Cevap Yaz
25 Kasım 2019, 10:43
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 “BİRLİKTE” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

BİRLİKTE

136. Sayfa

1. Etkinlik

“Birlik, beraberlik” kelimelerinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap:

136. Sayfa

2. Etkinlik

Aşağıdaki atasözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

• Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
• Birlikten kuvvet doğar.

Cevap: Birlik beraberlikte kuvvet vardır güç vardır.İnsanların tek başlarına yapabilecekleri sınırlıdır ama birlikte el ele verdikleri zaman her şeyi yapabilirler.

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizden “birlik, beraberlik” kavramlarını tanımlamanız istenseydi neler söylerdiniz?

Cevap: Bir çok insanın aynı duygu ve düşünce ile bir araya gelmesi ve tek bir insan gibi hareket edebilmesidir.

• “Birlik ve beraberlik” içinde yaşayan bir toplumda neler görülür?

Cevap: İlk önce huzur ve barış olur.Saygı empati gibi kavramlar daha hassastır.Güçlü bir toplum olur.

• “Bir millet, birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden gelir.” diyen birisinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.Bunun en büyük örneğini 15 Temmuz’da yaşadık ve gördük.

138. Sayfa

4. Etkinlik

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Birlikte” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında, bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere yazıyla yazınız.

Cevap:

138. Sayfa

5. Etkinlik

I. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Ardından cümlelerde tırnak içinde verilen ifadelerin her birini karşılayan kelimeleri bularak söyleyiniz.

a. “Yazma aracı”mı çantaya koymayı unutmuşum. (KALEM)
b. Öğretmen sınıfa girince “öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse”ler ayağa kalktı. (ÖĞRENCİ)
c. “Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek” almak için babasıyla alışveriş merkezine gitti. (AYAKKABI)
ç. “Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi” acıdır fakat meyvesi tatlıdır. (SABIR)

II. Birinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “kalem”; ikinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “öğrenci”; üçüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “ayakkabı” ve dördüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “sabır”dır. Şimdi aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Bulduğunuz kelimelerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap: Hepsi isimdir.

b. Bulduğunuz kelimelerin kullanıldıkları cümlelerde anlama olan katkısı nedir?

Cevap: Cümleyi kısa ve anlamlı hale getirmektedir.Tek bir kelime ile tanım yapmaktadır.

III. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ya da hangilerinde bulduğunuz kelimelerin ortak bir özelliğinin anlatıldığını söyleyiniz.

a. Bu kelimeler iş, oluş veya hareket bildirmektedir.

139. Sayfa

b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.
c. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilebilir.
ç. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.

Cevap: Tek kelime ile anlatılabilirdi.

IV. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

V. “Birlikte” adlı metinde kullanılan isimleri bulunuz ve bu isimlerin metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Metinde, isimlerin yerine etkinliğin 1. maddesindeki cümlelerde olduğu gibi isimlerin karşıladığı varlık, duygu, düşünce ya da kavramları açıklayan, anlatan ifadeler yazılsaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?

Cevap: Metin daha uzun ve akılda kalmazdı.İsim olarak yazılınca kısa ve akılda kalmaktadır.

b. Metinde, isim türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı başka nasıl etkilenirdi?

Cevap:Anlamsız hale gelirdi.Kim sorusunu soramazdık.

VI. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz.

a. Terliyken soğuk su içersen hasta olursun. (NİTELEME SIFATI)
b. Bazı insanlar, gereksiz alınganlık gösterir. (BELGİSİZ SIFAT)
c. Hangi kalem seninki? (SORU SIFATI)
ç. Sırtında kırmızı çanta olan öğrenci benim kardeşim. (NİTELEME SIFATI)
d. Bu seyahatimiz, dört saat sürecek. (SAYI SIFATI)
e. O sınıfta yirmi üç öğrenci var. (İŞARET SIFATI)
f. Bayramın ikinci günü babaannemlere gideceğiz. ( SAYI SIFATI )
g. Ellerindeki poşetlerde üçer elma vardı. ( ÜLEŞTİRME SIFATI )
h. Peynir, domates, salatalık ve yarım ekmek birlikte ne güzel yenir! ( SAYI SIFATI )
ı. Büyük çınarın altında birkaç dakika soluklandık. ( NİTELEME SIFATI )

VII. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Altı çizili her kelime, bulunduğu cümledeki hangi kelimenin anlamını etkilemektedir?

