Cevap Yaz
19 Aralık 2019, 11:43
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 202-203-204-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 “Uzaklar” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

202. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıya, “seyahat” kelimesinin çağrıştırdığı bütün kelime ve kavramları yazınız.

Cevap: Yolculuk, gezmek, turizm, iş, eğitim, uçak, gemi, tren, otobüs, akraba, eğlence, mutluluk, yeni yerler görmek.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Seyahat etmekten hoşlanır mısınız? Açıklayınız.

Cevap: Evet seyahat etmeyi çok severim.Yeni yerler görmeyi, yeni kültürler tanımayı çok sever ve isterim.

• “Seyahat etmek insanları geliştirir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.Çünkü seyahat eden insanlar yeni yerleri görüp, yeni insanlar tanıyıp, yeni kültürlerle iç içe olurlar.Bu bilgi birikimleri de insanları geliştirir.

• Tam şu anda, dünyada istediğiniz yere bir seyahat imkânınız olsaydı nereye gitmek isterdiniz?

Cevap: Çin Seddi’ni görmek için Çin’e gitmek isterdim.

206. Sayfa

3. Etkinlik

“Uzaklar” adlı metni okurken altını çizdiğiniz bölümleri uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri ile birleştirerek defterlerinize anlamlı bir metin yazınız.

Cevap:

Ekvador ülkesine ait olan Galapagos Adaları’nı ziyaret etmek her yıl biraz daha güçleşiyor. Özel koruma altındaki adalara gelebilmek için en az bir yıl öncesinden Ekvador hükümetine başvurup özel bir izin almak gerekiyor. Bir sürü evrağın eksiksiz tamamlanıp postayla yollanması lazım. Gelecek cevabın olumlu olacağı garantisi de yok. Bu yüzden çoğu tekne uğramadan geçiyor. Biz de çok zaman alan ve epey karışık bu formalitelerle uğraşmayı göze alamamıştık. Artık şansımız yaver giderse kalırız, diye düşünerek buralara kadar geldik.

a. “Uzaklar” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

Cevap: Fer, pus, plantasyon, zarpe.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Cevap:

Fer: Işık
Pus: Sise benzer bir doğa olayı
Plantasyon: Verimli toprak
Zarpe: Belge

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

Cevap:

Fer: Canlılık
Pus: Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
Plantasyon: Sanayide kullanılan kahve, kakao, kauçuk vb. bitkilerin geniş ölçüde yetiştirildiği işletme
Zarpe: Form

d. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına ”✓ ” işareti koyunuz.

Cevap: Fer: ✓ Pus: ✓ Zarpe: ✓

4. Etkinlik

Aşağıda, “Uzaklar” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

Cevap:

a. Henüz rüzgârdan haber yok; eseceğine dair bir işaret de sezilmiyor. Buna rağmen güneşin berrak bir ufukta, gökyüzünü kızıla boyayarak batışını izlemek, insanın içini ferahlatıyor.
b. Santa Cruz Adası’nın kuzeyinde, üzerinde sadece hayvanların yaşadığı adacıkları dolaşmak istiyoruz. Ancak yabancıların kendi tekneleriyle gitmesine izin verilmiyor. Liman Başkanı ile aramızın açılmasını istemediğimden rehberli bir tur teknesine kaydımızı yaptırdık.
c. Çevrecilik akımının filizlenmeye başlamasıyla talih Galapagoslar’ın yüzüne gülmüş. Yabani hayat zincirindeki önemi anlaşılan bu hayvanlar koruma altına alınmış. Adalar, 1959’da millî park ilan edilince üzerindeki bütün bitki ve hayvan türlerine kötü amaçlarla el sürülmesi yasaklanmış.
ç. Bu sularda seyahat eden yerli, yabancı birçok denizcinin tanık olduğu bu garip olay, şöyle gelişiyor: Diyelim bir adaya yaklaşıyorsunuz ve karayla aranızda sadece birkaç mil mesafe kalmış. Az ilerideki kara parçasını seyrederken adanın bir anda gözden kaybolduğunu hayretle fark ediyorsunuz.

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Uzaklar” adlı metinde ne anlatılmaktadır?

