Cevap Yaz
30 Ocak 2020, 09:02
Kardelen
Yönetici

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 194-195-196-197-198-199. Sayfa Cevapları2020-2021 Eğitim Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194, 195, 196, 197, 198, 199 “7. TEMA SAĞLIK VE SPOR” “Anadolu’nun Cirit Oyunları” Etkinlik Cevapları

ANADOLU’NUN CİRİT OYUNLARI

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 194. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi” konulu araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Atların Türk tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Atlar, birçok savaşta savaş vasıtası olarak kullanılmıştır. At binme geleneksel olarak Türklerde var olan bir faaliyet ve ayrıca spor kültürü olarak da yapılan bir icraattir. Türkler atın tımarlanması ve eğitilmesi gibi faaliyetleri ustalıkla yapmışlardır. Birçok savaşlarda atlar sayesinde üstün gelmişlerdir. At binme işi tarihte Türkler kadar iyi yapılmamaktadır. Atlar günümüzde de ulaşım vasıtası olarak kullanılmaktadır.

2. “Spor yapmalıyız çünkü…” Yarım bırakılan cümleyi kendi düşüncelerinize göre tamamlayınız.

CEVAP: Spor yapmalıyız çünkü spor sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 196. Sayfa Cevapları

1.ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamlarından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayınız.

1. TALİM —–> Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi.
2. OBA —–> Göçebelerin konak yeri.
3. POLO —–> At üzerinde sopa ile oynanan bir tür top oyunu.
4. MIZRAK —–> Uzun saplı, sivri demir uçlu silah.
5. ÇEVİK —–> Kolaylık ve çabuklukla davranan, atik.
6. GÜRZ —–> Silah olarak kullanılan ağır topuz.
7. DİZGİN —–> Binek hayvanları yöneltmeye yarayan kayış.
8. SÜVARİ —–> Atlı asker.
9. ZIRH —–> Silahlardan korunmak için giyilen giysi.
10. ŞENLİK —–> Belli günlerde yapılan, coşku veren, eğlendirici gösterilerin tümü.

b) Yukarıdaki kelimelerden üçünü seçerek bu kelimelerle birer cümle kurunuz.

  1. Sabah talim yapmak üzere tepeye çıktık.
  2. Tanıdığım en çevik sporculardan biridir.
  3. Bu oda zırhlar için ayrıldı.

 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin konusu nedir?

CEVAP: Metnin konusu cirit oyunlarıdır.

2. Cirit oyununun ortaya çıkışı hakkında bilgi veriniz.

CEVAP: Aynı obadan iki gencin tartışması üzerine büyükler kan dökülmesini istememiştir. Bunu üzerine ikisi de hünerlerini gösterebilsin diye silah yerine sopa kullanılmasına karar verilmiştir. Sopayı daha fazla isabet ettirenin kazanmış sayılması üzerine cirit oyunu ortaya çıkmıştır.

3. Siz olsaydınız iki oba arasında çıkan anlaşmazlığı nasıl çözerdiniz?

CEVAP: Ben olsaydım herhangi bir etkinlik yapmaz, onları konuşarak barıştırırdım.

4. Obanın yaşlıları araya girip sorunu çözmeselerdi neler yaşanabilirdi?

CEVAP: İki genç silahla birbirine saldırabilirdi. Bunun üzerine aynı obadan olmalarına rağmen birbirlerine zarar vermiş olurlardı.

5. Cirit oyununa hangi kuralları eklemek istersiniz?

CEVAP: Cirit oyununa attan inme ve yeniden binmeyi eklemek isterdim. Böylece oyun sırasında birisi hızını kullanarak daha avantajlı olabilir.

6. Rakibe atılacak ciritler hangi ağaç türlerinden yapılmaktadır?

CEVAP: Meşe, şimşir, hurma gibi ağaç türlerinden yapılmaktadır.

7. İyi bir cirit oyuncusu hangi özelliklere sahip olmalıdır?

CEVAP: İyi bir cirit oyuncusu hünerli, çevik, iyi binici, güçlü bir atıcı ve cesur olmalıdır.

