Cevap Yaz
11 Kasım 2019, 11:44
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 110-111-112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 “Ben Kimim ?” Etkinlik Cevap Anahtarı

BEN KİMİM ?

110. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

“İleri gitmeye devam edeceğiz, yeni kapılar açacağız, yeni şeyler yapacağız çünkü biz meraklıyız ve merak bizi yeni yollara götürüyor.”
Walt Disney (Volt Dizney)

Cevap: Merak insanların yeni şeyler yapması ve bulmasındaki en önemli etkendir.Merak olmadan yenilik ve buluşlar olmaz.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Merak etmek niçin önemlidir?

Cevap: İnsanların en önemli özelliklerinin başında düşünebilmesi ve merak edebilmesi gelmektedir.Merak etmek insanların sürekli gelişmelerini sağlar.İlk önce merak eder sonra hayal kurar ve bunu gerçekleştirmek için çalışır.En önemli buluşlar merak sonucu ortaya çıkmıştır.

• Meraklı biri olduğunuzu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Meraklı biriyim.Sürekli yeni şeyler öğrenmek ve isterim.Bu da beni meraklı hale getirmektedir.

• “Merak, öğrenmenin anahtarıdır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.Merak olmadan yeni şeyler öğrenmek mümkün değildir.

113. Sayfa

3. Etkinlik

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve bunların anlamlarını defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 5 dakika süreniz bulunmaktadır.
Yarışmaya başlayınız ve 5 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.

114. Sayfa

Anlamı Bulunacak Kelimeler, Kelime Grupları

114. Sayfa

4. Etkinlik

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Somon: Bir balık türü
Cümlem: Somon balıkları sağlık için çok faydalı.

Bilge: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse)
Cümlem: Benim dedem bilge bir insandı.

Paha: Eder, değer, fiyat.
Cümlem: Bu elmasa paha biçemediler.

5. Etkinlik

A. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış
kelime öbeğine deyim denir. Deyimler, anlatımı ilgi çekici, etkileyici hâle getirmek, daha zengin
kılmak için kullanılır.
Deyimler kalıplaşmıştır. Deyimi oluşturan kelimelerin yerlerine başka kelimeler kullanılamaz.
Örnek: Haberi alınca etekleri zil çaldı. (Cümle, “Haberi alınca entarisi zil çaldı.” şeklinde kurulamaz.)
Deyimler en az iki kelimeden oluşur. Genelde kelime öbeği şeklindedir.
Örnek: pabucu dama atılmak, ocağına düşmek, ömür törpüsü, gözlerine inanamamak, ana baba
günü…
Deyimler üç grupta ele alınabilir:
a. “-mak/-mek” mastar eki alan, cümlede fiil görevinde kullanılabilen deyimler: kulak kesilmek,
ağzı açık kalmak.
b. Cümle şeklinde deyimler: Şeytan görsün yüzünü, bayram değil seyran değil.
c. Yukarıdaki iki gruba da girmeyen deyimler: ömür törpüsü, bağrı yanık.

115. Sayfa

B. Deyimlerle ilgili okuduğunuz bilgilerden hareketle “Ben Kimim?” adlı metindeki deyimleri belirleyerek söyleyiniz. Öğretmeninizin değerlendirmesinden sonra doğru belirlediğiniz deyimleri tahtaya yazınız. Tahtaya yazılan bütün deyimlerin anlamlarını, sınıfa getirdiğiniz deyimler sözlüğünden öğreniniz.

Cevap: Dalgın görünmek, sözünü kesmek, yola koyulmak, nefesi kesilmek, soru yağmuruna tutmak.

Belirlediğiniz deyimlerin metnin anlamını nasıl etkilediğini, metnin anlamına nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız. Ardından tahtaya yazılan bütün deyimleri birer cümlede kullanınız ve cümlelerinizi defterlerinize yazınız. Ardından, kurduğunuz cümleleri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: Metni daha akıcı ve zengin hale getirmiştir.

6. Etkinlik

“Ben Kimim?” adlı metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak aşağıdaki cümleleri anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

a. Annemle babam, ben kendi yiyeceğimi bulmayı öğrenene kadar bana yiyecek getirdiler, beni beslediler.

b. Meraklı, ailesini göremeyeceği için çok üzülmüştü ama okyanustan dönen somon balığının öyküsünü çok merak ettiğinden Uslu’nun sözünü kesmeden dinlemeye devam etti.

c. Annen ve baban, balıkçılardan, kuşlardan, ayılardan kaçtılar; setleri, barajları aştılar; binlerce kilometre yolculuk yaparak sonunda doğdukları bu nehre dönmeyi başardılar ve bütün bunları neden yaptılar biliyor musun?

