Cevap Yaz
15 Aralık 2019, 18:50
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 181-182-183-184-185-186-187-188-189. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 “Pulsuz Dilekçe” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

181. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki resimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Çocukları doğduğu zaman çok sevinen bir ailenin zaman içinde iletişimden uzaklaşarak birbirlerine yabancılaşması ve mutsuz bir hayat sürmeleri.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Aile içi iletişimin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Aile içinde bireylerin birbirleri ile iletişim halinde olmaları birbirlerinin dert ve sıkıntılarında, sevinçlerinde bir ve beraber olmaları ailenin mutlu, huzurlu olmalarında çok önemlidir.

• Çocukların ebeveynleriyle iletişiminin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Bu konu gerçekten çok önem taşımaktadır.Çocukların ebeveynleriyle sürekli iletişim kurmaları onların ruhsal gelişimleri açısından önemlidir.Çocukların sosyal gelişimleri ve dışa dönük olmaları bu iletişimin sayesinde olur.

• Sizce anne ve babalar çocuklarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap: Anne ve babalar sabır ve anlayış içinde olmalıdır.Çocuklarına karşı onarın yaşına uygun iletişim kurmaları gerekir.Onları önemsediklerini iletişim ile göstermelidir.

183. Sayfa

3. Etkinlik

a. “Pulsuz Dilekçe” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

Cevap: Yatkın, söylev, bocalamak.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Cevap:

Yatkın: Bir işte iyi olan.
Söylev: Emir gibi söz.
Bocalamak: Bir işi yaparken zorlanmak.

c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Cevap:

Yatkın: Bir işte yeteneği, becerisi olan
Söylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
Bocalamak: Bir işte tutulması gereken yolu kestirememek, ne yapacağını bilememek, kararsız olmak.

ç. Kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız. Ardından cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Resme karşı yatkınlığım var.
Müdürün söylevi kısa sürdü.
Sınavda çok bocaladım.

184. Sayfa

4. Etkinlik

A. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

a. Ödev için iş bölümü yaptık.
b. Akşama kadar çalışacağız.
c. Tren ile seyahat edeceğiz.
d. Arı gibi çalışkan biridir.

B. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “A maddesindeki çizili kelimelerin tek başlarına anlamları yoktur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.Çünkü bu kelimeler tek başlarına anlam içermezler.

b. “Altı çizili kelimeler, kelimeler arasında anlam ilgisi kurmaktadır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız. Şimdi aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Cevap: Haklıdır. Çünkü bu kelimeler ilgeçtir.

Tek başına bir anlamı olmayan, kelimeler arasında anlam ilgisi kuran kelimelere edat (ilgeç) denir.

185. Sayfa

5. Etkinlik

“Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan edatları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Cevap:

Deneme ile öğrenirim.
Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın.
Başarmam için beni destekleyin.
Beni başkalarıyla karşılaştırmayın, umutsuzluğa kapılırım.
“Ben senin yaşında iken…” diye başlayan söylevleri hep kulak ardına atarım.
Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın.

• Metinde, edat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

Cevap: Kelimeler arasında anlam ilişkisi olmazdı.

6. Etkinlik

A. Aşağıdaki altı çizili her kelimenin cümledeki görevini sözlü olarak açıklayınız.

Cevap: Kelimeleri anlam olarak bağlar ve sebep sonuç bildirirler.

Edatlar gibi tek başlarına anlamları olmayan, cümleleri ve aynı görevdeki kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlayan kelimelere bağlaç denir.
Örnekler
• Bu tatil hem iş hem eğlence içindi. (İsimleri birbirine bağlamıştır.)
• Akıllı ve sözünün eri insanlarla göze alamayacağım risk yoktur. (Sıfatları birbirine bağlamıştır.)
• Çalışmayı çok seviyordu ama etrafındaki tembel insanlar onu yavaşlatıyordu. ( Cümleleri birbirine bağlamıştır.)
Bağlaçların başlıca özellikleri şunlardır.
• Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir.
• Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz ama daralabilir.
• Bağlaçlar (“ile” bağlacı hariç), kendilerinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır.

186. Sayfa

7. Etkinlik

“Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan bağlaçları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Cevap:

Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.
Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim:
Sürekli bir büyüme ve değişme içindeyim.
Beni tanımaya ve anlamaya çalışın.
Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın.
Kızgınlığınızı haklı görebilirim ama beni aşağılamayın.
Bunları çabuk unuturum ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder.

• Metinde, bağlaç türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

Cevap: Metinde anlatılmak istenenler anlaşılmaz ve anlamsız olurdu.

8. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Çocuğun öğrenmede başvurduğu yol hangisidir?Cevap: Deneme, yanılma yolu ile

2. Çocuğa göre, büyüdüğünü anlayabilmesi nasıl mümkün olur?

Cevap: Kendi işini kendi yaptığı zaman.

