Cevap Yaz
27 Aralık 2019, 18:35
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 “Robotik ile Enerji” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

243. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıda tanımı verilen kavramın ne olduğunu tahmin etmeye çalışınız. Tahmininizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Ardından öğretmeninizin rehberliğinde bu tanımın hangi kavrama ait olduğunu bulunuz.

“Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç.”

Cevap: Enerji

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

“Enerji kaynakları” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Enerji elde edilen kaynaklar aklıma gelmektedir.Bunların bazıları, barajlar, rüzgar, güneş, aküler, motorlardır.

Enerjinin nasıl elde edildiğini, üretildiğini biliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Barajlar, yani su, rüzgar, güneş, petrol gibi maddelerden faydalanılarak üretilmektedir.

Bildiğiniz enerji üretim kaynakları var mı? Varsa açıklayınız.

Cevap: Elektrik santralleri, rüzgar, güneş, doğal gaz, petrol ürünleri.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne
anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap:

Robotik cihazlar ve enerji anlatılmış olabilir.

251. Sayfa

4. Etkinlik

a. “Robotik ile Enerji” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi
kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını
kontrol ediniz.
ç. Kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız. Ardından
cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Türbin: Su, buhar, gaz gibi herhangi bir akışkanın hareket enerjisiyle ve birtakım özel düzenler yardımıyla dönerek çalışan araç.
Fosil Yakıt: benzin, Mazot gibi petrol ürünlerinden elde edilen yakıt.

Cümlelerim:

Barajlardaki türbinler çok büyük.
Fosil yakıtlar ileride tükenebilir.

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Metin ve ablasının Bilim Şenliği için hazırladıkları proje ve Robotiğin onlara yardım etmesi.

2. Metnin kahramanları kimlerdir?

Cevap: Robotik, Selin, Metin, Öğretmen, anne, şenlikteki öğretmenler.

3. Kahramanlarımızdan Metin, bilim şenliği için hangi projeyi hazırlıyor?

Cevap: Evlerdeki elektriğin nasıl üretildiğini gösteren bir proje.

4. Okuduğunuz metinde, hangi kaynaklardan elektrik üretilebileceği açıklanmıştır?

Cevap: Kömür, Rüzgar, güneş , yağmur, toprak.

5. Öğretmeni, Metin’e hangi konuda yardımcı oluyor?

Cevap: Enerji kaynaklarını yerinde göstererek.

6. Yenilenebilir enerji metinde nasıl tanımlanmıştır?

Cevap: Rüzgar, yağmur, güneş gibi doğal kaynaklardan oluşan enerji.

7. Jeotermal enerji metinde nasıl tanımlanmıştır?

Cevap: Jeotermal enerji yerin derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu sıcak su ve buhardan yapay yollarla elde edilen enerjidir. Basitçe dünyanın iç sıcaklığından türetilmiş güçtür.

8. Metinde, üzerinde durulan bütün enerji kaynakları hangileridir?

Cevap: Güneş, rüzgar, kömür, su yani hidroelektrik enerji üzerinden kısaca yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarından bahsedilmektedir.

9. Metin, nerede ve niçin uyuyakalıyor?

Cevap: Kanepede uyuyakalıyor çünkü çok okumuş ve yorgun düşmüştür.

10. Dedelerinin doğum günü kutlamasına giderlerken Metin’in sorduğu hangi soru Selin’in kahkahalarla gülmesine neden oluyor?

Cevap: Çünkü Metin kendi arabasını alana kadar benzin gibi kaynakların tükenip tükenmeyeceğini merak etmiş ve sormuştur.

11. “Selin, iyi bir kardeştir çünkü…” cümlesi nasıl tamamlanabilir? Metinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Çünkü Metin’e bilmedikleri konuda yardım etmektedir.

12. Enerji nasıl üretilmektedir? Metinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Enerji kaynaklarının hareket enerjisine çevrilmesi ve tirbünler sayesinde üretilmektedir.13. Sizce Metin, bilim şenliği büyük ödülünü kazanmayı hak etti mi? Açıklayınız.

