Cevap Yaz
08 Aralık 2019, 19:53
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 268-269. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 268, 269 “TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI” Etkinlik Cevap Anahtarı

268. Sayfa

MATEMATİKLE UÇURAN ASTRONOT: ALİ KUŞÇU

Yaşadığımız yüzyılda insanlık uzaya gidiyor ve bilinmeyen gezegenlerin sırlarını çözmeye çalışıyorsa
bunda hiç şüphesiz Ali Kuşçu’nun yaptığı çalışmaların büyük etkisi vardır. Astronomi ve
matematik bilgini olan Ali Kuşçu, soy ismini babasının mesleği dolayısıyla edinmiştir. Maveraünnehir
hükümdarı ve ünlü astronomi bilgini Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olan babası, her ava gidişlerinde
Uluğ Bey’in doğanını taşırdı. Bu yüzden “kuşçu” lakabıyla anılmaya başlandı.
1400 yılında Semerkant’ta doğan Ali Kuşçu, Semerkant Medresesinde eğitim gördü. Zamanın
âlimi Bursalı Kadızade Rumi’den ve bizzat Hükümdar Uluğ Bey’den özel dersler aldı. Hükümdarla
iyi bir arkadaş da olan Kuşçu, dersin dışında onunla birlikte ava gitmeye ve sürekli onun
sarayında bulunmaya başladı. Ancak Ali Kuşçu’nun niyeti bilimsel alanda ilerlemekti. Bir süre sonra
hükümdardan gizli İran’a gitti. İran’ın Kirman şehri o zamanlar bir ilim merkezi idi ve Ali Kuşçu
burada öğrenimini tamamlayıp tekrar Semerkant’a dönüş yaptı.
(…)
Rasathane müdürü Kadızade’nin ölümü üzerine Semerkant Rasathanesine müdür olan Ali
Kuşçu, bir yandan da öğrenci yetiştirdi. Doğu’nun ve Batı’nın en büyük rasathanesi olan bu
mekânda, yıldızların koordinatlarını hesap etti. Güneş’le gezegenlerin hareket teorisi, Güneş ve
Ay’ın Dünya’ya olan uzaklıklarının ölçülmesi, Güneş ve Ay tutulması, gezegenlerin ortalama boylamlarının
hesap edilmesi gibi birçok konuyu aydınlattı. Bütün bu değerli çalışmalar Hükümdar
Uluğ Bey’in ölmesiyle sona erdi. Rasathane yerle bir edilmişti. Bu duruma çok üzülen Ali Kuşçu
izin alarak Tebriz’in yolunu tuttu. Yolda Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Bey’den sevgi ve
saygı görünce onun yanında kalmaya karar verdi. Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasındaki
barışı sağlama görevini Ali Kuşçu yürüttü. Ali Kuşçu, elçi olarak Osmanlı Padişahı Fatih Sultan
Mehmet’in huzuruna çıktı ve Fatih hiçbir elçiye göstermediği iltifatı ona gösterdi. Onunla uzun
uzun sohbet etti. Bunun nedenini soranlara ise şu yanıtı verecekti: “Ben ona Uzun Hasan’ın elçisi
olduğu için değil bir ilim güneşi olduğu için iltifat ettim.”
Birçok bilgin ve sanatçıyı İstanbul’da toplama niyetinde olan Fatih’in isteği üzerine Ali Kuşçu
görevini tamamlayıp İstanbul’a geldi. O dönemlerde dışarıdan gelen bütün bilim adamları
Üsküdar’da törenle karşılanırdı. Ali Kuşçu da işte böyle görkemli bir törenle karşılandı. İstanbul’a
yerleştikten sonra Ayasofya Medresesinde ders vermeye başlayan ünlü bilgin, burada Molla Sarı
Lütfü, Kıvameddin Kasım, Sinaneddin Yusuf gibi değerli öğrencileri yetiştirdi. Molla Hüsrev ile birlikte
medreseye yeni ders programları hazırladı; astronomi ve matematik öğreniminin İstanbul’da
önem kazanmasına yardımcı oldu. Bu yüzdendir ki İstanbul’da matematik ve astronominin en
parlak olduğu dönem bu dönemdir.
(…)
16 Aralık 1474’te İstanbul’da ölen Ali Kuşçu, Eyüp Türbesi civarına gömüldü. Astronomi ve
matematik bilimleri dışında İslam felsefesi, hadis, tefsir gibi konularda da eserler yazan ünlü bilgin,
Osmanlı İmparatorluğu’nda astronomi bilimini kuran büyük Türk bilgini olarak tarihe geçti.
H. Salih ZEngİn, Bilginler ve Sanatçılar269. Sayfa

1. “Matematikle Uçuran Astronot: Ali Kuşçu” adlı metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz, ardından sözlükten öğreniniz ve her kelimeyle defterlerinize birer cümle yazınız.

Cevap:

Lakap:Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad.
Cümlem: Top oynarken benim lakabım Fırtına’dır.

Rasathane: gök bilimi Gözlemevi
Cümlem: Rasathaneler artık çok modern özellikler taşımaktadır.

2. “Matematikle Uçuran Astronot: Ali Kuşçu” adlı metnin konusunu ve hangi amaçla yazıldığını aşağıya yazınız.

Cevap: Ali Kuşçu’nun çalışmaları ve hayatı hakkında bilgi vermek için.

3. “Matematikle Uçuran Astronot: Ali Kuşçu” adlı metnin başlığıyla içeriğinin uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz? Siz metin için hangi başlığı kullanırdınız? Aşağıya yazınız.

Cevap: Evet uyumludur.Çünkü bugünkü uzay çalışmalarının temelleri atmıştır.

4. “Ali Kuşçu, bence hâlâ yaşamaktadır.” diyen biri niçin böyle düşünüyor olabilir? Metinden hareketle sözlü olarak açıklayınız.

Cevap: Çünkü onun yaptığı çalışmalar sayesinde bugün insanların uzaya yolculuk yapması ve araştırmalarda bulunması gerçekleşmiştir.

5. “Bir konuşma sırasında jest ve mimikler kullanmak çok önemlidir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Sözlü olarak açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum çünkü sadece düz konuşmaktansa jest ve mimikler ile onu tamamlamak daha etkili bir konuşma yapılmasını sağlamaktadır.

6. Bir metinde, atasözü, deyim ve özdeyişler kullanmanın metni zenginleştireceğini düşünüyor musunuz? Sözlü olarak açıklayınız.

Cevap: Evet düşünüyorum.Metni daha zengin kolay anlaşılır yapmaktadır.

7. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların karşısındaki boşluğa “D”, yanlış olanların karşısındaki boşluğa ise “Y” yazınız.

Cevap:

1. Blogların en önemli amacı paylaşmaktır. D
2. Blog yazılarına yorum eklenebilir. Bu, yazar ve okuyucuyu arasında bir bağ kurulmasını sağlar. D

8. Aşağıdaki boşlukları uygun, doğru kelime ya da ifadelerle doldurunuz.

Cevap:

1.GÜNLÜK insanların öğrendiklerini, bildiklerini, herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini, günlük hayatta yaşadıklarını yazdıkları; BLOG paylaştıkları web tabanlı, yani yalnızca ağ bağlantısı üzerinden erişilebilen, İnternet tarayıcısı yardımıyla çalıştırılabilen bir platformdur.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.