Cevap Yaz
18 Kasım 2019, 13:37
murat
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 131-132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131, 132, 133″Ölçme ve Değerlendirme” Etkinlik Cevapları MEB Yayınları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 131. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:

1. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. Türkiye’de dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması Türkiye’nin mutlak konumunun sonucudur.
3. Türkiye’de batıdan doğuya doğru yükselti artar.
4. Yurdumuzda güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır.
5. Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde karasal iklim görülür.
6. Yer şekilleri nüfusun dağılışında etkili olan doğal faktörlerdendir.
7. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde nüfus fazladır.
8. Kutuplara yakın olan yerlerde kutup iklimi görülmektedir.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:

9. Gün içerisinde değişkenlik gösteren hava olayları (e)
10. Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısı (c)
11. Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte kalan düzlükler (b)
12. Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yer (d)
13. Akarsular tarafından yarılmamış çevresine göre alçakta kalan geniş düzlükler (a)
14. Herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değeri (f)

a) ova
b) plato
c) nüfus
ç) meridyen
d) coğrafi konum
e) hava durumu
f) iklim

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 132. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerdeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.Cevap: İklim tipleri insanların yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. İklim tiplerine göre insanlar ev şekilleri ve kullandıkları malzemeleri seçmektedir. Ekonomik faaliyetler o iklimin yapısına göre olmaktadır. Örneğin Akdeniz iklimi görülen bir yerde turizm, tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiği görülmektedir. Kıyafet seçimi de yine iklimsel özelliklere göre olmaktadır.Yedikleri besinlerin ağırlıklı olarak o bölgedeki iklim tipine göre olmaktadır.

16. Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Cevap:

Yükseltinin az olduğu yerlerde: Sıcaklık oranı yüksek, ulaşımı kolay, ekonomisi gelişmiş nüfusu ise yoğundur.

Yükseltinin fazla olduğu yerlerde: Sıcaklık oranı düşük, ulaşımı daha zor, ekonomisi fazla gelişmemiş, nüfusu ise yoğun değil seyrek yapıdadır.

Atlaslarınızdan yararlanarak farklı kıtalardan Akdeniz iklimi, Kutup iklimi, Muson iklimi veya Ekvatoral iklim özelliğinin görüldüğü üç ülke belirleyiniz. Seçtiğiniz ülkeler ile o ülkelerde görülen iklim tiplerini boşluklara yazınız.

Cevap:

Ülke Adı: Yunanistan- Akdeniz İklimi

Ülke Adı: Japonya- Muson İklimi

Ülke Adı: Grönland- Kutup İklimi

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir?
A) Akdeniz’den Karadeniz’e doğru sıcaklık azalır.
B) Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
C) Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
D) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

Cevap: A

19. Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir?
A) Antalya B) izmir C) Rize D) Sivas

Cevap: D

20. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi faktörler etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde tarım, sanayi ve turizm faaliyetleri bir arada etkili olmuştur?
A) Çanakkale B) Gümüşhane C) izmir D) Kütahya

Cevap: C

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 133. Sayfa Cevapları

Yazları sıcak ve kurak geçer.
-Bitki örtüsü makidir.
-Güneşli gün sayısı fazladır.
Yukarıda verilen özellikler harita üzerindeki numaralandırılmış yerlerden hangisine aittir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Cevap: C

22.

I. İklim
II. Turizm
III. Toprak
IV. Sanayi
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerdendir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II ve IV

Cevap: B

23. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus fazladır.
Verilen açıklamaya bağlı olarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus fazladır?
A) Bayburt B) Erzincan C) Karaman D) Zonguldak

Cevap: D

24. Verilen grafik aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir ?
A) Akdeniz iklimi B) Karadeniz iklimi C) Karasal iklim D) Kutup iklimi

Cevap: BBir önceki yazımız olan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 132-133-134-135. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.