Cevap Yaz
03 Ekim 2019, 20:42
murat
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 46, 47, 48, 49, 50 “NEVRUZ” Metni Etkinlik Cevapları

NEVRUZ

46. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıya, “nevruz” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları yazınız.

Cevap: İlkbahar, ateş üstünden atlama, doğanın yeşermesi, sevinç, coşku, eğlence.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

“Nevruz”un ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Biliyorsanız açıklayınız.

Cevap: Nevruz yeni gün anlamına gelen doğanın uyanışı ve yeni yıl olarak kutlanmaktadır.

Nevruz Bayramı yıl içinde ne zaman kutlanmaktadır?

Cevap: 21 Martta.

Nevruz Bayramıyla ilgili neler biliyorsunuz?

Cevap: Eski Türklerden beri kutlanmaktadır.Orta Asya’da, Türk devletlerinde kutlanır.Baharın gelişi coşkuyla ve eğlenceli şekilde kutlanmaktadır.21 martta başlar.Ateş yakılır, çeşitli yarışmalar düzenlenir.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Nevruzun gelişi nedeni ile şarkılar söylenmektedir, eğlenceler düzenlenmektedir.

Aşağıdaki soruyla ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.

“Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda okumak niçin önemlidir?”

Cevap: Çünkü bu kurallara uymak okunan metnin daha güzel ve anlaşılır olmasını sağlamaktadır.

48. Sayfa

4. Etkinlik

a. “Nevruz” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

Cevap:
aidiyet, ritüel

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Cevap:

aidiyet: bağlılık
ritüel:gelenek

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

Cevap:

aidiyet:Ait olma durumu, ilişkinlik.

Ritüel: din, tapınma, büyü vb. ile ilgili geleneksel tören.

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “√ ” işareti koyunuz.

5. Etkinlik

4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterlerinize istediğiniz konuda bir olay yazısı yazınız.

Cevap: İnsan ailesine bir aidiyet duygusuyla bağlanıyor.Aile içinde çeşitli ritüeller olmasa bile bu duygu çok güzel.

6. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Nevruz” kelimesi nasıl meydana gelmiştir? Kelimenin anlamı nedir?

Cevap: Farsça “nev” ve “ruz” kelimelerinden meydana gelmiştir. Yeni gün anlamına gelmektedir.

2. “Nevruz” kelimesinin kökeni nedir?

Cevap: Nev yeni demek ruz ise gün demektir.

3. “Nevruz”, ülkemizde başka hangi adlarla anılmaktadır?

Cevap: Yenigün, Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı.

4. “Nevruz’un kişi ve toplumların aidiyet duygusunu geliştirdiği söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Söylenebilir. Çünkü bu bayramla beraber insanlar hem birlikteliğin hem de paylaşmanın önemini yeniden kavramaktadır.

5. Metinde, Nevruz’un nesilden nesile iletişimin en güzel örneklerinden biri olduğunun nedeni, nedenleri olarak ne, neler sunulmuştur?

Cevap: Nevruz bayramı ve kutlamaları, Anadolu’da sözlü kültürün, toplumsal uygulama ve ritüellerin, doğa ve evrene ilişkin bilgi ve deneyimlerin nesilden nesile aktarıldığı en uygun ortamlardan birini oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Nevruz, nesiller arası iletişimin en güzel örneklerinden biridir.

6. Metinde, Nevruz Bayramı’yla ilgili hangi geleneklerden bahsedilmiştir?Cevap: Nevruz öncesinde evlerde ve sokaklarda genel bir temizlik yapılır. Kutlamalar sırasında insanlar temiz veya yeni kıyafetler giymeye özen gösterir.

7. Nevruz’un UNESCO insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın Temsili Listesi’ne 2009 yılında ortak dosya olarak kaydettirilmiş olması niçin önemlidir?

Cevap:Evrensel bir kültür olması ve geleneğin yaşatılması açısından önemlidir.

8. Nevruz Bayramı’nın önemli bir bayram olduğu metindeki hangi ifadelerden, açıklamalardan anlaşılmaktadır?

Cevap: Nevruz, farklı diller konuşan, farklı dinlere inanan ve farklı etnik kökenlerden gelen toplumlar arasında kültürel diyalog, saygı ve anlayış ortamının geliştirilmesi çalışmalarına son derece olumlu bir katkı sağlamıştır.

49. Sayfa

9. “Nevruz” adlı metni okuduktan sonra hangi bilgileri öğrendiniz?

Cevap: Nevruzun Türk dünyası açısından önemi, ne zaman kutlandığı, neler yapıldığı.

7. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Nevruz hakkında kapsamlı bir bilgi veriyor.

Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Nevruz Bayramı hakkında bilgi vermek için.

Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: Nevruzun kültür açısından önemi.

8. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Nevruz” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü Nevruz hakkında bilgi vermektedir.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Çok uyumludur.Çünkü Nevruz hakkında birçok bilgi verilmektedir.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Nevruzun Önemi.Çünkü Nevruzun ne kadar önemli olduğunu anladım.

9. Etkinlik

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “nevruz” konulu bir afiş hazırlayınız.

10. Etkinlik

Verimli, sağlıklı bir tartışma ortamında, sınıfta “millî ve dinî bayramların önemi” ile ilgili bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmadan elde edilen sonuçları önce tahtaya, daha sonra defterlerinize yazınız.

50. Sayfa

Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?

Cevap: Uygun.

Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?

Cevap: Uygun

Bu yazı yazılırken başta belirlenen işlem basamaklarına dikkat edilmiş mi?

Cevap: Uygun

Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

Cevap: Uygun

Bu yazı anlaşılır mı?

Cevap: Uygun

Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Cevap: Uygun

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde kullanmak amacıyla CD ya da USB belleğe kaydedilmiş bir türkü getiriniz. Öğretmeninizden de sonraki dersin “Okuma” bölümüne di- züstü bir bilgisayar hazırlamasını isteyiniz. Öğretmeninize ayrıca, “Kâzım’ın Türküsü (Mezar Arasında Harman Olur mu?)” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” türkülerinin kaydını CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirmesini isteyiniz.
Sonraki metin işlenişinin “Konuşma” bölümünde gerçekleştirmek üzere “türkülerimizin kültürümüzdeki yeri, önemi” konulu bir konuşma yapmaya hazırlanınız.
Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sınıfa birkaç adet A4 ebadında çizgisiz kâğıt getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

14 Ekim 2018, 20:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

müthiş olmuş bu yayınları çok beğendim devamını bekliyorum

15 Ekim 2018, 22:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

10 numara ??

23 Ekim 2018, 16:24

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

çok teşekkurler anlamadıgım yerlere çok yardıcı oldu

23 Ekim 2018, 19:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Çok güzel gerçekten bayıldım

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.