Cevap Yaz
11 Şubat 2020, 16:24
necla
Yönetici

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 92-93. Sayfa Cevapları6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 92, 93 “Ünitemizi Değerlendirelim” Etkinlik Cevapları

Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. •
Kâğıt sanayisi
• Mobilya sanayisi
• Boya ve ilaç sanayisi
• Arıcılık
• Turizm faaliyetleri

Orman kaynaklarımızdan, yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerin kaç tanesinde yararlanılır?

A. Beş

B. Dört

C. Üç

D. İki

2. Mehmet Bey, yüksek düzlüklerin ve geniş otlakların yer aldığı bir bölgede yaşayan iş adamıdır.

Buna göre Mehmet Bey’in hangi alandaki yatırım projelerine öncelik vermesi daha uygundur?

A. Turizm

B. Hayvancılık

C. Madencilik

D. Tarım

3.
Erdem

Vergi, devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerde harcanmak üzere doğrudan veya dolaylı yollardan topladığı paradır.

Sevgi
Gelir elde eden kişi ve kurumların hepsi vatandaşlık görevleri çerçevesinde devlete vergi ödemelidir.Günce

Devlet, her vatandaşından eşit miktar ve oranda vergi toplamalıdır.

Aydın
Devletin vergi toplamasındaki amacı vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmektir.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

A. Erdem

B. Sevgi

C. Günce

D. Aydın

4. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların etkili kullanılması ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A. Verimli ovalar sanayi tesislerine ve yerleşmelere aşılmamalıdır.
B. Geri dönüşümü sağlanabilen ürünler ayrılarak depolanmalıdır.
C. Fabrikaların bacalarına filtreler takılmalıdır.
D. Ormanlık arazilerin bulunduğu yerlere barajlar inşa edilmelidir.

5. Bir girişimcinin;

I. Öz güveninin yüksek olması
II. Yenilikleri deneme cesaretinin olması
III. Mesleki risklere girmemesi

özelliklerinden hangisini ya da hangilerini taşıması gerekmektedir?

A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III

6. “Bireyler mesleklerini seçerken……………… dikkate almamalıdır.”

Verilen cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A. aile tercihlerini

B. kişisel becerilerini

C. eğitim durumlarını

D. kişisel ilgileriniBir önceki yazımız olan 6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 81. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.