Cevap Yaz
06 Aralık 2019, 22:12
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 149-150-151-152-153-154-155-156. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 “ÖMÜR TÖRPÜSÜ” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

ÖMÜR TÖRPÜSÜ

149. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

“Sorumluluktan kaçan bütün insanlar, doğruluktan çok zor söz edecek kadar bencildirler.”
Kemal Tahir
“Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.”
Oscar Wilde (Oskır Vaylt)

Cevap: Herkesin kendine göre sorumlulukları vardır ve bu sorumluluklardan kaçılamaz.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Toplum hayatında, bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları nelerdir?

Cevap: Birbirlerinin hakkına riayet etmek, saygılı olmak.

• Toplumun diğer bireylerine karşı sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet getiriyorum.Onlara karşı saygılı davranıyorum.Haklarına riayet ediyorum.

• Sizce büyük şehirler, o şehirde yaşayan insanların birbirleriyle ilişkilerini nasıl etkilemektedir?

Cevap: Onların ilişkilerini en aza indirmektedir.İnsanlar sürekli koşuşma halinde oldukları için ihtiyaç duydukları kadar iletişim kurmaktadır.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Büyük şehirde yaşayan bir adamın yalnızlığı ve daha sonra kırsal alana gitmesi anlatılıyor olabilir.

Akıcı Okuma
“Ömür Törpüsü” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz okuyunuz
ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

• Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Emekli bir çiftin kasabadan büyük şehre göç etmesi ve daha sonra burada mutsuz olmaları ve kasabaya geri dönmeleri.

• Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?

Cevap: Hasan Bey, Fatma Hanım

• Metinde “zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?

Cevap: Zaman belli değil.

• Metinde “yer” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?

Cevap: İzmir, kasaba

• Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?

Cevap: Hasan Bey ve Fatma Hanım’ın büyük şehirde yaşamak istemeleri ve kasabadan şehre göç etmeleri anlatılmaktadır.

• Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

Cevap: Hasan Bey ve Fatma Hanım’ın şehirde sıkılmaları ve mutsuz olmaları, kasabayı özlemeleri.

• Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

Cevap: Hasan Beyin kasabaya geri dönmek istemesi ve Fatma Hanım’ın da isteğiyle yeniden kasabaya dönmeleri.

• Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?

Cevap: Kasabadan büyük şehre bir coşkuyla gelen bir çiftin şehir hayatından sıkılmaları mutsuz olmalsı sonucu yeniden kasabaya dönmeleri.

152. Sayfa

4. Etkinlik

“Ömür Törpüsü” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Hikaye

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet uygundur.Sahnenin şehir ve kasaba hayatına uygun düzenlenmesi gerekir.

5. Etkinlik

a. “Ömür Törpüsü” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.

Cevap: Törpü, akort, velhasıl, sefa

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Cevap:
Törpü: Eğe
Akort: Ayar
Velhasıl: Kısaca
Sefa: Mutluluk, keyif.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

Cevap:

Törpü: Ağaç, kurşun, kalay vb. yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
Akort: Bir çalgıyı, uyumlu ve doğru ses vermesi için ayarlama işi.
Velhasıl: Kısacası
Sefa: Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “✓” işareti koyunuz.

Cevap:

Törpü: ✓
Akort: ✓
Velhasıl:✓
Sefa:

6. Etkinlik

5.Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız.

Cevap: Babamın yaptığı bastonu törpülerken kendimi yaşlı hayal ettim.Fakat bir ara öyle dalmışım ki bastonla yürüdüğümü hayal ettim.Velhasıl ileriden gelen bağlamayı akort eden Ali’nin sesi ile şimdiki zamana geri döndüm.Artık zamanın sefasını sürmeye başladım.

7. Etkinlik

A. Aşağıdaki cümleyi tahtaya yazınız.
“Alp, altın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.”

B. Aşağıdaki soruları A maddesindeki cümleye göre cevaplayınız.

1. Alp, denizin dibinden neyi çıkardı?

Cevap: Altın kolyeyi.

2. Alp, altın kolyeyi nereden çıkardı?

Cevap: Denizin dibinden.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. B. maddesindeki 1. soruya niçin yalnızca “kolye” kelimesi değil de “altın kolye” kelime grubu cevap olmuştur?

Cevap: Çünkü kolyenin nasıl olduğunu belirtmek için.(isim tamlaması)

b. B. maddesindeki 2. soruya niçin yalnızca “dip” kelimesi değil de “denizin dibi” kelime grubu cevap olmuştur?

Cevap: Denizin neresinde olduğunu belirtmek için.( isim tamlaması)

c. “Kolye” kavramı ile “altın kolye” kavramı arasındaki fark nedir?

Cevap: Kolyenin nasıl bir kolye olduğunu tamamlamaktadır.

ç. “Dip” kavramı ile “denizin dibi” kavramı arasındaki fark nedir?

Cevap: Dip nerenin dibi olduğunu tamamlamaktadır.

d. “Altın kolye” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?

Cevap: İsim

e. “Denizin dibi” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?

Cevap: İsim

153. Sayfa

f. “Altın kolye” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?

