Cevap Yaz
25 Kasım 2019, 12:28
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 143, 144, 145, 146, 147, 148 “GERİ KAZANIM” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

GERİ KAZANIM

143. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki görsellerle verilmek istenen mesajın ne olduğunu açıklayınız.

Cevap: Bizim çöp olarak gördüklerimiz aslında çöp değil geri dönüşüme kazandırılacak malzemelerdir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Geri kazanım” sözünü daha önce duydunuz mu? Bu sözün anlamını biliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Aldığımız ürünlerin ambalajları yeniden işlenerek tekrar ekonomiye kazandırılmasıdır.

• Evde ya da okulda neleri çöpe atıyorsunuz? Her şeyi çöpe atmak doğru mu? Açıklayınız.

Cevap: Tüm malzemeler çöpe atılmaktadır.Aslında bu doğru değil cam, plastik, kağıt gibi geri dönüşebilecek ürünleri geri dönüşüm kazanlarına atmak gerekir.

• Sizce satın aldığımız, kullandığımız ürünlerden hangileri geri kazanılabilir özelliktedir?

Cevap: Cam, plastik, kağıt gibi ürünler geri kazanılabilir.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Geri kazanım ürünlerini çöp yerine geri kazanıma atmalı ve bu ürünleri yeniden değerlendirmeliyiz.

“Geri Kazanım” adlı metni, soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için, metni okurken cevaplarıyla birlikte beş soru tasarlayarak bunları defterlerinize yazınız. Hazırladığınız soruları sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz.

1)Geri kazanımın ülke ekonomisine katkıları nelerdir?
2)Geri kazanım için bizler neler yapabiliriz?
3)Hangi maddeler geri kazanım olarak kullanılır?
4)Geri kazanımın çevreye katkıları nelerdir?

145. Sayfa

4. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Sizce “Geri Kazanım” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?

Cevap: Çok önemli olan konular koyu ve altı çizili olarak gösterilerek dikkat çekilmiştir.

b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet söylenebilir.

c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet söylenebilir.

ç. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinden başka “metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” biliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: İtalik yazılabilir.

146. Sayfa

5. Etkinlik

a. Tarım ilaçları ambalajlarının üretiminde en çok kullanılan malzeme hangisidir?

Cevap: Plastik.

b. Kâğıt – karton ambalaj oranı, hangi iki ambalaj malzemesinin oranlarının toplamına eşittir?

Cevap: Cam ve metal ambalaj oranına eşittir.

c. Tarım ilaçları ambalajlarının üretilmesinde kullanılan malzemelerden hangilerinin geri dönüşümü mümkün malzemeler olduğu söylenebilir? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.

Cevap: Kağıt-karton, cam, plastik, ve metal malzemeler geri dönüşüme açıktır.

ç. “Tarım ilaçları ambalajlarının %85’i, geri kazanım yoluyla en çok kullanılan malzemelerden üretilmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

6. Etkinlik

a. “Geri Kazanım” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek defterinize, alfabetik sırayla yazınız.

Cevap:

Stüdyo

b. Defterinize yazdığınız kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşısına yazınız.

Cevap:

Stüdyo: Sanat çalışmaları için düzenlenmiş oda

c. Defterinize yazdığınız kelimelerden her birini birer cümlede kullanınız.

Cevap: Fotoğraf stüdyosu karanlık bir yer.

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri, “Geri Kazanım” adlı metnin bağlamını, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak sözlü olarak tamamlayınız.

Cevap:

a. Günümüzde, kentlerde ve diğer yerleşim yerlerinde evlerden, işyerlerinden, mağazalardan her gün düzenli olarak toplanan çöpler, genellikle kent dışında bulunan çöplüklere taşınıyor

b. Kâğıtlardan yemek artıklarına, paketleme malzemelerinden boyalar ve deterjanlar gibi zehirli maddelere kadar çöp alanlarında biriktirilen çöpler… alınan tüm önlemlere karşın hem insanların hem de başka canlıların sağlığı açısından önemli tehlikeler doğurabiliyor.

147. Sayfa

Cevap:

c. Artık işimize yaramayan boyaları çöpe atmak yerine geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.

ç. Pil kullanmamız gerekiyorsa … doldurularak tekrar tekrar kullanılabilen pilleri tercih edebiliriz
d. Alışveriş yaparken …ürünlerin etiketlerini okumak, bu konuda doğru kararı vermemize yardım edecektir.
e. Bugün dünya üzerindeki kentlerin büyük çoğunluğunda çöplerin … en azından bir bölümü geri kazanım yoluyla yeniden kullanılıyor.
f. Kimi yerlerde insanlar; motoryağı, eski buzdolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar.
g. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır
h. Geri kazanımın ilk aşaması, dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır.
ı. Yeniden üretim, geri kazanım işaretinin geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir.8. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

Cevap: Geri kazanımın ülke ekonomisi ve çevresel etkileri.

2. Metinde, hangi atık ve çöplerden bahsedilmektedir?

Cevap: Evsel, kimyasal ve zehirli atıklardan ve de geri dönüşüme kazandırılabilecek atıklardan.

3. İnsanlar, çöplerin ve çöp alanlarının düzenlenmesi konusunda niçin yeni yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar?

Cevap:Geri kazanımın önemi her gün arttığı için.

4. Zehirli atıklardan oluşan çöplerin büyük bir tehdit olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Söylenebilir. Çünkü bu atıklar çevreye ve sağlığımıza büyük tehdit oluşturmaktadır.