3. Çocuk, anne ve babasından niçin onu şımartmamalarını istiyor?

Cevap: Şımartılırsa hep çocuk kalmak isteyeceği için.

4. Çocuk, anne ve babasından niçin yerli yersiz sözler vermemelerini istiyor?

Cevap: Onlara karşı güveninin azalmaması için.

5. Çocuk, niçin sınırlandırılması gerektiğini düşünüyor?

Cevap: Yoldan sapabileceğini yanlış şeyler yapabileceğini düşündüğü için.

6. Sizce çocuk üzerinde, niçin öğütlerden çok davranışlar daha etkili olur?

Cevap: Çocuklar söylenenlerden çok yapılanlardan etkilenirler.

7. Anne ya da babanın “Ben senin yaşında iken…” şeklinde başlayan konuşması, çocuk tarafından niçin kulak ardı ediliyor olabilir?

Cevap: Çocuklar bu sözleri inandırıcı bulmadıkları için.

8. Metne göre, çocuklara verilecek ceza hangi nitelikte olmalıdır?

Cevap: Yapılan suçu aşmayan nitelikte, suçla eşdeğer.

9. Metne göre, çocuklar ne zaman, hangi durumda yalan söyler?

Cevap: Köşeye sıkıştıkları zaman.

10. Metne göre, anne ya da babanın haksız bir davranışın sonunda özür dilemesi, neyi sağlar?

Cevap: Çocuğun anne babasını daha çok sevmesi ve güvenmesini.

11. Çocuk, hangi koşulla bütün sıraladıklarından vazgeçebileceğini ifade ediyor?

Cevap: Çocuğun istekleri ailesine fazla gelirse bu sıraladıklarından vazgeçebileceğini söylüyor.

12. Çocuk, “Seçme hakkım olsaydı sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Ailesine olan sevgisini.

13. ” ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, çocuk-ebeveyn iletişimi açısından oldukça önemli bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Ebeveynleri, çocukların gözünden bakmasını sağlamaktadır.

14. Metnin tamamından çocuk-ebeveyn iletişimiyle ilgili hangi bilgileri edindiniz?

Cevap: Çocukların gelişim sürecinde neler hissettiğini.

187. Sayfa

9. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Çocukların ailesinin davranışları karşısındaki duygu ve düşünceleri.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Çocukların duygu dünyasını ebeveynlerin anlamasını sağlamak için.

Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?

Cevap: Ebeveynler çocuklara karşı empati kurarak davranmalı, onların dünyasından bakmayı öğrenmeleri gerekir.

10. Etkinlik

Metnin türünü ayırt edebilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• ” ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin; duygu, düşünce ve istekleri birilerine aktarmak amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.

• Okuduğunuz metinde duygu, düşünce ve isteklerini anlatan kimdir? “

Cevap: Çocuk.

‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, birilerine hitaben yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.

• Çocuk, kimlere hitap etmektedir?

Cevap: Ebeveynlere.

• “Çocuk, yazısına hitap sözüyle başlamıştır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.

• Sizce çocuk, yazısının sonunda niçin “Çocuğunuz” ifadesini kullanmış olabilir?

Cevap: Çocuk ebeveynlerine mektup yazdığı için.

188. Sayfa

11. Etkinlik

Aşağıya, “Pulsuz Dilekçe” metninin size düşündürdükleriyle ilgili bir resim yapınız.

188. Sayfa

189. Sayfa

12. Etkinlik

İstediğiniz konuda bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Cevap: Sporun Faydaları

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümdeki yazma çalışmasının bir derste başlayıp sonraki derslerde tamamlanacak bir çalışma olduğunu göz önünde bulundurunuz.
Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte, “İletişim” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: Öğretmenle öğrenciler arasındaki iletişim nasıl olmalıdır?). Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması için bir yazıcı belirleyiniz.
Yazma, Taslak Oluşturma
“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değelendirildi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?

Düzeltme
Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra, grup arkadaşlarınızla birlikte, bir araştırma yaparak metninizde anlattıklarınızı destekleyecek grafik ve tablolar bulunuz. Ardından A3 ebadında bir kâğıt temin ediniz ve metninizi ve metninizde anlattıklarınızı destekleyen grafik ve tabloları bu kâğıda, istediğiniz düzende bantla yapıştırınız. Çalışmanızı, sınıf panosuna ya da sınıfın duvarlarındaki uygun bir boşluğa asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından okunmasını sağlayınız. Bütün grupların metinlerini, kullandıkları grafik ve tabloları değerlendiriniz ve en beğendiğiniz çalışmanın hangisi olduğunu, nedenleriyle birlikte sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Hazırlık” bölümünde gerçekleştirilecek etkinlikte kullanılmak üzere, öğretmeninizden dizüstü bilgisayar, bilgisayara bağlanabilen hoparlör temin ederek sınıfa getirmesini isteyiniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.