Cevap Yaz
17 Kasım 2019, 14:26
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 125-126-127-128-129-130. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130 “KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA OYUN OYNAMAK İSTER” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

125. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen oyunlardan hangilerini oynarsınız? Bu oyunları oynayabilmek için yaşadığınız çevrede uygun, boş alanlar bulabiliyor musunuz? Sözlü olarak açıklayınız.

125. Sayfa

Cevap: Birdir bir , misket, çizgi, saklambaç.Bu oyunları oynamak için çevremde bazı yerler var.Uygun olan yerlerde oynayabiliyoruz.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce oyun oynamak çocuklar için neden önemlidir?

Cevap: Çocukların ruhsal, fiziksel gelişimleri açısından önemlidir.Sosyalleşme yardımlaşma duygularını edinebilirler.

• Şehirlerde çocukların oyun oynayabilecekleri alanların azalmasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Binaların fazla olması ve her yere evlerin yolların yapılması.

• “Bir şehir için yapılabilecek en önemli, en büyük yatırım, çocuklar için yeterince oyun alanının oluşturulmasıdır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum. Çocukların oyun oynama hakları vardır.Çocukların sağlıklı birey olmalarında oyunların ve dolayısı ile oyun alanlarının katkıları fazladır.

Dinleme metinlerini, öğretmeninizden ya da bu kitapla birlikte verilen “Dinleme CD’sinden” dinleyeceksiniz.
“Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı metni, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme yöntemiyle dinleyeceksiniz. Bunun için önce “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı metni iki kez dinleyiniz. Ardından metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

126. Sayfa

1. Dinleyicilere seslenen çocuk, metnin üçüncü bölümünde kendini hangi konuda savunmaktadır?

Cevap: Çocukların olması gereken yerlerin çocuklara yasak olmasından dolayı.

2. Dinleyicilere seslenen çocuk, büyüklerin niçin bencil olduğunu düşünmektedir?

Cevap: Çocuklara oyun oynayacak yer bırakmadıkları için.

3. Dinleyicilere seslenen çocuk, yetişkinlerin neyi hatırlamasını istiyor?

Cevap: Kendilerin de çocukluk zamanlarını hatırlamalarını, boş arsalarda oynadıkları zamanları hatırlatmak istiyor.

3. Etkinlik

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere bitişik eğik yazıyla yazınız.

1. Şehir. (Şehir)
2. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam.(Evren)
3. Ana yol.(Cadde)
4. Sokaklarda, caddelerde yürümek için yapılmış yüksekçe yer.(Kaldırım)
5. Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı.(Apartman)
6. Çok yaramaz olma durumu.(Haşarılık)
7. Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan.(Bencil)
8. Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi.(Yönetici)
9. Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer.(Arsa)
10. Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer.(Sergi)
11. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme.(Yığın)
12. Kendi çıkarı için birini veya bir şeyi feda etmek.(Kurban Et)

127. Sayfa

4. Etkinlik

“Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı şiiri düzyazıya dönüştürünüz ve defterinize yazınız. Şiirdeki cümleleri kurallı cümle şeklinde düzenlemeye dikkat ediniz. Şiirin ilk bölümü, size örnek olması için düzyazıya dönüştürülmüş olarak aşağıda verilmiştir.

Şiirin İlk Bölümü
Kentler daralıyor, yollar daralıyor.
Kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile.
Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz,
Yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe.
Oynayacak yer bırakın bize!

İlk Bölümün Kurallı Cümlelerle Düzyazıya Dönüştürülmüş Hâli

Kentler daralıyor, yollar daralıyor. Kaldırımlar daralıyor. Bahçeler bile daralıyor. Masallara sığmayan evrenimiz daralıyor. Yüreklerimiz gün geçtikçe daralıyor. Bize oynayacak yer bırakın!

128. Sayfa

Şiirin Diğer Bölümlerinin Kurallı Cümlelerle Düzyazıya Dönüştürülmüş HâlleriCevap: Önce cadde kenarları, sonra kaldırımlar, bahçeli apartmanların bahçeleri, size ayrıldı.Sizin otomobillerinizle doldu.Okulumuzun önü, düşlerimizin içi, bize oynayacak yer bırakın.Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak, haşarılıktan değil, yaramazlıktan değil, bizim olması gereken yerler bize yasak.Büyükler söz anlamaz.Büyükler bencil.Bize oynayacak yer bırakın.Hey babalar, amcalar, abiler, yöneticiler, bir makine yığınına bizi kurban etmeyin.Boş arsada oynadığınız günler aklınıza gelsin.Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri,bize oynayacak yer bırakın.

129. Sayfa

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin tamamında nelerden yakınılmaktadır? Metinde şairin yakındığı konuların yerlerini göstererek açıklayınız.

Cevap: Şehirde çocukların oynayacak yerlerin azalması, daralmasından ve büyüklerin bunu görmezden gelmelerinden yakınılmaktadır.

2. “Masallara sığmayan evrenimiz” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Evrenin çok geniş olması ve bu büyüklüğün masallara bile sığmaması.

3. “Düşlerin içinin otomobillerle dolması” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Çocukların oyun oynayacak yerlerinin kalmaması ve çocukların düşlerini kurarken bile bu arabalar akıllarına gelmeleri.

4. Metinde hangi varlık için “makine yığını” ifadesi kullanılmış olabilir?

Cevap: Otomobil.

5. Metinde en çok beğendiğiniz ifade ve bölüm hangisi oldu?

Cevap: Büyüklerin bencil olmasının anlatıldığı bölüm.

6. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Cevap: Duygularımızı güzel bir şekilde anlattığı için mutlu oldum.

6. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Şehirlerde çocukların oynayacakları alanların azalması, kalmamasından bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Çocukların oynayacakları alanların kalmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: Çocukların gelişimi için oyun oynamaları gerektiği, fakat şehirlerde yeterince oyun alanı kalmamasından dolayı duyulan üzüntü.

7. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Oyun her çocuğun hakkı ve şehirlerde çocukların oyun alanlarının azalması, daralmasını anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet, uyumludur.Anlatılan konu şehirde yaşayan çocukların oyun alanlarının azalmasıdır.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Siz de Çocuktunuz.

8. Etkinlik

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte, “Çocuk Dünyası” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: Oyunun çocuklar için önemi). Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması için bir yazıcı belirleyiniz.

130. Sayfa

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değelendirildi mi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Diğer grupların metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN (“BİRLİKTE” ADLI METİN) İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
» Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde kullanılmak üzere öğretmeninizden, dizüstü bir bilgisayar hazırlamasını isteyiniz. Öğretmeninize ayrıca, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını, CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirmesini söyleyiniz.
» Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde gerçekleştirmek üzere öğretmeninizden, “birlik ve beraberliğin önemi” konulu bir konuşma hazırlığı yapmasını isteyiniz.
» Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere A4 ebadında çizgisiz kâğıtlar getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.