Cevap: Bulunduğu cümlede yer alan isimleri nitelemektedir.

b. Altı çizili kelimeler, anlamını etkiledikleri kelimelerden önce mi yoksa sonra mı yazılmıştır?

Cevap: Önce yazılmıştır.

c. Altı çizili kelimelerin anlamlarını etkiledikleri kelimelerin her birinin “isim” türünde olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Söylenebilir.

VII. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarını etkilediği kelimeler sırayla “su, insanlar, kalem, çanta, saat, sınıf, gün, elma, ekmek, çınar” kelimeleridir ve bunların her biri isim türündedir. Altı çizili kelimeler, bu isimlerden önce yazılmıştır. Şimdi aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

140. Sayfa

IX. “Birlikte” adlı metinde kullanılan her sıfatı, anlamını etkilediği isimle birlikte bulunuz. Metindeki her sıfatı, önündeki isimle birlikte tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Cevap:

Her kadın
Her ulus
Her insan
Her ağaç
Her mevsim
Her ezgi
Her şiir

X. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Metinde, sıfat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?

Cevap: İsimlerin sıfatları eksik kalır ve anlatılmak istenen asıl durum anlatılamazdı.6. Etkinlik

Defterinize, istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız. Yazacağınız metinde, en az on isim ve yirmi sıfat kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap: Her sabah uyanınca dişlerimi fırçalarım.Yumuşak diş fırçası kullanmaya özen gösteririm.Beyaz peynir ve yarım ekmek ile kahvaltı yaparım.Açık çay içmeyi severim.Az şekerli açık çay lezzetli oluyor.Mutlaka siyah ayakkabı giyer, siyah kemer takarım.Kısa saçlarımı yıkamadan dışarı çıkmam. Açık havalarda parka giderim.Yumuşak zeminli oyun alanlarını tercih ederim. On dakika yürüyüş yapar, onbeş dakika koşarım.Sıcak havalarda gezinmeyi çok severim.

7. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, mutluluğu niçin birlikte yenilen bir meyveye benzetmiş olabilir?

Cevap: Hayat paylaşınca daha güzel ve anlamlı olmaktadır.

2. Şair, “Birbirinden ırak görünsek de / Güneşimiz ve ayımız birdir, / Üzüncümüz, sevincimiz bir. / Kişi var olamaz tekte.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Tüm insanların ortak yaşamsal ihtiyaçları vardır.Bu durumda bir ve beraber olmalı birbirimizi anlamalıyız.Tek olmakta mutluluk olmaz.

3. Sizce şair, “Sonra umulmadık bir sancıdan / Bir güneş doğmuş yüreğinde.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: İnsanların değişik sıkıntılı durum ve zamanları olur.Bu durumdan yine başka insanların yardımı ile çıkılabilir.

4. Şair, neden kadınların ya da ağaçların başka kadın ya da ağaçlarla güzel olduğunu düşünüyor olabilir?

Cevap: Tek olan bir şeyin güzel ya da çirkin olduğunu bilemeyiz.Ancak kıyaslama yaparak bu değer yargılarında bulunabiliriz.

5. Sizce şair, “Her insan başka insanlarla mutludur. / Her ulus başka uluslarla…” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: İnsanlar tek başlarına mutlu olamazlar.Mutlaka başka insanlar ile bunu paylaşmak ister.

6. Şair, “Yokuş çık, bayır in.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Hayatın acı ve tatlı zamanları olabilir anlamında kullanmıştır.

