Cevap Yaz
10 Şubat 2020, 19:03
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 “DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN OSMANLI” Etkinlik Cevapları

74. Sayfa

Bir devletin çağdaşları arasında geri kalmış olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.

Cevap: Ekonomik zayıflık, teknolojik zayıflık, eğitimin yetersizliği, bilimsel çalışmaların olmayışı, kötü yönetim.

Aşağıda Koçi Bey’in risalesinde yer alan bazı tavsiyelere yer verilmiştir. Bu tavsiyelerin hangi alanlarla ilgili olduğunu boşluklara yazınız.

“Padişahlar, Sultan Süleyman Han Gazi’ye gelinceye kadar bizzat Divanı Hümayunda bulunur, memleket ve millet, bütün hak, hazine, para ve diğer büyük küçük işler ile tam manasıyla meşgul olurlar idi.”

Cevap: Siyasi

“Evvelce ev başına kırkar, ellişer akçe alınırken şimdi her kişiden iki yüz akçe ve her ev halkından üç yüz akçe, her koyun başına bir akçe tayin onundu.”

Cevap: Ekonomik

“İlmiyeye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmesi gerekir.”‘ (Zuhuri Danışman, Koçibey Risalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 609 s.35-s.54-s.68)

Cevap: Yönetimsel

75. Sayfa

Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız.

Cevap: Eğitim, bilim, sanat, ekonomi, askeri yapılanma.

İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaanın kurulması sosyal hayatı nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.

Cevap: Bilgi herkese ulaşmış, bilim, sanat, eğitim konularında gelişme sağlanmış olabilir.

76. Sayfa

Kumaş ve kâğıt fabrikalarının kurulmasının toplumsal ve ekonomik yapıya etkileri neler olabilir? Söyleyiniz.

Cevap: Daha ucuz elbiseler ve kıyafetler üretilmiş, ekonomik maliyetler azalmış, kitap fiyatları ucuzlamış, herkesin bilgiye ulaşması sağlanmış, bilim ve teknoloji alanlarında daha fazla çalışma yapma imkanı bulunmuş, ticaret hayatı canlanmıştır.Kültürel eserler artmıştır.

Tabloda Lale Devri’nde yapılan bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin hangi alanda yapıldığını örnekte olduğu gibi karşısındaki boşluğa yazınız.

Cevap:

lale devri

Osmanlı Devleti askerî alanda yenilikler yaparken niçin yabancı uzmanlardan yararlanmış olabilir? Söyleyiniz.

Cevap: Gelişen ve değişen teknolojilerden faydalanmak, bilgi ve fikir sahibi olmak, başarılarının sırrını öğrenmek için.

77. Sayfa

Okuduğunuz metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

III. Selim yenilik yapmadan önce hazırlık aşamasında neler yapmıştır? Yazınız.

Cevap: Avrupa başkentlerine elçiler göndermiştir.

III. Selim Avrupa’da niçin daimî elçilikler açmıştır? Açılan bu elçiliklerin devlete katkısı ne olmuştur? Yazınız.

Cevap: Avrupa’daki devletlerin gelişimlerini ve düzenlerini öğrenmek ve kendi devletimizde uygulamak için.

Batı dillerindeki eserlerin Türkçeye çevrilmesinin eğitim ve kültür hayatında ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.

Cevap: Eğitim kültür sanat ve bilim dallarında gelişmeler sağlanmıştır.78. Sayfa

Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha çok askeri alanda yapılmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.

Cevap: Askeri gücün zayıflaması, askerlerin bir güç olarak yönetime karşı çıkmaları, maliyetlerin fazla olması.

Aşağıdaki tabloda III. Selim ve II. Mahmud’un sosyal ve ekonomik alanda yaptığı bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin toplumsal ve ekonomik sonuçlarını örnekte olduğu gibi yazınız.

Cevap:

Batı dillerinde yazılmış eserler Türkçe’ye çevrilmiştir. (Batı düşüncesinin ülkeye girmesi hızlanmıştır.)
Sultan II. Mahmud Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır. (Yeni bir askeri oluşuma gidilmiştir.)
Sultan II. Mahmud Dönemi’nde klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar açılmıştır. (Eğitim sisteminde gelişmelere neden olmuştur.)
Yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir. (Ekonomik güç elde edilmeye çalışılmıştır.)
Sultan II. Mahmud Dönemi’nde yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergileri indirilmiştir. (Ekonomide canlılık yaratılmıştır.)
III. Selim Dönemi’nde Nizam-ı Cedid adı verilen yenilikler yapılmıştır. (Sosyal hayat yeniden düzenlenmiştir.)

79. Sayfa

Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Yazınız.

Cevap: Fikir ve sanat akımları, bilim, eğitim, teknoloji, idari ve sosyal.

Aşağıda Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri verilmiştir. Verilen maddeleri hangi alanla (toplumsal, ekonomik, hukuki vb.) ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız.

Cevap:

tanzimat fermanı

81. Sayfa

Posta Nezareti ve telgraf hatlarının kurulması topluma ne gibi faydalar sağlamış olabilir?

Cevap: Haberleşme haber alma ve verme kolaylaşmış iletişimde önemli kolaylıklar sağlanmıştır.

Buharlı gemilerin kullanılması İstanbul’un toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yapmış olabilir?

Cevap: Ulaşım kolaylaşmış, insanların iş, nakliye ve seyahat etmeleri kolaylaşmış.

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.

Demir yolu ulaşımının gelişmesi toplumsal ve ekonomik ne gibi değişimler sağlamış olabilir?

Cevap: Seyahat etme imkanı olmuş, taşıma nakliye ve iş imkanları artmış, ekonomide ve ticarette gelişmelere neden olmuştur.

Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir tüccar olsaydınız hangi ulaşım araçlarını tercih ederdiniz? Neden?

Cevap: Demiryollarını tercih ederdim.Çünkü daha ucuz ve daha güvenilir.

82. Sayfa

Aşağıdaki akış diyagramında eksik olan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz.

Cevap:

İlk kez Avrupa’nın örnek alındığı dönem: Lale Devri

Padişah: 3. Ahmet

Sadrazam: Damat İbrahim Paşa

İncelemeler yapması için Avrupa’ya gönderilen elçi Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed

Eseri: Seferatname

Bu dönemin yenilikleri: Mtbaa, Kumaş ve kağıt fabrikaları

Matbaayı kuran kişiler: İbrahim Müteferrika, Sid Efendei

Matbaanın toplumsal ve ekonomik etkiler: Kitap fiyatlarının ucuzlaması,bilginin herkese ulaşması,eğitimde yeniliklere neden olması.

83. Sayfa

XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıda ismi verilen kurumların faaliyet alanlarını işaretleyiniz.

Cevap:

faaliyet alanları

Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız?

Cevap: Demir yollarını arttırırım, bilim ve sanat okulları açardım, teknolojik tarıma geçerdim, gemi taşımacılık ve yolcu gemilerini çoğaltırdım.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 38-39. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

28 Kasım 2018, 10:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Çok güzel olmuş öğretmenimin gözüne girmek isteyen herkes buraya gelsin

18 Aralık 2018, 16:21

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Valla billaha çok iyi olmuş tek tek site aramadım direk bu siteyi buldum ve yaptım yapanların eline emeğine sağlık

05 Şubat 2019, 17:21

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

çok güzel miş bundan sonra hep burdan ödev yapıcam 🙂

29 Kasım 2019, 19:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2467

Valla çok güzel buradan ödev yapmayanlar burdan yapsın daha iyi ve güvenli arkadaşın dediği gibi hocaların gözüne girmiş oluruz

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.