Cevap Yaz
02 Şubat 2020, 23:29
Bushra
Yönetici

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 48-49-50-51-52-53. Sayfa Cevapları2020-2021 Eğitim Yılı 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53 2. TEMA MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK “Mustafa Kemal’in Kağnısı” Etkinlik Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP:Kadınların Kurtuluş Savaşı’na verdiği katkı farklı şekillerde olmuştur. Millî mücadele ruhunun ülkeye yayılmasında mitinglerin önemli bir rolü vardır. Kadınlar bu mitinglerde hem konuşmacı hem de katılımcı olarak önemli bir rol oynamıştır.
Millî Mücadele’yi desteklemek için kurulan cemiyetler içerisinde kadınlar önemli bir rol oynamışlardır. Kadınlar tarafından kurulan birçok dernek vardır.

Kadınlar cephe gerisindeki askeri faaliyetlerde önemli bir unsurdu. Silah ve cephane üretimi, askerler için yiyecek ve giyecek hazırlanması, yaralı askerlerin bakımı ve cephanenin taşınması gibi konularda yaptıklarıyla kadınlar Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük katkı sağlamıştır.

Bazı kadınlar bunların da ötesinde bilfiil çatışmalara katılarak savaşmışlardır. Düzenli orduda muharip asker olarak görev alan kadınların sayısı oldukça sınırlıdır. Ancak gönüllü birliklerde ve çetelerde çok sayıda kadın savaşa katılmıştır.

2. Aşağıdaki şiirin görsellerini ve başlığını inceleyiniz. İncelemenizden hareketle şiirin konusunu tahmin ediniz.
CEVAP: Şiirin başlığı ve görsellerinden savaş zamanında cepheye malzeme taşıyan bir kadından bahsedildiğini düşünüyorum. İlk görselde iki öküz varken sonraki görselde bir öküz vardır. Kadın da kağnıyı çekmeye başlamıştır.

1.ETKİNLİK

a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.
1.acı

2. al

3. asker

4. elma

5. gece

6. kağnı

7. nazar

8. ses

9. ün

10. yaşlı
b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

Bu gece de silah sesleri kesilmesi.

Ağaçtan kopardığım elmaları hiç düşünmeden ona verdim.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?

CEVAP: Elif, cepheye mermi taşımak için yoldadır.

2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?

CEVAP: Elif iri ve güçlüdür. Elma gibi yanakları, üzüm gibi gözleri vardır. Elleri kınalıdır.
3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?

CEVAP: Çünkü, Kocabaş çok yaşlı ve zayıftır.

4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?

CEVAP: Kocabaş, yaşlandığı için yükü ona ağır gelmiştir.

5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Elif Kocabaş’ın yerini almış ve kağnıyı çekmeye başlamıştır. Bu davranışı vatansever olmasından kaynaklanmaktadır.

6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?

CEVAP: Elif Mustafa Kemal’e duyduğu sevgi nedeniyle kağnısına onun ismini vermiş olabilir.
7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?

CEVAP: Ben de Elif’in yaptığını yapardım.

8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?

CEVAP: Milli Mücadele’ye katılan tüm kadınlar gibi Elif de fedakardır.

3. ETKİNLİK

a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

 • kara – siyah
 • çabuk – tez
 • yaşlı – ihtiyar
 • yürek – kalp, gönül
 • uzak – ırak
 • ün – şehret, nam
 • ulu – yüce
 • evvel – önce
 • yas – matem
 • asker – er
 • güçlü – kuvvetli
 • yel – rüzgar

b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz.

 • beyaz – ak
 • kırmızı – al
 • adet – tane
 • hatıra – anı
 • misafir – konuk
 • yoksul – fakir
 • isim – ad
 • armağan – hediye

4.ETKİNLİK

Mustafa kemalin kağnısıa) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?

CEVAP: Tabloda kadınlar ve çocuklar cepheye mermi taşımaktadır. Yorgun görünmektedirler.

b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir. Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: Atatürk savaşın herkes için kötü olduğunu ama gerekirse vatan için herkesin mücadele edeceğini vurgulamıştır. Türk kadınlarının da erkekler gibi savaşta yer almaktan çekinmeyeceğini dile getirmiştir. Tabloda da savaş için elinden geleni yapan Türk kadınları resmedilmiştir. Yani söz ile resim aynı mesajı içermektedir.
c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız.

CEVAP: Kurtuluş Savaşı zamanında ülkemizdeki pek çok erkek savaşmak için cephede yerini almıştır. Onların ihtiyaç duyduğu cephaneyi ise birilerinin onlara götürmesi gerekmekteydi. Böyle zamanlarda Türk kadınları bu işi yapmaktan çekinmemiştir. Çoğu da kendisinden istenmediği halde yardım etmek istemiştir. Bunun sebebi vatan aşkıdır. Kadın –  erkek fark etmeksizin vatanını seven her insan vatanının bağımsızlığı için mücadele eder. Kadın kahramanlarımız da bu fedakarlığı göstermiş ve askerler cephede çatışırken ihtiyaç duydukları her şeyi onlara ulaştırmışlardır.

