Cevap Yaz
26 Aralık 2019, 21:06
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 238-239-240-241-242. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 238, 239, 240, 241, 242 “Uçakla Yolculuk” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

238. Sayfa

1. Etkinlik

“Ulaşım” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap:

1. Etkinlik

2. Etkinlik

Yolculuk yapmayı sever misiniz? Açıklayınız.

Cevap: Evet çok severim yeni yerler görmek hoşuma gider.

Son olarak ne zaman ve nereye yolculuk yaptınız?

Cevap: Geçen yaz İstanbul’a gittim.

En sevdiğiniz ulaşım aracı hangisidir? Niçin böyle düşünüyorsunuz?

Cevap: Uçak, Çünkü en hızlı ulaşım aracı.

240. Sayfa

3. Etkinlik

“Uçakla Yolculuk” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek her kelimeyi birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi defterlerinize yazınız.

Cevap:

Bucak:Kenar, köşe, yer
Cümlem: Dört bucak onu aradım.

Yama:Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma
Cümlem: Annem pantolonumun yırtılan yerine ona uygun yama koydu.

Kama: Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
Cümlem: Askerlerde kama vardı.

4. Etkinlik

Herhangi bir yapım eki almamış (Çekim eki almış olabilir.) ve başka bir kelimeyle birleşme yoluyla oluşmamış, kök hâlindeki kelimeleri tablodaki 1 numaralı bölüme yazınız.
Yapım eki almış kelimeleri tablodaki 2 numaralı bölüme yazınız.
En az iki kelimenin, aralarına ek girmeyecek biçimde anlam ve yapı yönüyle birleşip kaynaşmasıyla oluşan ve tek bir varlık ya da kavramı karşılayan kelimeleri tablodaki 3 numaralı bölüme yazınız.

Cevap:

4. Etkinlik

5. Etkinlik

4. etkinlikte yaptığınız çalışmadan hareketle aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.

a. Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşme yoluyla oluşmamış, kök hâlindeki kelimelere BASİT KELİMELER denir. Basit kelimeler, yapım eklerini almaz ancak ÇEKİM eklerini alabilir.
b. İsim ya da fiil köklerine yapım ekleri getirilerek oluşturulan kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir.
c. En az iki kelimenin, aralarına ek girmeyecek biçimde anlam ve yapı yönüyle birleşip kaynaşmasıyla oluşan ve tek bir varlık ya da kavramı karşılayan kelimelere BİRLEŞİK KELİME denir.

241. Sayfa

6. Etkinlik

1. Şair ilk dörtlükte, uçağın hangi özelliğini vurguluyor?

Cevap: Çift motorlu olmasından, hemen yükselmesinden ve hızlı olmasından.

2. Şair uçuş sırasında ilk önce hangi manzarayla karşılaşıyor?

Cevap: Tepesinde kar olan Uludağ’ı görüyor.

3. Şair köyleri neye benzetiyor?

Cevap: Yan yana sıralanmış kutulara benzetmiştir.

4. Şair Mudanya trenini niçin oyuncağa benzetiyor olabilir?

Cevap: Yukarıdan bakınca tren küçük oyuncak trene benzemektedir.

5. Şair bahçeleri ve denizi nelere benzetiyor?

Cevap: Bahçeler, süslü raflara deniz ise masmavi bir çarşafa benzetmiştir.

6. 7 ve 8. dörtlüklerde şair, hangi benzetmelere başvuruyor?Cevap:
Deniz sanki masmavi bir çarşafa benzetilmiştir.
Bahçeler ise süslü raflara
Otlayan sürüler beyaz yamaya
Burunlar ise denizlere saplanmış kamalara benzetilmiştir.

7. “Bu şiirdeki cümleler, şairin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelerdir; yani öznel yargılı cümlelerdir. Bu şiirdeki cümlelerde anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişebilir; yani cümlelerdeki yargılar kanıtlanamaz.” şeklinde açıklama yapan biri sizce bu düşüncelerinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır çünkü şair kendi duygu ve düşüncelerini aktarmıştır.

8. Şiirde, kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan, kanıtlanabilir yargıların anlatıldığı cümleler var mıdır? Varsa bu cümleleri söyleyiniz.

Cevap: Bursa’dan Yeşilköy’e Çeyrek saatte geldik cümlesi vardır.

9. Bu şiirde kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan, kanıtlanabilir yargıların anlatıldığı cümlelere, yani nesnel yargılı cümlelere yer verilmemiştir.” şeklinde açıklama yapan biri sizce bu düşüncelerinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Öznel cümleler ağırlıklıdır.

10. Şiirin konusu ve ana duygusu nedir?

Cevap: Konusu, çocuğun uçak yolculuğunda gördükleri ve yaşadıklarıdır. Ana fikri ise, bildiğimiz her şey farklı yerlerden bakılınca farklı görülebilir.

11. Metinde en çok beğendiğiniz ifade, bölüm hangisi oldu?

Cevap: “Bulutlarla arkadaş olmak ne hoş oluyor” cümlesidir.

12. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Cevap: Evet oldu uçakla yolculuğun ne kadar güzel ve heyecanlı olduğunu anladım.

7. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Uçakla Yolculuk” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Uçakla yolculuk yaptığı için.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur çünkü uçakla yapılan bir yolculuk anlatılmaktadır.

Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: UÇAKTAN BAKINCA

8. Etkinlik

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

242. Sayfa

Yazmaya Hazırlık
“Bir metin yazarken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmak çok önemlidir.” diyen biri sizce niçin böyle düşünüyor olabilir? Siz onun bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Metnin konusunu ve ana duygusunu hatırlayarak sınıfta açıklayınız.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Uçakla Yolculuk” adlı metnin konusu ve ana duygusundan hareketle yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ederek bir şiir yazınız; şiirinizi yazmayı bitirince metninize uygun bir başlık bulunuz.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Şiir konusu ve ana duygusu bakımından “Uçakla Yolculuk” adlı metne benziyor mu?
• Şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Şiirde yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat edilmiş mi?
• Bu şiiri daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu şiir anlaşılır mı?
• Bu şiirde, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Düzeltme
Şiirin yazımının tamamlanmasının ardından, şiirinizi aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız şiirde, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız şiirde, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız şiirde, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek şiiri defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Bütün şiirler okunduktan sonra en güzel, etkileyici şiiri, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sınıfa birkaç adet A4 ebadında çizgisiz kâğıt getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.