Cevap Yaz
07 Ekim 2019, 23:17
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 51-52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 “Türküler Dolusu” Metni Etkinlik Cevapları

TÜRKÜLER DOLUSU

51. Sayfa

1. ETKİNLİK

En beğendiğiniz türkünün adını ve bu türküyü niçin beğendiğinizi açıklayınız. Ardından, gönüllüyseniz bu türküyü ya da bildiğiniz başka bir türküyü sınıfta seslendiriniz.

Cevap: Mihriban Türküsü.

Dinleyici durumundaki arkadaşlarınızdan, söylediğiniz türkünün ana duygusunu belirlemelerini ve açıklamalarını isteyiniz. Gönüllü başka öğrenci varsa bu uygulamayı birkaç türküyle daha devam ettiriniz. Ayrıca en güzel türkü söyleyen öğrenciyi sınıfla birlikte belirleyiniz.

Cevap: Aşk Türküsüdür.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Türküler bizim özümüzdür.” diyen biri sizce ne demek istiyor olabilir?

Cevap: Türküler kültür gelenek ve göreneklerimizin bir yansımasıdır.Üzüntüde ve sevinç de duygularımıza ortak olur, yaşanmışlıkları anlatırlar.

“Türküler, her duygumuza tercümanlık yapar.” diyen biri bu düşüncesinde sizce haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.Çünkü türküler bizim duygularımızın notalara aktarılmış şekilleridir.

Yaşadığınız yöreye, çevreye ait bildiğiniz bir türkü var mı? Varsa adını, türküde ne anlatıldığını açıklayınız.

Cevap: İstanbul türküsü.Ada sahillerinde bekliyorum.Türkü aşk türküsü.

“Türküler Dolusu” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni, yalnızca gözlerinizle takip ederek (satırları takip etmede kalem ya da başka bir araç kullanmaksızın) ve dudaklarınızı kıpırdatmadan okuyunuz. Bu süreçte arkadaşlarınızı rahatsız etmemeye dikkat ediniz.

Sessiz okuma sürecinin sonunda, “Metinde neler ilginizi çekti?”, “Metni okurken neler hissettiniz?” sorularını cevaplayınız.

Cevap: Şiirin duygularımıza nasıl tercüman olduğunu hissettim.

54. Sayfa

3. ETKİNLİK

a. “Türküler Dolusu” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

Cevap: Nafile, şile bezi

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Cevap:

nafile: boş

şile bezi: bir kumaş türü

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

Cevap:

nafile: boşa giden, işe yaramayan, yararsız. √

şile bezi: ballıbabagillerden, kuru yerlerde yetişen, saksıda da yetiştirilebilen, küçük yapraklı, pembe çiçekli, güzel kokulu bir bitki.

4. ETKİNLİK

CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirdiğiniz türküleri öğretmeninizin sınıfa getirmiş olduğu dizüstü bilgisayardan dinleyiniz. Öğretmeninizin temin ettiği “Kâzım’ın Türküsü (Mezar Arasında Harman Olur mu?)” türküsünü de dinleyiniz. Aşağıya, dinlediğiniz türkülerin size hissettirdiklerini anlatan bir yazı yazınız.

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili her kelimenin kullanıldığı cümledeki görevini, anlamını açıklayınız.

Vah vah! Adamcağız hafızasını kaybetmiş.
Oof! Yeter artık, sıkıldım bu gürültüden.
Hey hanımefendi, bakar mısınız?

Cevap: Vah vah: Üzüntü
Oof! : Sıkılma
Hey: Seslenme

b. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Kullanıldığı cümlede, altı çizili her kelimenin görevini, anlamını açıklayınız.

Dur! Buradan daha ileriye gidemezsin.
Efendiler! Burada, bir milletin istikbali için toplanmış bulunuyoruz.

Cevap:

Dur!: Emir kelimesi.
Efendiler! : Seslenme, hitap kelimesi

c. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “5. etkinliğin a maddesindeki altı çizili kelimeler, bir duygu anlatmaktadır ve bunların tek başlarına anlamları yoktur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Hayır haksızdır.Tek başlarına duygu ifade etmektedirler.

2. “5. etkinliğin b maddesindeki ‘Dur’ kelimesi emir, ‘Efendiler’ kelimesi ise seslenme anlatmaktadır. Her iki kelime de tek başlarına anlamlı kelimelerdir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.

55. Sayfa

d. “Türküler Dolusu” adlı metinde kullanılan ünlemleri bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Cevap:
Ah bu türküler, köy türküleri!
Köy türküleri!

e. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

“Türküler Dolusu” adlı metinde kullanılan ünlem türündeki kelimeler, metnin anlamına, anlatımına nasıl bir katkı sağlamaktadır?

Cevap: Ünlem değeri kazanmış kelimeler var.Bunlar duygu belirtmektedir.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Benim yüreğimde boylu boyunca / Memleketim var.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Memleket sevgisinin her şeyin üstünde olduğu duygusu var.

56. Sayfa

2. Şair, hangi varlığa bağlılık hissediyor?

Cevap: Memlekete ve memleketin türkülerine.

3. Şair metnin tamamında kendisini hangi varlıklara benzetiyor? Metin üzerinde gösteriniz.

Cevap: Elmaya
Bir dilim Trabzon peyniri kadar yerli
Bir avuç tiftik,
Bir çimdik çavdar,
Bir tutam şile bezi

4. Şairin birilerini tehdit ettiği söylenebilir mi? Metinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Evet söylenebilir.Taşıma toprağıma toz konduranın Alnını karışlarım, dizeleri tehdit içermektedir.

