Cevap Yaz
08 Aralık 2019, 18:29
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 “Teknolojik Bayram Kutlamaları” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

174. Sayfa

1. Etkinlik

“İletişim” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

İletişim Araçları:
Cevap: Telefon, telgraf, İnternet, mektup, telsiz, güvercin, televizyon.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

İletişim araçlarının insan ilişkilerini etkilediğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet düşünüyorum.Çünkü iletişim araçları insanların sürekli olarak iletişimde kalmalarını, uzakta olanlar ile haberleşmelerini, ticaretin daha kolay yapılmasını sağlar.

İletişim araçlarının insanların hayatlarına etkileri nelerdir?

Cevap: Ticaret daha kolay olur, uzaktakiler ile kolayca haberleşebilirler, çok hızlı bir şekilde haberlere ulaşılabilir.

Cep telefonları hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Cevap: Haberleşme, İnternet, mesajlaşma, video ve fotoğraf çekme, oyun oynama, müzik dinleme.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: İnsanların teknolojik aletlere bağımlılığı artmış ve kimse birbiriyle sohbet etmiyor.Bu nedenle senede bir kere telefonsuz ve teknolojik cihazlar olmadan bayram kutlaması yapılıyor ve herkes sohbet ediyor.

“Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metni, soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için, metni okurken cevaplarıyla birlikte dört soru tasarlayarak bunları defterlerinize yazınız.

Soruların ve cevaplarının yazılmasının ardından, hazırladığınız her soruyu sınıftan bir arkadaşınıza yöneltiniz; soruyu yönelttiğiniz arkadaşınızın cevabını aldıktan sonra yazdığınız cevabı açıklayınız. Bu uygulamayı sınıfta devam ettiriniz.

177. Sayfa

4. Etkinlik

A. Aşağıda, “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinden bazı kelimeler ve bir kelime grubu çerçeve içinde verilmiştir. Kelimelerin altında ise bu kelimelerin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinde kullanıldığı cümleler, bu kelimeler çıkarılarak verilmiştir. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar veriniz ve bunları yazınız.

Cevap:

a. Tüm aile bireyleri ve birkaç aile dostumuzla annemin evinde toplandık.

b. Biz çocuklara düşen görevler de vardı: Akrabalara, dostlara gönderilecek bayram tebriklerinin alınması ve yazılması.

c. Birbirimizle sohbet etmeye çalışıyorduk ama başladığımız tümceyi bitirmemiz neredeyse
olanaksız gibiydi.

ç. Bayramın birinci günü aile, eş, dost kutlamaları bitince ikinci günü ellerimizde tavşanlı balonlarımız, lunaparka giderdik.

d. Bir süre sonra herkes, yavaş yavaş evine, gönüllü tutsak oldukları modern oyuncaklarına,
dönmek üzere birbirine “Hoşça kalın!” demeye başladı.

e. Oysa uzun zamandır boş sayılırdı. Bilgisayar ve İnternet yaşantımıza girdiğinden bu yana mektupların yerini elektronik postalar almış, evlerimizin kapılarındaki posta kutuları yalnızca faturalara kalmıştı.

f. Heyecanla, coşkuyla açardık zarfları; yazılanları okuduktan sonra da özenle saklardık o bayram kartlarını.

g. Kızım, eline televizyonun kumandasını almıştı ki hemen atılıp elinden aldım ve “Bugün televizyon yok!” dedim

h. Kardeşime ve bana bayramlık olarak beğendiğimiz kumaşlardan istediğimiz elbiseler diktirilirdi.

ı. Sonunda eşim isyan etti ve “Cep telefonları bu denli önemliyse neden buradayız?” diye sordu.

178. Sayfa

B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerin ve kelime grubunun metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

Cevap:

a. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan: coşku

b. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, cümle: tümce

c. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası: fatura

ç. Olma ihtimali bulunmayan, imkânsız: olanaksız

d. Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet: kumanda

e. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert: birey

f. Kutlama kartı: tebrik

g. Kabullenmemek, razı olmamak: isyan etmek

h. Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan: lunapark

ı. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağdaş: modern

i. Bir şeye veya bir kimseye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse: tutsak

j. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: kumaş

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Yazar ne zaman, neden posta kutusuna bakıyor? Baktıktan sonra hangi duyguya kapılıyor?

Cevap: Bayram sabahı annesinin evine gitmek üzere iken posta kutusuna bir mektup ya da kart gelme umudu ile bakıyor. Baktıktan sonra boş olduğunu görünce buruk bir duyguya kapılıyor.

2. Yazarın bilgisayar ve İnternet’le ilgili düşünceleri nelerdir?Cevap: Bilgisayar ve İnternet’in yaşantımıza girmesinden sonra mektupların yerini elektronik postaların aldığını, posta kutularının boş kaldığını düşünüyor.

3. Yazar nerede, kimlerle, niçin bir araya geliyor?

Cevap: Yazar annesinin evinde, ailesi ve birkaç aile dostuyla birlikte bayramlaşmak için toplanıyor.