5. Zehirli atıklar, hangi ürünlerde, nerelerde kullanılmaktadır?

Cevap: Zirai ilaçlarda,kuru temizlemeciler, araba tamirhaneleri, fotoğraf stüdyolarında.

6. Zararlı, zehirli atıklarla ilgili olarak tüketicilere öncelikle ne düşmektedir?

Cevap: Ayrıştırılmalı ve çöp kutularına atılmamalıdır.

7. Metne göre, “akıllı seçimler yapan tüketici” neler yapan, nelere dikkat eden tüketicidir?

Cevap: Alışveriş yaparken ürünlerin etiketlerini okur, yeniden doldurulabilen pilleri tercih eder, çevreye az zarar veren ürünleri alır, kullanmadığı eşyaları atmak yerine ihtiyacı olanlara verir.

8. Geri kazanıma özen gösterilmesi, doğal kaynakları nasıl etkileyebilir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Doğal kaynakların tüketilmesini yavaşlatır, daha temiz bir çevreye sahip oluruz.

9. Yazar, doğal kaynakların hızla tükenmesine neleri örnek gösteriyor?

Cevap: Ormanlık alanların gün geçtikçe küçüldüğünü, fosil yakıtların ve madenlerin azaldığını, çevrenin hızla kirlendiğini söylemektedir.

10. İnsanlar, geri kazanımın yararı ve gerekliliği konusunda ne zaman bilinçlenmiştir?

Cevap: 1970 yılında olmuş. O yıl ilk kez düzenlenen Dünya Günü kutlamaları, insanların dikkatlerini bu konuya çevirmelerini sağlamış

11. Geri kazanıma yönelenlerin sayısını artıran sebep nedir?

Cevap: 1980’li yıllarda sanayileşmiş ülkelerde çöp alanları kentlerin gereksinimlerini karşılayamamaya başlamış. İnsanlar, çöplerin depolanması konusunda yeni yöntemler aramaya başlamışlar. Böylece geri kazanım uygulamalarına yönelenlerin sayısı artmış.

12. Geri kazanımla elde edilen maddeler nerede, nerelerde kullanılmaktadır?

Cevap: Geri kazanımla elde edilen hammaddeler, genellikle yine aynı ürünün üretilmesinde kullanılıyor. Örneğin, eski cam kaplardan, yenileri üretiliyor. Atık kâğıtlardan tekrar kâğıt üretiliyor. Çelik gibi bazı malzemelerse geri kazanım yoluyla birçok farklı ürünün üretilmesinde kullanılabiliyor. Geri kazanım yoluyla yeniden yararlanılabilecek malzemeler yalnızca bunlar değil elbette. Kimi yerlerde insanlar, motoryağı, eski buzdolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler, alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır.

13. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler nelerdir?

Cevap: Cam, plastik, kağıt, metal ürünler.

14. Geri kazanım işaretindeki oklar ne anlama gelmektedir?

Cevap: Geri kazanımın ilk aşaması dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır. Geri kazanım halkasının ilk oku bunu simgeler. Evlerden, geri kazanım kumbaralarından, iş yerlerinden malzemeler toplanır. Türlerine göre gruplandırılarak geri kazanım tesislerine götürülür. Buradan da yeni ürünlere dönüştürülecekleri fabrikalara götürülür. Yeniden üretim geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir. Üçüncü ok, bu ürünün tüketilmesini simgeler

15. “Geri Kazanım” adlı metni okuduktan sonra düşüncelerinizde hangi değişiklikler meydana geldi?

Cevap: Geri kazanımın önemini anladım.

9. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Geri Kazanım” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü geri kazanımı anlatmaktadır.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur, konu ve başlık birbirini tamamlamaktadır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: GERİ KAZANAN BİZ VE ÇEVREDİR.

148. Sayfa

10. Etkinlik

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “Geri Kazanım” konulu bir afiş hazırlayınız. Bu çalışma için sınıfa getirdiğiniz boya kalemlerini de kullanınız. Çalışma tamamlanınca hazırladığınız afişi sınıfın duvarlarından birine veya yazı tahtasına asınız. En beğenilen afişi oylamayla belirleyiniz (grupların kendi afişlerine oy vermemesi koşuluyla).

11. Etkinlik

“Geri Kazanım” adlı metinde anlatılanlardan hareketle, “doğal kaynakların tükenmesinin hayatımızı nasıl etkileyebileceği” ile ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak açıklayınız.

Cevap: Yaşadığımız dünya sadece bize değil bizden sonraki nesillere de aittir.Bu nedenle doğal kaynaklarımızı dikkatli ve tutumlu kullanmak zorundayız.

Yazmaya Hazırlık
Bu bölümde, kelime ve kavram havuzundan seçerek bir metin yazacaksınız. Bunun için 6. etkinlikteki alfabetik sıraya dizdiğiniz bütün kelimeleri söyleyiniz. Öğretmeniniz, sizin ve bütün arkadaşlarınızın söylediği kelimeleri tahtaya yazacak ve tekrar eden kelimeleri eleyecektir. Tahtadaki kelimeler, sizin “kelime ve kavram havuzunuz” olacaktır.
Yukarıda anlatılan aşamanın ardından “Geri Kazanım” adlı metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Geri Kazanım” adlı metinle aynı konuda, aynı ana fikre sahip ve tahtaya yazmış olduğunuz kelimelerden uygun olanları seçip kullanmaya dikkat ederek bilgilendirici bir metin yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıda, belirlenen ana fikir verilmiş mi?
• Bu yazıda, tahtada yazılı olan kelimelerden hangileri kullanılmış?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

07 Şubat 2019, 15:30

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Bence çok değerli ve güzel bilgiler öğretmenim çok beğendi.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.