Cevap Yaz
08 Aralık 2019, 18:44
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 264-265-266. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 264, 265, 266 “Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

264. Sayfa

1. Etkinlik

Sizce bilimsel bir araştırma yapılırken hangi ilke ve kurallara dikkat edilmelidir?” sorusundan hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz.

Tartışma sırasında, birbirinizin haklarına saygı gösteriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Cevap: Bilimsel bir araştırma yaparken konu seçme, araştırma, taslak plan hazırlama, okuma ve not alma, gözden geçirme, raporun hazırlanması, telif hakları ve raporun oluşturulması gerekmektedir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Neden ya da nasıl olduğunu merak ettiğiniz herhangi bir şey var mı? Açıklayınız.

Cevap: Ben televizyonda naklen yayınların nasıl yapıldığını merak ediyorum.Dünyanın öbür ucunda oynan bir maçı ayna anda evden izlenmesi bende merak uyandırmaktadır.

Herhangi bir konudaki merakınızı nasıl, hangi yollarla giderebileceğinizi biliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Araştırarak, bilgi edinerek, deneyerek.

“Bilimsel araştırma” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: İnsanların bilmedikleri ve nasıl olduğunu merak ettikleri konuları araçlar gerekler ve teknolojik aletler ile gözlem yaparak deney yaparak araştırarak elde etmeye çalışmak.

3. Etkinlik

a. Metni bir kez daha dinleyiniz.

b. Metni öğretmeninizden dinlerken ilk dinleme sırasında defterinize not ettiğiniz kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi defterlerinize yazınız.

Cevap:

Nesne: Cansız varlıklar

c. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:

Nesne:Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje

4. Etkinlik

3. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz; kurduğunuz
cümleleri defterlerinize yazınız ve sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: Evdeki bazı nesneleri annem çöpe attı.

265. Sayfa

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metne göre öğrenme ve açıklama isteği niçin önemlidir?

Cevap: Herhangi bir şeyin ne olduğunu sorgularken bir olguyu ya da bir olayın nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini öğrenmeye çalışırken bizi harekete geçirdiği için önemlidir.

2. Metne göre doğru soruları sorabilmek için öncelikle yapılması gereken nedir?

Cevap: Düş gücümüzü ve aklımızı kullanmaktır.

3. Aklımız ve düş gücümüzün işlevleri nelerdir? Metinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Öğrenmek istediğimiz konuyla ilgili çeşitli varsayımlarda bulunmak, olayları neden sonuç ilişkisi üzerinden değerlendirmek.

4. Metne göre gözlem niçin önemlidir?

Cevap: Hem doğru soruları sormamızda hem de doğru yanıtları yakalamamızda yardımcı olacağı için.

5. Metne göre gözlem nasıl olmalıdır?

Cevap: Etrafımızda olup bitene karışmadan, onu etkilemeden olmalıdır.

6. Metne göre yanılmak niçin önemlidir?

Cevap: Yanılmak ve neden yanıldığını anlamak doğruya giden yolda önemli bir adımdır.

7. Metne göre varsayımlarımızın yanlılığı ne anlama gelmektedir?

Cevap: Doğru yolda olup olmadığımızı gösteren bir olgudur.

8. Metinde, deney ve gözlemlerin hangi işlevi ya da işlevleri üzerinde durulmaktadır?

Cevap: Üzerinde çalışılan şeyin diğer parçalarıyla kolayca bağlantı kurabilme.

9. Metne göre bulgularımızın kendi içinde ve birbirleriyle tutarlılığı ne anlama gelmektedir?

Cevap: Yapılan araştırmanının doğru olup olmadığı hakkında bilgi vermesidir.

10. Metne göre bir araştırmada bizi en çok ne yanıltır?Cevap: Bulduklarımızı, bulmak istediklerimize uydurmak isteğimizdir.

