Cevap Yaz
06 Aralık 2019, 18:44
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 257-258-259-260-261-262-263. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 “Newton’un (Nivtın’ın) Elması” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

257. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki resimle anlatılmaya çalışılan bilimsel kanun hangisidir? Sözlü olarak açıklayınız.

Newton

Cevap: Yer Çekimi Kanunu

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

“Bilimsel kanun” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Bir bilimsel kanun, gözlem ve deneylerle iyi desteklenip kanıtlanmış matematiksel prensiptir.

Sizce bir düşüncenin, iddianın bilimsel bir kanun hâline gelebilmesi için ne gereklidir?

Cevap: Herkes tarafından kabul dilen, şaşmayan sonuçları olan, matematiksel olarak kanıtlanmış olması gerekir.

Evrensel kitle çekimi (yer çekimi) kanunu nedir?

Cevap: Her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ikisini birleştiren bir çizgi doğrultusundaki bir kuvvet ile çeker.Bu kuvvet bu iki kütlenin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Newton’un elma ağaçlarından düşen elmaları görmesi ile yer çekimi kanunun bulması.

“Newton’un Elması” adlı metni, soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için, metni okurken cevaplarıyla birlikte üç soru tasarlayarak bunları defterlerinize yazınız.

Cevap:

1- Newton 21 yaşında nasıl profesör olmuş?

Cevap: Çok zeki ve çalışkan olduğu için.

2- Bilim Adamı ne demek?

Cevap: Bilimsel çalışmalar yapan kadın ve erkek kişilere bilim adamı denir.

3- Prizma nedir?

Cevap: Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim.

260. Sayfa

4. Etkinlik

“Newton’un Elması” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Tiyatro.

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Canlandırılmaya uygun bir metindir.İki kişi arasında geçen bir diyalogdur.

5. Etkinlik

a. “Newton’un Elması” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

Cevap: Botanik, prizma

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Cevap:

Botanik: Bitki bilimi
Prizma: Fizik ve ışıklarla ilgili

c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Cevap:

Botanik: Bitki bilimi

Prizma: Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim.

6. Etkinlik

“İpucu ver-” deyiminin “Newton’un Elması” adlı metinde kullanıldığı cümleleri bulunuz. Deyimler sözlüğünden deyimin anlamını öğreniniz. Ardından aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Cevap:

Bir ipucu verebilirim.
Elmanın bir insanı akıllı yapıp yapmadığını bilmiyorum ama sana bir ipucu verebilirim.
Bir ipucu daha ver.

İpucu Vermek Deyimin Anlamı: Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek şeyle ilgili, onu bulmaya yarayan bilgi vermek.

Türkçede, “ipucu ver-” deyiminin yerine kullanılabilecek, bu deyimin verdiği anlamı verebilecek bir kelime ya da deyim var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Bence onun yerine geçecek bir deyim yok fakat başka bir isim vermek gerekirse yardım olabilir.

Türkçede “ipucu ver-” deyimi olmasaydı “Newton’un Elması” adlı metinde nasıl bir değişiklik meydana gelirdi? Metin anlam kaybına uğrar mıydı? Açıklayınız.

Cevap: Metin anlam kaybına uğrardı.Metinde vurgulanmak istenen asıl anlam vurgulanamazdı.

‘İpucu ver-‘ deyimi, ‘Newton’un Elması’ adlı metne önemli bir katkı sağlamaktadır.” diyen biri, sizce bu sözlerinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.

7. Etkinlik

Aşağıdaki her maddede, bir kelime grubu yer almaktadır. Her kelime grubu, “Newton’un Elması” adlı metinden bir cümleyi oluşturmaktadır. Bir grupta yer alan bütün kelimeleri kullanmaya dikkat ederek anlamlı ve kurallı cümleler yazınız.
Örnek
Kelime Grubu : da / yapmış / çalışmalar / ışık / renk / ve / üzerine Anlamlı ve Kurallı Cümle: Renk ve ışık üzerine çalışmalar da yapmış.
a. açıklamış / prizmadan / ışığın / geçirildiğinde / beyaz / bileşenlere / ayrıldığını / değişik / renkte

Cevap: Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde değişik renkte bileşenlere ayrıldığını açıklamış.

261. Sayfa

b. astronom / hem / hem / bilgin / bu / felsefeci / zamanda / aynı / de

Cevap: Bu bilgin, aynı zamanda hem astronom hem de felsefeci

c. bilim / bu / adamı / için / olmuş / akıllı / akıllı / yediği / olduğu / için / çok / elma / de / gerçekleştirmiş / buluş / bir

Cevap: Bu bilim adamı çok elma yediği için akıllı olmuş, akıllı olduğu için de bir buluş gerçekleştirmiş.ç. bilmiyorum / ama / elmanın / insanı / bir / akıllı / yapıp / yapmadığını / verebilirim / bir / sana / ipucu

Cevap: Elmanın bir insanı akıllı yapıp yapmadığını bilmiyorum ama sana bir ipucu verebilirim.

8. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Zeynep Özlem’e ne soruyor?

Cevap: Dersin bitti mi? diye sormuştur?

2. Özlem, Zeynep’in istediği cevabı verebiliyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Hayır çünkü ağzı doludur.

