Cevap Yaz
11 Ekim 2019, 18:42
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59, 60, 61, 62, 63, 64 “Boş Bir Kümes Birkaç Dolu Kalp” Metni Etkinlik Cevapları

59. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki atasözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.
“Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır…”

Cevap: İnsanlar misafir geldiği zaman onları memnun etmek için hazırlıklar yapar ve bu da masraflı olur.Fakat aslına bakacak olursanız misafir geldiği zaman eve bir bereket gelir ve bu masraf aslında daha karlı bir hale gelir.Bu nedenle bu atasözü söylenmiştir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• “Gelenek” ne demektir? Geleneklerimizden bildiklerinizi sınıfta açıklayınız.

Cevap: Eski zamanlardan beri yapılagelen şeyler, alışkanlıklar.Örneği bayramda harçlık almak, bayramda baklava yapmak geleneklerimizdendir.

• “Misafirperverlik” ne demektir? Misafirperverliğin göstergesi olan davranışlar, özellikler nelerdir?

Cevap: Gelen misafirlere güler yüzlü davranmak, onların rahat etmesi için çabalamak,samimi olmak ve ihtiyaçlarını gidermek misafirperverliktir.

• Evinize gelen misafirleri “iyi ağırlamak” için neler yapıyorsunuz? Evinize gelen misafirleri niçin iyi ağırlamaya dikkat ediyorsunuz?

Cevap: İlk önce güler yüzlü oluyoruz.Onların rahat etmesi için her türlü çabayı sarf ediyoruz.Onlara yemek ve içecek ikram ediyoruz.Çünkü misafir utangaç olur ve ihtiyaçlarını söylemekte sıkıntı duyarlar.Bu nedenle iyi davranmak gerekir.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Gece yolunu kaybeden bir çift ve onları misafir eden fakir bir aile konu edilmektedir.

“Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için
metni sessiz okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan sorul arın cevaplarını defterlerinize yazınız.

Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Arabası bozulan bir Alman çiftin fakir bir Türk aileye misafir olması ve Türk ailenin onları güzel bir şek,şekilde ağırlaması.
Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?
Cevap: Anne, baba, Alman çift, çocuklar.
Metinde “zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?
Cevap: 1970’li yıllar
Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Alman bir çiftin ülkemizi tanımak için geziye çıkması ve buna göre ülkemizde çalışmak isteyip istemeyeceği.
Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Alman çiftin geç saatlerde aracının bozulması ve Türk aileye misafir olması.
Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Alman çiftin Türk ailenin misafirperverliğinden etkilenmesi ve mutlu olmaları.
Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?
Cevap: Alman çiftin geziye çıkması araçlarının bozulması ve Türk aileye misafir olması.Türk ailenin misafirlerine iyi davranması ve sonunda tek tavuklarını da misafirler için yemek yaptıklarını gören Alman bayanın ağlaması.

62. Sayfa

Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Hikaye

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet uygundur.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız. Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz. Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

4. Etkinlik

a. “Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

Cevap: Metin çok anlaşılır ve sade bir dille yazılmış.

6. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.1. Alman çiftin en çok merak ettiği şey nedir?

Cevap: Türkiye ve Türklerin nasıl bir yer ve insanlar olduğu.

2. Alman çiftin arabaları nerede duruyor?

Cevap: İç Anadolu’da ıssız bir yoldan giderlerken arabaları bozulmuştur.

3. Arabaları bozulan çift ne yapıyor?

Cevap: Çok yakınlarında bir ev olduğunu fark ederek ve çaresizlikten kapıyı çalmışlardır.

4. Türk ev sahibi, Alman çifti nasıl karşılıyor?

Cevap: Durumu anlayıp gülümseyen bir yüzle içeri davet etmişlerdir.

5. Alman çift, evlerine konuk oldukları insanların fakir olduklarını nereden anlıyor?

Cevap: Yerde eski püskü bir kilim, üstüne oturabilecek bir iki minder vardır evin içinde.

6. Türk aile, Alman çifti nasıl ağırlıyor?

Cevap: Çok iyi ağırlıyor. Güler yüzlü davranıyorlar. Onlara yatacak yer veriyor ve tek tavuklarını onlara ikram ediyorlar.

7. Türk aile, tok olduklarını anlatmalarına rağmen sizce niçin Alman çiftle birlikte sofraya oturuyor?

Cevap: Onların utanıp sıkılmasını önlemek için.

8. “Diller farklı olsa da gönüllerin anlaşması” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: İnsanların dilleri farklı olsa bile insanların ihtiyaçları, kalpleri, duyguları aynı şekildedir.

9. Cristoph, sabah uyandığında niçin endişeleniyor?

Cevap: Karısını yanında göremediği için.

10. Alman çifti ağlatan neden nedir?

Cevap: Köylü ailenin kümeslerindeki son tavuğu onlar için kestiklerini anladıklarından dolayı ağlamıştır.

11. Alman çift, şahit oldukları olaydan sonra neyi anlıyor?

Cevap: Türklerin ne kadar misafirperver olduklarını.

12. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet çok etkileyici ve gurur verici.

63. Sayfa

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Türklerin misafirperver olmasından.

Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Misafirperverliğin ne olduğunu anlatmak için.

Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: Misafirperverliğin önemi.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Tek bir tavuğun misafiri için kesen bir aile ve onların kalplerinin ne kadar güzel olduğu.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet uygun.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Misafirperver olmak için zengin olamaya gerek yok.

9. ETKİNLİK

İstediğiniz konuda bir konuşma metni hazırlayınız ve bu metinde 6. etkinlik sırasında öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanınız. Metninizi yazdıktan sonra konuşmanızı yapmaya hazırlanınız ve konuşmanızı yapınız.

Yazmaya Hazırlık

“Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayarak sınıfta açıklayınız.

Cevap: Her insan bir gün başkasına misafir olabilir.Bunu düşünerek gelen misafirlerimizi iyi ağırlamalıyız.Bazen isteyerek bazen de istemeyerek misafir olunabilir.Önemli olan onlara kendi evinde hissettirecek yakınlıkta olmaktır.

Yazma, Taslak Oluşturma

Defterlerinize, “Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metnin konusu ve ana fikrinden hareketle hikâye edici bir metin (masal, hikâye, fabl vb.) yazınız; metni yazmayı tamamlayınca metne uygun bir başlık bulunuz.

64. Sayfa

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, hikâye edici bir metin mi? evet
• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu? evet
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?evet
• Bu yazı anlaşılır mı?evet
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?evet

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Arkadaşlarınızdan metninizi değerlendirmelerini isteyiniz. Değerlendirme sonuçlarını aşağıya yazınız.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.