Cevap Yaz
11 Şubat 2020, 17:01
necla
Yönetici

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 73-74. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 73, 74 “Ünitemizi Değerlendirelim” Etkinlik Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim

1-Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. Yukarıda “?” ile gösterilen kutucuğa hangi seçenekteki devlet yazılmalıdır?

A. Kök Türkler

B. Hunlar

C. Büyük Selçuklular

D. Uygurlar

2. Uygurlar, yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. Yerleşik yaşama geçmeleri Uygurların birçok alanda gelişmelerini sağlamıştır.

Yerleşik yaşama geçiş, Uygurların aşağıdaki alanların hangisinde gelişme göstermelerini sağlamamıştır?

A. Mimari

B. Tarım

C. Ticaret

D. Denizcilik

3. İlk Türk devletlerinin yaşadığı Orta Asya, geniş bozkır bitki örtüsüne sahip ve sert karasal iklimin yaşandığı bir yerdir.

Bu coğrafi özellikler, ilk Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımalarına neden olmamıştır?

A. Göçebe yaşam sürmelerine
B. Ekonomilerinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olmasına
C. Zamanla savaşçı özelliklerini kaybetmelerine
D. Fiziksel dayanıklılıklarını artıran faaliyetlerde bulunmalarına

4.
Temeli ücretli askerliğe dayanırdı.
Kadın – erkek asker sayılır, her an savaşa hazır durumda bulunurdu.
Çeşitli askerî birliklerden ve atlı askerlerden oluşurdu.
Toplumsal yapıdaki sınıflaşmanın en üstünde askerler yer alırdı.

Verilenlerden kaç tanesi ilk Türk devletlerindeki ordu için söylenebilir?

A. Dört

B. Üç

C. İkiD. Bir

5. Çinliler İpek Yolu ticareti sayesinde Uygurlardan matbaayı öğrenmişlerdir.

Bahsedilen bu gelişme, İpek Yolu’nun toplumlar arasındaki hangi alanda etkileşimi artırdığına doğrudan kanıt gösterilebilir?

A. Kültürel

B. Siyasal

C. Ekonomik

D. Edebiyat

6. I. Bedir Savaşı
II. Talaş Savaşı
III. Uhud Savaşı
IV. Hendek Savaşı
Kaç numara ile gösterilen savaş Mekkeliler ile Müslümanlar arasında yapılmamıştır?
A. I

B. II

C. III

D. IV

7.
1. Hz. Ebubekir
a. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması

II. Hz. Ömer
b. İç çatışmaların yaşanması

III. Hz. Osman
c. Hicri takvimin kabul edilmesi

IV. Hz. Ali
ç. Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi

Halifeler ve ilgili oldukları faaliyetlerin doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?

A. l-ç, ll-c, III – a, IV-b
B. l-a, ll-c, III-ç, IV-b
C. l-b, II – a, III -ç, IV-c
D. l-c, II – b, III – a, IV-ç

8.
Sultan unvanını kullanan ilk hükümdardır.
Sarayında bilimsel çalışmaların yapılmasını desteklemiştir.
İslam dininin Hindistan’da yayılmasını sağlamıştır.

Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Kaşgarlı Mahmut

B. Nizamülmülk

C. Yusuf Has Hacib

D. Gazneli Mahmut

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne İslamiyetin kabulünden sonra girmemiştir?

A. Camiler

B. Sünnet törenleri

C. Töre kuralları

D. Dinî bayramlar

10. Kış mevsiminin sona erip baharın gelişinin kutlandığı bayram aşağıdakilerden hangi sidir?

A. Nevruz Bayramı

B. Ramazan Bayramı

C. Kurban Bayramı

D. Zafer Bayramı

11. Aşağıdaki sanat dallarından hangisinin hem Uygurlarda hem de Türkiye Selçukluların da gelişme gösterdiği söylenebilir?

A. Heykelcilik

B. Mimari

C. Minyatür

D. TezhipBir önceki yazımız olan 6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 137. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.