Cevap Yaz
12 Ekim 2019, 20:43
murat
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 65-66-67. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 65, 66, 67 “Bayrak” Metni Etkinlik Cevapları

65. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıda verilen dizelerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”
Mehmet Âkif Ersoy
“Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
Mithat Cemal Kuntay

Cevap: Bayrak bir devletin milletin bağımsızlığının sembolüdür.Bayrak için nice şehitler vermişizdir.Bayrak demek vatan demek, özgürlük demektir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Bayrağımızdaki renklerin ve şekillerin anlamlarını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Bayrağımızın al rengi şehitlerimizin kanını simgelemektedir.Hilal İslamiyeti yıldız ise Türklüğü simgelemektedir.
• Bayrağımız için canımızı bile vermekten niçin çekinmeyiz?
Cevap: Çünkü bayrak demek bağımsızlık ve devlet demektir.Devletimiz olmadan yaşayamayız.Vatan ise bizlerin yuvasıdır.
• Şehitlerimizin tabutlarının üstüne bayrağımızın niçin örtüldüğünü biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Bayrağımız için ülkemiz için şehir düştükleri için Türk Bayrağı örteriz.

! Dinleme metinlerini, öğretmeninizden ya da bu kitapla birlikte verilen “Dinleme CD’sinden” dinleyeceksiniz.”Bayrak” adlı metni, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme yöntemiyle dinleyeceksiniz. Bunun için önce “Bayrak” adlı metni iki kez dinleyiniz. Ardından metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şair bayrağı niçin göklerin süsü olarak niteliyor olabilir?

Cevap: Bayrağımız göklerde olduğu zaman dalgalandığı zaman onunla gurur duyarız.Her vatansever de gurur duyar.Bundan dolayı şair bayrağımızı gördüğü zaman onsuz olamaz o göklerin süsü diyor.

2. Şair “Sana benim gözümle bakmayanın / Mezarını kazacağım.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Şair kendi gözüyle bakmayanın düşmanca baktığı anlamını çıkarmaktadır.Bu nedenle söylemektedir.

3. Şair, bayrağımıza hangi gözle, nasıl bakıyor olabilir?

Cevap: Gurur duyarak, koruyucu, vatanını milletini seven biri olarak.

4. Şair, mezarlarını kazmakla kimi tehdit ediyor?

Cevap: Ülkemizde gözü olanları, düşmanları.

5. Şairin korku ya da keder duymamasını sağlayan nedir?

Cevap: Bayrağımızın dalgalanması ve onun dalgalanmasının verdiği cesaret gurur.

6. Şair “Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? / Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Her türlü sıkıntının sorunun önemi olmadığını, önemli olanın vatanın var olması ve bayrağın dalgalanması olduğudur.

7. Şair bayrağı, niçin güvercin ve kartala benzetmiş olabilir?

Cevap: Güvercin barışın simgesidir.Fakat savaşın simgesi de kartaldır.Barış zamanında güvercin olur, savaş zamanında da kartal gibi oluruz demek istemiştir.

8. Şair “Yüksek yerlerde açan çiçeğim.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Gururlu, mutlu, ve kendinden emin duygular içinde yazmıştır.

9. Şair, “Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim! / Yeryüzünde yer beğen; / Nereye dikilmek istersen / Söyle, seni oraya dikeyim.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

Cevap: Bayrağa olan sevgisinin en üst düzeye ulaşması ve vatana olan saygısı sevgisi.

66. Sayfa

3. Etkinlik

“Bayrak” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri defterlerinize yazınız.

Cevap: Ülke, vatan, bağımsızlık, şehitler, tarih, kültür, atalarımız, ay ve yıldız.

4. Etkinlik“Bayrak” adlı metni bir kez daha dinleyiniz. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimeleri defterlerinize not ediniz ve bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Kızıl
– Kızıl: parlak kırmızı renk.
– Elmam kızıl renkliydi.

5. Etkinlik

Bayrak” adlı şiiri bir kez daha dinleyiniz. Defterinize, şiirdeki ses benzerliklerine uymaya dikkat ederek ve tekrarlanan mısralara yer vermeye çalışarak şiirde anlatılanlara, şiirin temasına uygun bir bölüm (dörtlük ya da beşlik) yazınız. Yazdığınız bölümü sınıfta arkadaşlarınıza okuyarak onların görüşlerini alınız.

Cevap:

Sen dalgalandıkça olmaz keder
Kızılı alı her şeye değer
Bu millet sana getirmez halel
Dalgalan sonsuza kadar bayrağım.

6. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Sizce “Bayrak” adlı metnin yazılma amacı nedir?

Cevap: Bayrak, vatan aşkı.

2. Şair bayrağı, niçin kız kardeşinin gelinliği olarak tanımlıyor olabilir?

Cevap: Çünkü gelinlik saflık ve temizlik simgesidir.Kutsal bir değer olarak gördüğü için.

3. Sizce şair “Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Bayrak uğruna atalarımızın verdiği mücadeleyi bildiği ve kendisinin de aynı yolda devam edeceğini söylemektedir.Bayrağımızı korumak için.

4. Sizce şair, “Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Önemli olanın vatanın bağımsız olmasıdır.Bunun da simgesi bayraktır.

5. Şiirde, savaşılan yerler olarak nerelerden bahsedilmektedir?

Cevap: Karlı dağlar, kızgın çöller

6. Sizce şair, “Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Bu bayrak altında bu vatanda doğduğu ve yine bu vatanda ölmek istediği için.

7. Şairin bayrağı kişileştirdiğini şiirdeki hangi ifadelerden anlayabiliriz?

Cevap:

Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

7. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Bayrak sevgisi ve önemi

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Bayrak ve vatan sevgisini anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: Bayrak sevgisi, bayrağın kutsallığı, bayrağın önemi.

8. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Bayrak” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü metinde bayraktan bahsetmektedir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet uyumlu, çünkü bayrak anlatılmaktadır.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Göklerin Kızıl Süsü

67. Sayfa

9. Etkinlik

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Yazmaya Hazırlık

“Bayrak” adlı şiiri, bir kez daha dinleyiniz. Ardından şiirin konusunu ve ana duygusunu hatırlayarak sınıfta arkadaşlarınıza açıklayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Bayrak” adlı şiirde ele alınan duygu, düşünce, hayal veya olayları geliştiriniz ve yaratıcılığınızı kullanarak defterinize şiir dışındaki bir türde (hikâye, deneme, masal, fabl vd.) bir metin yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazıda, belirlenen konu ve ana duygu anlatılmış mı?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme

Yazdığınız metni, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendirerek gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni defterlerinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Defterinize yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
SONRAKİ METNİN (“ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” ADLI METİN) İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için sınıfa A4 ebadında 4-5 adet kâğıt getiriniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.