Cevap Yaz
16 Aralık 2019, 09:26
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 230-231-232. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 230, 231, 232 “Beyaz Diş” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

230. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“İnsan ruhunun bir parçası, hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.”
Anatole France (Anatol Frans)

Cevap: İnsan olmak bir çok farklı duygusal özellikleri de beraberinde getirmektir.Bunlardan biri de hayvan sevgisidir.İnsanlar bir hayvanı sevip bağlandığı zaman merhamet duygusu gibi duyguları daha fazla açığa çıkmaktadır.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Hayvanları niçin sevmeli, korumalıyız?

Cevap: Hayvanlar bitkiler ve insanlar canlı olarak bu dünyada yaşıyorlar.Hayvanlar bizim hem dostlarımız hem de yardımcılarımızdır. Fakat en en önemlisi onlar canlıdır ve canlıların canı kutsaldır.Onlar bizlerin yardımına ve sevgisine ihtiyaç duyarlar.Bu nedenle onları hem sevmeli hem de korumalıyız.

Hayvanların insanlar için neden önemli olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için hayvanlara ihtiyaç duyarlar.Onların etinden, sütünden, yumurtasından,yününden, derisinden faydalanırlar.Ayrıca hayvanlar insanların en büyük yardımcısıdır.At, eşek, öküz gibi hayvanlar tarih boyunca insanların en büyük yardımcısı olmuştur.Ayrıca doğanın dengesini korumak için de önemlidir.

Yaşadığınız çevrede hangi hayvan, vahşi hayvan türleri yaşıyor? Bu türlerin gözlemleyebildiğiniz
özellikleri nelerdir?

Cevap: Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar yaşıyor.Bu hayvanlar insanların verdiği yiyecekler ile yaşıyorlar.Bizlere muhtaç bir durumdalar.

3. Etkinlik

Metni bir kez daha dinleyiniz. Metni dinlerken defterinize not ettiğiniz kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Cevap:

Kunduz: Bir hayvan
İtaat: Emri yerine getirme
İşkence: Kötü davranış, can yakma

231. Sayfa

Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

Cevap:

Kunduz: Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan.

İtaat: Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma.

İşkence: Bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan aşırı eziyet.

Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “√” işareti koyunuz.

Cevap:

Kunduz: √

İşkence:√

İtaat:√

4. Etkinlik

3. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterlerinize istediğiniz konuda bir olay yazısı yazınız.

Cevap: Kunduzların en büyük özelliği nehirlerde ve su kenarlarında baraj gibi setler kurup yuva kurmaktır.Ayrıca postu değerli olduğu için bir çok işkenceye ve ölümlere maruz kalmışlardır.Onların disiplin ve itaat anlayışı nesillerinin korunmasında önemli rol oynamıştır.

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Beyaz Diş neden korkmaktadır?

Cevap: Terk edilmekten ve şiddet görmekten korkuyordur.

2. Beyaz Diş’in insanlara karşı güvensizlik duymasının nedeni nedir?

Cevap: Çünkü insanlar ona kötü davranıyor aç bırakıyor şiddet uyguluyor. Kamptaki köpeklere de kötü davranmaktadırlar.

3. Yeni sahibinin Beyaz Diş’i okşaması, onu neden rahatsız etmektedir?

Cevap: Çünkü önceki sahibi de onu okşar gibi yaparken vurmaya başlıyordu. Bundan dolayı yeni sahibinin de ona şiddet uygulayacağını düşünüyor. El tehlike duygusu uyandırmaktaydı.

4. Matt (Met), Weedon Scott(Vidın Skat)’a ne söylüyor?

Cevap: Vay Canına inanamıyorum demişti Met, çünkü Scot’ın Beyaz Diş’i okşamaktaydı.

5. Matt, neyin bir macera olduğunu düşünüyor?

Cevap: Scot’ın Beyaz Diş’i okşaması ona kendini sevdirmesi, Beyaz Diş ile aralarında bir bağ kurma çabasını macera olarak görmektedir.

6. Beyaz Diş, Matt’i görünce nasıl bir tepki veriyor?

Cevap: Hırlamaya başlıyor. Çünkü Matt’ın onun hakkındaki olumsuz hislerini ona bakış açsını hissetmektedir.

7. Matt niçin Weedon Scott’a sirke girmemekle kendini harcadığını söylüyor olabilir?Cevap: Çünkü sirkte hayvanları eğitmek için onlara türlü işkenceler ve zulümler uygulanmaktadır. Matt’e göre de bir hayvan ancak şiddetle eğitilir sevgi ile değil. Bu yüzden ona macera peşinde koşuyorsun diyor.

8. Yazar, Beyaz Diş’in eski yaşamıyla yeni yaşamının niçin birbirinin karşıtı olduğunu düşünüyor olabilir?

Cevap: Çünkü eski yaşamı ve çevre koşulları geride kalmış, yabanıl korkunç bir kurta dönüştüğü o eski ortamı yok olmuş onu sevgiyle okşayan körelen duygularını ortaya çıkaran Scot ile tanışmıştır. Yavaş yavaş aralarındaki o güzel bağdan dolayı yeni yaşamı daha iyi olacaktır. Bu yüzden karşıtlık vardır.

9. Weedon Scott’ın Beyaz Diş’i değiştirdiği söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Söylenebilir. Eskiden hırçın vahşi ve asabi idi. Çünkü değiştirmişlerdi onu. Ona şiddet uygulamışlardı. Oysa şimdi Scot, sevgisi ile onun bu vahşiliğini almış Beyaz Diş’e güvenmeyi ve iyi bir köpek olmasını sağlamıştı.