8. Cirit oyunu ile Türklerin askerî başarıları arasında nasıl bir ilişki olabilir?

CEVAP: En eski silah atlı askerlerin elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı savaşçılar ellerindeki silahları düşmana isabet ettirmeye çalışırlardı. Cirit oyununda elde edilen tecrübeler savaşta bu yüzden fayda sağlardı.

 

3. ETKİNLİK

Ciritle ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) harfi koyunuz.

– Oyuncular, iki metre uzunluğunda sopalar kullanır. ( Y )
– Rakip grupların atları arasında 100-200 metre mesafe bulunur. ( D )
– Rakibin atını vuran oyuncu puan kazanır. ( Y )
– Cirit oyununun amacı rakibin ciridini ele geçirmektir. ( Y )
– Oyuncular, atılan ciritten kaçmak için at üzerinde çeşitli hareketler yaparlar. ( D )
– Rakibe en fazla ciridi isabet ettiren taraf oyunu kazanır. ( D )
– Cirit, atlar olmadan da oynanabilen bir oyundur. ( Y ) 
– Bugün, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde cirit oyunları oynanır. ( D )

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 197. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporlarımızın günümüzde yaşatılması amacıyla Etnospor Festivali düzenlemektedir. Aşağıda festival alanı için hazırlanan harita yer almaktadır. Haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız.1. Siz, bu festivale katılıyor olsaydınız ziyaret edeceğiniz ilk bölüm neresi olurdu? Niçin?

CEVAP: Ziyaret edeceğim ilk bölüm hedef okçuluğu olurdu. Çünkü yay ve ok kullanmayı uzun zamandır istiyorum. Bence gerçekten zevkli bir spor.

2. Haritada uçak resminin kullanılmasının sebebi ne olabilir?

CEVAP: Festival hava alanına yakın bir yerde kurulmuş olabilir. Bu yüzden insanların oraya uçakla gidebileceğini belirtmek için böyle bir resim kullanmış olabilirler.

3. Festival alanında eksik olduğunu düşündüğünüz bir bölüm var mı? Alana hangi bölümü eklemek isterdiniz? Niçin?

CEVAP: Alana avcılık ile ilgili bir bölüm eklemek isterdim. Avcılık bölümü yapay hayvanları okla vurduğumuz bir bölüm olabilirdi. Çünkü eski Türkler avcılığa önem vermişlerdir.

4. Menzil Okçuluğu bölümünden Çarşı Meydanı’na giden en kısa yolu harita üzerinde işaretleyiniz.

festival

5. Giriş kapısından en kısa yolu tercih ederek Çarşı Meydanı’na giden birisi aşağıdakilerden hangisini görmüş olamaz?

A) At Meydanı B) Han Çadırı C) Talimhane D) Konser Alanı

6. Festivali ziyaret eden bir kişi aşağıdaki spor faaliyetlerinden hangisini görmüş olamaz?

A) okçuluk B) gülle atma C) güreş D) binicilik

 

5. ETKİNLİK

Sınıf arkadaşlarınızın cirit oyunu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşününüz. Onlara cirit oyununu tanıtan bir konuşma yapınız.

CEVAP: Cirit Orta Asya kökenli, at üzerinde oynanan bir spor oyunudur. Türklerin en eski spor oyunlarından biridir. Bir takım oyunu olan cirit, büyük bir alanda, at üzerinde karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanır. Ciriti, atını hızla sür­düğü karşı takımın oyuncusunun üzerine atan yarışmacı, sonra gerisin geri­ye kaçmaya başlar; üzerine cirit fırlatı­lan yarışmacı da onu kovalar. Onun da amacı, elindeki ciriti kaçmakta olan oyuncuya fırlatmaktır. Bu sırada önde koşanın takım arkadaşlarından biri, kovalayanın peşine düşer. O da elinde­ki ciriti arkadaşını kovalamakta olan oyuncuya atmaya çalışır. Oyun bu şe­kilde sürer.  Anadolu’da süregelen ci­rit, günümüzde de bazı bölgelerde oy­nanır.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 198. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek verilen boşluklara cümlenin doğru biçimlerini yazınız.

1. Ciritde millî ve geleneksel bir “ata sporu” sayılır.
– Ciritte millî ve geleneksel bir “ata sporu” sayılır.

2. Türkler, bu sporu binlerce yıl önce orta asya da başlatmışlar.
– Türkler, bu sporu binlerce yıl önce Orta Asya’da başlatmışlar.

