Cevap Yaz
05 Şubat 2020, 17:11
Bushra
Yönetici

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları2020-2021 Eğitim Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77 3. TEMA ERDEMLER “Güvercin” Etkinlik Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kelile ve Dimne, Ezop Masalları veya La Fontaine Masalları” kitaplarından hangilerini okudunuz? Okuduklarınız hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: La Fontaine Masalları’nı okudum. Bu kitabın kahramanları hayvandı. İçinde kısa kısa masallar yer almaktaydı.

2. Araştırdığınız “Birlik, beraberlik ve dayanışma” konulu atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşarak anlamları üzerine konuşunuz.

CEVAP:

Birlikte kuvvet doğar: Yapılması gereken zorlu bir iş için insanlar birlik olursa iş kolaylıkla ve kısa zamanda tamamlanır.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var: Kişi, her işi tek başına halledemez. Bu durumda, işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine, dayanışmaya girer. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar.

Yalnız taş duvar olmaz: Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa, insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler.

1.ETKİNLİK

a) Aşağıda anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. –> AĞ
Sert bir şeyi dişleriyle azar azar koparmak. –> KEMİRMEK
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek. –>TUZAK
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen. –>ZİYAFET
Kuşkulanmak, kuşku duyma işi. –>ŞÜPHELENMEK

b) Bulduğunuz kelimeleri anlamlarına uygun olarak cümle içinde kullanınız.

  1. Balıkları yakalamak için denize attık.
  2. Odaya girdiğimde farenin kemirdiği masama baktım ve çok üzüldüm.
  3. Onu yakalamamızın tek yolu tuzak kurmak olacaktır.
  4. Akşam için güzel bir ziyafet sofrası hazırlayacağım.
  5. Senden şüphelenmeye başladım.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz.Cümleleri bulduğunuz eş anlamlı kelimelerle tekrar yazınız.

* Karga, bu düşüncelerle avcıyı izlemeye başlamış.

CEVAP: Karga, bu fikirlerle avcıyı izlemeye başlamış.

* Güvercinler yön değiştirerek şehrin üstünden uçmaya başlamışlar.

CEVAP: Güvercinler yön değiştirerek kentin üstünden uçmaya başlamışlar.

* Zeyrek kardeş, cevap ver, yerinde misin?

CEVAP: Zeyrek kardeş, yanıt ver, yerinde misin?

b) Eş anlamlı kelimelerle yazdığınız cümlelerin anlamında bir değişiklik oluyor mu? Açıklayınız.

CEVAP: Cümlelerin anlamında bir değişiklik olmamaktadır. Çünkü her iki kelime de aklımıza aynı düşünceleri getirmektedir.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Avcı, ormandaki kuşları avlamak için neler yapıyor?

CEVAP: Avcı, ormandaki kuşları yakalamak için tuzak hazırlamış ve üzerine buğday taneleri serpmiş.

2. Tuzağa yakalanan güvercinlerin ilk tepkisi nasıl oluyor?

CEVAP: Güvercinler korkuyla kanat çırpmaya, bağırıp çağırarak ağlamaya başlamışlar.

3. Güvercinlerin başkanı ağdan kurtulmak için diğer güvercinlere nasıl bir çözüm önerisi sunuyor? Siz olsaydınız nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz?

CEVAP: Güvercinlere aynı anda hep birlikte kanat çırpmayı önermiştir. Ben olsaydım avcının elini gagalamayı önerirdim.

4. Güvercinlerin başkanı, fareden nasıl bir yardım istiyor? Eğer fare güvercinlere yardım etmeseydi, olay nasıl gelişirdi?CEVAP: Güvercinlerin başkanı, fareden ağları kemirerek onları kurtarmasını istiyor. Eğer fare güvercinlere yardım etmeseydi güvercinler ağları gagalarıyla açmak zorunda kalabilirdi. Ancak bu çok uzun sürerdi.

5. Okuduğunuz metin, konusu bakımından yaşamış olduğunuz bir olayla benzerlik gösteriyor mu? Anlatınız.

CEVAP: Öğretmenim bana kütüphaneyi düzenleme görevi vermişti. Ancak bu işi yapmam çok zordu. Bu nedenle birkaç arkadaşım bana yardım etmek istedi. Birlikte kısa sürede işimizi bitirdik.

4. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

KONU: Dayanışmanın gücü

ANA FİKİR: Tek başına yapılamayacak işler birlik içinde yapılabilir.

b) Metnin ana fikriyle aşağıda verilen atasözlerinden hangileri aynı anlamdadır? İşaretleyiniz.

atasözleri

5. ETKİNLİK

a) Metinde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri davranışları aşağıdaki tabloya yazınız.

VARLIK KADROSU                        İNSANA AİT DAVRANIŞLAR

KARGA                                     –              Gözetlemek, şüphelenmek, kendi kendine konuşmak.