Cevap: Kolye

g. “Denizin dibi” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?

Cevap: Dip

Ç. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Bir ismin, benzerlerinden ayırt edilebilmesi için bir başka isimle veya bir zamir ya da sıfatla anlam ilişkisi kurarak oluşturduğu söz öbeğine tamlama denir.
Tamlamalar, iki unsurdan oluşur: tamlanan, tamlayan. Asıl anlatılan, işaret edilen, temel olan varlığa tamlanan denir. “Denizin dibi” tamlamasında “dip” tamlanan, “altın kolye” tamlamasında ise “kolye” tamlanandır. Türkçede tamlanan olan kelimelerin türü isim olur.
Tamlamalarda tamlananı açıklayan, onun bir özelliğini ya da neye, kime ait olduğunu belirten kelimeye ise tamlayan denir. “Denizin dibi” tamlamasında “deniz” tamlayan, “altın kolye” tamlamasında ise “altın” tamlayandır. Türkçede tamlayan, sıfat da isim de olabilir. Tamlayan sıfatsa, yani tamlama “sıfat + isim” şeklindeyse sıfat tamlaması meydana gelir; tamlayan isimse, yani tamlama isim + isim şeklindeyse isim tamlaması meydana gelir.

D. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kullanılan isim ve sıfat tamlamalarını bularak bunların altlarını çiziniz. Metindeki isim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Cevap:

-küçük bir kasaba (sıfat tamlaması)

– emekli maaşı (isim tamlaması)

– bir ev (sıfat tamalaması)

– kaçan tren (sıfat tamlaması)

– büyükşehirdeki ev (sıfat tamlaması)

– araba sesleri (isim tamlaması)

– kuş sesleri (isim tamlaması)

– üç dört ay (sıfat tamlaması)

– korna sesi (isim tamlaması)

– Hasan Bey’in kafası (isim tamlaması)

– Bir sürü insan (sıfat tamlaması)

-birbirine çarpan, öne geçen, arkada kalan yüzlerce insan (sıfat tamlaması)

– ömür törpüsü (isim tamlaması)

– bir törpü (sıfat tamlaması)

– bir ev (sıfat tamlaması)

– sevinçli haber (sıfat tamlaması)

– bir sürü bahane (sıfat tamlaması)

-apartmanlarının sokağına (isim tamlaması)

– otobüs kuyruğu (isim tamlaması)

– bu akşam (sıfat tamlaması)

-başka bir yemek (sıfat tamlaması)

– ceketin yakaları (isim tamlaması)-sesinin tonunu (isim tamlaması)

– kapalı bir kutu (sıfat tamlaması)

– Fatma Hanım’ın boynuna (isim tamlaması)

“Metinde, isim ve sıfat tamlamaları olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?”

Cevap: Metin anlaşılamaz ve akıcı olmazdı. Anlatım eksik kalırdı.

8. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Kasabadan büyük şehre göç eden bir ailenin şehre alışamaması ve mutsuz olmaları.

2. Metinde anlatılan olay “yaşanabilir, gerçekleşebilir” bir olay olarak nitelenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet.Çünkü hayatımızda bu gibi durumları görmekteyiz.

3. Metnin kahramanları kimlerdir?

Cevap: Hasan Bey, Fatma Hanım

4. Hasan Bey nasıl biridir?

Cevap: Emekli, yaşamını belli düzende geçiren biri.

5. Hasan Bey ve Fatma Hanım neden büyük şehre taşınmaktadır?

Cevap: Büyük şehirde yaşamanın cazip olduğunu düşünmeleri ve Fatma Hanım’ın ısrarı.

6. Büyükşehir hayatı Hasan Bey’i nasıl etkilemektedir?

Cevap: Olumsuz etkilemektedir.Kendini yalnız hissetmektedir. Kalabalık olması, insanlar ile iletişimin az olması onu rahatsız etmektedir.

7. Fatma Hanım, büyükşehir yaşamından memnun kalıyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Hayır kalmıyor.

8. Hasan Bey’in ve Fatma Hanım’ın hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Metnin hangi bölümü, metindeki hangi ifadeler onların bu özelliklere sahip olduklarını düşünmenize neden oldu? Metindeki bu bölüm ve ifadeleri belirterek açıklayınız.

Cevap: Sakin ve huzur arayan, arkadaşlık ve dostluk kavramlarına önem veren insanlardır.Bunu “Büyükşehirde kötü de olsa bir laf eden oldu mu? Hastalansan, ölsen gitsen cenazeni kaldıracak bulunmaz. Olsun, yapamadılar desinler, sefa süremediler desinler.” ifadelerinden anlıyoruz.

9. Kasabaya dönme fikri Hasan Bey’in aklına nerede geliyor?

Cevap: Otobüs kuyruğundayken.

10. Hasan Bey, Fatma Hanım’ı kasabaya dönmeye ikna etmek için kafasından hangi düşünceleri geçirmektedir?

Cevap: ”Büyükşehirde kötü de olsa bir laf eden oldu mu? Hastalansan, ölsen gitsen cenazeni kaldıracak bulunmaz. Olsun, yapamadılar desinler, sefa süremediler desinler. Sefa sürmenin beklemekten bel bükmek olduğunu bilmezler.” düşüncelerini geçirmektedir.