Cevap: Bence hak etti çok çalıştı konuya hakim oldu ve sorulara güzel cevaplar verdi.

14. Robotik ile Enerji adlı metinden hangi bilgileri öğrendiniz?

Cevap: Kaç çeşit enerji kaynağı olduğunu, yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrendim.

15. Sizce “Robotik ile Enerji” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız? Açıklayınız.

Cevap: Bence uyumlu. Enerji Kaynakları başlığını kullanırdım.

16. ” ‘Robotik ile Enerji’ adlı metin oldukça önemli, yararlı bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Bence haklıdır. Enerji konusunda oldukça önemli bilgiler edindim.

252. Sayfa

6. Etkinlik

A. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Blog, insanların öğrendiklerini, bildiklerini, herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini, günlük hayatta yaşadıklarını; yazı, video, resim ve fotoğraflar eşliğinde paylaştıkları web tabanlı, yani yalnızca ağ bağlantısı üzerinden erişilebilen, İnternet tarayıcısı yardımıyla çalıştırılabilen bir platformdur.
Blog sahipleri – yazarları, yazılarını kolayca yazıp anında okuyucularla paylaşabilir. Blogla- rın en önemli amacı okurlarla paylaşımda bulunmaktadır.
Paylaşım arttıkça ve okurlar paylaşılanlarla ilgili yorumlarda bulundukça bloglar anlam kazanır. Asıl adı weblog olan “blog”, “web sitesi”nden farklıdır.
Blog yazılarına yorum eklenebilir. Bu, yazar ve okuyucuyu arasında bir bağ kurulmasını sağlar. Bir diğer ifadeyle bloglar, yazar ve okurlar arasında etkileşimin olduğu iletişim araçlarıdır. Ancak “web sitesi”ne okurun yorum eklemesi, yani tepkisini yansıtması mümkün değildir.
Bloglar, ücretsiz olarak oluşturulabilir.

B. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle “blog”un ne olduğunu ve blogların hangi amaçlarla kurulduğunu aşağıya yazınız.

Cevap: Blog, insanların öğrendiklerini, bildiklerini, herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini, günlük
hayatta yaşadıklarını; yazı, video, resim ve fotoğraflar eşliğinde paylaştıkları web tabanlı,
yani yalnızca ağ bağlantısı üzerinden erişilebilen, İnternet tarayıcısı yardımıyla çalıştırılabilen
bir platformdur.

253. Sayfa

C. Aşağıda, geleceginitasarla.net adresli blogdan, sayfa görüntüleri yer almaktadır. Bu sayfaları inceleyiniz ve ardından sayfaların altında yer alan soruları cevaplayınız.

255. Sayfa

a. Sizce bu blogun kurulma amacı nedir?

Cevap: Bilimsel gelişmelerden haberdar etmek için.

b. “Bu blog, bilimle ilgili bilgilerin, gelişmelerin paylaşıldığı bir blogdur.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır çünkü bilimsel gelişmelerden bahsetmektedir.

c. “Bloglar, günlüklere benzemektedir. Bunu bu etkinlikte incelediğim blog sayfalarından anlayabiliyorum.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Benzemektedir ama günlüklerdeki gibi her gün yazılmamaktadır.

ç. “Bloglar, yazar ve okuyucu arasında bir bağ kurulmasını, etkileşim gerçekleşmesini sağlar. Bunu, bu etkinlikte incelediğim blog sayfalarında yer alan, okurlara yorumlar yazıp gönderme fırsatının sunulduğu ‘Yorum Yap’ bölümlerinden anlayabiliyorum.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.

256. Sayfa

7. Etkinlik

İstediğiniz konuda bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Yazmaya Hazırlık
Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte, “Bilim ve Teknoloji” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: bilimsel çalışmaların önemi).
Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması için bir yazıcı belirleyiniz.
Yazma, Taslak Oluşturma
“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi, sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değerlendirildi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?
Düzeltme
Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün grupların metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.