7. Şair, “Neresinde olursan ol yaşamın, / Her mevsim başka mevsimlerle güzeldir.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Acı olmadan mutluluk, kötü olmadan iyi olmaz.Bu değerlerin anlamı ancak zıttı ile bilinebilir.

8. Şair, “Yalnızsın, bakarsın ki acıdan / Burkula burkula uyuşmuş için.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Yalnız kalmak insanları mutsuz eder.

9. Şair,”Sevmeyi, sevilmeyi boşlar olmuşsun.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: İnsan yaşam enerjisini asla bırakmamalıdır.Sevgi insanların en önemli duygularıdır.

10. Şair, neden her ezginin ya da her şiirin başka ezgi ya da şiirlerle güzel olduğunu düşünüyor olabilir?

Cevap: Tek bir şiir ya da ezgi tek başına değil ancak başkaları ile birlikte güzel olur.

11. Şair, “Sen öyle söylersin, ben böyle. / Bir bütünü oluşturmuyor muyuz / Başka başka ses versek de?” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Düşüncelerimiz farklı olsa bile birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği.

12. Şiir, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.

Cevap: Oldu. Yalnızlık o kadar da güzel değilmiş.

13. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet etkileyici buldum.

8. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Birlik ve beraberliğin öneminden bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Birlik ve beraberliğin önemini anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: Birlik ve beraberliğin önemi.

141. Sayfa

9. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Birlikte” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü birlikte olmak dayanışma içinde olmanın önemini anlatmaktadır.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur.Konu ile başlık birbirini tamamlamaktadır.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: BİRLİK VE BERABERLİK

10. Etkinlik

a. Öğretmeninizin CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirdiği “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkıyı dizüstü bilgisayardan dinleyiniz. Şarkının size hissettirdiklerini anlatınız.

Cevap: İnsanların birlikte oldukları zaman hayatın bayram gibi geçmesi beni çok umutlandırdı ve coşku içinde bıraktı.

b. Aşağıda, “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkının sözleri yer almaktadır. Şarkının sözlerini okuyunuz. ” ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı ile ‘Birlikte’ adlı şiir, verdikleri mesajlar bakımından birbirine benzemektedir.” diyen birinin düşüncesine katılıp katılmadığınızı açıklayınız.

Cevap: Evet doğru.Mesaj olarak farklı cümleler ile aynısıdır.

11. Etkinlik

Bu bölümde, yaratıcı konuşma yöntemiyle konuşma etkinliği gerçekleştireceksiniz. Bunun için sınıftan bir arkadaşınızın Alexis Carel’a (Aleksis Kerıl) ait “İnsanlar; sosyal bir bina meydana getirmek için birbirleriyle kenetlenen, birbirine destek olan, yapı taşları gibi olmalıdırlar.” özdeyişiyle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklamasını sağlayınız. İkinci sırada konuşacak arkadaşınızdan, ilk sırada konuşan arkadaşının sözlerinden hareketle, onun sözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek konuşmayı devam ettirmesini isteyiniz. Üçüncü sırada konuşacak arkadaşınıza da ikinci sırada konuşan arkadaşının sözlerinden hareketle, onun sözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek konuşmayı devam ettirmesini söyleyiniz. Bu yöntemi izleyerek konuşma etkinliğini sınıftaki diğer arkadaşlarınızla devam ettiriniz.

142. Sayfa

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “birlik ve beraberliğin önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “birlik ve beraberliğin önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazı, bilgilendirici bir yazı mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için gruplara ayrılınız. Grubunuzda iş bölümü yaparak “Okuma” bölümünde yapılacak etkinlikte kullanılmak üzere boya kalemleri ve A3 ebadında birkaç kâğıt getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: 6 sınıf türkçe ders kitabı sayfa 138 cevapları
17 Şubat 2019, 17:58

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Bu kadar güzeli hiç bir yerde bulamamıştım elinize sağlık.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.