10. Weedon Scott, Beyaz Diş’e niçin iyi davranmaktadır?

Cevap: Çünkü Scot hayvanların ve canlıların sevgi ile birbirlerine yaklaşırlarsa aralarında sonsuz bir bağ oluşacağına olan inancı çok yüksektir. Be

11. Beyaz Diş’in hırıltısındaki sertliği yumuşatamamasının nedeni nedir?

Cevap: Geçmişinden kalan kalıntılardır. Geçmişte onu dövüştürmeleri onu eğitirken ona şiddet uygulamaları onun vahşi şekilde yetiştirilmesi yaşadığı acılardan dolayı kendisinde oluşan insanlara güvensizlik duygusundan dolayı hırıltısı yumuşamamaktadır.

12. Beyaz Diş, hangi zamanlarda huzursuzluk duyuyor, kendini boşlukta hissediyor?

Cevap: Gün gelir Scott işi gereği Kaliforniya’ya ailesinin yanına gitmeye karar verir. Ama Beyaz Diş sahibinin ilk gitme girişiminden tecrübe alarak onun kendisini tekrar terk edeceğini sezer. Bu da onda yeniden eski yaşamına döneceği korkusu yaratır. Kendini boşlukta hisseder.

13. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Cevap: Var olan düşüncelerimi pekiştirdi.Sevgi her şeyin ilacıdır.

14. “‘Beyaz Diş’ adlı metin, çok önemli, çok değerli bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Katılıyorum. Şiddet ve nefret ile sevgi arasındaki farkı çok güzel gösterdiği için.

6. Etkinlik

“Beyaz Diş” adlı metni sınıfta arkadaşlarınıza özetleyiniz.

Cevap: Beyaz Diş annesinin diğer yavrularından çok farklı olan gri tüylü bir kurttur. Her yavru gibi o da annesine muhtaç, annesinin yaptıklarını izler durur. Yavru kurt olmanın merakı ile bir gün yuvasından dışarı çıkar ve etrafı incelemeye başlar, dışarıda bir insan görür. İnsanı incelemeye başlayan beyaz diş, ardından yavaş yavaş adama yaklaşır. Annesi beyaz dişin yuvadan ayrıldığını, sesini duyarak anlar ve yavrusu kurtarmak için adama doğru koşar, ancak adam yavru kurt’u ve annesini de yakalayarak bir toplama kampına götürür.

Burada diğer köpekler tarafından yavru kurta Beyaz Diş ismi takılır. Beyaz Diş diğer köpeklerden farklı olması nedeniyle köpeklerin saldırısına uğramaktadır. Yavru küçük bir kurt olması sebebiyle kendisin savunamamaktadır. Bir yandan da annesini başka bir yere gönderilir. İyice tek başına kalan yavrumuz hayatta kalmayı mücadele etmeyi kendi korumayı öğrenir. Bir gün barınağın sahibinin çocuğunu diğer çocukların saldırsın dan korur. Sahibi tarafından daha iyi bir bakıma alınır ve daha çok sevilir.
Günler geçer aylar geçer. Bir gün kapta kıtlık başlar o kadar zor günler gelir ki köpekleri yenmeye bile başlanır. Yavru kurdumuz gitme zamanın geldiğini anlar ve kaptan kaçar ancak belli bir süre sonra kampa geri döner sahibi onunun güçlü olduğunun farkına varır. Beyaz Diş’ i satmaya karar verir. Yeni sahibi Beyaz Dişi köpek dövüşlerin de kullanır ve ona çok kötü davranır her gün daha da hırçınlaşır, baya bir kavgada kazanır. Yeni birisi beyaz dişi görür ve onu satın alır yeni sahibi çok iyidir. Kurt yeni sahibine çok bağlanır öyle ki yeni sahibi Scott’a saldıran bir adama karşı sahibini korur. Bu esnada ağır yaralanır. öleceği söylenir ancak sahibi ona çok iyi bakar bu hikayeden sonra beyaz dişin namı dil den dile yayılır.

7. Etkinlik

Aşağıdaki soruyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi; yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ederek açıklayınız.
“Bir hayvana dönüşme fırsatınız olsaydı hangi hayvan olmak isterdiniz? Niçin?”

Cevap: Ben bir hayvana dönüşmek isteseydim balina olmak isterdim.Çünkü balinalar engin denizlerde istedikleri yerlere gitmekte dünyayı gezebilmektedir. Onların iri olması onlara kimsenin saldırmaya cesaret edememesine de neden olmaktadır.

232. Sayfa

a. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

“Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte, buna rağmen” ifadeleri sizce bir yazıda hangi amaçla kullanılır?

Cevap: Cümleler arası bağlantıyı kurmak , cümlelerin içindeki karşıtlıkları ya da pekiştirmeleri kullanmak için.

b. “Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte, buna rağmen” ifadelerinden her birini birer cümlede kullanınız. Cümleleri defterinize yazınız.

Cevap:

Hasan eve gidecekti ama önce fırına uğramalıydı.
Ali her gün okula gider fakat mutlaka yürüyerek gider.
Seni yarın ararım ancak misafir gelirse arayamam.
Her gün su içerim lakin içine naneli su.
Spor yapanlar sağlıklı olurlar bununla birlikte zinde kalırlar.
Ayşe unutmamak için not aldı buna rağmen unuttu.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

24 Mayıs 2019, 12:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

ÇOK TEŞEKKÜRLER SAYENİZDE ÖDEVİMİ YAPTIM

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.