11. Hasan Bey, niçin kasabaya dönme fikrini Fatma Hanım’a söylemekte zorlanacağını düşünüyor?

Cevap: Fatma Hanım büyük şehirde yaşamak için ısrarcıydı.Bu nedenle söylemeye çekiniyordu.

12. Metinde “ömür törpüsü”ne benzetilen nedir?

Cevap: Büyük şehirde yaşamak.

13. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet oldu.Büyük şehirlerin hep avantajlı olduğunu düşünüyordum.Oysa durum böyle değilmiş.

14. Metinde işlenen sorun nedir? Sizce bu sorunun çözüm yolları nelerdir?

Cevap: Büyük şehirlerde yaşamanın olumsuzlukları ve zorlukları anlatılmaktadır.İnsanların fazla iletişim kurmaması, insanların kendilerini yalnız hissetmeleri.Bu sorunun en büyük çözümü kentlere göçün azalması ve kırsal kesimlerin olanaklarının arttırılmasıdır.

154. Sayfa

9. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Büyük şehirlerde yaşamanın zor olduğu.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay ve güzel değildir.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: İnsanlar yaşam tarzlarından kolay kolay vazgeçemezler.

10. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ömür Törpüsü” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü büyük şehirlerde yaşamak zordur.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Büyük Şehirlerde Yaşam

11. Etkinlik

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum çünkü bir olay anlatılmaktadır.

b. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Kasabadan büyükşehre göç eden bir ailenin buraya alışamaması

c. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet yaşanabilir ve yaşanmakta.

ç. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet olabilir.Oldukça gerçekçi bir yaşam anlatılmaktadır.

d. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet

e. “Ömür Törpüsü” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?

Cevap: Hasan Bey, Fatma Hanım

f. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet İzmir ve kasaba.

155. Sayfa

g. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Hayır

ğ. ” ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Hayır katılmıyorum, çünkü yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olay dramatik şekilde hikaye edilmiştir.

B. “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.

Cevap:

Hasan Bey’in emekli olması.
Fatma Hanım’ın büyükşehre taşınma isteğinde ısrar etmesi.
Kasabadaki evlerini satmaları.
Büyükşehirden ev alıp taşınmaları.
Eşyalarını yenilemeleri.
Gün geçtikçe şehirdeki yaşamdan rahatsız olmaları.
Hasan Bey’in kasabaya geri dönmeyi istemesi.
Karısını kasabaya dönme konusunda ikna etmek için düşünmesi.
Hasan Bey’in eve gelmesi, karısının bütün eşyaları topladığını görmesi.
Karısının kasabaya geri dönmek istediğini söylemesi.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Ömür Törpüsü” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Hayır

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Evet

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

Cevap: Hakim İlahi bakış açısı ile anlatılmaktadır.Bunu, anlatıcının metindeki
kahramanların psikolojik hâlleri, akıllarından geçenler ve duyguları da dâhil olmak üzere her
şeyi bilmesinden, zaman ve mekân engeli tanımaksızın her şeyi görmesinden, bilmesinden anlıyoruz.

12. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soruları cevaplamaya geçmeden önce hatırlayabilmeniz için “Forsa” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle bir kez okuyunuz.

• Sizce “Forsa” adlı metin, “Birey ve Toplum” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet Forsa adlı metinde memleketinden uzak bir yerde yaşamak zorunda olan bir insan anlatılmaktadır.

• Sizce “Ömür Törpüsü” adlı metin, “Erdemler” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Hayır değildir.

• Sizce “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerde ele alınan konuların, anlatılanların birbiriyle herhangi bir ilişkisi olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet ikisinde de memleketinden ayrı yaşamak zorunda olan insanlar anlatılmıştır.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerin ana fikirlerini söyleyiniz. Her iki ana fikrin de insanlar için önemli mesajlar içerdiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar alıştıkları yerde memleketlerinde yaşamak isterler.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “metindeki anlatıcı” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Her iki metinde de anlatıcı 3. tekil kişi, hakim-ilahi bakış açısına sahiptir.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “olay örgüleri” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Birbirine benzer yönleri vardır.

• “Forsa” adlı metnin kahramanı “Kara Memiş” ile “Ömür Törpüsü” adlı metnin kahramanı “Hasan Bey”i karşılaştırdığınızda herhangi bir benzerlik ve farklılık görebiliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Birinde mecburiyet öbüründe kendi isteği ile ayrılık vardır.İkisinde de memleket özlemi vardır.

156. Sayfa

13. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişten hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmayı, birbirinizin haklarına saygı göstererek demokratik bir şekilde gerçekleştiriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Cevap: Her insan, herkes karşısında, her şeyden sorumludur.”
DostoyevskiBir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

20 Şubat 2019, 17:18

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Eksen yayınlarının en güzel doğru ve harika cevapları dirilişte var.Elinize emeğinize sağlık.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.