5. Türkülerin şair için ilham kaynağı olduğu söylenebilir mi? Metinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Evet söylenebilir.Şairler de türkülerden esinlenerek ilham alabilirler.

6. “Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası / Ayak seslerinden tanırım.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Şiirin dizelerinin okunmaya başladığı an iyi olduğunu anlarım demek istiyor.

7. “Ne zaman bir köy türküsü duysam / Şairliğimden utanırım.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?Cevap: Türkülerde duygular çok güzel şekilde aktarıldığı için mütevazi davranmaktadır.

8. “Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum.” dizesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Köy türkülerinde anlatılan konuların ve anlatılış şeklinin güzel olması nedeni ile.

9. Şair, “Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim.” dizesiyle ne anlatmak istiyor?

Cevap: Türkülerin sade ve anlaşılır olması nedeni ile.

10. “Ana sütü gibi candan / Ana sütü gibi temiz.” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Dizelerinde yabancı kelimelerin olmayışı ve samimi bir dil kullanılması.

11. Türkülerde hangi konular ele alınmaktadır? Metin üzerinde gösteriniz.

Cevap: Köy türkülerinin güzelliği, memleket sevgisi.

12. “Ah bu türküler / Köy türküleri / Dilimizin tuzu biberi.” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Dilimizin en yalın ve güzel şekillerini türkülerde bulabiliriz.

13. “Altlarında imza yok ama / İçlerinde yürek var.” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Türkülerin genellikle anonim olması ve içinde barındırdığı duygular.

14. Metnin tamamında türküler nelere benzetilmiştir? Metin üzerinde gösteriniz.

Cevap:
Ana sütü gibi candan,
Ana sütü gibi temiz.
Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla
Dilimizin tuzu, biberi.
Memleket ahvalini onlardan sor.

15. Metinde türkülerin hangi özellikleri üzerinde durulmuştur? Bu özellikleri nasıl, neye göre belirlediğinizi metinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Kültürümüzü oluşturan ögelerden bahsetmektedir.Dilimiz,saflık, duygularımız, gelenek ve göreneklerimiz, tarihimiz.

16. Metni etkileyici buldunuz mu? Niçin?

Cevap: Evet çünkü şair bile türkülere hayran kalmış ve onlardan ilham almış.

17. Metinde en çok beğendiğiniz ifade, bölüm hangisi oldu?

Cevap:

Ben türkülerden aldım haberi.
Ah bu türküler, köy türküleri!

18. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Cevap: Evet türküleri daha çok sevdim.

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Türkülerimizin bizlere ve dilime kattıklarından bahsetmektedir.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Türkülerimizin önemini anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: Türkülerin sadece türkü olmadığı, bizlere bir çok şey kattığını.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Türküler Dolusu” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü türkülerden bahsedilmektedir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Metne uygundur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Duygularımızın Tercümanı Türkülerimiz.

57. Sayfa

9. ETKİNLİK

A. Öğretmeninizin hazırlayarak sınıfa getirdiği “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz. Bu türkünün size hissettirdiklerini açıklayınız.

Cevap: Duygulandım.
B. Türkünün aşağıda yer alan sözlerini okuyunuz ve türküyle ilgili soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Uzun, İnce Bir Yoldayım’ adlı türkünün son dörtlüğünde yer alan ‘Gâh ağlaya gâhi güle’ sözleriyle birbirine karşıt (zıt) iki düşünce bir arada söylenmiştir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.Ağlamak ve gülmek kavramları zıt anlamlıdır.

b. ” Uzun, İnce Bir Yoldayım” adlı türkünün son dörtlüğünde yer alan ‘Gâh ağlaya gâhi güle’ sözleriyle birbirine karşıt (zıt) iki düşüncenin bir arada söylenmiş olması metni, metnin anlatımını nasıl etkilemektedir?

Cevap: Metni daha anlamlı ve anlaşılır yapmıştır.

C. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Sanat eserlerinde, kelimelerle anlam ve çağrışım ilgileri kurmak; söze güzellik, canlılık katmak
ve sözü daha etkili kılmak için söz sanatları kullanılır. Tezat da bu söz sanatlarından biridir. Tezat,
iki karşıt (zıt) düşüncenin bir arada söylenmesidir. “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı türkünün son dörtlüğünde yer alan “Gâh ağlaya gâhi güle” sözleriyle tezat söz sanatına başvurulmuştur.

58. Sayfa

10. ETKİNLİK

“Nevruz” metninin sonunda yapmanız istenen hazırlıktan hareketle sınıfta “türkülerimizin kültürümüzdeki yeri, önemi” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızın sonunda arkadaşlarınızdan sizi, sesini ve beden dilini etkili kullanma ve bağlama uygun konuşma bakımından değerlendirmelerini isteyiniz.

Cevap: Türkülerimiz bizlerin hislerini en iyi anlatan kültürel bir unsurdur.Yaşanmış sevinç ve üzüntülerin toplumsal bir yansımasıdır.Türküler aynı zamanda toplumu bir arada tutan değerlerden biridir.

IV. YAZMA

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte, “Millî Kültürümüz” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: millî kültürün millî birlik ve beraberlik açısından önemi). Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması için bir yazıcı belirleyiniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değelendirildi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?

Düzeltme
Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün grupların metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için sınıfa A4 ebadında 4-5 kâğıt getiriniz.
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için gruplara ayrılınız. Grubunuzda iş bölümü yaparak “Okuma” bölümünde yapılacak etkinlikte kullanılmak üzere boya kalemleri ve A3 ebadında birkaç kâğıt getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: türküler dolusu metninin cevapları 6 sınıf
28 Kasım 2018, 22:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2651

Çok çok Teşekür ederim eleriniz sağlık

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.