GÜVERCİNLER                     –              Bağırıp çağırarak ağlamak, konuşmak, başkan seçmek.

FARE                                        –               Konuşmak, yardım etmek

 

b) Aşağıda verilen bilgilerden “Güvercin” metninin türüne uygun olanları işaretleyerek “Güvercin” metninin türünü bulunuz.

fabl

6. ETKİNLİK

Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmamızın artması için neler yapmalıyız ve nasıl davranmalıyız? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Birlik ve beraberliğimizin artması için öncelikle yardımsever insanlar olmalıyız. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde ona yardım etmeliyiz. Herkes böyle düşünceli olursa bir gün bizim de yardıma ihtiyacımız olduğunda yardım eden birileri olur. İnsanların her işi tek başına yapamayacaklarını bilmeliyiz. Toplumda dayanışma olması için birbirlerimizi sevmeliyiz ve birbirimize saygı duymalıyız. Zor günlerde bir araya gelmeliyiz. Birlik içinde hareket etmenin bizi güçlendirdiğini unutmamalıyız.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyerek soru işaretinin (?) kullanım amaçlarını noktalı yerlere yazınız.

* Güvercinler, avcının kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaktı?

CEVAP: Soru anlamı taşıyan, soru sözü barındıran cümleden sonra kullanılmıştır.

* Güvercinlerin başkanı fareye dönerek:
– İsmin?

CEVAP: Soru eki veya cümlesi barındırmayan ancak vurgu ve tonlama ile soru anlamı taşıyan kelimeden sonra kullanılmıştır.

* Beydeba MÖ I. (?) yüzyılda Hindistan’da yaşamış biridir.

CEVAP: Kesin olmayan bir bilgiden sonra kullanılmıştır.

b) Okuduğunuz metinde soru işareti (?) bulunan cümleleri bularak aşağıdaki boşluğa yazınız.

  1. ― Peki ne yapmamız gerektiğini bize söyler misin?
  2. ― Peki, avcının bizi takip etmemesi için ne yapmalıyız?
  3. ― Kimsin? Benden ne istiyorsun?
  4. ― Ben senin güvercin arkadaşınım, dışarı çıkabilir misin? Sana çok ihtiyacım var.

8. ETKİNLİK

a) Fabllarda hayvanlar, insanlara ait bazı özellikleri temsil eder. Aşağıdaki hayvanların insana ait hangi özellikleri temsil ettiğini yanlarına yazınız.

hayvanların özellikleri

b) Aşağıya, “Kargayla Tilki” fablının giriş bölümü verilmiştir. Bu bölümden hareketle fablı tamamlayınız.

KARGAYLA TİLKİ

Karga Usta, bir ağacın dalına konmuş, iki gagasının arasında kocaman bir dilim peynir, gözlerini krallar gibi çevresinde dolaştırmaktaymış. Rastlantı bu ya, bizim Tilki Baba da oradan geçiyormuş, peynirin kokusunu alıvermiş hemen, ağzı sulanmış. Başını yukarı kaldırmasıyla bizim Karga Usta’yı görmesi bir olmuş, daha çok sulanmış ağzı.
“Günaydın, benim çok sayın ve çok soylu karga kardeşim.” demiş. “Öyle yakışıklısınız ki hele benim gözüme öyle güzel görünüyorsunuz ki! Eğriye eğri, doğruya doğru, sesiniz de tüyleriniz gibiyse siz bu ormanda yaşayan tüm yaratıkların en iyisi, en güzeli, kısacası Anka kuşusunuz demektir.” Peki, sonra ne olmuş, bizim Karga Usta ne yapmış dersin?

CEVAP: Karga Usta bu iltifatları duyunca tüyleri kabarmış, mutlu mutlu gülmeye başlamış. Tabi gülünce de gagası açılmış, gagasının arasındaki kocaman peynir dilimi düşüvermiş. Tilki Baba peynir dilimini hemen yakalayıvermiş. Karga Usta peynir dilimine bakakalmış. “Peynirimi tuttuğunuz için teşekkür ederim. Geri alabilir miyim?” demiş Tilki Baba’ya. Tilki Baba bir yandan peyniri kemirmeye başlamış bir yanda da Karga Usta’ya “Sadece bir karga olduğunu unutup kendini beğenmişlik etmenin bedeli budur işte!” demiş. Peynir bitince de keyifle ormana doğru yürümeye başlamış. Karga Usta da üzgün şekilde orada orada oturup düşünmeye devam etmiş.Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 164. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: 5 sınıf türkçe kitabı sayfa 77
14 Ekim 2018, 23:52

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2469

Çok Güzel Bir Yayın

30 Kasım 2019, 21:05

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2469

Ödevleri anlamayinca giriyom aciklamasida var hem anlatiyom hemde cevabimida veriyom

08 Aralık 2019, 17:19

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2469

Çok güzel cevaplar Anlamadığın soruları Bu siteden bakıyorum cevaplar için teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.