Cevap: Galapagos Adalarına yapılan bir gezi anlatılmaktadır.

2. Yazar, neyin içlerini ferahlattığını söylüyor?

Cevap: Güneşin batışını izlemek.

3. Yazar ve yanındakiler, Santa Cruz Adası’ndan önce nerede demirlemek istiyor?

Cevap: Santa Fe adası önünde.

4. Yazar ve arkadaşları, Galapagos Adaları’na nereden giriş yapıyor?

Cevap: Santa Cruz adasından.

5. Yazar niçin Galapagos Adaları’nı ziyaret etmenin gittikçe güçleştiğini söylüyor?

Cevap: Özel koruma altındaki adalara gelebilmek için en az bir yıl öncesinden Ekvador hükümetine başvurup özel bir izin almak gerekiyor.
Bir sürü evrağın eksiksiz tamamlanıp postayla yollanması lazım. Gelecek cevabın olumlu olacağı garantisi de yok.

6. Yazar ve yanındakiler, liman başkanlığında neler yaşıyor?

Cevap: Girişi için gerekli izinlerin alınması sırasında tedirgin bir bekleyiş içindeler.Liman Başkanlığı ile ters düşüp gezinin sıkıntıya uğramamasını düşünüyorlar.

7. Metinde, Santa Cruz şehrinin görünümü hakkında hangi bilgiler yer almaktadır?

Cevap: Ufak bir kasabayı andıran şehrin parke taşlı ana caddesinin iki yanına dükkânlar sıralanmış; birkaç kahve, bakkal, bir küçük otel ve balıkçılar için gerekli donanımı satan bir nalbur…

8. Galapagos Adaları nasıl keşfedilmiş?

Cevap: 1535 yılında Peru’dan Panama’ya giderken yolunu kaybedip akıntılarla buralara sürüklenen Panama Başpiskoposu Tomas De Berlange tarafından bulunmuş.

9. On üç adadan meydana gelen Galapagos Adaları, adını nereden almaktadır?

Cevap: Kara Kaplumbağalarından.

207. Sayfa

10. Galapagos Adaları’na “Sihirli Adalar” denmesinin nedeni nedir?

Cevap: Diyelim bir adaya yaklaşıyorsunuz ve karayla aranızda sadece
birkaç mil mesafe kalmış. Az ilerdeki kara parçasını seyrederken adanın bir anda gözden kaybolduğunu hayretle fark ediyorsunuz. Üstelik hava açık, öyle sis falan da yok. Biraz önce az ilerinizde uzanan koskoca ada sanki deniz yarılmış da içine girmiş gibi aniden ortadan yok oluyor. Aradan bir süre geçtikten sonra ada yeniden meydana çıkıyor. Galapagos Adaları’na “Sihirli Adalar” denmesinin nedeni işte bu.11. Santa Cruz’un kuzeyindeki adacıklarda hangi hayvan türleri yaşamaktadır?

Cevap: Denizaslanları, kara iguanaları, mavi ayaklı bobby (bobi) kuşları ve frigate (frigeyt) kuşları yaşıyormuş.

12. Liman Başkanı, yazar ve arkadaşlarının Santa Maria’ya da uğramayı planladıklarını anlıyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet anlıyor.

13. Yazarın ve arkadaşlarının Galapagos Adaları’na seyahatleri, hangi tarihte başlıyor?

Cevap: 27 Nisan 1994

14. Yazar ve arkadaşlarının uğramak istedikleri Santa Maria Adası, Santa Cruz Adası’ndan kaç km uzaklıktadır?

Cevap: Otuz mil uzaklıkta.

15. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?

Cevap: Galapagos Adaları hakkında bilgi aldık ve hangi şartlarda gezilebileceğini öğrendik.Gerekeli izinlerin zorluklarını öğrendik.

16. Metin sizi etkiledi mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet etkiledi.Çok güzel olan bir yer hakkında bilgi aldım.

6. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Uzaklar” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Galapagos Adasının ülkemizden çok uzaklarda olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumlu olmakla beraber içeriği tam yansıtmamaktadır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Galapagos’ta 9 Gün

7. Etkinlik

A. “Uzaklar” adlı metnin türünün özelliklerini kavrayabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Uzaklar” adlı metin niçin yazılmıştır?

