Cevap Yaz
30 Ocak 2020, 08:58
Kardelen
Yönetici

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları2020-2021 Eğitim Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184, 185, 186, 187, 188 “6. TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ” “Küçük Şeylerin Hikayesi – Kütüphane” Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Cevapları

KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – KÜTÜPHANE

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 184. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır? Neden?

CEVAP: Kütüphaneye gitmek bir ihtiyaçtır. Kütüphaneye kitap okumak, araştırma yapmak veya ders çalışmak için gidebiliriz.

2. Kütüphanelerin hangi saatlerde açık olmasını istersiniz?

CEVAP: Kütüphanelerin 24 saat çık olmasını isterim. Çünkü bazı insanlar geceleri ders çalışmayı veya kitap okumayı severler.

3. Araştırma yaptığınız kütüphane hakkında bilgi veriniz.

CEVAP: Araştırma yaptığım kütüphane bir halk kütüphanesidir. Bu kütüphanede çalışma odası, çocuklar için özel okuma odası, bilgisayar odası gibi bölümler yer almaktadır.

1.ETKİNLİK

“Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

NOTLARIM

1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır …….kitap……..
2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri …...kütüphane…….
3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “……..Hafız-ı Kütüp…….” denirdi.
4. …..İskenderiye Kütüphanesi…., döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur.
5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da …….Uygur Devleti…… zamanında kurulmuştur.
6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci ……..Ali Emir-i Efendi….. tarafından bulunmuştur.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 185. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim dalı.
2. Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi.
3. Gök bilimi.
4. Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı.
5. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.
6. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.
7. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî.
8. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri.

bulmaca

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 186. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.

1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

CEVAP: Kütüphanelerde binlerce kitap bulunur. Bu kitaplarda sayısız bilgi vardır. Bu bilgiler toplumların ilerlemesine katkı sağlar. Toplumun ihtiyaç duyduğu tüm fikirler bu kitaplardadır. Bu nedenle kütüphaneler toplumsal hafıza merkezidir.

2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?

CEVAP: Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “ Hafız-ı Kütüp” denirdi. Kütüphanedeki kitapların nerede olduğunu ve içlerinde neler bulunduğunu hafızalarında tutarlardı.

3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?

CEVAP:  İskenderiye Kütüphanesi, Eski Çağ döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur. Pekçok bilim adamı yetişmiştir. Kitaplar çoğaltılmıştır.

4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?

CEVAP: İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olabilirdik.

5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

CEVAP: Sultan Fatih’tir.

4. ETKİNLİK

Kendinizi bir kütüphane görevlisi olarak düşününüz. Kütüphanenize gelen ziyaretçiler için kütüphanenizi tanıtan bir konuşma planlayınız. Konuşma planınızı oluştururken aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz.

1. Kütüphanenizin kuruluş tarihi nedir? Kim tarafından yaptırılmıştır? Adını nereden almıştır?

CEVAP: Ülkemizin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 24 Haziran 1884 tarihinde, Beyazıt Külliyesi’nin İmaret kısmında hizmete açılmıştır. Fatih’in oğlu Sultan II.Beyazıt tarafından 1501-1506 yılları arasında yaptırılmıştır.2. Kütüphanenizde kaç kitap var? Kütüphanenizde hangi tür kitaplar bulunmaktadır?

CEVAP: Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde bulunan kitap sayısı sürekli bir artış göstermekle birlikte,  bugün 812.858’dir. Görme engelli vatandaşlarımızın yararlanabileceği, yine kütüphanedeki bölümde üretilen 5000 adet sesli kitap mevcuttur. Ayrıca yine sayısı her gün değişmekle birlikte yaklaşık 130.000 ciltten oluşan 30.618  çeşit dergi ve 1869 çeşitten oluşan yaklaşık 55.000 cilt gazete bulunmaktadır.

3. Kütüphanenizde kaç kişi görev yapmaktadır?

CEVAP: Kütüphanemizde kütüphaneci, teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur, güvenlik ve idareci gibi unvanlara sahip toplam elli kişi görev yapmaktadır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız.

CEVAP: Kitap okumak insanın olaylara bakış açısını değiştirir. Bir insana ne kadar çok kitap okursa o kadar çok şey öğrenir. Bilgi sahibi olan kişiler kendilerini doğru ifade ederler ve durumları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilirler. Kimsenin göremediklerini görürler. Bu bakımdan kütüphaneler kitapların evi olduğu için insanlar tarafından değer görmelidir.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 187. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre cevaplayınız.

1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

187-2.sayfa

3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

187.sayfa

a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir?

CEVAP: Kitabı en uzun süre elinde bulunduran Zeynep’tir.

b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?

A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 188. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Kütüphane kayıt formunu, yönergelerine uygun olarak doldurunuz.

NOT: Kendiniz veya istediğiniz kişilere göre doldurunuz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

KİTABA HÜRMET

(…)
İyi kitap yazılması için( , ) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır( . ) Bilin ki güzel yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar( . ) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum fakat bütün bunlardan belki kırk( , ) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar( . ) Öbürleri( ) Elbette onların da faydası oldu( , ) onlar da izini bıraktı( . ) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim( . ) Aldığı on kitaptan yalnız bir tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır( . ) Kitap alın( , ) okuyun( ; ) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin iyiler kötülerin( , ) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır( . )
(…)

Nurullah ATAÇ
(Kısaltılmıştır.)

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

🙂 Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her ülkede bir Millî Kütüphane olmak durumundadır.
🙁 Eski çağ kütüphanelerinden en önemlisi iskenderiye kütüphanesidir.
🙂 Türklere ait ilk kütüphane, Orta Asya’da Uygur devleti zamanında kurulmuştur.
🙂 Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, Nişabur ve Bağdat’ta kütüphaneler kurmuştur.
🙁 Sultan Fatih sarayda felsefe, tarih, coğrafya ve tıp konularında Arapça, farsça ve türkçe eserler hazırlatmıştır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi konulu bir araştırma yapınız.

Atların Türk tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Atlar, birçok savaşta savaş vasıtası olarak kullanılmıştır. At binme geleneksel olarak Türklerde var olan bir faaliyet ve ayrıca spor kültürü olarak da yapılan bir icraattir. Türkler atın tımarlanması ve eğitilmesi gibi faaliyetleri ustalıkla yapmışlardır. Birçok savaşlarda atlar sayesinde üstün gelmişlerdir. At binme işi tarihte Türkler kadar iyi yapılmamaktadır. Atlar günümüzde de ulaşım vasıtası olarak kullanılmaktadır.Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: kitap ve kütüphane sıloganları
06 Nisan 2019, 19:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2670

TEŞEKKÜRLER ödevler için

03 Mayıs 2019, 19:22

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2670

Çok güzel bir şey.beyendim

18 Mayıs 2019, 09:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2670

bencede çok işe yarıyor çok teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.