11. Yazar, Kristof Kolomb’la ilgili hangi örneği, niçin vermiştir?

Cevap: Hindistan’a kestirme biçimde gitmek istemesiyle Amerika kıtasını bulması fakat buranın Hint kıyıları olduğundan emin olması örneğini vermiştir. “Bulduklarımızı, bulmak istediklerimize uydurmak.” konusunu anlatmak için vermiştir.

12. Yazar niçin her araştırmanın bir serüven olduğunu ifade ediyor? Metinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Araştırmanın aşamaları olması ve her aşamasında yeni maceralar yaşattığı için.

13. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Cevap: Metnin konusu bilimsel araştırma aşamalarıdır. Ana fikri, sonu ister başarılı ister başarısız olsun, bilimsel araştırma yaparken bütün aşamaları sırasıyla, sabrederek ve dikkatlice, mutlaka uygulamak gerekir.

14. Sizce “Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Uygundur.

15. Yazar metnin son paragrafında bize hangi mesajları veriyor?

Cevap: Yüreklilik bu zorlu yolculuğa çıkmamızda etkili olsa da bütün bu süreç boyunca sabırlı olmalı, bilgilerimize başvurmalı, zekamızı kullanmaya çalışmalıyız.

6. Etkinlik

Öğretmeninizin sınıfa getirdiği videoları izlemeye hazırlanınız. Öğretmeninize, videoları önce sessiz izletmesini söyleyiniz. Ardından aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Konuşmacının fiziksel görünümü, onunla ilgili neler düşünmenize yol açtı?

Cevap: Onun bilgili, güleryüzlü bir insan olduğunu düşündüm.

Kullandığı jest ve mimikler, size konuşmacı hakkında neler düşündürdü?

Cevap: Konuya hakim olduğunu düşündüm.

Konuşmacının yalnızca jest ve mimiklerine bakarak konuşma konusunun ne olduğu hakkında bir tahminde bulunabilir misiniz? Açıklayınız. Ardından videoları, ses açık bir şekilde dinleyiniz ve her videodan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap: Hayır bulunamam.

Konuşmacının jest ve mimiklerini etkili bir şekilde kullandığını düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet düşünüyorum.

Konuşmacının sözleriyle uyumlu jest ve mimikler kullandığı söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet söylenebilir.

7. Etkinlik

“Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” adlı metnin önemli ve faydalı bir metin olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?
Birazdan, önceki sayfada verilen soruyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade edeceğiniz bir konuşma yapacaksınız. Konuşmacı olarak sizden ve sizi dinleyecek arkadaşlarınızdan şunlar beklenmektedir:

Cevap: Faydalıdır. Çünkü metinde bilimsel araştırma yaparken hangi aşamaları uygulamamız gerektiğini, bu uygulamalarda nelere dikkat etmemiz gerektiği örneklerle açıklanmıştır.

266. Sayfa

Konuşmacı Öğrenciden Beklenenler
• Konuşmanın akışı içinde dinleyici konumundaki arkadaşlarınıza soru sormak
• Konuşmasını zaman zaman keserek o ana dek söylediklerinizi özetleyen, toparlayan açıklamalar yapmak ve önemli gördüğü yerleri tekrar belirtmek
Dinleyici Konumundaki Öğrencilerden Beklenenler
• Arkadaşınızı dinlerken söz alarak ona soru sormak
• Arkadaşınızı dinlerken söz alarak onun o ana dek söylediklerini özetleyen, toparlayan açıklamalar yapmak, katıldığı ya da katılmadığı düşünceleri ve arkadaşının konuşmasında önemli gördüğü yerleri belirtmek
Konuşma etkinliğini yukarıda açıklanan yönergeler doğrultusunda gerçekleştiriniz.

Yazmaya Hazırlık
Öğretmeninizin yapacağı “bilimsel araştırmaların önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.
Yazma, Taslak Oluşturma
“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “bilimsel araştırmaların önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine ya da birkaçına yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?
Düzeltme
Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine ya da birkaçına yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi açıklayınız.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

12 Mayıs 2019, 18:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok teşekkür ler çok iyiydi

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.