Cevap: Galapagos Adalarını tanıtmak ve oraya gitmek isteyenlere rehber olmak için.

b. ” ‘Uzaklar’ adlı metinde yazar, gezip gördüğü yerleri, bu yerlerle ilgili izlenimlerini anlatmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.

c. “Uzaklar” adlı metinde kurgulamaya mı başvurulmuş, gerçekten yaşanmış bir seyahat mi anlatılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Gerçekten yaşanmış bir seyahat anlatılmıştır.

ç. ” ‘Uzaklar’ adlı metin, öğretici bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.

d. ” ‘Uzaklar’ adlı metinde yazar, gezip gördüğü yerleri, bu yerlerle ilgili izlenimlerini güzel, etkileyici bir dille anlatmaya özen göstermiştir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

208. Sayfa

8. Etkinlik

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Uzaklar’ adlı metnin yazarı, Liman Başkanı’yla Türkçe dışındaki bir dilde iletişim kurmuştur. Bir gezgin için yabancı dil bilmek çok önemlidir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.Yabancı dil bilmek başka ülkelerdeki insanlar ile iletişim için çok önemlidir.

b. “Uluslararası” iletişim sözünden ne anlıyorsunuz? “Uzaklar” adlı metnin yazarının uluslararası iletişim kurduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: İngilizce dilinden ya da ortak bir dil kullanılmasını anlıyorum.

c. Siz, uluslararası iletişim kurmak ister miydiniz? Kimlerle, niçin böyle bir iletişim kurmayı isterdiniz? Açıklayınız.

Cevap: Evet isterim.Başka ülkelerde arkadaşım olmasını isterim.

ç. “Uzaklar” adlı metnin yazarı, Liman Başkanı’yla büyük ihtimalle İngilizce konuşmuştur. Sizin konuşabilmeyi, öğrenmeyi en çok istediğiniz yabancı dil hangisidir?

Cevap: İngilizce

d. ” ‘Uzaklar’ adlı metnin yazarı çok şanslıdır. Çünkü hem yeni yerler görmekte hem de yeni kültürler tanımaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.

e. Sizin tanımayı en çok istediğiniz kültür hangisidir? Yabancı bir dili ya da dilleri iyi bilmenin bu isteğinizin gerçekleşmesinde çok önemli bir rolü olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Ben en çok Japon kültürünü öğrenmek istiyorum.

9. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” geçiş ve bağlantı ifadelerinden her birini en az bir kez kullanmaya dikkat ediniz. Konuşmanıza hazırlanmak için 10 dakika süreniz bulunmaktadır. 10 dakika süreyle hazırlanarak konuşmanızı gerçekleştiriniz.

Yolculuk, önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikâye anlatıcısına dönüştürür.”
İbni Batuta

Cevap: Yolculuk yaparken her yeri izlemek, yeni yerleri görmek, insanları incelemeye ve meraklarını gidermeye çalışması daha az konuşmasına ve gördüklerini kendi içinde yorumlamaya sevk eder.Yolculuk bittikten sonra ise gördüğü yerleri anlatmak için daha fazla konuşur ve insanlar bunu bir hikaye gibi dinlerler.

209. Sayfa

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında oluşturduğunuz taslağa bağlı kalarak belirlediğiniz konu ve ana fikirde, ilk paragrafta metninizin amacını ifade edeceğiniz ve metninizin konusuyla ilgili günlük hayattan bulduğunuz örneklere yer vereceğiniz bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi, sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen ana fikre uygun mu?
• Bu yazı, oluşturulan taslağa bağlı kalınarak yazılmış bir yazı mı?
• Bu yazının amacı, ilk paragrafında ifade edilmiş mi?
• Bu yazıda, konuyla ilgili günlük hayattan örneklere yer verilmiş mi?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değelendirildi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?
Düzeltme
Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün grupların metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için gruplara ayrılınız.
Grubunuzda iş bölümü yaparak “Okuma” bölümünde yapılacak etkinlikte kullanılmak üzere
boya kalemleri ve A3 ebadında birkaç kâğıt getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.