4. Yazarı, bulunduğu ortamda ne rahatsız ediyor? Böyle bir durumla siz karşılaşsaydınız ne yapar, ne hissederdiniz?

Cevap: Cep telefonlarına gelen mesajlar, birbirlerine bakmadan konuşmalar, sürekli telefonla uğraşmaları.

5. Metinde kim, niçin isyan ediyor?

Cevap: Metinde anne, herkesin cep telefonu ile ilgilenmesine isyan ediyor.

6. Yazar, neye ve niçin karşı çıkıyor?

Cevap: Yazar, kızının televizyonu açmasına karşı çıkıyor.

7. Sizce yazar “gönüllü tutsak oldukları modern oyuncak” sözü ile ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Cep telefonunu anlatmak istiyor.

8. Yazar, eski bayramlarla ilgili hangi duyguları yaşıyor?

Cevap: Özlem yaşıyor.

9. Metinde hangi eski bayram gelenekleri üzerinde durulmaktadır?

Cevap: Bayram temizliği, bayramlık, bayram tebriği alınması ve yazılması.

10. Metinde ele alınan sorun nedir?

Cevap: Cep telefonları hayatımıza girdikten sonra sohbetlerin azalması, insanlar arasındaki yüz yüze iletişimin azalması.

179. Sayfa

11. Yazar, metinde ele alınan sorunla ilgili çözüm önerileri sunmuş mudur? Açıklayınız.

Cevap: Çözüm sunmamıştır.Sorunu belirtmiştir.

12. Metinde ele alınan sorunun çözümüyle ilgili ne söylersiniz?

Cevap: Gelenek ve görenekleri yaşatmalıyız, bir araya gelince telefonları kullanmamalıyız, daha çok sohbet etmeliyiz.

13. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

Cevap:

Konusu: Bir araya gelen aile bireylerinin cep telefon kullanmaları ile sohbet edilmemesi, yüz yüze iletişimin azalması.

Ana Fikri: Cep telefonları ve teknolojinin insanların hayatlarına olumsuz etkileri.

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Cevap: Evet oldu.Eskiden bunları pek umursamazdım ama artık bu konulara daha çok dikkat edip, ailemle zaman geçirmeye özen göstereceğim.

6. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Teknolojinin bayramları ve kutlamaları da etkilediğini anlatmak için.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ.

7. Etkinlik

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden istenen sunumu gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapınız. Sunum süreniz 10 dakika olacaktır. Gönüllü arkadaşlarınızdan birinin sunumunu dinleyerek sunumlara başlayınız. Sunumun sonunda arkadaşınızın yaptığı sunumu değerlendiriniz. Siz de sunumunuzu yapınız ve arkadaşlarınızdan değerlendirmelerini isteyiniz. Çalışmayı, mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciyle devam ettiriniz ve her sunumun dinleyici öğrencilerce değerlendirilmesini sağlayınız. Gerekiyorsa bu çalışmayı başka ders saatlerinde devam ettirerek daha fazla öğrencinin sunum yapmasını sağlayınız.

8. Etkinlik

İnternet, sinema ve televizyon birer iletişim aracıdır. Bu iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdaki çalışmaları yapınız. Bu çalışmaları yapmak için bir hafta süreniz bulunmaktadır.

a. İnternet’ten “yüz yüze iletişimin insan ilişkilerindeki önemi” konulu bir araştırma yapınız. Bulduğunuz bilgileri ve bu bilgileri edindiğiniz İnternet adreslerini not ediniz ve bunları sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

b. Haftalık televizyon programından yararlanarak bir belgesel belirleyiniz. Belirlediğiniz belgeseli izleyiniz. Belgeseli izlerken edindiğiniz bilgileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

c. Ailenizle birlikte, yaşınıza uygun bir film izleyiniz. Filmde anlatılan olayı, filmin verdiği iletileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

180. Sayfa

9. Etkinlik

“Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinde anlatılanlardan hareketle, “İnsanlar cep telefonunu nasıl ve hangi amaçlar için ve nelere dikkat ederek kullanmalı?” sorusu ile ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak açıklayınız.

Cevap:

Haberleşmek, mesaj atmak, İnternet’e girmek, girmek gibi faydalı işlerde kullanmalıdır.Kısa süreli ve ihtiyaca uygun olarak kullanılmalı, çok fazla vakit geçirmemeye özen gösterilmelidir.Arkadaş, eş dost ve aile bireyleri ile beraberken sadece ihtiyacımız olduğu zamanlarda kullanmalıyız.

Yazmaya Hazırlık
Öğretmeninizin yapacağı “cep telefonları ve insanlar” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “cep telefonları ve insanlar” temalı bir şiir yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu şiir, belirlenen konuya, temaya uygun mu?
• Bu şiiri daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu şiir anlaşılır mı?
• Bu şiir, coşku ve heyecan uyandırıyor mu?
Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız şiirde, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız şiirde, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız şiirde, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek şiiri defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Bütün sınıfın katılımıyla en güzel şiiri seçiniz ve şiirin sahibi arkadaşınızdan şiiri bir kez daha okumasını isteyiniz.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sınıfa birkaç adet A4 ebadında çizgisiz kâğıt getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.