Cevap Yaz
09 Şubat 2020, 10:17
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 90-91. Sayfa Cevapları MEB Yayınları6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90, 91  “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

90. Sayfa

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

Cevap:

(Y ) 1. Hun Türklerinin konargöçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
– Konargöçer yaşam tarımın gelişmesine katkı sağlamaz.
(Y) 2. Tarihî ticaret yolları toplumlar arası ilişkileri sadece ekonomik alanda etkilemiştir.
– Ekonomi yanında siyasi ve kültürel ilişkileri de etkilemiştir.
(D) 3. İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası’nda insan hakları konusunda önemli ilerlemeler yaşanmıştır.
(D ) 4. Anadolu’da imarethane, darüşşifa, kervansaray, kümbet gibi mimari eserlerin varlığı bu coğrafyada Türk-İslam kültürünün oluştuğunun kanıtıdır.
(D ) 5. Malazgirt ve Miryokefalon savaşları Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini olumlu etkilemiştir.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(Siyasetname, Uygurlar, Kök Türk, Hicret, Balbal, Kervansaray)

Cevap:

90.sayfa cevapları

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Türklerin İslamiyet’i kabulü ile meydana gelen değişimler ilgili olduğu alanlarla eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Değişim Alan
A-Kurultaydan divana geçildi. Siyasi
B-Yerleşik yaşam tarzı yaygınlaştı. Sosyal
C-Türk-İslam edebiyatı oluştu. Kültür
D-Yöneticiler sultan unvanı kullanmaya başladı. Askeri

2) Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte
I- Irkçılığa son verilmiştir.
II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.
III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.
Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar?
A) Yalnız I B) I ve III
C) II ve III D) I-II ve III91. Sayfa

3) Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han, onlu ordu sistemini oluşturmuştur. Bu sistem günümüze kadar diğer devletler tarafından da kullanılmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden en çok hangisine ulaşabilir?
A) Türklerin diğer devletleri etkilediğine
B) Mete Han’ın orduya önem verdiğine
C) Hun askeri teşkilatını güçlendirdiğine
D) Türk hakimiyet alanının arttığına

4) Anadolu’nun Türk yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz edemeyiz?
A) Malazgirt Savaşı
B) Pasinler Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
D) Talas Savaşı

5) “Bağdat şehrinin iklimi çok sıcak olmasına rağmen nüfusu kalabalıktır. Müslümanların dinî lideri olan halife bu şehirde yaşamaktadır. Baharat ve İpek Yollarının kesişme noktasında bulunan
Bağdat, yörenin en zengin şehirlerinden olmuştur. Gelişen ekonomisi şehrin bir bilim ve sanat merkezi hâline gelmesinde önemli bir etken olmuştur.”
Yukarıdaki anlatıma göre Bağdat’ta bilim ve sanatın gelişmesinde şehrin hangi özelliği etkili olmuştur?
A) Sıcak bir iklime sahip olması
B) Halifenin burada yaşaması
C) Ticaret yolları üzerinde bulunması
D) Şehirde birçok medresenin kurulması

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

I. Durum: Malazgirt Savaşı’yla Türklere Anadolu’nun kapıları açılmıştı. Türkler Anadolu’da fethettikleri yerlere medrese, cami, hamam, köprü gibi insanlara hizmet veren eserler yapmışlardı. Ayrıca Yunus Emre, Mevlana, Ahi Evran gibi düşünürler de İslamiyet’in Anadolu’ya yayılıp yerleşmesinde etkili olmuştu.
II. Durum: Kösedağ Savaşı’nın ardından Moğolların Anadolu’da hakimiyeti artmıştı. Türklerin yaptığı eserleri yakıp yıkan Moğollar bilim insanları ve sanatkarlara da kötü davranmışlardı. Böylece Anadolu’dakorku yaymaya çalışarak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardı.
Verilen her iki durumu karşılaştırarak Türklerin ve Moğolların Anadolu’ya bakışını değerlendiriniz.

Cevap: Türkler Anadoluyu yurt edinmek istemişler ve huzur içinde yaşamayı düşünmüşlerdir.Moğollar ise yıkıcı bir politika yürütüp Türkleri buralardan atmak istemişlerdir.

2) Mete Han, Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşattı. MÖ 174 yılında öldüğünde Hun Devleti çağının gelişmiş devletlerinden biriydi. Taht kavgaları artınca devlet, doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunları yıkılırken Doğu Hunları, Çin egemenliği altına girdi. Doğu Hunları, zaman zaman bağımsızlık mücadelesine girdi ancak başarılı olamadı.
Hun Devleti’nin yıkılmasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Taht kavgaları, birlik ve beraberliğin kaybolması.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 69. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

12 Kasım 2019, 16:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2472

Derslerimi artık daha kolay anlıyorum

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.