toprağın yapısının gevşek olması
-Yağışın fazla olması
Verilen unsurlar aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasına neden olmaktadır?
A) Çığ
B) Deprem
C) Sel
D) Heyelan

4. Aşağıda verilen durumlardan hangisi selin meydana gelmesine neden olmaz?
A) Aşırı yağışların olması
B) Ormanlık alandaki ağaçların kesilmesi
C) Havanın ısınmasıyla birlikte karların erimesi
D) Ağaçlandırma çalışmalarının hızlanması

5. İklim ve yeryüzü şekillerinin uygun olduğu yerlere fabrikalar daha çok yapılır. İş imkânları buralarda fazla olduğu için insanlar yerleşim yeri olarak fabrikaların kurulduğu alanları tercih ederler.
Yukarıda nüfusun dağılışında etkili olan hangi özellik hakkında bilgi verilmiştir?
A) Su kaynaklarının bol olması
B) Sanayi tesislerinin fazlalığı
C) Ulaşım imkânlarının iyi olması
D) Turizmin gelişmiş olması

6. Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin görüldüğü yerlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Yağışlar en fazla kış aylarında düşer.
B) Bozkır bitki örtüsüne sahiptir.
C) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
D) Kerpiç evler yaygındır.

94. Sayfa

7. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin sonucu olarak gösterilemez?
A) Suların kirlenmesi
B) Depremin meydana gelmesi
C) Toprağın kirlenmesi
D) Küresel ısınma

8. İklim özellikleri aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisini etkilemez?
A) Hayvancılık
B) Madencilik
C) Tarım
D) Turizm

9. Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin hangisinde kış turizmi gelişmemiştir?
A) Erciyes Dağı
B) Palandöken Dağı
C) Uludağ
D) Yıldız Dağları

10. Bu doğal afet büyük can ve mal kayıplarına sebep olur. İnsanları psikolojik olarak etkiler. Konutlar ve iş yerleri yıkılır.
Yukarıda toplum hayatına etkileri verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çığ
B) Deprem
C) Sel
D) Heyelan

11. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekli değildir?
A) Göl
B) Körfez
C) Orman
D) Vadi

Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Fiziki haritalarda sarı ve kahverengi renk hangi anlama gelmektedir?

Cevap: Sarı renk yükseklikleri 500-1000 metre arası olan yerleri; kahverengi renk ise yükseklikleri 2000-2500 metre arasındakileri gösterir.

2. Fiziki haritaya bakarak ülkemizde bulunan dağlar ve ovalara örnekler veriniz.

Cevap: Uludağ, amik ovası

3. Yaşadığınız çevredeki iklim ile tarım faaliyetleri arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?

Cevap: İklim ılıman ve Akdeniz iklimi olduğu için tarımsal faaliyetler oldukça fazla yapılmaktadır.Buğday, pamuk, zeytincilik en fazla yapılanlardır.Sebze ve meyve yetiştirilir.

4. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörler hangileridir?

Cevap: Sanayi, turizm, ulaşım, tarım, yer altı kaynakları, sağlık kuruluşları.

5. İnsanların doğal ortamı değiştirip ondan yararlandığı durumlara çevrenizden örnekler veriniz.

Cevap: Deniz kenarına liman yapmak, denizi doldurup turizm sektörüne kazandırmak.

6. Depremin etkisini artıran ve insanlardan kaynaklanan sebepler nelerdir?

Cevap: Çürük yapılaşma.

7. Heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi nedir?

Cevap: Tarımı olumsuz etkiler, bitki popülasyonu azalır.Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: 5 sınıf sosyal bilgiler anadol yayıncılık cevapları sayfa 90 91 92 93 94, 5 sınıf sosyal bilgiler sayfa 94
30 Aralık 2018, 17:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

ben gönderdiğiniz cevabı çok beğendim TEŞEKKÜRLER

30 Aralık 2018, 17:47

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

ben sosyal bilgiler dersini çok severim bu nedenle de biraz araştırma yapmaya karar verdim

19 Ocak 2019, 14:52

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Bende sosyal dersini severim çok güzel verdiğiniz bilgiler ben ve pamuk prensele karlar kraliçesi ni de çok seviyorum masaları da çok güzel

05 Aralık 2019, 17:03

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Ben sosyal bilgiler dersinde ödevleri kontrol ederim. O yüzden hep bu siteden bakarım ödevlerimi

06 Aralık 2019, 16:58

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Ödevimde bana cok yardım ettiniz teşekkürler

11 Aralık 2019, 17:57

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Sosyal bilgiler dersini çok severim onun için cevaplar için teşekkür ederim

18 Aralık 2019, 16:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Harika çok beğendim. Muhteşem olmuş. Güzel çalışmalar yapmışsın. ??❤️??????????????

20 Aralık 2019, 19:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Çok güzel teşekkürler

04 Ocak 2020, 12:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Teşekkür ederim sizin sayenizde derslerimi daha kolay yapıyorum yazdınız cevaplar çok anlamlıydı

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.