5. ETKİNLİK

Öğretmeninizin seçeceği bir arkadaşınız tahtaya çıkıp “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirindeki Elif’in yerine geçecektir. Sizler de arkadaşınıza Elif’in hayatı ile ilgili sorular sorarak ondan cevap isteyiniz.

 • Cepheye mermi taşımaya nasıl başladınız?
 • Kocabaş’ın yerine geçerken neler düşündünüz?
 • Kağnınıza neden Mustafa Kemal’in Kağnısı dediniz?

6. ETKİNLİK

a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? İşaretleyiniz.

6.etkinlik cevapları

b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.

CEVAP: Konuşmamız sırasında beden dilimiz, jest ve mimiklerimiz anlatmak istediklerimizi desteklemelidir. Hüzünlü bir olay anlatırken gülmemiz veya neşeli bir olay anlatırken somurtmamız konuşmamızın anlamsız olmasına neden olur. Söylediklerimiz ile yüz ifademiz tutarlı olmalıdır. Ancak bu şekilde etkili bir konuşma gerçekleştirebiliriz.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız.

Ayşe’nin kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, gece

CÜMLELER:

 • Elif gece yola çıktı.
 • Gece Elif yola çıktı.

Zeynep’in kelime dağarcığı : yola çıktı, Elif, dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyla

CÜMLELER:

 • Elif dün gece cepheye yetişmek amacıyla yola çıktı.
 • Dün gece Elif cepheye yetişmek amacıyla yola çıktı.
 • Elif cepheye yetişmek amacıyla dün gece yola çıktı.
 • Cepheye yetişmek amacıyla Elif dün gece yola çıktı.
 • Dün gece cepheye yetişmek amacıyla Elif yola çıktı.

b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?

CEVAP: Zeynep’in cümlesi daha açıklayıcı olmuştur. Çünkü Zeynep olayı sebepleriyle birlikte açıklamıştır.
c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?

CEVAP: Kelime dağarcığımızı geliştirmek için bol bol kitap okumalıyız. Okuma yaparken bilmediğimiz kelimeleri işaretlemeli, bu kelimelerin anlamlarına sözlükten bakmalı ve notlar almalıyız.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz.

– Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.
– Mustafa Kemal 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.
– Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.
– Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz, dedi.
– Çalışmak, çalışmak, çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.
b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.

 • Onu, annesini, babasını ve kız kardeşini yemeğe götüreceğim.
 • Hayır, böyle bir şey istemiyorum.

9. ETKİNLİK

Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâye şeklinde yazınız.

CEVAP: Elif, kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçti. Kağnıyı kollarına alırken önce çok zorlandı. Öyle çok zorlandı ki kolu kopuyor sandı. Ancak sonra bunu yapmazsa olabilecekleri düşündü. Kollarının kopmasından daha kötüydü düşündükleri. Hemen kendine geldi. Dualarla kağnıyı aldı, çekmeye başladı. Çok ağırdı kağnı ama daha sonra sanki o yokmuş gibi hissetmeye başladı. Hafiflemişti. Çünkü vatan için yaptıkları ona huzur veriyordu. Bir de mücadeleleri güzel sonuçlanırsa nasıl sevinirdi. Tam o sırada birden ona seslenen birini duydu: “Heyyyy! Hanım, nereye gidiyorsun?” Elif bir de baktı ki bir komutan duruyor karşısında. Komutana “Cepheye mermi taşıyorum komutanım.” dedi. Komutan şöyle bir düşündükten sonra “Kağnıyı çekmek sana mı kaldı? Başka öküzün yok muydu?” dedi. Elif, “Bir yaşlı öküzüm vardı, yolda öldü.” dedi. Komutan “Yaaa! Demek kağnıyı sırtladın ha. Sendeki bu vatan aşkı bizi kurtaracak.” dedi. Elif bunu duyunca gözleri gülmeye başladı. Komutan hiçbir şey söylemeden kağnıyı Elif’ten aldı ve sürmeye başladı. Elif ile dertleşerek ilerlediler. Elif bazen komutana azığından verdi. Dinlene dinlene cepheye ulaştılar. Elif’i orada herkes tanıyordu. Komutan Elif’in vatan uğruna yaptıklarını askerlerine anlatıyor, onu övüyordu. Elif de görevini yerine getirmenin sevincini yaşıyordu. Herkes böyle olsa vatan ne de güzel kurtulurdu…Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 164. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: 7 SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI 48 51
07 Kasım 2018, 19:05

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2463

teşekkürler

23 Ekim 2019, 15:44

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2463

çok guzel her şeyi ayrintisina kadar anlatmis

23 Ekim 2019, 19:50

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2463

Bayıldım bu kadar güzel ve özenli olanının hiç görmemiştim

25 Ekim 2019, 18:56

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2463

Çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz icin

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Diriliş Yasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.