ç. Ailen, başka balıkların seni yemesine engel oldular. Hayatlarını sana verdiler. Üzücü görünse de bu, sizin yaşamınızın bir parçası.

d. Meraklı suskunlaşmıştı. Uslu, bunları küçük somona anlatmakla, doğru bir şey yapıp yapmadığını düşünüyordu ki Meraklı aniden…

e. Meraklı, sonra bir gün, her ne pahasına olursa olsun bu nehre geri dönmeli, kendi yavruları doğana kadar onların başında beklemeli ve görevini tamamlamanın mutluluğu içinde yaşama veda etmeliydi.f. Meraklı, Bilge Somon’un sözünü ettiği o yaşlı balıklar gibi hayatının son günlerinde pişmanlık duymamalıydı. İşte bu yüzden merak etmeli, soru sormalı, her şeyi öğrenmeli, bu yolculuğa her yönüyle hazır olmalıydı.

g. Meraklı, ne kadar çok şey bilirse bu zorlu yolculuk da o kadar eğlenceli geçer, önüne çıkan engelleri kolayca aşabilir ve büyük balıklardan kolaylıkla kaçabilirdi.

ğ. Meraklı, bu iş için Uslu’dan daha uygun birini bulamayacağını düşünerek arkadaşını her gün soru yağmuruna tutmaya başladı.

h. Meraklı, bilmediği şeyleri öğrendikçe önünde uzanan yaşama karşı duyduğu merak daha da artıyor, bir an önce okyanusa ulaşıp onu kendi gözleriyle görmek, orada yaşamak istiyordu.

7. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Meraklı, Uslu’ya ne soruyor?

Cevap: Nereden geldiğini, ailesinin nerede olduğunu.

2. Uslu, Meraklı’nın sorusuna nasıl bir tepki veriyor?

Cevap: Şaşırarak tepki veriyor.

3. Uslu, Meraklı’ya niçin kızıyor?

Cevap: Sözünü sürekli kestiği için.

4. Uslu, Meraklı’ya hangi hikâyeyi anlatıyor?

Cevap: Somonların yolculuğunu.

5. Uslu, niçin Meraklı’yı gereksiz yere heyecanlandırdığını düşünüyor?

Cevap: Anne babasının nehirde bir yerlerde olabileceğini düşündürdüğü için.

6. Meraklı neye çok üzülüyor?

Cevap: Anne babasını bulamayacağına üzülüyor.

116. Sayfa

7. Merakının ailesinin uzun yolculuklarının nedeni olarak metinde ne anlatılıyor?

Cevap: Yavrularını tehlikelerden korumak.

8. Meraklı, Uslu’ya niçin teşekkür ediyor?

Cevap: Anne babasına ne olduğunu anlattığı için.

9. Uslu’nun anlattığı hikâye, Meraklı’yı nasıl etkiliyor, onun hangi kararları vermesine yol açıyor?

Cevap: Meraklı’yı heyecanlandırıyor. Meraklı da büyük denizlere gitmeye karar veriyor ve daha çok bilgi edinmek istiyor.

10. Bilge Somon’un ettiği sözler Meraklı’ya hangi kararları aldırıyor?

Cevap: Daha çok şey öğrenmek için sürekli soru sormalı merak ettiklerini sormalı bilgi almalı.

11. Meraklı niçin Uslu’yu soru yağmuruna tutmaya başlıyor?

Cevap: Daha çok şey öğrenmek için.

12. Metin nasıl sona eriyor?

Cevap: Merkalı daha çok şey öğrenip olgunlaşıyor.

13. “Ben Kimim?” adlı metni beğendiniz mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet beğendim. Çünkü merak etmenin yeniliklerin ve öğrenmenin temelini oluşturduğunu anladım.

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Cevap: Evet, kendimi daha çok tanımama ve bazı meraklarımın neden olduğunu anlamama neden oldu.

8. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Merak konusunu anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Merak etmenin insana neler kazandırdığını anlatmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: Merak etmek öğrenmenin kaynağıdır.

9. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ben Kimim?” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Meraklı’nın kendine ben kimim sorusunu sorduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur. Metinde bu sorular sorulmaktadır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Merak etmenin faydaları.

10. Etkinlik

a. Aşağıdaki kelimelerden ve kelime gruplarından her birine, konuşurken ya da bir yazı yazarken hangi durumda, niçin başvurulduğunu açıklayınız.
“Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen”

Cevap: Biri olumlu, diğeri olumsuz yargı bildiren iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır.

b. Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda, yeri geldikçe “ama, fakat, ancak, lakın, bununla birlikte ve buna rağmen” geçiş ve bağlantı ifadelerinden uygun olanını kullanınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı, bu ifadelere yer verip vermediğiniz ve amacına, işlevine uygun kullanıp kullanmadığınız bakımından değerlendirmelerini isteyiniz.

117. Sayfa

Yazmaya Hazırlık

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• “Hikâye etmek” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Bir konuyu hikaye tarzında anlatmak.

• “Hikâye edici metinlerde, bir olay ve o olayla ilgili diğer olaylar anlatılır.” diyen birinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum.

• “Masal, hikâye, fabl gibi metin türleri, hikâye edici metin türleridir.” diyen birinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.

Ardından öğretmeninizden “merakın, merak etmenin önemi” konusunda size bir konuşma yapmasını isteyiniz. Öğretmeninizin konuşmasını dinleyiniz. Siz de aynı konuyla ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

Defterlerinize, “merak etmenin önemi” konulu bir masal, hikâye ya da fabl yazınız ve metninizi yazmayı tamamlayınca metninize uygun bir başlık bulunuz.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

02 Ocak 2019, 18:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

süper çok güzeldi

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.