Cevap Yaz
15 Ocak 2020, 14:24
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 94-95. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Meb Yayınları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94, 95 “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

94. Sayfa

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

Cevap:

(D ) 1. Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen topraklara Anadolu’daki Türkmenleri yerleştirmesine “iskân politikası” denilmektedir.

(Y ) 2. Kanuni Sultan Süleyman “Avni” lakabıyla şiirler yazmıştır.

( Y) 3. Kristof Kolomb adlı İspanyol kâşif dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir.

(D ) 4. Baltalimanı Antlaşması Osmanlı Devleti’nin ekonomisine ve sanayisine büyük zarar vermiştir.

(D ) 5. Ebru sanatı, Türkistan’da ortaya çıkıp İpek Yolu ile dünyaya yayılmıştır.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

(Edirne, Söğüt, Divan Teşkilatı, yeniçeri, yaya ve müsellemler, tımar, II. Mahmud, Lale Devri)
1. Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında YENİÇERİ adıyla kurulmuştur.
2. DİVAN TEŞKİLATI günümüzdeki Bakanlar Kuruluna benzetilebilir.
3. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti SÖĞÜT olmuştur.
4. TIMAR Osmanlı Devleti’nde uygulanan bir toprak yönetim sistemidir.
5. Osmanlı Devleti’nde ilk kez çiçek aşısı uygulaması LALE DEVRİNDE yapılmıştır.95.Sayfa

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisinin iskân siyasetinin amaçlarından değildir?

A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak
B) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak
C) Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak
D) Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin fetih sonrası izlediği politikalardan biri değildir?

A) Halktan vergi alınmaması
B) Nüfusun azalmaması için göçün yasaklanması
C) Herkese din özgürlüğü tanınması
D) Kanun önünde herkese eşit davranılması

3. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerinden biri değildir?

A) Osmanlı ekonomisinde yaşanan sıkıntıların artmasına neden oldu.
B) Osmanlı tüccarların Avrupalı tüccarlarla rekabet gücü kalmadı.
C) Osmanlı topraklarını üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi.
D) İngiltere’de büyük bir sömürge imparatorluğu kuruldu.

4. II. Mahmud Dönemi’nde bazı yenilikler yapılmıştır. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi devlet yönetiminin daha sistemli hale getirilmesi amacıyla yapılmıştır?

A) Bakanlıkların(Nazırlık) kurulması
B) ”Takvim-i Vekayi” adında ilk resmi gazetenin çıkarılması
C) Matbaanın kurulması
D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.

Türk tarihine bakıldığında kadınların her dönemde sosyal ve siyasi hayatta önemli bir konumu olduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde kurulan “Bacıyân-ı Rum” isimli sivil toplum örgütü kadınların bu rollerini devam ettirdiklerini göstermektedir. Çeşitli el sanatları ile uğraşan bu kadınlar ekonomiye büyük katkı sağlamışlardır. Erkekler savaşa gittiğinde
demircilik, nalbantlık gibi güç isteyen işlerde de çalışan bu kadınlar Kayseri’nin Moğollara karşı savunulmasında da büyük katkı sağlamışlardır.

Metinde verilen bilgiye göre kadınlar Osmanlı toplumunda hangi faaliyetlerde bulunmuşlardır?

Cevap: El sanatları, demircilik, nalbantlık, ticaret, hayvancılık, tarım.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: sosal
14 Şubat 2019, 16:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2670

Bu harika bilgileri yazanların ellerine sağlık çok doğru ve güzel bilgiler vermişler.

12 Aralık 2020, 12:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2670

Güzel olmuş hepsi doğru cevapların

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.