3. Kars’ta, erzurum da düzenlenen Şenlik ve Yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.
– Kars’ta, Erzurum’da düzenlenen şenlik ve yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.

4. Cirit Oyununu eski türklerde bir savaş manevrası sayanlarda vardır.
– Cirit Oyununu eski Türklerde bir savaş manevrası sayanlar da vardır.

5. Türklerin ata sporu olan Cirit Oyunları, Asyada ve avrupada, başka milletleri de etkilemiş.
– Türklerin ata sporu olan cirit oyunları, Asya’da ve Avrupa’da, başka milletleri de etkilemiş.

6. bugünde yurdumuzun çeşitli bölgelerin de cirit oyunları oynanır.
Bugün de yurdumuzun çeşitli bölgelerinde cirit oyunları oynanır.

 

7. ETKİNLİK

Kutucuklarda verilen eklerden uygun olanları aşağıdaki boşluklara yazınız.

-dan -da -den -de -tan -ta -ten -te

– Cirit, Selçuklularla birlik ….te… Anadolu’ya gelmiştir.
– Biz, aynı soydan, aynı kök …ten…. gelmiş, iki kardeş obayız.
– Buna öteki dizi …den…. başka bir atlı karşı çıkar.
– Sopalar; meşe, şimşir, hurma gibi ağaçların dalların …dan…. kesilir.
– Cirit oyununun Anadolu’ …da…. en azından 900 yıllık bir tarihi vardır.
– Kars’..ta… ,Erzurum’da düzenlenen şenlik ve yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.
– Cirit oyununu, eski Türkler….de… bir savaş manevrası sayanlar da vardır.
– Anadolu’nun geleneksel sporu cirit unutulmak …tan…. kurtarılmalıdır.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 199. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

“Cirit oyununun kaynağı ve çıkışı üzerine çeşitli söylentiler vardır.

a) Altı çizili kelime ek aldığında nasıl bir ses değişikliği olmuştur?

CEVAP: “k”, “ğ” ye dönüşmüştür.

b) “Kaynak” kelimesinde yaşanan ses değişikliğinde kelimenin aldığı ekin bir etkisi olmuş mudur?

CEVAP: Aldığı ek kelimede ses değişikliğine neden olmuştur.

c) Aşağıdaki cümlelerde, aldığı ekten dolayı ses değişimi olan kelimelerin altını çiziniz.

Değneğini en çok isabet ettiren taraf galip sayılır.
– Güreş, bir zamanlar “Türk gibi kuvvetli” sözüyle Türk gücünü dünyaya yaymış.
– Cirit oyunu çevikliğin, cesurluğun sembolü olmuştur.
– Cirit sopasının bir ucu kalıncadır.

 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri doldurarak sevdiğiniz bir oyunu tanıtınız.

Oyunun Adı : Yedi Kule
Oyuncu Sayısı : En az 6 kişi
Oyun Alanı : Geniş bir bahçe
Oyunun Kuralları : Her oyun bir puandır. Oyun, gruplardan biri belirlenen puana gelindiğinde sona erer. Vurulan oyuncuların kule dizme hakkı yoktur.
Nasıl Oynanır? : Oyuncular iki gruba ayrılır. Yedi tane taş veya mermer üst üste dizilir. Kuleden 10 adım uzakta bir çizgi çizilir. Başlayacak olan grup çizgiye dizilir. Karşı grup kulenin yanında bekler. Çizgideki grubun oyuncuları sırayla topu kuleye gönderir. Bir grubun tüm üyeleri kuleyi tamamen devirmeyi başaramazsa sıra diğer gruba geçer. Eğer grup tüm kuleyi devirirse bekleyen grup onları ebelemeye çalışır. Vuran grubun amacı ebelenmeden önce kuleyi yeniden dizmektir. Kuleyi dizerlerse bir puan alırlar. Eğer ebelenirlerse bir puanı ebe grup alır.Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

30 Mart 2019, 13:22

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2506

çok güzel cevaplar var bu siteden çok faydalanıyorum teşekkür ederim.

16 Nisan 2019, 17:49

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2506

ço güzel di buradaki bilgiler bana yol göstermeye devam ediyor

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.