3. Metne göre evrensel kitle çekimi (yer çekimi) kanunu nasıl keşfedilmiştir?

Cevap: Bilgin Newton, Elmanın yere düşmesini izlemiş sonra da evrensel kitle çekim yasasını bulmuş

4. Metinde Newton’la ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

Cevap: Newton’un bilgin, aynı zamanda hem astronom hem de felsefeci olduğu söylenmektedir.21 yaşında profesör olduğu bilgisi verilmiştir.

5. Metin, nasıl sona ermektedir?

Cevap: Aslında Özlem her şeyi biliyordur ama Zeynep’i sınamaktadır.

6. Newton’un Elması adlı metin, yeni bilgiler öğrenmenizi sağladı mı? Açıklayınız.

Cevap: Evet sağladı, Yer Çekimi Kanunu nasıl bulunmuş onu öğrendim.

7. Metnin ana fikri ve konusu nedir?

Cevap: Yer çekimi Kanununun nasıl bulunduğu.

8. Sizce “Newton’un Elması” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur. Ben olsam ELMA KANUNU ismini koyardım.

9. “Newton’un Elması” adlı metni beğendiniz mi? Açıklayınız.

Cevap: Beğendim çünkü bilimsel bir olayı eğlenceli şekilde öğrendim.

9. Etkinlik

“Newton’un Elması” adlı metnin tür özelliklerini fark etmenizi sağlayacak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yazar, “Newton’un Elması” adlı metni niçin yazmış olabilir?

Cevap: Yerçekimi kanunu ve Newton hakkında bilgi vermek için yazılmıştır.

b. “Newton’un Elması adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır çünkü elmanın düşmesinin yer çekimi kanununun bulunmasını sağlaması olayı anlatılmıştır.

c. “Newton’un Elması adlı metinde anlatılan olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığı belli değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır çünkü bu olayın yaşandığı kanıtlanmamıştır.

262. Sayfa

ç. “Newton’un Elması adlı metinde anlatılan olaylar gerçekten yaşanmış olabilir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklı olabilir çünkü bu kanunun bulunması hep bu şekilde anlatılmıştır.

d. “Newton’un Elması” adlı metindeki yay ayraçlar içinde yer alan ifadeler niçin kullanılmış olabilir?

Cevap: O an kişilerin hangi durumda olduklarını belirtmek için.

e. “Newton’un Elması” adlı metin, sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Açıklayınız.

Cevap: Evet uygundur. Çünkü tiyatro metnidir.

10. Etkinlik

Bu bölümde, sizden empati kurarak (kendinizi bir başkasının yerine koyarak) bir konuşma yapmanız istenmektedir. Bunun için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Siz Zeynep olsaydınız Özlem’in rahat, oyalayıcı, hatta alaycı denilebilecek tavrı size neler hissettirirdi, hangi tepkiyi ya da tepkileri vermenize neden olurdu?

Cevap: Sinirlenirdim, umursamaz olması alaycı olması beni kızdırırdı.

Siz Özlem olsaydınız Zeynep’in size yönelttiği sorular karşısında aynı tavırları takınır mıydınız? Açıklayınız.

Cevap: Sorularına daha ciddi cevaplar verir onu önemserdim.

Yazmaya Hazırlık
“Atasözü, deyim ve özdeyişlerin kullanıldığı bir yazı zengin bir yazıdır.” cümlesinden ne anlıyorsunuz? Sizce bunu söyleyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Ona katılıyor musunuz? Açıklayınız.
5. etkinliği yaparken öğrendiğiniz yeni kelimeleri hatırlayınız.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, 5. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamına da yer vereceğiniz istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız. Uygun (gerektiği) yerlerde, anlatımınızı zenginleştirecek atasözü, deyim ya da özdeyişler kullanınız. Yazma aşamasını bitirince metniniz için bir başlık belirleyiniz.

263. Sayfa

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Anlatımı zenginleştirmek için uygun (gerektiği) yerlerde atasözü, deyim ya da özdeyişler kullanılmış mı?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metnin işlenişinin “Dinleme” bölümünde kullanılmak üzere öğretmeninizden bir bilim insanının herhangi bir konuda bilgi verdiği en az beş video bulmasını, videoları bir USB bellek ya da CD’ye kaydetmesini rica ediniz. Öğretmeninize, videoların izlenebilmesi için gerekli hazırlığı yapmasını (dizüstü bilgisayar, hoparlör temin edilmesi, varsa projeksiyon cihazının hazırlanması) da söyleyiniz.
Öğretmeninizin bulacağı videolar Türkçe olmalıdır. Ayrıca videolardaki konuşmacılar, jest (jest: herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket) ve mimiklerini (mimik: duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler) kullanıyor olmalıdır. Öğretmeninize bu bilgileri de veriniz.
! Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde gerçekleştirmek üzere öğretmeninizden “bilimsel araştırmaların önemi” konulu bir konuşma hazırlığı yapmasını isteyiniz.
! Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere A4 ebadında çizgisiz kâğıtlar getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

05 Mayıs 2019, 20:20

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok işimize yarıyor güvenilir site??

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.